Naast de fabriek van Unilin Insulation in Feluy (Seneffe) is de bouw van twee windmolens volop aan de gang.

09 november 2021

Naast de fabriek van Unilin Insulation in Feluy (Seneffe) is de bouw van twee windmolens volop aan de gang. Vanaf 2022 zal daar 71% van de gebruikte energie afkomstig zijn van die duurzame productie. Op 9 november werd het project officieel ingehuldigd door burgemeester Jacques Gobert en kon de pers de indrukwekkende bouwwerf voor het eerst bezoeken.

Grote capaciteit voor groene energie

De twee windmolens hebben een vermogen van 7,2 MW en zullen elk jaar bijna 16 GWh produceren. Dit staat gelijk met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 5.500 gezinnen. Deze groene productie zal per jaar een uitstoot van bijna 6.400 ton CO² vermijden. Ter vergelijking: dat is de uitstoot van 3.200 dieselwagens!

De werken gingen in augustus 2021 van start met de aanleg van nieuwe toegangswegen. Momenteel wordt de fundering geplaatst en in januari 2022 volgt de opbouw van de molens. Voorzien wordt dat in april 2022 de eerste groene energie naar onze fabriek zal stromen! 

Lokaal en duurzaam

De windturbines worden gebouwd door ENGIE op de site van onze fabriek en zullen uitgebaat worden door Wind4Wallonia. Dit publiek-privaat partnership verbindt ENGIE en vijf Waalse intercommunales. Het lokale aspect is in dit project dus uitermate belangrijk. Ook voor de civieltechnische werkzaamheden werd een lokale firma aangesproken: Wanty uit Binche.

De opgewerkte energie zal bijna drievierden van onze fabriek van groene energie voorzien. Daarnaast zullen heel wat lokale gezinnen en andere afnemers kunnen genieten van de duurzame stroom.

Duurzame stroom voor duurzame isolatie

Bij Unilin Insulation zijn we heel enthousiast over de komst van de windmolens. Inzetten op duurzame stroom past immers perfect in onze duurzame toekomstvisie. Doordat onze fabriek binnenkort voor 71% op groene energie zal werken, zetten we een grote stap vooruit.

Bovendien is de winst voor het klimaat tweeledig. Het opwekken van hernieuwbare energie is een grote plus waardoor ons productieproces duurzamer wordt. De gefabriceerde thermische isolatie zorgt op zijn beurt dat er in woningen en gebouwen een pak minder energie verloren gaat. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst!