Toegankelijkheid

Unilin heeft de ambitie om zijn producten en diensten toegankelijk te maken voor personen met een beperking. Dat geldt ook voor onze websites, waarbij we de geldende wetgeving en andere invaliditeitswetten respecteren. We streven ernaar om te voldoen aan alle aanvaarde richtlijnen en standaarden voor toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Mocht u moeilijkheden ondervinden wanneer u informatie opzoekt op onze website of mocht u assistentie wensen op het vlak van toegankelijkheid, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via kathy.callens@unilin.com. Gelieve de aard van uw probleem te omschrijven of ons te laten weten hoe we u kunnen helpen. Vermeld ook de URL (website) of het materiaal dat u wilt raadplegen en uw contactgegevens zodat we het nodige voor u kunnen doen.