Als zero-harm officer dragen Pascalle, Vikneswaran en Raluca bij aan een veiligere werkomgeving

Bij Unilin is een veilige werkomgeving voor iedereen een must. We streven naar zero-harm door in te zetten op machineveiligheid, opleidingen, initiatieven rond welzijn en nog veel meer. 

21 februari 2024

Maar minstens even belangrijk om een veilige werkomgeving te realiseren is het correcte gedrag. Iedereen moet zorg dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor de werkomgeving. Om onze teams daarin te ondersteunen, zijn er de zero-harm officers.

Wat is zero-harm?

Zero-harm staat voor de veiligheidsvisie en -aanpak van Unilin. We willen een zero-harm bedrijf zijn, waar een positieve cultuur heerst, iedereen zorg draagt voor elkaar en waar veiligheid ingebouwd zit in al onze activiteiten. Om deze visie vast te leggen in de dagelijkse werking van alle medewerkers en om verbeterpunten te detecteren volgen we een traject van cultuur- en gedragsverandering. Hier spelen onder andere onze zero-harm officers een sleutelrol.

Aan het woord:

  • Safety Lead Vikneswaran Eiamurgu is sinds twee jaar aan de slag bij Unilin Flooring in Maleisië.
  • Raluca Stoian is bijna drie jaar Safety Manager bij Unilin Flooring in Roemenië.
  • Pascalle van Broekhoven is QHSE & Facility Officer en Operationeel Veiligheidskundige bij Unilin Insulation in Oisterwijk (Nederland).

Coachen, adviseren en verbeteren

Vikneswaran, Raluca en Pascalle waren al bezig met veiligheid in hun job, de opleiding voor zero-harm officer vormde een logische aanvulling. Pascalle: “De opleiding vergrootte mijn kennis over de zero-harmvisie, de veiligheidscultuur en -gedrag. Nu kan ik mijn collega’s nog gerichter coachen en adviseren om van veilig gedrag tot nog veiliger gedrag te komen.”

Iedereen op één lijn krijgen

Vikneswaran wil de veiligheidscultuur vooral verbeteren via gedragsveranderingen bij alle collega’s. Op een positieve manier. “Ik zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit en het belang van onze zero-harmvisie erkent.”

Pascalle gaat daarin mee. “Het belangrijkste als zero-harm officer vind ik een open cultuur over veiligheid creëren die het bewustzijn vergroot over waarom en hoe we veiliger willen werken. Een groter gedeeld bewustzijn zorgt ervoor dat iedereen meer aandacht heeft voor preventie en we het aantal ongevallen of bijna-ongevallen naar beneden krijgen.”

Eerste actie als zero-harm officer

Na de opleiding ondernamen ze meteen actie. Vikneswaran door een governance team samen te stellen voor zijn productiesite dat meehelpt alles wat met zero-harm te maken heeft in te voeren. Raluca ging in de eerste plaats op zoek naar bestaande goede praktijken op de vloer. Want ook binnen ons bedrijf, kunnen we leren van elkaar!

Duidelijk en overzichtelijk communiceren over wat zero-harm inhoudt is een grote bekommernis van Pascalle. “Ik maakte onder meer een intranetpagina over zero-harm waar medewerkers een helder overzicht vinden van de voorschriften en procedures, zoals de Life Saving Rules, en de wet- en regelgeving.” Als zero-harm officer zette ze al een tijdlijn uit om het zero-harmtraject verder uit te rollen en organiseerde ze voor iedereen een infosessie. Om te bespreken wat er al is gerealiseerd en om vooruit te kijken naar volgende acties en aandachtspunten.  

Van sceptisch naar overtuigd

Het is niet altijd makkelijk om werkprocessen die al jaren gangbaar zijn om te gooien om de veiligheid te verhogen. Toch zien ze al een positieve mentaliteitswijziging op de werkvloer.

Raluca: “De medewerkers hebben meer aandacht voor een veilige manier van werken. Het is altijd even wennen natuurlijk om onze manier van werken aan te passen. We geven elkaar dan ook positieve feedback wanneer we goed gedrag zien. En die schouderklopjes geven voldoening.” Bij Pascalle maakte de afwachtende houding van de collega’s plaats voor een groter bewustzijn en eigen initiatief. “Collega’s durven meer over veilig en onveilig gedrag te spreken. Tegenwoordig komen ze ook zelf met verbeterpunten en melden ze sneller een onveilige situatie. Die meldingen maken gevaarlijke situaties en knelpunten zichtbaar.”

Meer veiligheid is teamwerk

Het zero-harm traject is een traject van continu verbeteren. Als zero-harm officer blijf je dus de vinger aan de pols houden en iedereen alert houden. Vikneswaran, Raluca en Pascalle hebben elk nog concrete ambities die ze willen realiseren. Pascalle wil de interne risicoanalyses verder ontwikkelen en uitbreiden, en meer beheersmaatregelen opzetten. Raluca besluit: “Om onveilig gedrag te corrigeren en feedback daarover te aanvaarden is het ook belangrijk om positief gedrag te waarderen. Het kan uiteraard altijd beter, maar onze inspanningen zullen worden beloond, daar ben ik van overtuigd.”

Ook zin om te werken voor een duurzame werkgever?

Ga naar onze jobsite en ontdek onze vacatures