Our Home

Ons bedrijf is een tweede thuis voor meer dan 8.300 medewerkers. Voor hen willen we een positieve, stimulerende én veilige werkomgeving creëren waarin ze zich goed en gewaardeerd voelen. Een duurzame omgeving waarin iedereen uitdaging vindt en zichzelf verder kan ontwikkelen.

Zero-Harm

Veiligheid moet deel zijn van onze bedrijfscultuur. Daarom ontwikkelden we duidelijke verwachtingen en verantwoordelijkheden in onze zero–harmvisie voor zowel medewerkers, teamleiders als management. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen. Leidinggevenden krijgen in hun opleiding extra vorming rond hun sleutelrol in veiligheid. We werken met life saving rules op al onze sites en rekenen op onze eigen medewerkers om onveilige situaties en risico’s mee in kaart te brengen en elkaar feedback te geven rond veiligheid.

Welzijn

Welzijn is belangrijk, ook op de werkplek. Want hoe we ons voelen op het werk heeft impact op onze motivatie en betrokkenheid, en op ons innovatievermogen. We investeren in zowel collectieve als individuele initiatieven rond vitaliteit en gezondheid, mentaal welzijn, connectie en plezier en ontplooiing van onze medewerkers. Een aanbod dat we continu evalueren op basis van nieuwe noden en betere inzichten.

Levenslang leren

Levenslang leren zit in de kern van ons hr-beleid. We geloven dat we als bedrijf maar kunnen groeien volgens de groei van onze medewerkers. Zij zitten aan het stuur van hun eigen ontwikkeling. Of dat nu gaat over specialiseren, verbreden, leidinggeven of groeien binnen de huidige functie. Onze eigen mensen intern laten groeien is dan ook een intrinsiek onderdeel van ons talentmanagement. En onder het motto ‘opleiden is het nieuwe rekruteren’ investeren we in het opleiden van mensen die wel de juiste motivatie, maar nog niet alle relevante competenties in huis hebben.

Lees meer over Unilin als duurzame werkgever.

Naar Unilin Stories