Houtafval of grondstof? Unilin gaat samen met Wood Loop overschotten inzamelen om te recycleren

Unilin heeft een exclusieve samenwerking gesloten met het Nederlandse Wood Loop, om samen meer houtafval te recycleren.

29 augustus 2023

Unilin heeft een exclusieve samenwerking gesloten met het Nederlandse Wood Loop, om samen meer houtafval te recycleren. Zo houden we het verbranden van afval minimaal en kan Unilin maximaal inzetten op recyclage, om zo meer spaanplaten met gerecycleerd materiaal produceren. Een nieuwe stap richting circulaire economie.

Unilin zet al langer in op recyclage. “De houtmassa van de spaanplaten die we in onze fabrieken produceren, bestaat al langer voor 90 à 95% uit gerecycleerd hout”, zegt Kristof Van Hoye, Group Project Manager Circular Economy bij Unilin. 

“Voor die productie recycleren we jaarlijks 900.000 ton houtafval dat we verkrijgen via bijvoorbeeld afval- en sloopbedrijven of containerparken. Tegelijk halen we met ons project Recover spaanplaten en andere houten overschotten op bij grote klanten in België, Nederland en Noord-Frankrijk. Samen met het Nederlandse Wood Loop doen we nu hetzelfde bij kleinere klanten met kleinere hoeveelheden.”

 

95.000 ton minder CO2

Wood Loop is opgericht door de Koninklijke CBM, de Nederlandse sectorfederatie voor interieurbouw en meubelindustrie. De organisatie biedt elke houtverwerker, retailer en plaatmateriaalproducent in Nederland een interessante formule om hun overschotten aan en spaanplaat te recycleren. Volgend jaar moet daar ook mdf bijkomen.

“De meubelindustrie gebruikt uiteraard veel plaatmateriaal”, aldus Dirk van Deursen van Wood Loop. “In Nederland maakt hun verbruik zelfs een derde van de totale houtstroom uit, ofwel jaarlijks 635 kiloton. Een zesde van die nieuwe platen die meubelmakers of interieurbouwers in hun productieproces gebruiken, verdwijnt jammer genoeg in de afvalbak. Dankzij Wood Loop kan Unilin deze overschotten recycleren. Zo stoten we samen 95.000 ton CO2 minder uit.

 

Geen extra transport

Om de overschotten hout te recupereren, maakt Wood Loop gebruik van het bestaande transport. “De retailer die het bestelde plaatmateriaal aan de meubelmaker of interieurbouwer bezorgt, neemt tegelijk de houtresten weer mee”, legt Dirk van Deursen uit. 

“Meubelmakers en interieurbouwers sorteren daarvoor zelf hout in kratten die Wood Loop achterlaat en ophaalt. In een app zien ze hoeveel kratten ze al inleverden, en wat de ecologische impact daar precies van is. Een extra stimulans voor de meubelmaker om hun steentje bij te dragen. Elke krat levert zo ongeveer 228 kilogram herbruikbare grondstof op, waarmee je 66 kg CO2-uitstoot bespaart. Dat gerecupereerde hout halen we dan op bij de retailer terwijl we er ook nieuw spaanplaatmateriaal leveren. Daarna brengen we het resthout naar de plaatmateriaalproducent, die het tot nieuwe spaanplaten recycleert.”

De samenwerking met Wood Loop creëert een proces met minder tussenstappen, waardoor ook de logistiek zelf minder CO2 uitstoot. Bovendien is het gerecupereerde hout zuiverder, omdat het bij de meubelmaker opgehaald wordt, in plaats van bij de afvalverwerker. Dat levert dan ook weer besparingen op voor Unilin, dat zo minder onzuiverheden uit het verzamelde hout moet halen. 

 

Uitbreiding naar België?

“De samenwerking met Wood Loop past perfect binnen onze duurzaamheidsstrategie”, namelijk het streven naar een circulaire keten van onze producten, aldus Kristof Van Hoye. Uitbreiding naar België is dan ook een logische volgende stap. “Animo is er alvast genoeg bij onze distributeurs hier. Fedustria, de Belgische tegenhanger van de Koninklijke CBM, kan daarin een betrokken partij zijn. En ook de Europese confederatie van de meubelindustrie, EFIC, kijkt enthousiast naar het initiatief.”

Bovendien zet ook de wetgeving rond afval stappen richting het faciliteren van de circulaire economie. Zo heeft het plaatmateriaal dat via Wood Loop wordt ingezameld een ‘einde-afvalstatus’ verkregen. Dat is nodig om het opnieuw als grondstof te mogen gebruiken. Het is een belangrijke wijziging in mindset en kan ook in België het organiseren van terugnameprogramma’s zoals Recover sterk optimaliseren. En zo de circulaire economie verder waarmaken.”

 

Hoe werkt het?

Wood Loop in 4 stappen:

 1. Sorteren van spaanplaat 
  Vroeger werd alle resthout van meubelbedrijven en interieurbouwers in bulk opgehaald door afvalbedrijven, die het zelf sorteerden. Vanaf nu sorteren de bedrijven en interieurbouwers zelf hun restjes spaanplaat in aparte Wood Loop-kratten. Eén krat is goed voor 360 kilo spaanplaat. Door het afval bij de bron te sorteren, recupereert Wood Loop een groter deel resthout voor nieuw gebruik.
 2. Ophalen en leveren in één 

  Als een Wood Loop-krat vol is, scant de interieurbouwer of het meubelbedrijf de QR-code erop. De houthandel die plaatmateriaal verdeelt, neemt de volle kist mee en bezorgt een leeg krat samen met de levering van nieuw plaatmateriaal. Door ritten te bundelen, drukt Wood Loop nog verder de CO2-uitstoot.

 3.  Verzamelen en verwerken

  Wood Loop verzamelt de houtresten van de aangesloten bedrijven op één locatie, zodat ze in bulk naar Unilin Group kunnen om te verwerken.

 4.  Nieuwe producten of valoriseren

  Met de herbruikbare houtresten maakt Unilin Group nieuwe platen, die we gebruiken in verschillende producten. Deze gaan op hun beurt terug naar de meubelbedrijven en interieurbouwers. De cirkel is rond.

 

 

Lees meer op Unilin stories