ALLMÄN INTEGRITETSPOLICY UNILIN GROUP

VERSION 2022

Följajnde integritetspolicyn gäller för ”Unilin Group” (nedan kallad ” Unilin Group ” eller ” vi/oss”).

Syftet med denna integritetspolicy är att ge dig information om vilka personuppgifter Unilin Group samlar in via webbplatser, kontaktformulär eller dataleverantörer och att förklara varför dessa uppgifter samlas in och hur de behandlas.

Denna integritetspolicy bör läsas tillsammans med cookiepolicyn för respektive webbplats i sidfoten på webbplatsen.

1 NÄR GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Denna integritetspolicy gäller för behandlingen av personuppgifter (t.ex. på webbplatser), såvida inte en mer specifik integritetspolicy finns tillgänglig.
Denna integritetspolicy gäller inte om inga personuppgifter behandlas av Unilin Group. Detta är fallet till exempel för vissa tillämpningar som används av Unilin Group och som inte samlar in personlig information (som appen  Quick-Step RoomScan).

2 VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV MINA PERSONUPPGIFTER?

Den enhet inom Unilin Group [1] som  behandlar dina personuppgifter i samband med utförandet av sin verksamhet (t.ex. den enhet med vilken du har ingått ett avtal, till vilken du har lämnat dina personuppgifter, vars webbplats du besöker, ...) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Unilin Group fastställer de ändamål och medel för vilka dina personuppgifter kommer att behandlas.
Unilin Group har utsett en dataskyddsrådgivare som kommer att vara din kontaktpunkt för alla frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till dataskyddsrådgivaren i avsnitt 13 i denna integritetspolicy.

3 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR NI OM MIG?

Vi samlar in dina personuppgifter på tre sätt:

3.1 INFORMATION SOM DU TILLHANDAHÅLLER

För det första tar vi emot din information när du delar den med oss. Detta kan vara när du fyller i ett formulär på vår webbplats (t.ex. ett broschyrformulär, kontaktformulär, golvjämförelseformulär) eller på en mässa, när du beställer en broschyr eller ett varuprov, när bokar ett möte i något av våra showrooms eller hos någon av våra återförsäljare, när du deltar i en tävling, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller ett visst erbjudande, etc.
I dessa fall får vi vanligtvis information såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter (gata, nummer, postnummer, stad och land), födelsedatum, datum för ditt möte och andra person- och/eller kontaktuppgifter.
Vi kan även be dig om kommentarer, förslag eller annan information om våra webbplatser, våra produkter eller tjänster eller våra verksamheter.

3.2 AUTOMATISKT ERHÅLLEN INFORMATION

När du surfar på vår webbplats eller tar emot våra nyhetsbrev erhåller vi data från cookieleverantörer eller sociala medier genom att ställa in pixlar (t.ex. Facebook Pixel) om ditt besök på vår webbplats, såsom vilka webbsidor du besöker, vilka produkter du är intresserad av, om du har öppnat ett e-postmeddelande eller klickat på en länk osv. - Vi kan kombinera den automatiskt erhållna informationen med information som du har tillhandahållit för att analysera din specifika användning av vår webbplats.
Mer information om hur Unilin Group använder cookies finns i vår cookiepolicy längst ner på respektive webbplats.

3.3 INFORMATION SOM ERHÅLLS FRÅN TREDJE PART

I vissa fall kan vi erhålla dina uppgifter från tredje part, t.ex. dotterbolag, återförsäljare, leverantörer, distributörer, installatörer (t.ex. via plattformar som webbappen Quick-Step Connect), datamäklare eller från professionella dataleverantörer (som Bisnode, byggmässor osv.). 
I så fall får vi vanligtvis uppgifter som namn, e-postadress, adressuppgifter, telefonnummer, information om ditt bygg- eller renoveringsprojekt, din beställning (av ett prov) och/eller dina frågor. 

