Privacy

Dit privacybeleid is bedoeld om je te informeren over de informatie die Unilin, met maatschappelijke zetel te Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, België (‘Unilin’), verzamelt via de website waar dit beleid zich bevindt, om je uit te leggen waarom wij deze informatie verzamelen en hoe wij omgaan met de informatie die je ons verstrekt en die wij door je bezoek aan onze website van jou ontvangen. Je gebruik van deze website impliceert dat je dit beleid aanvaardt. Als je dit beleid niet aanvaardt, verzoeken wij je onze website niet te gebruiken.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen persoonlijke informatie op twee manieren: via je registratie en de informatie die je op bepaalde pagina's van deze website verstrekt; automatisch, meer bepaald door middel van cookies. Zie verder voor meer informatie over cookies. Wij kunnen je voornaam en achternaam vragen, je e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, adres, mobiel of andere telefoonnummer en andere persoonlijke of contactgegevens. We kunnen je ook commentaar, suggesties of andere informatie over onze website, onze producten of diensten of ons bedrijf vragen. Anders specifieke soorten informatie kunnen worden gevraagd in verband met sollicitaties, wedstrijden, tombola's, andere promotieaanbiedingen of marketingactiviteiten, met inbegrip van het uploaden van tekst, afbeeldingen, video- of audio-inhoud.

WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de volgende doelen verzameld en verwerkt: het gebruik en het beheer van de Site in het algemeen, met inbegrip van de verzending en ontvangst van berichten; het leveren van informatie over de eigenschappen, diensten en producten van Unilin; het verzamelen van gegevens in het kader van een sollicitatie via onze Jobsite. Wij zullen uitsluitend persoonlijke gegevens verwerken die nodig zijn voor de bovenvermelde doelen.

HOE GEBRUIKEN WIJ JE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die jij verstrekt of die wij verzamelen: om te antwoorden op directe verzoeken, zoals beschreven op het ogenblik waarop wij je informatie verzamelen, of zoals anders beschreven voor je informatie wordt gebruikt; om je deelname aan wedstrijden, tombola's of andere promotieaanbiedingen of andere marketingactiviteiten te beheren; om jou en onze klanten in het algemeen beter te begrijpen; voor andere gewettigde zakelijke doeleinden, waaronder de verzending van mailings en andere marketinginformatie over onze merken en onze bedrijven, waarvan wij denken dat ze je zullen interesseren, via e-mail/post/sms (als je ons tijdens je registratie de toelating hebt gegeven om dit te doen); om jouw sollicitatie te behandelen. Wij kunnen de informatie die je verstrekt combineren met andere gegevens die wij uit andere bronnen ontvangen, met inbegrip van informatie die je op andere plaatsen of in andere media hebt verstrekt, bijvoorbeeld via een van onze verbonden websites. De passieve informatie die wij volgen, onder meer via cookies, wordt gebruikt om je online ervaring en de aanbiedingen op onze website, zoals boven beschreven, aan te passen en te verbeteren. In alle andere dan de bovenvermelde gevallen, zullen wij altijd eerst het doel waarvoor je persoonlijke informatie wordt verzameld identificeren voor wij ze effectief verzamelen of gebruiken. Je persoonlijke informatie zal slechts zo lang worden bewaard als nodig is om de bovenvermelde doelen te bereiken, of zo lang als de wet voorschrijft. Unilin zal jouw persoonlijke gegevens die je verstrekt in het kader van een sollicitatie via onze Jobsite, behandelen in respect en volgens de lokale (sociale) en supralokale wetgeving.

MET WIE DELEN WIJ INFORMATIE?

