VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI UNILIN GROUP

VERZIA 2022

Toto sú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Unilin Group (ďalej len „spoločnosť Unilin Group“ alebo "my/nás" vo všetkých gramatických tvaroch).

Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať vás o osobných údajoch, ktoré spoločnosť Unilin Group získava prostredníctvom svojich webových stránok, kontaktných formulárov alebo poskytovateľov údajov, a vysvetliť, prečo získavame tieto údaje a ako spracúvame vaše údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov by sa mali čítať spolu so zásadami používania súborov cookie každej príslušnej webovej stránky v päte webovej stránky.

1 KEDY SA UPLATŇUJE TOTO VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracúvanie vašich osobných údajov (napr. na webových stránkach), pokiaľ nie sú k dispozícii špecifickejšie zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov neplatia, ak spoločnosť Unilin Group nespracúva žiadne osobné údaje. Ide napríklad o určité aplikácie používané spoločnosťou Unilin Group, ktoré nezískavajú osobné údaje (napríklad aplikácia Quick-Step RoomScan).

2 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Príslušný subjekt spoločnosti Unilin Group [1] , ktorý spracúva vaše osobné údaje pri výkone svojoch aktivít (napríklad subjekt, s ktorým ste uzavreli zmluvu, ktorému ste poskytli svoje osobné údaje, ktorého webovú stránku navštevujete, ...) je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov. To znamená, že spoločnosť Unilin Group určuje účely a prostriedky, s ktorými budú vaše osobné údaje spracúvané. Spoločnosť Unilin Group vymenovala právneho zástupcu pre ochranu údajov, na ktorého sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov. Kontaktné údaje právneho zástupcu pre ochranu údajov nájdete v časti 13 týchto zásad ochrany osobných údajov.

3 AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Vaše osobné údaje získavame tromi spôsobmi:

3.1 INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ VAMI

Ako prvé dostávame vaše informácie, keď nám ich poskytnete. Tento prípad nastane napríklad, keď vyplníte formulár na našej webovej stránke (napr. katalógový formulár, kontaktný formulár, formulár na porovnávanie podláh) alebo na veľtrhu; po požiadaní o brožúru alebo vzorku; po dohodnutí stretnutia v jednom z našich predvádzacích priestorov alebo v jednej z našich predajní; pri registrácii do súťaže; pri prihlásení sa na odber nášho informačného bulletinu alebo pri konkrétnej ponuke atď. V takýchto prípadoch zvyčajne dostávame informácie, ako sú vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o adrese (ulica, číslo, PSČ, mesto a krajina), dátum narodenia, dátum vášho stretnutia a iné osobné a/alebo kontaktné údaje. Niekedy vás žiadame o pripomienky, návrhy alebo iné informácie o našich webových stránkach, našich produktoch alebo službách či našom podnikaní.

3.2 AUTOMATICKY ZÍSKAVANÉ INFORMÁCIE

Keď si prehliadate našu webovú stránku alebo dostávate naše informačné bulletiny, získavame údaje o vašej aktivite na webovej stránke od poskytovateľov súborov cookie alebo sociálnych sietí nastavením pixelov (napr. Facebook Pixel), ako sú napríklad webové stránky, ktoré navštevujete, produkty, o ktoré máte záujem, či ste otvorili e-mail alebo ste klikli na odkaz atď. - Môžeme skombinovať automaticky získané informácie s informáciami, ktoré ste poskytli na analýzu vášho konkrétneho používania našej webovej stránky. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie spoločnosťou Unilin Group nájdete v našich zásadách používania súborov cookie na každej príslušnej webovej stránke v päte webovej stránky.

3.3 INFORMÁCIE OD TRETÍCH STRÁN

Niekedy dostaneme vaše informácie aj od tretích strán, ako sú informácie od pridružených spoločností, predajcov, dodávateľov, distribútorov, inštalatérov (napr. prostredníctvom platforiem, ako je webová aplikácia Quick-Step Connect, maklérov údajov alebo profesionálnych poskytovateľov údajov (napr. Bisnode, stavebné veľtrhy atď.).  V tomto prípade zvyčajne dostávame údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, údaje o adrese, telefónne číslo, informácie o vašom stavebnom alebo renovačnom projekte, vaša objednávka (vzorky) a/alebo vaše otázky. 