4 VILKEN ÄR RÄTTSGRUNDEN FÖR BEHANDLING AV MINA PERSONUPPGIFTER?

Unilin Group behandlar i regel dina personuppgifter för flera olika ändamål, vilka beskrivs närmare nedan. Behandlingen av dina personuppgifter av Unilin Group grundar sig på följande faktorer:

 • Ditt samtycke: Du kan ge ditt samtycke genom att till exempel kryssa för respektive ruta när du surfar på vår webbplats eller genom någon annan aktiv handling som kräver ditt samtycke, till exempel genom att välja att kontakta oss via vårt kontaktformulär. I vissa fall (ex. när det gäller personanpassad information) kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke med framtida verkan.
 • Fullgörandet av ett avtal: Om insamling av personuppgifter krävs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder före avtalets ingående.
 • En rättslig förpliktelse: Om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Unilin Group har.
 • Vårt berättigade intresse: i vissa fall kan behandlingen av dina uppgifter också krävas för att Unilin Group ska kunna tillvarata sina berättigade intressen. När så är lämpligt kommer vi att överväga huruvida dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än vårt berättigade intresse.

5 FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Beroende på vilken enhet det gäller behandlar Unilin Group dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. 
5.1 FÖR ATT LEVERERA DE PRODUKTER SOM DU HAR BESTÄLLT
Om du gör en beställning via vår webbplats eller via en återförsäljare eller installatör behandlar vi dina personuppgifter för att kunna leverera de produkter eller prover som du har beställt. I detta sammanhang kan vi komma att behandla uppgifter som ditt namn, namnet på ditt företag, din e-postadress, ditt telefonnummer, din adress, din födelsedag, information om dina projekt och din korrespondens med Unilin Group.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av din begäran om åtgärder före avtalets ingående, på grundval av fullgörandet av ett avtal som du är part i eller på grundval av Unilin Groups berättigade intresse av att fullgöra avtalet med sina återförsäljare (återförsäljare och leverantörer) samt för att tillhandahålla dig utmärkt kundservice. 
5.2 FÖR ATT BESVARA DINA FRÅGOR ELLER ANDRA FÖRFRÅGNINGAR 
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor eller förfrågningar (t.ex. för att skicka dig en broschyr eller ett informationsblad om de Unilin Group-produkter som intresserar dig, boka ett möte med en av våra återförsäljare eller i någon av våra utställningslokaler osv.). 
I detta sammanhang kan vi komma att behandla uppgifter som ditt namn, namnet på ditt företag, din e-postadress, ditt telefonnummer, din adress, din födelsedag, information om dina projekt och din korrespondens med Unilin Group.
Vi behandlar dessa uppgifter baserat på Unilin Groups berättigade intresse av att på bästa sätt besvara dina frågor och önskemål och kommunicera med dig.
5.3 FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING FRÅN UNILIN GROUP 
Allmän direkt marknadsföring
Vi behandlar dina personuppgifter för att hålla dig informerad om ny information, kampanjer och erbjudanden relaterade till våra varumärken, enheter, tjänster och produkter, aktiviteter eller andra kampanjerbjudanden, för att be om din åsikt om våra produkter och tjänster, för att få din feedback och för att hantera ditt deltagande i våra tävlingar. Vi kan skicka dig direkt marknadsföring via e-post, sms, telefon, sociala medier (inklusive men inte begränsat till Facebook, WhatsApp, LinkedIn), våra webbplatser och anslutna webbplatser eller sms. För detta ändamål kan vi komma att behandla dina personuppgifter, såsom ditt namn, din adress, e-postadress, telefonnummer, önskat språk och det projekt eller den region som du är intresserad av.
Vi kan skicka dig direkt marknadsföring baserat på ditt samtycke när du registrerar dig för direkt marknadsföring via vår webbplats. I detta fall kan du fritt välja att tillhandahålla dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (se punkt 10).

Vi skickar dig direkt marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse att hålla dig informerad om våra produkter när du köper våra produkter. I varje e-postmeddelande kan du avregistrera dig om du inte längre vill få sådan information. Vi skickar direkt marknadsföring via sociala medier till individer med liknande profiler baserat på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (se punkt 10).

Personanpassad direkt marknadsföring

Vi kan också behandla dina personliga uppgifter för att tillhandahålla information om Unilin Groups tjänster och produkter eller för att skicka dig personligt anpassad information eller reklam. För detta ändamål behandlar vi personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och adress. 

