Alles wat je moet weten over hoe we moet hout werken

Hoe vaak kan je hout recycleren?

Hout is niet eindeloos recycleerbaar. Bij iedere recyclagebeurt gaat de kwaliteit van de houtvezels achteruit. Bij Unilin recycleren we spaanplaten tot zeven keer.

Vanwaar komt het hout dat Unilin gebruikt om spaanplaten, MDF-platen en laminaat te maken?

Unilin werkt met twee soorten hout: gerecyleerd hout en herwonnen hout. De eerste categorie is hout dat we recupereren uit afvalstromen. Als je bijvoorbeeld een oude deur naar het containerpark brengt, dan verwerken wij ze in onze spaanplaten. Het hout in die spaanplaten bestaat nu al voor 95% uit gerecycleerd afvalhout.

De andere 5% komt van herwonnen hout. Dat is hout dat niet meer gebruikt kan worden in andere industrieën en op de brandstapel verdwijnt als we er niets mee doen. Denk aan snoeiafval van bermonderhoud langs de snelweg.

De meeste van onze MDF-platen bestaan voor 100% uit herwonnen hout. In 2021 vonden we, als eersten ter wereld, ook een oplossing om MDF-afval te recycleren. In de toekomst zullen we dus ook die platen met gerecycleerd hout kunnen produceren.

Waarom is bouwen met hout de toekomst?

Hout is een hernieuwbaar, en dus duurzaam, materiaal: het kan niet uitgeput geraken. Als je tenminste aan duurzaam bosbeheer doet. In dat geval kap je nooit meer bomen dan je er plant.

Bovendien zijn bomen (en dus hout) een vorm van CO2-opslag. Bomen halen CO2 uit de lucht en houden dat vast in hun houtvezels. Die CO2 blijft in de vezels tot het hout verbrand wordt. Hoe langer je hout gebruikt, hoe beter. En laat hout nu net een belangrijke eigenschap hebben die dat toelaat: het is recycleerbaar. Door het een tweede, derde, vierde… leven te geven, houd je de CO2 langer uit de lucht.  Op die manier is hout een zeer goed alternatief voor bouwmaterialen die gemaakt zijn van uitputtelijke grondstoffen en is het een toekomstgericht product.

Wat gebeurt er met afvalhout?

Afvalhout is hout dat we met z’n allen weggooien, afkomstig van bijvoorbeeld oude meubels of sloopafval. Als je daarmee naar het containerpark gaat in België, dan is de kans groot dat het daarna bij Unilin terechtkomt. Wij zijn namelijk de grootste houtrecycleur in België. Het gerecycleerde hout gebruiken we in onze spaanplaten.

Kan je hout eindeloos recycleren?

Nee, jammer genoeg niet. De kwaliteit van houtvezels vermindert bij iedere recyclage, waardoor ze na verloop van tijd niet meer bruikbaar zijn. Soms is hout ook te vervuild om te hergebruiken.

Toch hebben we ook voor het niet meer te recycleren hout een duurzame oplossing, door het om te zetten in groene energie. Momenteel hebben we twee groene-energiecentrales, in een joint venture met Aspiravi. De energie die we daar opwekken, gebruiken we om ons machinepark aan te sturen.

Hoe gaat dat recyclageproces precies in zijn werk?

Hout recycleren is niet eenvoudig. Vaak is het vervuild en zitten er nog stukjes metaal of plastic in de afvalstroom. Om de hoge kwaliteit van onze spaanplaten te garanderen, moeten we met zo zuiver mogelijk hout werken. De laatste tien jaar hebben we meer dan 40 miljoen euro geïnvesteerd in ons eigen sorteer- en reinigingsproces. Nu beschikken we over high-tech installaties, die met verschillende technieken zoals windzifters, magneten, infrarood en zelfs AI het hout zuiveren.

Waarom is het zo moeilijk om een spaanplaat te produceren met 95% gerecycleerd hout?

Om de kwaliteit van onze platen te behouden, mogen er geen stukjes metaal of andere materialen in zitten. Daarom moeten we het hout uit afvalstromen goed reinigen. Onze geavanceerde sorteermachines en reinigingstechnologie stellen ons in staat om houtsnippers van hoge kwaliteit te produceren, waardoor we spaanplaten kunnen vervaardigen waarvan het hout uit maximaal 95% gerecycleerd materiaal bestaat. Meer is voorlopig niet mogelijk. De rest vullen we aan met herwonnen hout.

Is hout verbranden een slecht idee?

Ons principe is om hout zo lang mogelijk in de keten houden, want zodra je het verbrandt, komt de opgeslagen CO2 vrij. Hoe langer je hout dus gebruikt, hoe meer tijd nieuwe bomen krijgen om extra CO2 uit de lucht te halen. Verbrand je dan uiteindelijk toch het hout, is de CO2 die daarbij vrijkomt eigenlijk al meer dan gecompenseerd door nieuwe bomen.

In dat opzicht is hout verbranden niet noodzakelijk negatief. Want hout is niet voor eeuwig recycleerbaar, bijvoorbeeld als het te verontreinigd of kapot gerecycleerd is. Om er ook in die gevallen toch een duurzaam vervolg aan te geven, zetten we het via verbranding om in groene energie.