ALGEMEEN PRIVACYBELEID UNILIN

VERSIE 2022

 

Dit is het privacybeleid van ‘Unilin’ (hierna ‘Unilin’ of ‘we/wij’). Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die Unilin verzamelt via haar websites, contactformulieren of dataleveranciers, om uit te leggen waarom we die gegevens verzamelen en hoe we uw gegevens verwerken. Dit privacybeleid moet samen met het cookiebeleid van elke respectieve website in de voettekst van de website worden gelezen.

1. WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld in het kader van haar websites), tenzij een meer specifiek privacybeleid beschikbaar is.

Dit privacybeleid is niet van toepassing als geen persoonsgegevens worden verwerkt door Unilin. Dit is bijvoorbeeld het geval voor bepaalde toepassingen die Unilin gebruikt en die geen persoonsgegevens verzamelen (zoals de Quick-Step RoomScan -app).

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De betreffende entiteit van Unilin [1] die uw persoonsgegevens verwerkt bij de uitvoering van zijn activiteiten (bijvoorbeeld de entiteit waarmee u een contract hebt afgesloten, waaraan u uw persoonsgegevens hebt verstrekt, waarvan u de website bezoekt, ...) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de Unilin bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Unilin heeft een Data Protection Counsel aangesteld die uw aanspreekpunt zal zijn voor alle vragen die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Data Protection Counsel in punt 13 van dit privacybeleid.

 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE OVER U?

We verzamelen uw persoonsgegevens op drie manieren:

3.1 Door u verstrekte informatie

In de eerste plaats ontvangen we uw informatie wanneer u die met ons deelt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een formulier op onze website invult (bijvoorbeeld een brochureformulier, contactformulier, vloervergelijkingsformulier) of op een beurs; als u verzoekt een brochure of een staal te ontvangen; als u om een afspraak vraagt in een van onze showrooms of met een van onze dealers; als u deelneemt aan een wedstrijd; als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een bepaalde aanbieding; enz. In dergelijke gevallen ontvangen we gewoonlijk informatie zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (straat, nummer, postcode, stad en land), geboortedatum, de datum van uw afspraak en andere persoons- en/of contactgegevens. We vragen u soms om opmerkingen, suggesties of andere informatie over onze websites, onze producten of diensten of onze ondernemingen.

3.2 Automatisch verkregen informatie

Wanneer u naar onze website surft of onze nieuwsbrieven ontvangt, ontvangen we gegevens van cookieproviders of sociale media door pixels (bijvoorbeeld Facebook Pixel) in te stellen over uw activiteit op onze website, zoals de webpagina’s die u bezoekt, de producten waarvoor u belangstelling hebt, of u een e-mail hebt geopend of op een link hebt geklikt, enz. - We kunnen de automatisch verkregen informatie met de door u verstrekte informatie combineren om uw specifiek gebruik van onze website te analyseren. U vindt meer informatie over het gebruik van cookies door Unilin in ons cookiebeleid op elke respectieve website in de voettekst van de website.

3.3 Van derden verkregen informatie

Soms ontvangen we uw informatie ook van derden, zoals informatie van gelieerde ondernemingen, dealers, leveranciers, distributeurs, installateurs (bijvoorbeeld via platforms zoals de Quick-Step Connect-webapp), data brokers of van professionele dataleveranciers (zoals Bisnode, bouwbeurzen, enz.). In dit geval ontvangen we gewoonlijk gegevens zoals uw naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, informatie over uw bouw- of renovatieproject, uw bestelling (van een staal) en/of uw vragen.