Vi kan ta fram en profil baserat på ditt beteende online eller ditt köpbeteende. I den här profilen tar vi hänsyn till dina preferenser och intressen, t.ex. med hänsyn till de webbsidor som du har besökt, de länkar du har klickat på, de produkter du har visat eller köpt och andra produkter som kan intressera dig. Vi får tillgång till denna information genom cookies på vår webbplats eller genom ditt tidigare köpbeteende, vilket återspeglas i din kundprofil. Baserat på den information som samlas in i profilen kan vi skicka dig information och reklam om produkter som matchar din profil eller som kan intressera dig. Dessutom kan vi använda tjänster från tredje part, till exempel Facebook, för att identifiera målgrupper och ”look-a-like”-publiker för att annonsera våra produkter till individer med liknande profiler. För detta ändamål kan vi komma att behandla dina personuppgifter, såsom ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress, ditt födelsedatum, din ålder, ditt kön, ditt jobb, ditt företags namn, ditt föredragna språk och specifika produkter och tjänster som du har visat intresse för.

Vi kan profilera dig och skicka dig personligt anpassad direkt marknadsföring baserat på ditt samtycke när du godkänner cookies som samlar in denna information. Se vår cookiepolicy för mer information om cookies. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (se avsnitt 10).

Mer information om hur Unilin Group använder cookies finns i vår cookiepolicy längst ner på respektive webbplats. 
5.4 FÖR ATT ANORDNA TÄVLINGAR OCH HÅLLA DIG INFORMERAD OM RESULTATEN
Unilin Group kan komma att behandla dina personuppgifter när du deltar i en tävling som anordnas av Unilin Group för att hålla dig underrättad om resultaten. 

För detta ändamål behandlar vi vanligtvis personuppgifter såsom ditt namn, din e-postadress eller andra kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter (såsom fakturan för ditt köp), foton, videor och andra personuppgifter som är relevanta för att fastställa resultatet av tävlingen.

Vi behandlar dina uppgifter som led i anordnandet av tävlingen på grundval av ditt samtycke när du fyller i tävlingsformuläret. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter (se punkt 10).

5.5 FÖR ATT STÖDJA DIG I DINA RENOVERINGSPROJEKT VIA VÅR LEVERANTÖRSPLATTFORM
Om du besöker en säljare (återförsäljare eller installatör som distribuerar våra produkter) kan säljaren skapa ett konsumentprojekt åt dig på de plattformar som vi gör tillgängliga för våra säljare, till exempel webbappen Quick-Step Connect. Dessa plattformar gör det möjligt för säljare att (i) ge dig tillgång till information om de produkter du är intresserad av, (ii) lägga till dina kontaktuppgifter för att hålla dig informerad om projektet, (iii) ladda upp foton av det rum du vill renovera så att du kan se hur det kommer att se ut efter att produkterna har installerats, (iv) beställa ett varuprov till dig, (v) föreslå passande tillbehör, (vi) automatiskt beräkna det material som behövs för projektet och (vii) ge råd om färdigställande eller förberedelse av projektet.
 
Genom att erbjuda våra återförsäljare dessa plattformar behandlar Unilin Group dina personuppgifter. Unilin Group och dess återförsäljare är gemensamt ansvariga för att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Vi rekommenderar att du alltid läser din leverantörs integritetspolicy i detta avseende.

Säljare skapar ett konsumentprojekt via plattformen och vidarebefordrar dina personuppgifter om konsumentprojektet till Unilin baserat på ditt medgivande. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (se punkt 10).

Unilin Group kommer att behandla dina personuppgifter för sina egna ändamål för att ge dig tillgång till prover hemma om du har begärt detta (se syfte 5,1). 

För detta ändamål kan vi komma att behandla personuppgifter som ditt namn, namnet på ditt företag, ditt telefonnummer, din e-postadress, din adress, dina uppgifter om konsumentprojekt och ytterligare information om projektet. 

