Onze duurzaamheidsstrategie One Home bestaat één jaar: waar staan we?

In 2022 lanceerde Unilin een ambitieuze duurzaamheidsstrategie onder de noemer ‘One Home’. Het voorbije jaar hebben collega’s uit verschillende divisies wereldwijd hun schouders eronder gezet. Katrien Godart, Chief Sustainability Officer bij Unilin, blikt terug.

24 april 2023

In 2022 lanceerde Unilin een ambitieuze duurzaamheidsstrategie onder de noemer ‘One Home’. Het voorbije jaar hebben collega’s uit verschillende divisies wereldwijd hun schouders eronder gezet. Katrien Godart, Chief Sustainability Officer bij Unilin, merkt ook nog iets belangrijker op: “Heel wat collega’s dragen al elke dag bij aan een duurzamere maatschappij. De mindset zit goed.”

In februari 2022 lanceerde Unilin haar duurzaamheidsstrategie ‘One Home’: waar staan we vandaag?

Katrien Godart: “De doelstellingen in de drie pijlers van onze strategie – Planet Home, Your Home en Our Home – worden elke dag wereldwijd ingevuld met concrete initiatieven en projecten. En we doen het vooral samen: over onze divisies heen. Want als we kunnen leren van elkaar, kunnen we nog sneller grote stappen zetten. Duurzaamheid is een langetermijnverhaal, met doelstellingen voor 2025 en 2030, maar we mogen vandaag toch al trots zijn op wat we bereikt hebben.”

Een paar voorbeelden van realisaties:

  • 59% van de energie van Unilin is al hernieuwbaar. Dat is een hele verwezenlijking! We beschikken in België over twee groene-energiecentrales, vijf windturbines en meer dan 14.000 zonnepanelen wereldwijd. We investeren sterk in groene energie. En dat zullen we de komende jaren blijven doen, want tegen 2030 willen we onze CO2-uitstoot met 42% verminderen.
  • Handig voor onze klanten: we hebben veertien ecolabels en voor 50% van onze productcategorieën zijn er de Environmental Product Declarations, EPD’s, waarmee ze in een oogopslag de duurzaamheid van onze producten kunnen inschatten.

Op welke realisaties ben je zelf erg trots?

Ik ben vooral trots op de dynamiek in al onze divisies om One Home samen vorm te geven. Er beweegt bijvoorbeeld heel veel rond circulariteit en circulair denken: hoe kunnen we hernieuwbare grondstoffen gebruiken en recycleerbare producten maken? Dat is ook cruciaal als we de wereldwijde uitdagingen rond klimaatopwarming het hoofd willen bieden. Het moet bij iedereen een automatisme worden om de impact van onze acties op het klimaat mee te nemen in onze beslissingen, niet alleen in onze processen en projecten maar ook in onze dagelijkse activiteiten.

Tegen 2030 willen we maar liefst 42 procent minder CO2 uitstoten. Dat cijfer vinden we niet uit, maar ligt in lijn met wat noodzakelijk is om de gevolgen van klimaatverandering te beperken: de uitstoot van broeikasgassen verminderen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5°C. Die ambitie werd ondertussen gevalideerd door het Science Based Targets initiative, een internationaal samenwerkingsverband tussen het CDP, het UN Global Compact, het World Resources Institute en het WWF. Daar kunnen we als Unilin ook erg trots op zijn.”

Niet elke collega is betrokken bij procesinnovaties en productontwikkeling. Hoe kan je dan toch een steentje bijdragen?

“Dat gaat heel breed, en bij heel veel collega’s is die duurzame mindset ondertussen al heel normaal. Ik denk onder meer aan alle initiatieven rond onze Green Workplaces, en de samenwerking in België met Too Good To Go, een app tegen voedselverspilling op het werk. Binnenkort lanceren we ook nog in België een campagne rond afvalsortering, op intranet vind je tips rond energiebesparing en onlangs werd er een platform voor carpooling ontwikkeld.

Eind 2022, doneerde en installeerde Unilin Maleisië afgekeurde planken voor de heropbouw van een lokale tempel, een mooi initiatief op vraag van onze eigen medewerkers. Iedereen kan dus wel iets doen, hoe klein ook.

Wat staat er dit jaar nog aan te komen?

“We kijken niet zozeer naar doelstellingen per jaar, al maken we wel tussentijdse evaluaties van onze vooruitgang. Op die manier kunnen we bijsturen waar nodig. De meeste  doelstellingen lopen over de lange termijn: zoals 42 procent minder CO2 uitstoten tegen 2030.

Wat wel op de agenda staat jaar, is de verdere voorbereiding op de duurzaamheidsrapportering aan Europa. Begin dit jaar trad de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in de EU in werking. Dit houdt in dat we vanaf 2026 verplicht zijn om jaarlijks te rapporteren over onze impact op sociale aangelegenheden, milieu en klimaat.”

Hoe maak jij als CSO de tussentijdse balans op voor jezelf?

“Ik ben trots dat ik kan bijdragen aan ons One Home-verhaal. Als groot bedrijf kunnen we een belangrijke impact hebben. We zijn er nog niet, maar we zetten elke dag stappen in de juiste richting. Dat geeft mij energie.

Het doet mij ook enorm veel plezier om de passie en goesting bij onze collega’s te zien om een verschil te maken en stappen te zetten naar een duurzamere organisatie. Dat toont aan dat onze waarden passie, excellence, ondernemerschap en respect geen holle woorden zijn. We gaan er samen voor!”

 

Lees hier meer over onze duurzame initiatieven