4. WAT IS DE VERWERKINGSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

In het algemeen verwerkt Unilin uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder verder worden uitgelegd. Wat de verwerking van uw persoonsgegevens betreft, baseert Unilin zich op:

 • uw toestemming: u kunt uw toestemming tot uitdrukking geven door bijvoorbeeld een vakje hierover aan te vinken wanneer u op onze site surft, of via een andere positieve handeling waarvoor uw toestemming vereist is, bijvoorbeeld door ervoor te kiezen ons via ons contactformulier te contacteren. In sommige gevallen (bijvoorbeeld wat gepersonaliseerde informatie betreft) vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt het recht uw toestemming voor de toekomst op elk gewenst moment in te trekken.
 • de uitvoering van een contract: als de verzameling van persoonsgegevens vereist is voor de uitvoering van een contract met u of om precontractuele maatregelen te nemen.
 • een wettelijke verplichting: als verwerking nodig is om aan een wettelijke verplichting waaraan Unilin is onderworpen, te voldoen.
 • ons legitiem belang: in sommige gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook vereist zijn om een legitiem belang van Unilin te behartigen. In voorkomend geval zullen we bekijken of uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden al dan niet zwaarder doorwegen dan ons legitiem belang.

 

5. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Afhankelijk van de betreffende entiteit, verwerkt Unilin uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden.

5.1 Om de producten die u hebt besteld te leveren

Als u een bestelling plaatst via onze website of via een retailer of een installateur, zullen we uw persoonsgegevens verwerken om u de bestelde producten of stalen te leveren. Hiertoe kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, de naam van uw onderneming, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adres, uw verjaardag, informatie over uw projecten, uw correspondentie met Unilin. Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw verzoek om precontractuele maatregelen te treffen of op basis van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of op basis van het legitiem belang van Unilin om haar overeenkomst met haar verkopers (retailers en leveranciers) uit te voeren en u uitstekende klantendiensten te bieden.

5.2 Om uw vragen of andere verzoeken te beantwoorden

We verwerken uw persoonsgegevens om uw vragen of verzoeken te beantwoorden (bijvoorbeeld een brochure aanvragen, u een informatieblad over uw favoriete Unilin-producten sturen, een afspraak maken met een van onze dealers of in een van onze showrooms, enz.). Hiertoe kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, de naam van uw onderneming, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adres, uw verjaardag, informatie over uw projecten, uw correspondentie met Unilin. We verwerken deze gegevens op grond van het legitiem belang van de Unilin om uw vragen en verzoeken zo goed mogelijk te beantwoorden en met u te communiceren.

5.3 Om direct marketing van Unilin te sturen

Algemene direct marketing

We verwerken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe informatie, campagnes en promoties in verband met onze merken, entiteiten, diensten en producten, activiteiten of andere promotionele aanbiedingen, om uw mening te vragen over onze producten en diensten, om uw feedback te horen, om uw deelname aan onze wedstrijden te beheren. We kunnen u direct marketing sturen via e-mail, tekstbericht, telefoon, sociale media (waaronder maar niet uitsluitend Facebook, WhatsApp, LinkedIn), onze websites en gelieerde websites of SMS. Hiertoe kunnen we uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeurstaal en het project of de regio waarvoor u belangstelling hebt.

We kunnen u direct marketing sturen op basis van uw toestemming wanneer u zich aanmeldt voor onze direct marketing via onze website. In dit geval staat het u vrij ervoor te kiezen ons uw persoonsgegevens te verstrekken voor direct marketingdoeleinden. U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden op elk moment in te trekken (zie punt 10). We sturen u direct marketing op basis van ons legitiem belang om u op de hoogte te houden over onze producten wanneer u onze producten aankoopt. In elke e-mail kunt u zich afmelden als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen.

We sturen direct marketing via social media naar personen met een vergelijkbaar profiel op basis van ons legitiem belang om onze producten te promoten. U hebt het recht op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (zie punt 10).

Gepersonaliseerde direct marketing

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om informatie te verstrekken betreffende de diensten en producten van Unilin of om u gepersonaliseerde informatie of reclame te sturen. Hiertoe verwerken we persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