Unilins behandling av dina personuppgifter i samband med ett konsumentprojekt via webbappen är nödvändig för att vi på din begäran ska kunna vidta åtgärder före avtalets ingående, och grundas på Unilin Groups och dess återförsäljares berättigade intresse av att tillhandahålla korrekt information om produkterna till konsumenterna. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för registrering av besökare (se punkt 10).
5.6 FÖR ATT REGISTRERA BESÖKARE I VÅRA FASTIGHETER ELLER UTSTÄLLNINGSLOKALER
Unilin Group kan komma att behandla dina personuppgifter när du besöker någon av våra fastigheter eller utställningslokaler. Vi registrerar besökare i våra fastigheter och utställningslokaler för att ge dem tillgång till Wi-Fi-lösenordet via e-post av säkerhetsskäl (i syfte att förse dem med en besöksguide som innehåller information om säkerhet och vad de ska göra i en nödsituation) och för att räkna hur många besökare som besöker våra byggnader och utställningslokaler.

För detta ändamål kan vi komma att behandla dina personuppgifter, såsom ditt namn, din e-postadress eller andra kontaktuppgifter och namnet på den Unilin-medarbetare du besöker. 

Vi behandlar dina uppgifter i registreringssyfte baserat på vårt berättigade intresse av att hålla våra besökare säkra, att veta vem som besöker våra lokaler i händelse av en nödsituation, att förbättra besöken och att hålla reda på hur många som besöker våra lokaler och utställningslokaler. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för registrering av besökare (se punkt 10).

5.7 FÖR ATT ANALYSERA DATA OCH TA FRAM STATISTIK
Unilin Group kan komma att behandla dina personuppgifter för analytiska och statistiska ändamål. Med statistiska ändamål avses alla åtgärder för insamling och behandling av personuppgifter som är nödvändiga för statistisk forskning eller sammanställning av statistiska resultat. Unilin Group använder olika analysverktyg för att koppla samman personuppgifter och få insikter från olika datakällor. 

För detta ändamål kan vi komma att behandla personuppgifter, såsom ditt namn, din e-postadress eller andra kontaktuppgifter eller personuppgifter. 
Beroende på det enskilda fallet behandlas dessa uppgifter på grundval av Unilin Groups berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra marknadsföringskampanjer, få insyn i våra försäljningsrapporter och visualisera våra e-handelsdata.
Resultatet av behandling för statistiska ändamål är aggregerade uppgifter. Vi använder inte de aggregerade uppgifterna eller dina personuppgifter för att stödja åtgärder eller beslut som rör dig. 
5.8 FÖR TEKNISK OCH FUNKTIONELL HANTERING AV VÅRA WEBBPLATSER
Vi behandlar personuppgifter som erhållits genom cookies och annan teknik för att hantera våra webbplatser ur teknisk och funktionell synpunkt, för att personanpassa webbplatserna och säkerställa att webbplatserna är användarvänliga. Dina uppgifter gör det möjligt för oss att övervaka hur vår webbplats används och förbättra dess innehåll och layout (t.ex. A/B-testning). Uppgifterna gör det också möjligt för oss att skydda vår webbplats på ett adekvat sätt.
För detta ändamål kan vi behandla uppgifter som din IP-adress, de sidor som du besöker, den webbläsare som du använder, de webbplatser du besökte tidigare, geografiska uppgifter som din plats, ditt föredragna språk och tid och hur länge ditt besök varade. 
Behandlingen av dessa uppgifter baseras på ditt uttryckliga samtycke (som inhämtas via vår cookiebanner) eller på Unilin Groups berättigade intresse av att tillhandahålla en välfungerande och säker webbplats och att erbjuda sidor med relevant innehåll för dig.
Du hittar mer information om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy i området längst ner på respektive webbplats.

6 MED VEM DELAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Unilin Group är selektiva när det gäller vilka parter de lämnar ut dina personliga uppgifter till och väljer dessa med omsorg. Vi säkerställer alltid adekvata säkerhetsåtgärder för skydd och konfidentialitet för dina uppgifter.
I följande fall kan vi dela dina personuppgifter med tredje part:
 
