Gezond op het werk: fysiek én mentaal

Vandaag vieren we Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid. Een belangrijke dag, want waar je ook werkt voor Unilin in de wereld, je goed voelen in je vel is belangrijk. Fysiek én mentaal.

28 april 2023

Vandaag vieren we Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid. Een belangrijke dag, want waar je ook werkt voor Unilin in de wereld, je goed voelen in je vel is belangrijk. Fysiek én mentaal. Hoe kunnen we voor alle collega’s een duurzame en veilige werkomgeving creëren waarin iedereen zich goed voelt en zichzelf kan ontwikkelen? Het is een belangrijk deel van onze duurzaamheidsstrategie One Home: het luik ‘Our Home. “Een verhaal van leren van elkaar en goede praktijken uitwisselen”, vertelt Sarah Van Marcke, Learning & Wellbeing Manager bij Unilin. “Zo komen we stap voor stap tot een breed aanbod, waar elke collega terecht kan.”

“Binnen onze duurzaamheidsstrategie One Home, gaat de pijler Our Home over onze rol als duurzame werkgever. Dat gaat onder andere over safety. Met onze veiligheidsaanpak zero-harm hebben we ondertussen al mooie resultaten geboekt. Maar het gaat breder: fysieke en mentale gezondheid staan centraal. Wij zien dat als een gedeelde verantwoordelijkheid. Als bedrijf moeten we het nodige kader creëren en initiatieven nemen die het welzijn stimuleren. Denk aan het voorzien van ergonomisch materiaal, bewustzijn creëren rond veerkracht, gezonde voeding aanbieden, samen sporten voor het goede doel…om een paar voorbeeldjes te noemen. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van leidinggevenden om alert te zijn voor signalen in hun team en van de collega’s zelf om hun levensstijl aan te passen of ideeën door te geven. Iedereen speelt zijn of haar rol”, bepleit Sarah.

Onvoldoende gekend

“In ons welzijnsbeleid werken we in elk van onze sites rond universele thema’s: gezonde levensstijl, veerkracht, groei en ontwikkeling en ‘people dynamics’: de relatie met collega’s en leidinggevenden en de connectie en funfactor op het werk.. In elke divisie en elk land vind je acties die inzetten op fysiek welzijn, afhankelijk van de lokale noden. We doen heel wat rond ergonomie, sport en beweging, ondersteuning van veerkracht, lokale rookstoptraining, gezonde voedings- en slaapgewoonten, …  maar niet iedereen is daarvan op de hoogte. Heb je bijvoorbeeld een probleem met je rug of wil je graag meer bewegen maar je weet niet goed hoe te beginnen: neem dan contact op met je HR Business Partner of leidinggevende. Zij zijn je eerste aanspreekpunt als je hulp nodig hebt of zelf een suggestie hebt.”

Leren van elkaar

We willen ons aanbod uitbreiden en onder de aandacht brengen, en overal rond deze thema’s blijven verderwerken. Sarah: “In veel landen bestaan er al tal van initiatieven die inspelen op een lokale nood. We willen die initiatieven in de kijker zetten en elkaar inspireren. Vanuit onze headquarters zetten we dit nu volop de rails, samen met de aanspreekpunten rond welzijn in elke divisie. Met de uitbouw van zo’n internationaal netwerk kunnen we leren van elkaar. We moeten niet allemaal apart het warm water uitvinden.”

Naar een duurzaam aanbod

“Belangrijk is inspelen op de grootste noden en daar structurele en toegankelijke antwoorden op formuleren. Willen we rookstoptraining als onderdeel van ons aanbod claimen, dan moeten we die ook terugkerend en niet eenmalig organiseren. Zo houd je het onder de aandacht en stijgt het bewustzijn.”

De lancering van de filosofie rond levenslang leren - The Dive - kan de verspreiding van inzichten en tools versnellen. “In het opleidingsaanbod van The Dive komt welzijn meer en meer aan bod: klassikaal, virtueel en blended. The Dive als opleidingsconcept zal internationaal ook invulling krijgen. Dat zal helpen om ook het aanbod rond welzijn meer en meer onder de aandacht te brengen. De e-learning over mentaal welzijn die we vorig jaar internationaal lanceerden werd bijvoorbeeld al door meer dan duizend medewerkers gevolgd.”

Een spiegel voorhouden

Sarah denkt niet dat het huidige aanbod iedereen bereikt die er nood aan heeft. “Het zijn nu vooral de collega’s die al bewust bezig zijn met welzijn die gebruikmaken van ons aanbod. Ze hebben al een interesse in gezonde voeding, of gaan heel bewust om met stress. Dat wil zeggen dat we een grote groep ook niet bereiken. Daarom willen we verder gaan dan informeren en ook sensibiliseren. We willen ook werken aan bewustzijn. Dan pas komt iemand in actie en ontwikkelt hij of zij uiteindelijk nieuwe gewoontes. We vinden het erg belangrijk om een collectief bewustzijn rond fysiek en mentaal welzijn te stimuleren.”

“Wat we zien binnen de organisatie, is een afspiegeling van onze maatschappij: wereldwijd heeft meer dan één op drie volwassenen overgewicht, meer lokale studies tonen aan dat 2 op 3 te weinig intensief beweegt. We kunnen daar als bedrijf een rol in spelen en gezondere leefgewoonten stimuleren.”

 

Wil je meer lezen over Unilin Group?

Lees hier verder onze verhalen