Your Home

Een gezonde, comfortabele en duurzame leefomgeving is belangrijker dan ooit. De producten die we maken moeten toegevoegde waarde bieden aan onze klanten, zonder compromissen te maken over gezondheid, comfort of duurzaamheid. 

Duurzaam bouwen

Onze bouwmaterialen helpen onze klanten de keuze te maken om duurzamer te leven.

Betere isolatie

 

Onze PIR isolatieplaten en dakelementen verhogen het wooncomfort van onze klanten en helpen hen tegelijk energie te besparen.


CO2 opslag

 

Ook onze vele houtproducten zijn bij een (ver)bouwproject een duurzame keuze. De meerderheid van onze producten, maken we met herwonnen of gerecycleerd hout, een hernieuwbaar materiaal dat van nature CO₂ opslaat.

Veilige, comfortabele en mooie leefruimtes

Onze producten zijn niet enkel mooi, ze brengen ook comfort en zorgen voor een gezondere leefomgeving.

Veilig en gezond

 

We zetten hard in op de luchtkwaliteit, door onder andere de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) te beperken. De materialen in onze woningen stoten namelijk ook stoffen uit, zoals formaldehyde of benzeen. We verbinden ons ertoe om die uitstoot te beperken en gaan daarbij verder dan de huidige regelgeving.

Mooi en comfortabel

 

Door mooie producten en goede materialen te gebruiken, dragen we bij aan de levenskwaliteit van onze klanten. Dat gaat over aandacht voor akoestiek, ergonomie en, naast hedendaagse ook biofiele ontwerpen. Zo maken we de connectie met de natuur, vandaag belangrijker dan ooit.


Meer weten over hoe we duurzame producten maken? Lees er meer over op onze blog.

Naar Unilin Stories