 • Unilin Groups säljare (utställningshallar), distributörer, återförsäljare, återförsäljare och installatörer - till exempel för att säkerställa att de kan kontakta dig för att boka ett möte, gällande ditt konsumentprojekt, .... I de flesta fall är dessa parter separata personuppgiftsansvariga och vi rekommenderar att du läser deras integritetspolicyer.
 • Personuppgiftsbiträden som agerar för vår räkning, t.ex. marknadsföringsbyråer, kommunikationsföretag, webbhostingföretag, e-postleverantörer, programvaruleverantörer, analysleverantörer, spårningsföretag (t.ex. Lead Forensics) ... Unilin Group ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med de parter som får tillgång till personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster.
 • De olika affärsenheterna inom varje Unilin Group-enhet, inklusive vårt moderbolag Mohawk Industries Inc. och andra dotterbolag till Unilin Group, enligt definitionen i avsnitt 2 i denna integritetspolicy.
 • Affärspartners som tredje part med vilka vi genomför gemensamma reklamkampanjer eller program.
 • IT-tjänsteleverantörer som tillhandahåller teknisk support.
 • Betalningsleverantörer.
 • Jurister och externa rådgivare: i vissa fall kan Unilin Group lämna ut dina personuppgifter till advokater och externa rådgivare om det är nödvändigt för att de ska kunna ge oss råd eller försvara våra rättigheter.
 • Offentliga myndigheter: i vissa fall kan Unilin Group lämna ut dina personuppgifter till tillsynsmyndigheter eller till polismyndigheter eller andra myndigheter om vi anser att vi är skyldiga att göra det enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller enligt någon annan laglig begäran eller anmodan.
 • Sociala medier: sociala medier kan få tillgång till den information vi samlar in med hjälp av cookies och andra teknologier (eventuellt via insticksprogram som finns på Unilins webbplatser).
 • Potentiella köpare av företaget: om det mot förmodan skulle hända att hela eller delar av vårt företag köps upp av en tredje part, kommer din information att vidarebefordras till köparen.

7 BEHANDLAR UNILIN GROUP MINA UPPGIFTER UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)?

I vissa fall kan dina uppgifter delas med tredje parter utanför EES för de syften som beskrivs i punkt 5 ovan. Unilin Group ingår i Mohawk Industries Inc., som har sitt huvudkontor i USA. 
Unilin Group har som minst åtagit sig att se till att dina uppgifter skyddas på ett adekvat och lämpligt sätt, i synnerhet genom att säkerställa att vi kan lita på att de skyddas på lämpligt sätt enligt artikel 45 i GDPR, genom att ingå standardavtalsklausuler enligt artikel 46.2 i GDPR eller genom andra lämpliga säkerhetsåtgärder enligt kapitel V i GDPR.
I samtliga fall kommer dina personuppgifter endast att överföras till tredje part i länder utanför EES om så krävs eller tillåts enligt gällande sekretesslagar och endast om en sådan mottagare tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå. 
Om du har frågor eller vill ha mer information om överföring av dina personuppgifter utanför EES kan du skicka en daterad och undertecknad begäran till Unilin Groups dataskyddsrådgivare. Du hittar våra kontaktuppgifter i punkt 13.

8 HUR SKYDDAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Unilin Group strävar efter att skydda dina personuppgifter efter bästa förmåga genom administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder. Unilin Group har därför utvecklat olika rutiner som implementeras av våra medarbetare. 
Unilin Group har också åtagit sig att säkerställa att tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Unilin Group också vidtar adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder.

9 HUR LÄNGE LAGRAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Unilin Group lagrar dina personuppgifter under den tid som krävs för uppfyllande av de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Uppgifterna kan behöva lagras längre på grundval av en rättslig eller avtalsenlig skyldighet eller i händelse av en tvist.
Om du har frågor eller vill ha mer information om lagringen av dina personuppgifter kan du skicka en daterad och undertecknad begäran till Unilin Groups dataskyddsrådgivare. Kontaktuppgifter finns under punkt 13.