We kunnen een profiel ontwikkelen gebaseerd op uw online gedrag of uw aankoopgedrag. In dit profiel houden we rekening met uw voorkeuren en interesses, bijvoorbeeld met betrekking tot de pagina’s die u hebt bezocht, de links waarop u hebt geklikt, de producten die u hebt bekeken en de producten die u hebt gekocht en andere producten die u zouden kunnen interesseren. We ontvangen die informatie via cookies die zijn ingesteld op onze website of via uw eerder aankoopgedrag zoals weergegeven in uw klantenprofiel. Op basis van de informatie die we in het profiel hebben verzameld, kunnen we u informatie en reclame, informatie en reclame in verband met producten die bij uw profiel passen of die u zouden kunnen interesseren, sturen. Verder kunnen we gebruikmaken van de diensten van derden, zoals Facebook, om een doel- en ‘look-a-like’-publiek te identificeren om onze producten te adverteren bij personen met een vergelijkbaar profiel. Hiertoe kunnen we uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, geslacht, uw job, naam van uw onderneming, uw voorkeurstaal en specifieke producten en diensten waarvoor u belangstelling hebt.

We kunnen een profiel van u maken en u gepersonaliseerde direct marketing sturen op basis van uw toestemming wanneer u de cookies die deze informatie verzamelen, accepteert. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies. U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden op elk moment in te trekken (zie punt 10).

U vindt meer informatie over het gebruik van cookies door de Unilin in ons cookiebeleid op elke respectieve website in de voettekst van de website. 

 

5.4 Om wedstrijden te organiseren en u op de hoogte te houden van de resultaten

Unilin kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u deelneemt aan een door Unilin georganiseerde wedstrijd om u op de hoogte te houden van de resultaten.  

Hiertoe verwerken we gewoonlijk persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of andere contactgegevens, financiële gegevens (zoals de factuur van uw aankoop), foto’s, video’s en andere persoonsgegevens die relevant zijn om de resultaten van de wedstrijd te bepalen.

We verwerken uw gegevens in het kader van de organisatie van de wedstrijd op basis van uw toestemming wanneer u het formulier voor deelname aan de wedstrijd invult. U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken (zie punt 10).

5.5 Om u te ondersteunen bij uw renovatieprojecten via ons leveranciersplatform

Als u een verkoper (retailer of installateur die onze producten distribueert) bezoekt, kan de verkoper een consumentenproject voor u creëren op de platforms die wij ter beschikking stellen van onze verkopers, zoals de Quick-Step Connect-webapp. Deze platforms stellen verkopers in staat (i) u informatie te verstrekken over de producten waarvoor u belangstelling hebt, (ii) uw contactgegevens toe te voegen om u op de hoogte te houden van het project, (iii) foto’s te uploaden van de kamer die u wilt renoveren zodat ze u kunnen tonen hoe het eruit zou kunnen zien na de installatie van de producten, (iv) een staal te bestellen voor u, (v) bijpassende accessoires te suggereren, (vi) automatisch te berekenen welke materialen nodig zijn voor het project en (vii) advies te geven over de afwerking of de voorbereiding van het project.   

Door onze verkopers deze platforms aan te bieden, verwerkt Unilin uw persoonsgegevens. Unilin en haar verkopers ervan zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde. We raden u aan om het privacybeleid van uw verkoper in dit verband altijd te raadplegen.  

De verkopers maken een consumentenproject aan via het platform en verstrekken uw persoonsgegevens betreffende het consumentenproject aan Unilin op grond van uw toestemming. U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden op elk moment in te trekken (zie punt 10).  

Unilin zal uw persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden verwerken om u stalen thuis te bezorgen als u hierom heeft verzocht (zie doeleinde 5.1).  

Hiertoe kunnen we persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, de naam van uw onderneming, uw telefoonnummer, e-mailadres, adres, gegevens over het consumentenproject en aanvullende aantekeningen over het project.   

De verwerking van uw persoonsgegevens door Unilin in het kader van het aanmaken van een consumentenproject via de webapp is noodzakelijk om precontractuele maatregelen te nemen op uw verzoek en is gebaseerd op het legitiem belang van Unilin en haar verkopers om juiste informatie over de producten te verstrekken aan de consumenten. U hebt het recht op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor bezoekersregistratiedoeleinden (zie punt 10).

5.6 Om bezoekers aan onze gebouwen of showrooms te registreren

Unilin kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u een van onze gebouwen of showrooms bezoekt. We registreren bezoekers aan onze gebouwen en showrooms om hen het wifi-wachtwoord te verstrekken via e-mail, voor veiligheidsdoeleinden (d.w.z. om hen te voorzien van een bezoekersgids die informatie bevat over veiligheid en wat te doen in geval van nood) en om te tellen hoeveel bezoekers onze gebouwen en showrooms bezoeken.  

Hiertoe kunnen we uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, e-mailadres of andere contactgegevens en de naam van de werknemer van Unilin die u bezoekt.   

We verwerken uw gegevens voor bezoekersregistratiedoeleinden op basis van ons legitiem belang om onze bezoekers veilig te houden, te weten wie ons gebouw bezoekt in geval van nood, het bezoek te verbeteren en om bij te houden hoeveel personen onze gebouwen en showrooms bezoeken. U hebt het recht op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor bezoekersregistratiedoeleinden (zie punt 10).  

5.7 Om gegevens te analyseren en statistieken te maken

Unilin kan uw persoonsgegevens verwerken voor analytische en statistische doeleinden. Statistische doeleinden zijn alle handelingen voor het verzamelen en de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor statistisch onderzoek of voor de opstelling van statistische resultaten. Unilin maakt gebruik van verschillende analytische tools om persoonsgegevens te koppelen en inzichten uit verschillende gegevensbronnen te verkrijgen.

Hiertoe kunnen we persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, e-mailadres of andere contactgegevens of persoonlijke informatie.  

Naar gelang het individueel geval worden deze gegevens verwerkt op basis van het legitiem belang van Unilin om onze marketingcampagnes te beoordelen en te verbeteren, inzicht te verkrijgen in onze verkooprapporten en onze e-commercegegevens te visualiseren.

Het resultaat van de verwerking voor statistische doeleinden zijn geaggregeerde gegevens. We gebruiken de geaggregeerde of uw persoonsgegevens niet ter ondersteuning van maatregelen of beslissingen met betrekking tot u.  

5.8 Voor het technisch en functioneel beheer van onze websites

We verwerken persoonsgegevens die we hebben verkregen via cookies en andere technologieën voor het technisch en functioneel beheer van onze websites, om de websites te personaliseren en te verzekeren dat de websites gebruiksvriendelijk zijn. Aan de hand van uw gegevens kunnen we nagaan hoe onze website wordt gebruikt en kunnen we de inhoud en layout ervan verbeteren (bijvoorbeeld A/B-testen). Deze gegevens stellen ons ook in staat om onze website voldoende te beveiligen.

Hiertoe kunnen we gegevens verwerken, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder hebt bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en het tijdstip en de duur van uw bezoek.  

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op uw ondubbelzinnige toestemming (verkregen via onze cookiebanner) of op het legitiem belang van Unilin om een goedwerkende en beveiligde website aan te bieden en om pagina’s met relevante inhoud voor u aan te bieden.

U vindt meer informatie over hoe we cookies gebruiken in ons cookiebeleid op elke respectieve website in de voettekst van de website.

6. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Unilin is selectief wat betreft de partijen waaraan ze uw persoonsgegevens bekendmaakt en kiest deze zorgvuldig. In ieder geval zullen we zorgen voor voldoende waarborgen voor de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In onderstaande gevallen delen wij uw persoonsgegevens mogelijk met derde partijen:

 • Verkopers (showrooms), distributeurs, dealers, retailers en installateurs van Unilin - bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat ze u kunnen contacteren om een afspraak te maken, over uw consumentenproject, …. In de meeste gevallen zijn deze partijen afzonderlijke verantwoordelijken en we raden u aan om hun privacybeleid te raadplegen.  
 • Verwerkers die namens ons handelen, zoals bijvoorbeeld marketingbureaus, communicatiebedrijven, webhostingbedrijven, mailingleveranciers, softwareproviders, analytics providers, trackingbedrijven (zoals Lead Forensics),... Unilin sluit een verwerkingsovereenkomst met de partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens voor de verrichting van hun diensten.
 • De verschillende bedrijfsonderdelen van elke entiteit van Unilin, waaronder onze moedermaatschappij Mohawk Industries Inc. en andere gelieerde vennootschappen van Unilin, zoals gedefinieerd onder punt 2 van dit privacybeleid. 
 • Zakenpartners zoals derde partijen met wie we gezamenlijke promoties of programma’s uitvoeren.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • Betalingsdienstaanbieders. 
 • Advocaten en externe adviseurs: in bepaalde gevallen kan Unilin uw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten en externe adviseurs als dit noodzakelijk is om ons advies te geven of onze rechten te verdedigen.
 • Overheidsinstanties: in bepaalde gevallen kan Unilin uw persoonsgegevens doorgeven aan toezichthoudende autoriteiten of aan politie- gerechtelijke of andere autoriteiten als we van mening zijn dat we hiertoe verplicht zijn op grond van de geldende wet- of regelgeving of op grond van een ander rechtmatig verzoek of bevel.
 • Sociale media: sociale media kunnen toegang hebben tot de informatie die we verzamelen aan de hand van cookies en andere technologieën (mogelijk via de plug-ins die zijn ingebouwd op de websites van Unilin).
 • Mogelijke kopers van het bedrijf: in het onwaarschijnlijke geval dat ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt gekocht door een derde partij, wordt uw informatie doorgegeven aan de koper.  

7. VERWERKT UNILIN UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (‘EER’)?

In sommige gevallen kunnen uw gegevens worden gedeeld met een derde partij buiten de EER voor de in punt 5 hierboven beschreven doeleinden. Unilin maakt deel uit van Mohawk Industries Inc., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten.   In dit verband wil Unilin er in ieder geval voor zorgen dat uw gegevens voldoende en op passende wijze worden beschermd, met name door ervoor te zorgen dat we ons kunnen baseren op een besluit waarbij de bescherming als passend wordt erkend onder artikel 45 AVG, door standaard contractuele clausules onder artikel 46.2 AVG af te sluiten of via andere passende veiligheidsmaatregelen , zoals bepaald in hoofdstuk V AVG. In alle gevallen worden uw persoonsgegevens enkel doorgegeven aan derde partijen in niet-EER-landen indien dit is voorgeschreven of toegestaan onder de van toepassing zijnde privacywetgeving en enkel indien zulke ontvanger passende waarborgen voorziet ter verzekering van een adequaat gegevensbeschermingsniveau.   Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER, kunt u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen de Data Protection Counsel van Unilin. U vindt onze contactgegevens in punt 13.

8. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

Unilin streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door middel van administratieve, technische en organisatorische maatregelen. Hiertoe heeft Unilin verschillende procedures ontwikkeld, die door onze werknemers worden uitgevoerd.  

Unilin heeft zich er bovendien toe verbonden te verzekeren dat de dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Unilin ook voldoende technische en organisatorische maatregelen nemen.

9. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Unilin zal uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen. Een langere bewaartermijn kan worden vereist op basis van een wettelijke of contractuele verplichting of in het geval van een geschil.

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de bewaring van uw persoonsgegevens, kunt u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar de Data Protection Counsel van Unilin. U vindt de contactgegevens in punt 13.

10. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

Onder de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een erg specifiek bereik of zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen.

10.1 Recht op toegang

Dit betekent bijvoorbeeld dat u ons kan vragen of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en voor welke doeleinden we dat doen. Raadpleeg artikel 15 van de AVG voor meer informatie.

10.2 Recht op rectificatie

U hebt ook het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens. Raadpleeg artikel 16 van de AVG voor meer informatie.

10.3 Recht op verwijdering

In sommige gevallen kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hadden verzameld, wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt, enz.

In sommige uitzonderlijke gevallen is Unilin niet verplicht uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen in te willigen. Raadpleeg artikel 17 van de AVG voor meer informatie.

10.4 Recht op beperking van de verwerking

U kunt beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerkingsactiviteit onwettig is, enz. Beperking van de verwerking betekent dat we uw gegevens alleen tijdelijk mogen opslaan, behalve als u desalniettemin instemt met de verwerking van uw gegevens in het kader van juridische procedures of in het algemeen belang. De beperking kan achteraf worden beëindigd. Raadpleeg artikel 18 van de AVG voor meer informatie.