4 AKÝ JE PRÁVNY DÔVOD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spoločnosť Unilin Group vo všeobecnosti spracúva vaše osobné údaje na rôzne účely, ktoré sú ďalej vysvetlené nižšie. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa spoločnosť Unilin Group opiera o:

 • -váš súhlas: môžete vyjadriť svoj súhlas napríklad začiarknutím príslušného políčka, keď surfujete na našej stránke alebo prostredníctvom akýchkoľvek iných kladných úkonov, ktoré si vyžadujú váš súhlas, napríklad tak, že sa s nami skontaktujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára. V niektorých prípadoch (napr. pri personalizovaných informáciách) vás požiadame o výslovný súhlas. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s budúcim spracúvaním.
 • plnenie zmluvy: ak je získavanie osobných údajov potrebné na plnenie zmluvy s vami alebo na vykonanie predzmluvných opatrení.
 • zákonná povinnosť: ak je spracúvanie potrebné na dodržanie zákonnej povinnosti, ktorej spoločnosť Unilin Group podlieha.
 • -náš oprávnený záujem: v niektorých prípadoch môže byť spracúvanie vašich údajov potrebné aj na účely sledovania oprávneného záujmu spoločnosti Unilin Group. V prípade potreby posúdime, či vaše záujmy alebo základné práva a slobody prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

5 NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

V závislosti od dotknutého subjektu spoločnosť Unilin Group spracúva vaše osobné údaje na účely uvedené nižšie. 
5.1 DODANIE VAŠICH OBJEDNANÝCH PRODUKTOV
Ak zadáte objednávku cez našu webovú stránku alebo cez maloobchodníka či inštalatéra, budeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme vám mohli dodať objednané produkty alebo vzorky. Na tento účel môžeme spracúvať údaje, ako je vaše meno, názov vašej spoločnosti, vaša e-mailová adresa, vaše telefónne číslo, vaša adresa, vaše narodeniny, informácie o vašich projektoch, vaša korešpondencia so spoločnosťou Unilin Group.
Tieto údaje sa spracúvajú na základe vašej žiadosti o predzmluvné opatrenia alebo na základe plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti Unilin Group pri realizácii jej dohody s predajcami (maloobchodníci a dodávatelia) a poskytovaní vynikajúcich služieb zákazníkom. 
5.2 ODPOVEDANIE NA VAŠE OTÁZKY ALEBO ŽIADOSTI 
Vaše osobné údaje spracúvame na odpovedanie na vaše otázky alebo žiadosti (napr. vyžiadate si brožúru, zašleme vám informačný list o vašich obľúbených produktoch spoločnosti Unilin Group, dohodnete si stretnutie s jedným z našich predajcov alebo v jednom z našich predvádzacích priestorov atď.). 
Na tento účel môžeme spracúvať údaje, ako je vaše meno, názov vašej spoločnosti, vaša e-mailová adresa, vaše telefónne číslo, vaša adresa, vaše narodeniny, informácie o vašich projektoch, vaša korešpondencia so spoločnosťou Unilin Group.
Tieto údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu spoločnosti Unilin Group, aby sme najlepšie odpovedali na vaše otázky a žiadosti a komunikovali s vami.
5.3 PRIAMY MARKETING ZO STRANY SPOLOČNOSTI UNILIN GROUP 
Všeobecný priamy marketing
Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vás mohli informovať o nových informáciách, kampaniach a akciách týkajúcich sa našich značiek, subjektov, služieb a produktov, činnostiach alebo iných propagačných ponukách, aby sme sa opýtali váš názor na naše produkty a služby, vypočuli si vašu spätnú väzbu, a s cieľom spravovať vašu účasť na našich súťažiach. Môžeme vám posielať priamy marketing prostredníctvom e-mailu, textovej správy, telefónu, sociálnych sietí (okrem iného vrátane Facebooku, WhatsApp, LinkedIn), našich webových stránok a pridružených webových stránok alebo SMS správ. Na tento účel môžeme spracúvať vaše osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, uprednostňovaný jazyk a projekt alebo región, o ktorý máte záujem.
Môžeme vám posielať priamy marketing na základe vášho súhlasu, keď sa prihlásite na odber nášho priameho marketingu cez našu webovú stránku. V takom prípade sa môžete rozhodnúť, že nám poskytnete svoje osobné údaje na účely priameho marketingu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu (pozrite si bod 10).

