Wereldprimeur voor Unilin Group: recyclage van MDF-platen

Innovatieve recyclagetechnologie van Belgische bodem is ontbrekende schakel voor circulariteit.

18 oktober 2021

Unilin Group heeft een unieke innovatieve technologie ontwikkeld om MDF- en HDF-platen op industriële schaal te recycleren. Een wereldprimeur, want tot nu toe was dat technisch onmogelijk. De techniek zal Unilin Group toelaten om jaarlijks 380.000 CO2 opgeslagen te houden in houtvezels, die een nieuw leven krijgen.

MDF- (Medium Density Fibreboard) en HDF- (High Density Fibreboard) vezelplaten worden veel gebruikt in de meubelindustrie, interieurbouw en voor de productie van laminaatvloeren. Jaarlijks gaat het om een productie van om en bij 100 miljoen m3 wereldwijd.

Duurzame productie

Unilin Panels, de divisie van Unilin Group die dergelijk plaatmateriaal produceert, zet al langer in op een duurzame productie. Hout heeft dan ook een bijzondere plaats in het duurzaamheidsverhaal van Unilin Group. Hetis een hernieuwbaar én recycleerbaar product en slaat CO2 op zolang het niet verbrand wordt.  Dus hoe langer hout gebruikt en hergebruikt kan worden, hoe beter voor het klimaat.

Daarom gebruikt Unilin Panels voor de productie van MDF en HDF ‘herwonnen’ hout. Dit is houtafval of hout dat niet meer bruikbaar is en dus gered wordt van verbranding. Op die manier geeft Unilin Group resthout een extra leven met een nieuwe materiaaltoepassing. Nu gaat Unilin Group dus nog een stap verder.

MDF- en HDF-platen recycleren

Unilin Group heeft een unieke innovatieve technologie ontwikkeld om de houtvezels uit deze platen op een economisch rendabele manier te recupereren en opnieuw te gebruiken voor ade productie van kwalitatieve vezelplaten op industriële schaal. Als eerste, want tot nu toe was dat technisch onmogelijk.

Véronique Hoflack, president van Unilin Panels, die zelf aan de basis lag van de nieuwe recyclagetechnologie licht toe: “Door het gebruik van lijm als bindmiddel voor de houtvezels bestond vandaag nog geen industrieel haalbare manier om de vezels uit plaatafval bij het einde van hun productleven te recycleren. Het grootste deel hiervan wordt na gebruik (gemiddeld 14 tot 20 jaar) dus verbrand. We zijn er nu in geslaagd een nieuw innovatief procedé te ontwikkelen om deze houtvezels te recycleren en opnieuw te gebruiken voor de productie van nieuw plaatmateriaal. Denk maar aan onze decoratieve panelen of de laminaatvloeren van Quick-Step. Op die manier verdubbelen we de levensduur van de houtvezels! Tijdens deze langere levensduur krijgen nieuwe bomen de kans om te groeien en op hun beurt de CO2 op te slaan. Een grote stap vooruit richting circulariteit.”

Circulariteit in het DNA

De ontwikkeling van deze baanbrekende nieuwe technologie past volledig binnen de duurzaamheidstrategie van Unilin Group. Daarbinnen engageert het bedrijf zich om bij te dragen aan de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5°C. Unilin Group ziet haar zin voor innovatie als een belangrijke voorwaarde om deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken.

Bernard Thiers, CEO Unilin Group: “Bij Unilin Group zit circulariteit al sinds het begin in ons DNA. In 1960 begonnen we als producent van vlasspaanplaten, en brachten we een oplossing voor het  afval uit de lokale vlasindustrie. De uitdagingen rond hergebruik van materialen zagen wij toen al als opportuniteit. En dat is vandaag nog steeds zo. Met onze nieuwe technologie kunnen we de cirkel nu ook volledig sluiten voor onze MDF- en HDF-platen (de basis van het Quick-Step laminaat). Deze ontwikkeling ligt volledig in lijn met onze duurzame grondstoffenstrategie, waarbij we inzetten op herwonnen of gerecycleerd hout én de productlevensduur van hout zo veel mogelijk verlengen.”

In een eerste fase zal Unilin Group de techniek inzetten voor de recyclage van intern gebruikt materiaal in de productiesite in Bazeilles, waar het bedrijf al jaren investeert in spitstechnologie voor de productie van MDF- en HDF-platen. In een volgende fase wordt de recyclagecapaciteit opgedreven zodat ook extern verzamelde vezelplaten en laminaatvloeren gerecycleerd kunnen worden.

Deze technologie, die intussen geoctrooieerd is, is een absolute wereldprimeur. Tegen 2030 zou minstens 25% van Unilin Group’s grondstoffenmix voor MDF- en HDF-platen vervangen moeten zijn door gerecycleerde vezels. Het zal hierdoor in staat zijn om jaarlijks 380.000 ton aan C02 opgeslagen te houden in de houtvezels die het met deze nieuwe technologie een nieuw leven geeft.

Als onderdeel van onze eco-design activiteiten, nemen wij ook deel aan het Europese project Circular Sustainable Floor Covering (CISUFLO), gefinancierd door de EU Commissie in het kader van het Horizon 2020 programma.

Hoe we onze duurzame doelstellingen omzetten in acties, lees je in Unilin Stories.

ONTDEK HET BELANG VAN HOUT BIJ UNILIN GROUP