10.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of op grond van de uitvoering van een contract, kunt u ons vragen uw gegevens aan uzelf of aan een andere beheerder over te dragen (als dit technisch mogelijk is). In uitzonderljike gevallen is Unilin niet verplicht uw verzoek in te willigen. Raadpleeg artikel 20 van de AVG voor meer informatie.

10.6 Recht van bezwaar

U kunt ons op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de specifieke verwerkingsactiviteit op grond van het legitiem belang van Unilin of in het kader van het algemeen belang. Als die bijzondere redenen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen, zullen we de verwerkingsactiviteit beëindigen. Unilin kan uw verzoek niet inwilligen wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden van een rechtsvordering. Raadpleeg artikel 21 van de AVG voor meer informatie.  

10.7 Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden

Als we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden, kunt u ons altijd verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten zonder dat u hiervoor een bijzondere reden moet vermelden. Dit recht omvat het recht van bezwaar tegen profilering voor zover de profilering verband houdt met dergelijke direct marketing. Raadpleeg artikel 21 van de AVG voor meer informatie.

10.8 Recht om niet onderworpen te worden aan profilering

Unilin kan uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden zoals beschreven in punt 5.3 van dit privacybeleid). Aangezien de profilering alleen wordt verricht voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen profilering voor onze direct marketing, zonder dat u ons hiervoor een bijzondere reden moet geven (zoals uiteengezet in punt 10.7). Raadpleeg artikel 21 van de AVG voor meer informatie.

10.9 Recht om uw toestemming op elk moment in te trekken

Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de legitimiteit van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

10.10 Bovengenoemde rechten uitoefenen

Bovengenoemde rechten kunnen op verschillende manieren gemakkelijk worden uitgeoefend, zoals per e-mail of per post, door het contactformulier op onze website in te vullen of door onze klantendienst in uw favoriete Unilin-winkel te contacteren. Om privacy- en veiligheidsredenen kunnen wij u om een bewijs van uw identiteit vragen. U vindt de contactgegevens van de Data Protection Counsel in punt 13.

10.11 Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw normale verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van een vermeende inbreuk van de AVG. De Belgische autoriteit voor gegevensbescherming is de toezichthoudende autoriteit voor het hoofdkantoor van Unilin gevestigd in België en is te bereiken via:

U kunt terecht bij andere lokale toezichthoudende autoriteiten in:

Nederland

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

(+31) - (0)70 - 888 85 00

info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Luxemburg

Nationale Commissie voor gegevensbescherming / Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)

(+352) 26 10 60 -1

info@cnpd.lu

 

Frankrijk

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

+33 (0)1 53 73 22 22

 

Spanje

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

+34 901 100 099

+34 91 266 35 17

dpd@agpd.es

Italië

Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)

+39 06.696771

protocollo@gpdp.it

+39 06,69677.2917

urp@gpdp.it

Verenigd Koninkrijk

Information Commissioner’s Office (ICO)

 

+44 (0)303 123 1113

Ierland

Data Protection Commission (DPC)

+353 (0)76 110 4800

+353 (0)57 868 4800

info@dataprotection.ie

 

Duitsland

Verschillend per deelstaat

U vindt de contactgegevens van de verschillende autoriteiten op: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html

Denemarken

Het bureau voor gegevensbescherming (Datatilsynet)

+45 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

Finland

De Diensten van de Ombudsman Gegevensbescherming

Voor particulieren:

+358 (0)29 566 6777

Voor functionarissen:

+358 (0)29 566 6778

tietosuoja@om.fi

Noorwegen

De autoriteit voor gegevensbescherming

 

+47 22 39 69 00

postkasse@datatilsynet.no

 

 

 

Zweden

Integritetsskyddsmyndigheten / Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming (IMY)

 

+46 (0)8 657 61 00

imy@imy.se

11. HOE ZIT HET MET LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA?


De websites van Unilin kunnen referenties bevatten (bijvoorbeeld via hyperlinks, sociale plug-ins, links naar sociale media-operators) naar andere websites, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden.. Unilin adviseert u altijd het privacybeleid van die websites te controleren.  