Posielame vám priamy marketing na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch pri kúpe našich produktov. Ak už takéto informácie nechcete dostávať, môžete sa v každom e-maile odhlásiť. Priamy marketing prostredníctvom sociálnych sietí posielame jednotlivcom s podobnými profilmi na základe nášho oprávneného záujmu propagovať naše produkty. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu (pozrite si bod 10).

Personalizovaný priamy marketing

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať na poskytovanie informácií týkajúcich sa služieb a produktov spoločnosti Unilin Group alebo na zasielanie personalizovaných informácií alebo reklamy. S týmto cieľom spracúvame osobné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa. 

Môžeme vytvoriť profil na základe vášho online správania alebo nákupného správania. V tomto profile zohľadňujeme vaše preferencie a záujmy, napríklad pokiaľ ide o vami navštívené stránky, odkazy, na ktoré ste klikli, produkty, ktoré ste si prezerali, produkty, ktoré ste si kúpili, a ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto informácie získavame prostredníctvom súborov cookie nastavených na našich webových stránkach alebo prostredníctvom vášho predchádzajúceho správania pri nákupe, ako sa odráža vo vašom profile zákazníka. Na základe informácií získaných v profile vám môžeme posielať informácie a reklamu, informácie a reklamy týkajúce sa produktov, ktoré zodpovedajú vášmu profilu alebo ktoré by vás mohli zaujímať. Okrem toho môžeme využívať služby tretích strán, ako je spoločnosť Facebook, na identifikáciu cieľových a podobných publikácií na propagáciu našich produktov jednotlivcom s podobnými profilmi. Na tento účel môžeme spracúvať vaše osobné údaje, ako je vaše meno, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, vek, pohlavie, práca, názov vašej spoločnosti, vami preferovaný jazyk a konkrétne produkty a služby, o ktoré ste vyjadrili záujem.

Môžeme vás profilovať a posielať vám osobný priamy marketing na základe vášho súhlasu, keď prijmete súbory cookie, ktoré získavajú tieto informácie. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu (pozrite si bod 10).

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie spoločnosťou Unilin Group nájdete v našich zásadách používania súborov cookie na každej príslušnej webovej stránke v päte webovej stránky. 
5.4 NA ORGANIZÁCIU SÚŤAŽÍ A INFORMOVANÍ VÁS O VÝSLEDKOCH
Spoločnosť Unilin Group môže spracúvať vaše osobné údaje, keď sa zúčastníte na súťaži organizovanej spoločnosťou Unilin Group, ktorá vás bude informovať o výsledkoch. 

Na tento účel zvyčajne spracúvame osobné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa alebo iné kontaktné údaje, finančné údaje (ako je faktúra za nákup), fotografie, videá a iné osobné údaje relevantné na určenie výsledkov súťaže.

Vaše údaje v rámci organizácie súťaže spracúvame na základe vášho súhlasu, keď vyplníte formulár účasti na súťaži. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (pozrite si bod 10).

5.5 PODPORA PRI RENOVÁCII PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ DODÁVATEĽSKEJ PLATFORMY
Ak navštívite predajcu (maloobchodníka alebo inštalatéra, ktorý distribuuje naše produkty), predajca vám môže vytvoriť spotrebiteľský projekt na platformách, ktoré im poskytujeme, ako je webová aplikácia Quick-Step Connect. Tieto platformy umožňujú predajcom (i) poskytnúť vám informácie o produktoch, o ktoré máte záujem, (ii) doplniť vaše kontaktné údaje, aby ste boli vždy informovaní o projekte, (iii) odovzdať fotografie miestnosti, ktorú chcete renovovať, aby vám ukázali, ako by mohla vyzerať po montáži výrobkov, (iv) objednať pre vás vzorku, (v) navrhnúť vhodné príslušenstvo, (vi) automaticky vypočítať materiál potrebný pre projekt a (vii) ponúknuť rady o vykonaní alebo príprave projektu.
 
