Planet Home

De uitstoot van broeikasgassen moet naar beneden of zelfs helemaal verdwijnen. Een grote uitdaging voor de maakindustrie, nog te vaak verbranden we fossiele brandstoffen en producten die einde leven zijn. We moeten omschakelen naar circulariteit, waarbij we hernieuwbare of gerecycleerde materialen gebruiken en recycleerbare producten maken.

Klimaat

Tegen 2030 een uitstootvermindering van 42%: dat is ons doel. Dat betekent dat we fossiele brandstoffen in al onze activiteiten weren en streven naar circulariteit.

Energie

 

Vandaag is al 43% van onze energie herbruikbaar. Om dat aandeel nog te verhogen, zoeken we continu naar manieren om zelf groene stroom op te wekken. We bouwden al twee biomassacentrales en hebben op meerdere sites zonnepanelen en windmolens.


Transport 

 

We schakelen voor een groot deel van ons bedrijfswagenpark, waaronder ook rollend materiaal, over op elektrische voertuigen. 

Volledige waardeketen 

Ook buiten onze bedrijfsgrenzen streven naar minder CO2. We brengen in kaart waar we de impact van onze grondstoffen kunnen verkleinen en zetten ons in om ook onze klanten bewust te maken over de duurzaamheid van producten.

Circulariteit

Circulariteit is dé manier om de impact van onze productie zo klein mogelijk te houden. Hoe? Door de nood aan verse grondstoffen tot een minimum te herleiden.

Hernieuwbare materialen

 

Hout, een van onze belangrijkste basisgrondstoffen, fungeert als CO2-opslag zolang het niet verbrand wordt. Hoe langer je hout gebruikt en hergebruikt, hoe beter voor ons klimaat. Het is onze prioriteit om hout zolang mogelijk in de productketen te houden. Maar hout is niet eeuwig recycleerbaar. Wanneer de houtvezels te klein of te vervuild zijn om nog te recycleren, zetten we het om in groene energie in onze twee biomassacentrales.


Materialen circulair maken

 

Ook voor onze producten die van niet-hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt, stellen we circulariteit voorop. Voor zowel onze vinylvloeren, onze isolatiepanelen en onze tapijten streven we naar 100% recycleerbare producten.  

Hoe we onze duurzame doelstellingen omzetten in acties, lees je in Unilin Stories.

Naar Unilin Stories