11.1 Sociale media-pagina’s van Unilin

Unilin heeft pagina’s op LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. Wanneer u die pagina’s bezoekt, worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van het respectieve sociale media-netwerk via het gebruik van cookies. Sociale netwerken kunnen informatie ontvangen zoals welke websites u momenteel en eerder hebt bezocht en uw IP-adres. Wanneer u die pagina’s bezoekt, ontvangen wij mogelijk geaggregeerde gegevens van het respectieve sociale netwerk in de vorm van statistieken over hoe onze pagina’s worden bekeken door gebruikers van sociale media.

Voor de omvang en het doel van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken en voor informatie over de rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van die sociale netwerken (beschikbaar hier: Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram).

U vindt meer informatie over het gebruik van cookies door Unilin in ons cookiebeleid op elke respectieve website in de voettekst van de website.

11.2 Opties voor delen op sociale media

Onze website geeft u de mogelijkheid inhoud te delen op LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp en Snapchat. Wanneer u deze sociale plugin-functies (bijvoorbeeld ‘delen’-knop,...) gebruikt, wordt informatie over uw gebruik rechtstreeks doorgegeven van uw browser aan het bijbehorende sociale netwerk. Als u al geregistreerd bent bij een sociaal netwerk terwijl u onze website bezoekt, kan de exploitant van dat sociale netwerk het bezoek toewijzen aan uw persoonlijke account via de sociale plugins. Als u nog geen lid bent van een sociaal netwerk, kunnen de sociale netwerken nog steeds uw IP-adres en informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, ontvangen en opslaan via de sociale plugins.
 

Als u inhoud van onze website rechtstreeks deelt op de sociale media-pagina, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van die sociale media. Voor de omvang en het doel van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken en voor informatie over de rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van die sociale netwerken (beschikbaar hier:U vindt meer informatie over het gebruik van cookies door Unilin in ons cookiebeleid op elke respectieve website in de voettekst van de website.

Opties voor delen op sociale media

Onze website geeft u de mogelijkheid inhoud te delen op LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp en Snapchat. Wanneer u deze sociale plugin-functies (bijvoorbeeld ‘delen’-knop,...) gebruikt, wordt informatie over uw gebruik rechtstreeks doorgegeven van uw browser aan het bijbehorende sociale netwerk. Als u al geregistreerd bent bij een sociaal netwerk terwijl u onze website bezoekt, kan de exploitant van dat sociale netwerk het bezoek toewijzen aan uw persoonlijke account via de sociale plugins. Als u nog geen lid bent van een sociaal netwerk, kunnen de sociale netwerken nog steeds uw IP-adres en informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, ontvangen en opslaan via de sociale plugins.


Als u inhoud van onze website rechtstreeks deelt op de sociale media-pagina, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van die sociale media. Voor de omvang en het doel van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken en voor informatie over de rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van die sociale netwerken (beschikbaar hier: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp, en Snapchat).

U vindt meer informatie over het gebruik van cookies door Unilin in ons cookiebeleid op elke respectieve website in de voettekst van de website.
 

12. HOE WORDT U OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID?

We streven ernaar u de beste service te bieden. Dit privacybeleid kan bijgevolg worden gewijzigd. We adviseren u dus dit privacybeleid regelmatig te controleren op onze websites. Alle belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd via andere communicatiekanalen.

13. WIE KUNT U CONTACTEREN OM UW RECHTEN UIT TE OEFENEN?

Als u nog vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, over de websites van Unilin of over dit privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen:

 • Via het contactformulier op onze website;
 • Per e-mail naar privacy@unilin.com;
 • Per post naar:

  UNILIN – Data Protection Counsel
  Vredestraat 57 - 59
  8790 Waregem
  België


1  Unilin bestaat uit dochter- en gelieerde ondernemingen van Unilin BV die samen Flooring ROW uitmaken, een actuele lijst van de juridische entiteiten die hier deel van uitmaken kan opgevraagd worden per e-mail naar privacy@unilin.com.