Ponúknutím týchto platforiem našim predajcom spoločnosť Unilin Group spracúva vaše osobné údaje. Spoločnosť Unilin Group a jej predajcovia sú spoločne zodpovední za spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel. Odporúčame vám, aby ste sa v tejto súvislosti vždy oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov svojho predajcu.

Predajcovia vytvárajú prostredníctvom platformy spotrebiteľský projekt a poskytujú vaše osobné údaje týkajúce sa spotrebiteľského projektu spoločnosti Unilin na základe vášho súhlasu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu (pozrite si bod 10).

Spoločnosť Unilin Group bude vaše osobné údaje spracúvať na vlastné účely, aby vám mohla poskytovať vzorky doma, ak ste o ne požiadali (pozrite si účel 5.1). 

Na tento účel môžeme spracúvať osobné údaje, ako je vaše meno, názov spoločnosti, vaše telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o spotrebiteľskom projekte a ďalšie poznámky o projekte. 

Spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou Unilin v kontexte vytvorenia spotrebiteľského projektu prostredníctvom webovej aplikácie je potrebné na prijatie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť a na základe oprávneného záujmu spoločnosti Unilin Group a jej predajcov poskytovať presné informácie o produktoch spotrebiteľom. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely registrácie návštevníka (pozrite si bod 10).
5.6 REGISTRÁCIA NÁVŠTEVNÍKOV V NAŠICH BUDOVÁCH ALEBO PREDVÁDZACÍCH PRIESTOROCH
Spoločnosť Unilin Group môže spracúvať vaše osobné údaje, keď navštívite jednu z našich budov alebo predvádzacích priestorov. Registrujeme návštevníkov našich budov a predvádzacích priestorov, aby sme im poskytli heslo do siete Wi-Fi prostredníctvom e-mailu, na bezpečnostné účely (t. j. s cieľom poskytnúť im príručku pre návštevníkov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti a čo robiť v prípade núdze) a aby sme spočítali, koľko návštevníkov navštívi naše budovy a predvádzacie priestory.

Na tento účel môžeme spracúvať vaše osobné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa alebo iné kontaktné údaje a meno zamestnanca spoločnosti Unilin, ktorého navštevujete. 

Vaše údaje spracúvame na účely registrácie návštevníka na základe nášho oprávneného záujmu udržiavať našich návštevníkov v bezpečí, aby sme vedeli, kto navštívil naše priestory v prípade núdze, aby sme zlepšili návštevy a sledovali, koľko ľudí navštívi naše priestory a predvádzacie priestory. 10).

5.7 ANALÝZA ÚDAJOV A VYTVÁRANIE ŠTATISTÍK
Spoločnosť Unilin Group môže vaše osobné údaje spracúvať na analytické a štatistické účely. Štatistické účely sú všetky činnosti na získavanie a spracúvanie osobných údajov potrebné na štatistický výskum alebo na zostavenie štatistických výsledkov. Spoločnosť Unilin Group používa rôzne analytické nástroje na prepojenie osobných údajov a získanie informácií z rôznych zdrojov údajov. 