10 VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER OCH HUR KAN JAG UTÖVA DEM?

Enligt GDPR har du en rad rättigheter när det gäller dina personuppgifter. En del av dessa rättigheter har en mycket begränsad omfattning eller regleras av särskilda villkor eller undantag.
10.1 RÄTT TILL TILLGÅNG
Detta betyder bland annat att du kan fråga oss huruvida vi behandlar dina personuppgifter och för vilka ändamål vi i så fall gör det. Se artikel 15 i GDPR för mer information.
10.2 RÄTT TILL RÄTTELSE
Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Se artikel 16 i GDPR för mer information.
10.3 RÄTT TILL RADERING
I vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter, t.ex. när personuppgifterna inte längre krävs för de ändamål för vilka vi har samlat in dem, när personuppgifterna behandlas baserat på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke etc.
Under vissa exceptionella omständigheter är Unilin Group inte skyldiga att efterkomma din begäran om radring av dina personuppgifter. Se artikel 17 i GDPR för mer information.
10.4 RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, till exempel om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter, om behandlingen är olaglig osv. Begränsning av behandlingen innebär att vi endast får lagra dina uppgifter tillfälligt, förutom om du ändå samtycker till behandlingen av dina uppgifter i samband med rättsliga förfaranden eller i allmänhetens intresse. Begränsningen kan upphävas efteråt. Se artikel 18 i GDPR för mer information.
10.5 RÄTT TILL DATAPORTABILITET
Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller på genomförandet av ett avtal, kan du be oss att överföra dina uppgifter till dig själv eller till en annan registeransvarig (om det är tekniskt möjligt). I undantagsfall är Unilin Group inte skyldiga att efterkomma din begäran. Se artikel 20 i GDPR för mer information.
10.6 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR 
Du kan meddela oss om särskilda skäl till varför du vill invända mot den specifika behandlingen baserat på Unilin Groups berättigade intresse eller i allmänhetens intresse. Om dessa särskilda skäl väger tyngre än våra berättigade intressen kommer vi inte längre att behandla uppgifterna. Unilin Group kan inte tillmötesgå din begäran om vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för rättsliga förfaranden. Se artikel 21 i GDPR för mer information. 
10.7 RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING
Om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du alltid begära att vi slutar behandla dina personuppgifter utan att du behöver ange en särskild anledning. Denna rätt omfattar rätten att invända mot profilering i den mån profileringen har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Se artikel 21 i GDPR för mer information.
10.8 RÄTT ATT INTE BLI FÖREMÅL FÖR PROFILERING
Unilin Group kan komma att behandla dina personuppgifter för profilering i enlighet med beskrivningen i avsnitt 5.3 i denna integritetspolicy). Eftersom profilering endast sker för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot profilering för direkt marknadsföring utan att behöva ange något särskilt skäl (se punkt 10.7). Se artikel 21 i GDPR för mer information.
10.9 RÄTT ATT NÄR SOM HELST ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE
Om behandlingen av dina uppgifter baseras på ditt samtycke har du också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst utan att detta påverkar lagligheten hos den uppgiftsbehandling som gjorts innan ditt samtycke återkallades.
10.10 UTÖVANDE AV OVANSTÅENDE RÄTTIGHETER
Du kan enkel utöva ovanstående rättigheter på olika sätt, t.ex. via e-post eller vanlig post, genom att fylla i kontaktformuläret på vår webbplats eller genom att kontakta vår kundtjänst i din Unilin Group-butik. Av integritets- och säkerhetsskäl kan vi be dig om identitetsbevis. Du hittar kontaktuppgifter till dataskyddsrådgivaren under punkt 13.
10.11 RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET
I enlighet med artikel 77 i dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten i det land där du har din hemvist, din arbetsplats eller platsen för en påstådd överträdelse av GDPR. Den belgiska dataskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för Unilin Groups huvudkontor i Belgien och kan nås på:
 • Rue du Printing Press 35, 1000 Brussels
 • Tel: +32 (0)2 274 48 00
 • E-post: contact@apd-gba.be.

Du kan kontakta andra lokala tillsynsmyndigheter på:

 

Nederländerna

Personal Data Authority (AP)

(+31) - (0)70 - 888 85 00

info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Luxembourg

National Data Protection Commission/Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)

(+352) 26 10 60 -1

info@cnpd.lu

 

Frankrike

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

+33 (0)1 53 73 22 22

 

Spanien

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

+34 901 100 099

+34 91 266 35 17

dpd@agpd.es

Italien

Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)

+39 06.696771

protocollo@gpdp.it

+39 06,69677.2917

urp@gpdp.it

Storbritannien

Information Commissioner's Office (ICO)

 

+44 (0)303 123 1113

Irland

Data Protection Commission (DPC)

+353 (0)76 110 4800

+353 (0)57 868 4800

info@dataprotection.ie

 

