Een team van durvers

We werken allemaal op dezelfde unieke manier: de Unilin Way.
Onze bedrijfscultuur steunt op 4 sterke pijlers: Passion, Entrepreneurship, Excellence en Respect. Daardoor kunnen we innoveren, initiatief nemen en grenzen verleggen.

The Unilin Way: een unieke bedrijfscultuur die steunt op 4 sterke pijlers

RESPECT

 

 

"Als iemand een fout maakt, gaan we niet op zoek naar de schuldige maar zoeken we samen naar een oplossing. Fouten maken mag, zolang je er maar uit leert."

Sylvie - Customer Service

 

 

PASSION

 

 

"Het eerste dat mij opvalt wanneer ik een ruimte binnenkom, is de vloer."

Christophe - R&D

 

 

 

 

"We stellen alles in vraag en ‘nee’ staat niet in ons woordenboek."

Dieter - Operations

 

 

EXCELLENCE

ENTRE-PRENEURSHIP

 

 

"Wij zijn geen commercanten, maar vernieuwers en mentors; wij bieden onze klanten service en oplossingen." 

Niall - Sales

 

 

 

 

"Wij kleuren
buiten de lijntjes."

Stefaan - Supply chain

 

 

 

 

"We geven onze mening en delen onze gedachten en ideeën. Hoe groot of klein een idee ook is, uiteindelijk maakt het een verschil."

Dmytro - Sales

 

 

 

 

 

#UnilinUnited

 

 

 

 

 

"We nemen onze verantwoordelijkheid, we deinzen er niet voor terug initiatief te nemen, zelfs niet als het buiten onze taakomschrijving valt."

Laurent - R&D