Na tento účel môžeme spracúvať osobné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa alebo iné kontaktné údaje alebo osobné údaje. 
V závislosti od individuálneho prípadu sa tieto údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti Unilin Group posúdiť a zlepšiť naše marketingové kampane, získať prehľad o našich predajných výkazoch a vizualizovať naše údaje o elektronickom obchode.
Výsledkom spracúvania na štatistické účely sú súhrnné údaje. Súhrnné alebo vaše osobné údaje nepoužívame na podporu opatrení alebo rozhodnutí, ktoré sa vás týkajú. 
5.8 TECHNICKÁ A FUNKČNÁ SPRÁVA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK
Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookie a iných technológií spracúvame na účely technickej a funkčnej správy našich webových stránok, na personalizáciu webových stránok a na zabezpečenie pohodlia pri ich používaní pre používateľa. Vaše údaje nám umožňujú sledovať, ako sa naše webové stránky používajú, a zlepšovať tak ich obsah a usporiadanie (napr. A/B testovanie). Tieto údaje nám umožňujú aj primeranú ochranu našej webovej stránky.
Na tento účel môžeme spracúvať údaje, ako napr. vašu IP adresu, vami navštívené stránky, prehliadač, ktorý používate, webové stránky, ktoré ste navštívili, geografické údaje, ako napríklad vašu polohu, preferovaný jazyk a čas a trvanie návštevy. 
Spracúvanie týchto údajov je založené na vašom jednoznačnom súhlase (ktorý sa získava prostredníctvom nášho banneru pre súbory cookie) alebo na oprávnenom záujme spoločnosti Unilin Group s cieľom poskytnúť vám dobre fungujúcu a bezpečnú webovú stránku a ponúkať pre vás relevantný obsah.
Ďalšie informácie o používaní súborov cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie na každej príslušnej webovej stránke v päte webovej stránky.

6 KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Unilin Group je selektívna v súvislosti so stranami, ktorým poskytuje vaše osobné údaje, a starostlivo ich vyberá. V každom prípade zabezpečíme primeranú ochranu a zachovanie dôvernosti vašich údajov. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám v týchto prípadoch:

 • Predajcovia spoločnosti Unilin Group (predvádzacie priestory), distribútori, predajcovia, maloobchodníci a inštalatéri - napríklad s cieľom zabezpečiť, aby vás mohli kontaktovať na účely dohodnutia stretnutia, informácií o vašom spotrebiteľskom projekte...Vo väčšine prípadov sú tieto strany samostatnými prevádzkovateľmi a odporúčame vám prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov.
 • Spracovateľ konajúci v našom mene, napr. marketingové agentúry, komunikačné spoločnosti, spoločnosti webového hostingu, poskytovatelia poštových služieb, poskytovatelia softvéru, poskytovatelia analýz, sledovacie spoločnosti (ako napríklad Lead Forensics),... Spoločnosť Unilin Group uzatvorí zmluvu o spracúvaní so stranami, ktoré majú prístup k osobným údajom na účely poskytovania služieb.
 • Rôzne obchodné jednotky každého subjektu spoločnosti Unilin Group vrátane našej materskej spoločnosti Mohawk Industries Inc. a iných pridružených spoločností Unilin Group, ako je definované v časti 2 týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Obchodní partneri, ako sú tretie strany, s ktorými realizujeme spoločné propagačné akcie alebo programy.
 • Poskytovatelia IT služieb poskytujúci technickú podporu.
 • Dodávatelia platobných služieb.
 • Právnici a externí poradcovia: v určitých prípadoch môže spoločnosť Unilin Group zverejniť vaše osobné údaje právnikom a externým poradcom, ak je to potrebné na poskytnutie poradenstva alebo obhajobu našich práv.
 • Verejné orgány: v určitých prípadoch môže spoločnosť Unilin Group poskytnúť vaše osobné údaje dozorným orgánom alebo policajným súdnym orgánom alebo iným orgánom, ak sa domnievame, že sme povinní tak urobiť na základe platných zákonov alebo predpisov alebo na základe akejkoľvek inej zákonnej žiadosti alebo príkazu.
 • Sociálne siete: sociálne siete môžu mať prístup k informáciám, ktoré získavame, pomocou súborov cookie a iných technológií (prípadne prostredníctvom zásuvných modulov zabudovaných do webových stránok spoločnosti Unilin).
 • Potenciálni kupujúci spoločnosti: v nepravdepodobnom prípade, že si všetky alebo časť našej spoločnosti kúpi tretia strana, vaše údaje budú postúpené kupujúcemu.