Tyskland

Varierar beroende på förbundsland

Kontaktuppgifter till de olika myndigheterna finns på https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html

Danmark

Datatilsynet

+45 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

Finland

Dataskyddsombudsmannen

För individer:

+358 (0)29 566 6777

För tjänstemän:

+358 (0)29 566 6778

tietosuoja@om.fi

Norge

Datatilsynet

 

+47 22 39 69 00

postkasse@datatilsynet.no

 

 

 

Sverige

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

 

+46 (0)8 657 61 00

imy@imy.se

11 VAD GÄLLER FÖR LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER OCH SOCIALA MEDIER?

Unilin Groups webbplatser kan innehålla hänvisningar (t.ex. via hyperlänkar, sociala insticksprogram, länkar till sociala medieoperatörer) till andra webbplatser, som tillhandahålls av andra företag eller av sociala medier. Unilin Group rekommenderar alltid att du kontrollerar integritetspolicyerna för dessa webbplatser. 

11.1 UNILIN GROUPS SIDOR I SOCIALA MEDIER

Unilin Group har sidor på LinkedIn, Twitter, Facebook och Instagram. När du besöker dessa sidor överförs dina uppgifter till operatören för respektive socialt medienätverk med hjälp av cookies. Sociala nätverk kan få information om till exempel vilka webbplatser du besöker eller har besökt samt din IP-adress. När du besöker dessa sidor kan vi få aggregerade data från respektive socialt nätverk i form av statistik över hur våra sidor visas för användare av sociala medier.

För information om omfattningen och syftet med datainsamling och ytterligare behandling och användning av uppgifter i sociala nätverk och för information om rättigheter och inställningar för att skydda din integritet, se integritetspolicyerna för dessa sociala nätverk (finns här: Facebook, LinkedIn, Twitter ich Instagram).

Mer information om hur Unilin Group använder cookies finns i vår cookiepolicy längst ner på respektive webbplats.

11.2 ALTERNATIV FÖR DELNING PÅ SOCIALA MEDIER

Via vår webbplats kan du dela innehåll på LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp och Snapchat. När du använder dessa sociala insticksfunktioner (t.ex. ”dela”-knappen,...) överförs information om din användning direkt från din webbläsare till motsvarande sociala nätverk. Om du redan är registrerad på ett socialt nätverk när du besöker vår webbplats kan operatören av det sociala nätverket tilldela besöket till ditt personliga konto via de sociala insticksprogrammen. Om du ännu inte är medlem i ett socialt nätverk kan de sociala nätverken fortfarande ta emot och lagra din IP-adress och information om den webbläsare och det operativsystem som du använder via de sociala insticksprogrammen.

Om du delar innehåll från vår webbplats direkt på sidan för sociala medier kommer dina personuppgifter att vara synliga för besökare på dessa sociala medier. För information om omfattningen och syftet med datainsamling och ytterligare bearbetning och användning av data i sociala nätverk, och för information om rättigheter och inställningar för att skydda din integritet, se integritetspolicyerna för dessa sociala nätverk (finns här: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp  och Snapchat).

Mer information om hur Unilin Group använder cookies finns i vår cookiepolicy längst ner på respektive webbplats.

12 HUR KOMMER MEDDELAS JAG OM ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Vi strävar efter att tillhanda bästa möjliga service. Följaktligen kan denna integritetspolicy komma att ändras. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser denna integritetspolicy på våra webbplatser. Alla viktiga ändringar kommer att meddelas via andra kommunikationskanaler.

13 VEM KAN JAG KONTAKTA FÖR ATT UTÖVA MINA RÄTTIGHETER?

Om du har fler frågor eller vill framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, om Unilin Groups webbplatser eller om denna integritetspolicy kan du alltid kontakta oss:

 • Via kontaktformuläret på vår webbplats.
 • Via e-post till privacy@unilin.com.
 • Via post på adressen:

UNILIN - Data Protection Counsel

Vredestraat 57 - 59

8790 Waregem

Belgien


[1] Unilin Group består av dotterföretag och filialer till Unilin BV som tillsammans utgör Flooring ROW. En uppdaterad lista över de juridiska enheter som ingår här kan beställas på adressen privacy@unilin.com.