Wij verkopen geen persoonlijke informatie aan niet-verbonden derde partijen, maar het is mogelijk dat wij je informatie willen delen met verwerkers die voor onze rekening handelen, met onze verbonden bedrijven, waaronder ons moederbedrijf en andere merken van Unilin, of met zakelijke partners zoals derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren en die je meer informatie willen verstrekken over hun merken. Merk op dat in sommige gevallen je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan verwerkers, verbonden ondernemingen of derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren en die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, in landen die geen toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens verzekeren. Je aanvaardt hierbij de overdracht van je persoonlijke gegevens in dergelijke gevallen. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gegevens, is het mogelijk dat wij jouw persoonlijke informatie zullen onthullen indien wij menen dat een wet, reglement, gerechtelijk vonnis of wettelijk of overheidsverzoek ons daartoe verplicht. In het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een gedeelte van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal jouw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Zonder enige verplichting aan te gaan, behouden wij ons ook het recht voor om elke informatie te verzamelen of te delen waarvan wij menen dat ze nodig is om vermeende fraude, illegale activiteiten, mogelijke schade aan personen of eigendommen te onderzoeken of tegen te gaan, om ons en een of meer van onze gebruikers of hun erfgenamen te beschermen, of anderszins zoals de wet het voorschrijft of toelaat. Onthoud bovendien dat bepaalde delen van onze website interactief kunnen zijn en je de mogelijkheid kunnen geven om informatie te publiceren die andere gebruikers kunnen zien. Als je niet wenst dat je informatie publiek zichtbaar is, mag je deze delen van de website niet gebruiken.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN WAAROM?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de websites die je bezoekt op je computer worden geplaatst. Ze worden vaak gebruikt om websites te doen werken of efficiënter te doen werken, en om de eigenaars van de website informatie te verstrekken. Deze website gebruikt cookies: om je ervaring te verbeteren en aan te passen. Dit omvat: de bewaring van je taalvoorkeuren; de bewaring van informatie die je op formulieren invoert; het onthouden van de goederen in je winkelmandje (indien van toepassing); de analyse van je gebruik van de site via Google Analytics. Als je niet wenst dat cookies worden gebruikt, verzoeken we je om onze website niet te gebruiken, aangezien hij zonder cookies niet efficiënt zal werken. De meeste webbrowsers geven je via hun instellingen controle over cookies. Om meer te weten over cookies, te zien welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe je ze kunt beheren en verwijderen, bezoek je www.allaboutcookies.org.

JOUW RECHTEN

Je kunt op elk ogenblik gebruik maken van je recht om al je persoonlijke gegevens te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, door ons een bericht te sturen via het contactformulier of door de Unilin Data Protection Officer te contacteren via privacy@unilin.com. Je kunt er ook voor kiezen om geen directmarketing-campagnes te ontvangen. Je kunt op elk ogenblik gratis en zonder rechtvaardiging verzoeken om geen promotiemateriaal meer te ontvangen.

VEILIGHEID

Wij gebruiken maatregelen die aan de normen van de sector voldoen om de op deze website verstrekte informatie te beschermen. Hoewel wij ernaar streven om tijdens de bewaring, het gebruik en het delen van de informatie die je ons verstrekt de veiligheid van je persoonlijke gegevens te vrijwaren, is geen enkele website honderd procent veilig. Wij moedigen je daarom aan gepaste maatregelen te nemen om jezelf te beschermen, onder meer door alle gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk te houden.

WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Op bepaalde delen van deze website kunnen wij links naar websites van derde partijen aanbieden. Dit Privacybeleid is echter uitsluitend van toepassing op de website waarop het zich bevindt, en beschrijft geen praktijken voor de verzameling van informatie op andere websites, met inbegrip van websites met links naar van deze website. Deze links worden aangeboden om je van dienst te zijn; onthoud echter dat wij deze derde partijen en hun websites niet controleren. Deze derde partijen zullen een ander Privacybeleid hebben voor de informatie die je verstrekt wanneer je je op hun websites bevindt. Lees het privacybeleid van alle websites aandachtig voor je persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt. Unilinkan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het (blijven) bestaan van deze sites van derde partijen of voor de informatie die zij verstekken. De opname van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat wij het eens zijn met de inhoud van deze sites of dat wij samenwerken of een relatie hebben met deze sites.

DATUM VAN INWERKINGTREDING EN WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken dit beleid op elk ogenblik te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of gedeelten ervan te verwijderen. Bezoek deze pagina regelmatig om de laatste versie van dit beleid te lezen. Door deze website na de publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, aanvaard je de wijzigingen. Wij zullen ons gebruik van je persoonlijke gegevens echter niet zonder jouw toestemming met terugwerkende kracht wijzigen. Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 11 januari 2015.

VRAGEN?

Als je verzoeken of vragen hebt over dit beleid, of als je je gegevens wilt updaten, kun je ons bereiken op:

UNILIN
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke BELGIË
Tel. 32 56 67 52 11

Je kunt ons ook een boodschap sturen: info.flooring.be@unilin.com.