7 SPRACÚVA SPOLOČNOSŤ UNILIN GROUP VAŠE ÚDAJE MIMO EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)?

V niektorých prípadoch môžu byť vaše údaje poskytnuté tretej strane mimo EHP na účely opísané vyššie v bode 5. Spoločnosť Unilin Group je súčasťou spoločnosti Mohawk Industries Inc., ktorá sídli v Spojených štátoch amerických. 
V tejto súvislosti sa spoločnosť Unilin Group zaväzuje zabezpečiť primeranú ochranu vašich údajov, najmä tým, že sa budeme môcť opierať o náležité rozhodnutie o ochrane podľa článku 45 nariadenia GDPR tak, že uzavrieme štandardné zmluvné doložky podľa článku 46.2 nariadenia GDPR alebo prostredníctvom iných vhodných bezpečnostných opatrení, ako je uvedené v Oddieli V nariadenia GDPR.
V každom prípade sa vaše osobné údaje poskytnú tretím stranám len v krajinách mimo EHP, ak sa to vyžaduje alebo je povolené na základe platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, a len vtedy, ak taký príjemca poskytuje primerané záruky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov. 
Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať viac informácií o prenose vašich osobných údajov mimo EHP, pošlite datovanú a podpísanú žiadosť právnemu zástupcovi spoločnosti Unilin Group pre ochranu údajov. Naše kontaktné údaje nájdete v bode 13.

8 AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNENÉ?

Spoločnosť Unilin Group sa usiluje čo najlepšie ochrániť vaše osobné údaje prostredníctvom administratívnych, technických a organizačných opatrení. Spoločnosť Unilin Group pritom vypracovala rôzne postupy, ktoré zavádzajú naši zamestnanci. 
Spoločnosť Unilin Group sa tiež zaväzuje zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb, ktorí budú spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti Unilin, prijali primerané technické a organizačné opatrenia.

9 AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Unilin Group bude uchovávať vaše osobné údaje na lehotu potrebnú na splnenie účelov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Na základe zákonnej alebo zmluvnej povinnosti alebo v prípade sporu môže byť potrebná dlhšia lehota uchovávania.
Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať viac informácií o uchovávaní vašich osobných údajov, pošlite datovanú a podpísanú žiadosť právnemu zástupcovi spoločnosti Unilin Group pre ochranu údajov. Kontaktné údaje nájdete v bode 13.

10 AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATŇOVAŤ?

Podľa nariadenia GDPR máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi niekoľko práv. Niektoré z týchto práv majú veľmi špecifický rozsah alebo sa na ne vzťahujú osobitné podmienky či výnimky.
10.1 PRÁVO NA PRÍSTUP
To znamená, že sa nás môžete napríklad opýtať, či vaše osobné údaje spracúvame alebo nespracúvame a na aké účely. Ďalšie informácie nájdete v článku 15 nariadenia GDPR.
10.2 PRÁVO NA OPRAVU
Okrem toho máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v článku 16 nariadenia GDPR.
10.3 PRÁVO NA VYMAZANIE
V niektorých prípadoch nás môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali, keď sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu a svoj súhlas ste odvolali atď.
V niektorých výnimočných prípadoch spoločnosť Unilin Group nie je povinná vyhovieť vašej žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v článku 17 nariadenia GDPR.
10.4 PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad ak ste spochybnili správnosť svojich osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné atď. Obmedzenie spracúvania znamená, že vaše údaje môžeme uchovávať len dočasne, okrem prípadu, keď ste aj napriek tomu súhlasili so spracúvaním svojich údajov v rámci súdneho konania alebo vo verejnom záujme. Obmedzenie možno následne ukončiť. Ďalšie informácie nájdete v článku 18 nariadenia GDPR.
10.5 PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV
Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, môžete nás požiadať, aby sme vaše údaje preniesli vám samým alebo inému prevádzkovateľovi údajov (ak je to technicky možné). Spoločnosť Unilin Group nie je vo výnimočných prípadoch povinná splniť vašu žiadosť. Ďalšie informácie nájdete v článku 20 nariadenia GDPR.
10.6 PRÁVO NAMIETAŤ 
Môžete nás informovať o osobitných dôvodoch, prečo chcete namietať proti konkrétnej spracovateľskej činnosti na základe oprávneného záujmu spoločnosti Unilin Group alebo vo verejnom záujme. Ak vaše osobitné dôvody prevažujú nad našimi oprávnenými záujmami, zastavíme spracúvanie vašich údajov. Spoločnosť Unilin Group nemôže splniť vašu požiadavku, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely súdneho konania. Ďalšie informácie nájdete v článku 21 nariadenia GDPR. 
10.7 PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU
Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, môžete nás kedykoľvek požiadať o zastavenie spracúvania vašich osobných údajov bez udania osobitného dôvodu. Toto právo zahŕňa právo namietať proti profilovaniu, ak sa profilovanie vzťahuje na takýto priamy marketing. Ďalšie informácie nájdete v článku 21 nariadenia GDPR.
10.8 PRÁVO NEBYŤ PREDMETOM PROFILOVANIA
Spoločnosť Unilin Group môže vaše osobné údaje spracúvať na účely profilovania, ako je opísané v časti 5.3 týchto zásad ochrany osobných údajov. Keďže profilovanie sa vykonáva len na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti profilovaniu pre náš priamy marketing bez toho, aby ste nám museli poskytnúť osobitný dôvod (tak, ako je uvedené v bode 10.7). Ďalšie informácie nájdete v článku 21 nariadenia GDPR.
10.9 PRÁVO SÚHLAS KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ
Ak je spracúvanie vašich údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.
10.10 UPLATNENIE VYŠŠIE UVEDENÝCH PRÁV
Vyššie uvedené práva sa môžu ľahko uplatniť rôznymi spôsobmi, ako napríklad e-mailom alebo poštou, vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo kontaktovaním nášho oddelenia služieb zákazníkom vo vašom obľúbenom obchode spoločnosti Unilin Group. Z dôvodov ochrany súkromia a bezpečnosti vás môžeme požiadať o doklad totožnosti. Kontaktné údaje právneho zástupcu pre ochranu údajov nájdete v bode 13.
10.11 PRÍSLUŠNÝ DOZORNÝ ORGÁN
Podľa článku 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na vašom zvyčajnom mieste pobytu, na vašom pracovisku alebo v mieste údajného porušenia nariadenia GDPR. Belgický úrad pre ochranu údajov je dozorný orgán pre sídlo spoločnosti Unilin Group, ktoré sa nachádza v Belgicku, a možno ho kontaktovať na adrese:
 
 • Rue du Printing Press 35, 1000 Brussels
 • Tel.: +32 (0)2 274 48 00
 • E-mail: contact@apd-gba.be

Adresy ďalších príslušných dozorných orgánov v jednotlivých krajinách:

 

Holandsko

Orgán pre ochranu osobných údajov

(+31) - (0)70 - 888 85 00

info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Luxembursko

Národná komisia pre ochranu údajov / Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)

(+352) 26 10 60 -1

info@cnpd.lu

 

Francúzsko

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

+33 (0)1 53 73 22 22

 

Španielsko

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

+34901100099

+34 91 266 35 17

dpd@agpd.es

Taliansko

Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)

+39 06.696771

protocollo@gpdp.it

+39 06,69677.2917

urp@gpdp.it

Spojené kráľovstvo

Úrad komisára pre informácie (ICO)

 

+44 (0)303 123 1113

Írsko

Komisia pre ochranu údajov (DPC)

+353 (0)76 110 4800

+353 (0)57 868 4800

info@dataprotection.ie

 

Nemecko

Líši sa pre jednotlivé spolkové republiky

Kontaktné údaje rôznych úradov nájdete na stránke: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html

Dánsko

Agentúra na ochranu údajov (Datatilsynet)

+45 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

Fínsko

Služby ombudsmana na ochranu údajov

Pre jednotlivcov:

+358 (0)29 566 6777

Pre funkcionárov:

+358 (0)29 566 6778

tietosuoja@om.fi

Nórsko

Zodpovedná osoba pre ochranu údajov

 

+47 22 39 69 00

postkasse@datatilsynet.no

 

 

 

Švédsko

Integritetsskydsmyndigheten / Švédsky úrad pre ochranu údajov (IMY)

 

+46 (0)8 657 61 00

imy@imy.se

11 A ČO ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNE SIETE?

Webové stránky spoločnosti Unilin Group môžu obsahovať odkazy (napr. prostredníctvom hypertextových prepojení, zásuvných modulov sociálnych sietí, prepojení na prevádzkovateľov sociálnych sietí) na iné webové stránky iných spoločností alebo sociálnych sietí. Spoločnosť Unilin Group vám vždy odporúča prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok. 

11.1 STRÁNKY SPOLOČNOSTI UNILIN GROUP NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Spoločnosť Unilin Group má stránky na sieťach LinkedIn, Twitteri, Facebook a Instagram. Keď navštívite tieto stránky, vaše údaje sa prostredníctvom používania súborov cookie prenášajú prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete. Sociálne siete môžu získavať informácie o tom, ktoré webové stránky ste v súčasnosti a v minulosti navštívili, a tiež informácie o vašej IP adrese. Keď navštívite tieto stránky, môžeme získať súhrnné údaje z príslušnej sociálnej siete vo forme štatistík o tom, ako si používatelia sociálnych sietí prezerajú naše stránky.

Rozsah a účel získavania údajov a ďalšie spracúvanie a použitie údajov príslušnými sociálnymi sieťami, ako aj informácie o právach a nastaveniach na ochranu vášho súkromia si zistite zo zásad ochrany údajov týchto sociálnych sietí (dostupné tu: Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram ).

 

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie spoločnosťou Unilin Group nájdete v našich zásadách používania súborov cookie na každej príslušnej webovej stránke v päte webovej stránky.

11.2 MOŽNOSTI ZDIEĽANIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Naša webová stránka vám umožňuje zdieľať obsah na sieťach LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp a Snapchat. Keď používate tieto funkcie zásuvných modulov sociálnych sietí (napr. tlačidlo Zdieľať atď.), informácie o vašom používaní sa z vášho prehliadača prenesú priamo do príslušnej sociálnej siete. Ak ste sa pri návšteve našich webových stránok už zaregistrovali na sociálnej sieti, môže prevádzkovateľ týchto sociálnych sietí priradiť návštevu k vášmu osobnému účtu prostredníctvom zásuvných modulov sociálnych sietí. Ak ešte nie ste členom tejto sociálnej siete, príslušná sociálna sieť môže vašu IP adresu a informácie o vami použitom prehliadači a operačnom systéme prijímať a uchovávať prostredníctvom zásuvných modulov sociálnych sietí.

Keď zdieľate obsah priamo na stránke sociálnych sietí, budú vaše osobné údaje pre návštevníkov týchto sociálnych sietí viditeľné. Rozsah a účel získavania údajov a ďalšie spracúvanie a použitie údajov príslušnými sociálnymi sieťami, ako aj informácie o právach a nastaveniach na ochranu vášho súkromia si zistite zo zásad ochrany údajov týchto sociálnych sietí (dostupné tu: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp  a Snapchat).

 

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie spoločnosťou Unilin Group nájdete v našich zásadách používania súborov cookie na každej príslušnej webovej stránke v päte webovej stránky.

12 AKO VÁS BUDEME INFORMOVAŤ O ZMENÁCH TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Snažíme sa poskytovať vám tie najlepšie služby. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa preto môžu meniť. Preto vám odporúčame, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov na našich webových stránkach pravidelne prečítali. Prípadné významné zmeny budú vám oznámené prostredníctvom iných komunikačných kanálov.

13 NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ PRI UPLATŇOVANÍ SVOJICH PRÁV?

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo sťažností týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, webových stránok spoločnosti Unilin Group alebo týchto zásad ochrany osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť:
 
 • prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke;
 • e-mailom na adrese privacy@unilin.com;
 • poštou na adrese:

UNILIN - právny zástupca pre ochranu údajov

Vredestraat 57 - 59

8790 Waregem

Belgicko


[1] Spoločnosť Unilin Group pozostáva z dcérskych a pridružených spoločností spoločnosti Unilin BV, ktoré spoločne tvoria spoločnosť Flooring ROW. O aktuálny zoznam právnych subjektov, ktoré tvoria túto spoločnosť, môžete požiadať e-mailom na adrese privacy@unilin.com.