VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SKUPINY UNILIN – KLIENTI

VERZIA 2021

Toto sú zásady ochrany osobných údajov „skupiny Unilin“ (ďalej ako „skupina Unilin“ alebo „my“).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú určené na to, aby vás informovali o osobných údajoch, ktoré skupina Unilin zhromažďuje prostredníctvom svojich webových stránok, kontaktných formulárov alebo dodávateľov údajov, a vysvetlili, prečo tieto údaje zhromažďujeme a ako s nimi narábame.

Tieto zásady ochrany osobných údajov by ste si mali prečítať spolu so zásadami používania súborov cookie pre každú príslušnú webovú stránku v päte webovej stránky.

1. KEDY PLATIA TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia pre spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Unilin (napríklad v kontexte jej webových stránok atď), pokiaľ nie sú dostupné konkrétnejšie zásady ochrany osobných údajov (napr. pre distribútorov).

Tieto zásady ochrany osobných údajov neplatia, ak skupina Unilin nespracúva žiadne údaje. To je napríklad v prípade určitých aplikácií, ktoré skupina Unilin používa a ktoré nezhromažďujú osobné údaje (ako napríklad aplikácia Quick-Step RoomScan ).

2. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Za spracovanie vašich osobných údajov je zodpovedný príslušný subjekt skupiny Unilin1, ktorý spracúva vaše osobné údaje počas svojej činnosti (napr. subjekt, s ktorým ste uzatvorili zmluvu, ktorému ste svoje osobné údaje poskytli, z ktorého navštevujete webovú stránku, ...). To znamená, že skupina Unilin určí, na aké účely a akými prostriedkami sa vaše osobné údaje spracujú.

Skupina Unilin vymenovala radu na ochranu osobných údajov, ktorá bude vaším kontaktným miestom v prípade otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov. Kontaktné informácie rady na ochranu osobných údajov nájdete v časti 13 týchto zásad ochrany osobných údajov.

3. KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme tromi spôsobmi:

3.1 VAMI POSKYTNUTÉ INFORMÁCIE

V prvom rade získavame informácie vtedy, keď nám ich poskytnete. To je napríklad vtedy, keď vyplníte formulár na našej webovej stránke (napríklad formulár k brožúre, kontaktný formulár, formulár porovnania podlahy) alebo na veľtrhu; ak máte záujem o brožúru alebo vzorku; ak si chcete dohodnúť stretnutie v jednej z našich výstavných miestností alebo s jedným z našich predajcov; ak sa zúčastníte súťaže; ak sa zaregistrujete na odber noviniek alebo určitej ponuky; atď.

V týchto prípadoch zvyčajne získame informácie, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, podrobnosti o adrese (ulica, číslo, poštové smerovacie číslo, mesto a krajina), dátum narodenia, dátum vašej schôdzky a iné osobné a/alebo kontaktné údaje.

Niekedy vás požiadame o poznámky, návrhy alebo iné informácie týkajúce sa našich webových stránok, výrobkov, služieb alebo spoločností.

3.2 AUTOMATICKY ZÍSKANÉ INFORMÁCIE

Keď si prehliadate našu webovú stránku alebo odoberáte naše novinky, získavame údaje od poskytovateľov súborov cookie alebo sociálnych sietí pomocou nastavenia pixelov (napr. Facebook Pixel) o vašej aktivite na našej webovej stránke, ako napríklad webové stránky, ktoré navštívite, výrobky, ktoré vás zaujímajú, to, či ste otvorili e-mail alebo klikli na odkaz, atď. – dokážeme skombinovať automaticky získané informácie s vami poskytnutými informáciami a analyzovať váš konkrétny spôsob používania našej webovej stránky.

Viac informácií o tom, ako skupina Unilin používa súbory cookie, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie, ktoré nájdete v päte každej webovej stránky.

3.3 INFORMÁCIE ZÍSKANÉ OD TRETÍCH STRÁN

Niekedy získame informácie o vás od tretích strán, ako napríklad údaje od pridružených spoločností, predajcov, dodávateľov, distribútorov, montérov (napr. prostredníctvom platforiem ako je aplikácia Quick-Step Connect), informačných sprostredkovateľov alebo od profesionálnych dodávateľov údajov (napríklad Bisnode, stavebné veľtrhy atď.).

V tomto prípade zvyčajne získame údaje ako vaše meno, e-mailová adresa, podrobnosti o adrese, telefónne číslo, informácie o vašom stavebnom alebo renovačnom projekte, vašej objednávke (vzorky) a/alebo vašich otázkach.

4. AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vo všeobecnosti spracúva skupina Unilin vaše osobné údaje na rôzne účely, ktoré podrobnejšie vysvetlíme nižšie. Pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov, spolieha sa skupina Unilin na:

 • váš súhlas: svoj súhlas môžete vyjadriť napr. zaškrtnutím príslušného políčka počas prezerania našej stránky alebo iným kladným krokom, ktorý naznačuje vás súhlas, napr. tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára. V niektorých prípadoch (napr. v prípade personalizovaných informácií) vás požiadame o váš jasný súhlas. Máte právo svoj súhlas do budúcnosti kedykoľvek odvolať.
 • plnenie zmluvy: ak je na plnenie zmluvy s vami alebo na prijatie ďalších krokov pred jej uzatvorením potrebný zber osobných údajov.
 • právny záväzok: ak je na plnenie právneho záväzku, ktorému skupina Unilin podlieha, potrebné spracovanie údajov.
 • náš oprávnený záujem: v niektorých prípadoch je potrebné spracovať vaše údaje aj na uplatnenie oprávneného záujmu skupiny Unilin. V tomto prípade zvážime, či vaše záujme alebo vaše základné práva a slobody prevažujú nad naším oprávneným záujmom.

5. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

V závislosti od relevantného subjektu spracúva skupina Unilin vaše osobné údaje na účely uvedené nižšie.

5.1 PRI DODÁVANÍ VAMI OBJEDNANÝCH VÝROBKOV

Ak vytvoríte objednávku na webovej stránke alebo u maloobchodníka alebo montéra, spracujeme vaše osobné údaje na to, aby sme vám dodali výrobky alebo vzorky, ktoré ste si objednali. Na tento účel môžeme spracovať údaje, ako napríklad vaše meno, názov vašej spoločnosti, vašu e-mailovú adresu, vaše telefónne číslo, vašu adresu, dátum narodenia, informácie týkajúce sa vašich projektov, vašu korešpondenciu so skupinou Unilin.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe vašej žiadosti na prijatie krokov pred uzatvorením zmluvy alebo na základe plnenia zmluvy, v ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na základe oprávneného záujmu skupiny Unilin zrealizovať svoju dohodu s dodávateľmi (predajcovia a dodávatelia) a poskytovať vám výnimočný zákaznícky servis.

5.2 ODPOVEDANIE NA VAŠE OTÁZKY A OSTATNÉ POŽIADAVKY

Vaše osobné údaje spracujeme v rámci odpovedania na vaše otázky alebo požiadavky (napríklad žiadosť o zaslanie brožúry, dodanie prehľadu základných vlastností vašich obľúbených výrobkov skupiny Unilin, dohodnutie stretnutia s jedným z našich predajcov alebo v jednej z našich výstavných miestností atď.).

Na tento účel môžeme spracovať údaje, ako napríklad vaše meno, názov vašej spoločnosti, vašu e-mailovú adresu, vaše telefónne číslo, vašu adresu, dátum narodenia, informácie týkajúce sa vašich projektov, vašu korešpondenciu so skupinou Unilin.

Tieto údaje čo najlepšie spracujeme na základe oprávneného záujmu skupiny Unilin v rámci odpovedania na vaše otázky a požiadavky a komunikácie s vami.

5.3 ZASIELANIE PRIAMYCH MARKETINGOVÝCH PONÚK SKUPINY UNILIN

Všeobecný priamy marketing

Vaše osobné údaje spracujeme na to, aby sme vás mohli informovať o novinkách, kampaniach a propagačných akciách týkajúcich sa našich značiek, subjektov, služieb a výrobkov, aktivít alebo iných propagačných ponúk, opýtať sa na váš názor na naše výrobky a služby, vypočuť si vašu spätnú väzbu alebo spravovať vašu účasť v našich súťažiach. Ponuky v priameho marketingu vám môžeme poslať e-mailom, textovou správou alebo poštou, telefonicky, prostredníctvom sociálnych sietí (vrátane ale nielen sietí Facebook, WhatsApp, LinkedIn), našich webových stránok a pridružených webových stránok alebo prostredníctvom SMS. Na tento účel môžeme spracovať osobné údaje, ako napríklad vaše meno, vašu adresu, vaše telefónne číslo, váš preferovaný jazyk a projekt alebo región, o ktorý sa zaujímate.

Priame marketingové ponuky vám môžeme posielať na základe vášho súhlasu, keď sa prihlásite na odber našich priamych marketingových ponúk na našej webovej stránke. V tomto prípade si môžete vybrať, či nám poskytnete svoje osobné údaje na účely priameho marketingu. Svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať (pozri bod 10).

Ponuky v rámci priameho marketingu vám pošleme na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme vás neustále informovali o našich výrobkoch, keď si ich kúpite. V každom e-maili môžete zrušiť svoj odber v prípade, že tieto informácie viac dostávať nechcete. Ponuky v rámci priameho marketingu posielame prostredníctvom sociálnych sietí osobám s podobnými profilmi na základe nášho oprávneného záujmu v rámci propagácie našich výrobkov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu (pozri bod 10).

Personalizovaný priamy marketing

Okrem toho môžeme spracovať vaše osobné údaje v rámci poskytovania informácií týkajúcich sa služieb a výrobkov skupiny Unilin alebo na posielam personalizovaných informácií alebo reklám. Na tento účel spracúvame osobné údaje, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a vašu adresu.

Na základe vášho správania online alebo správania pri nakupovaní môžeme vytvoriť profil. V tomto profile zohľadníme vaše preferencie a záujmy, napríklad pokiaľ ide o stránky, ktoré ste navštívili, odkazy, na ktoré ste klikli, výrobky, ktoré ste si pozerali a výrobky, ktoré ste kúpili a ostatné výrobky, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Tieto informácie získavame prostredníctvom súborov cookie používaných na našich webových stránkach alebo prostredníctvom správania pri predchádzajúcom nákupe, ktoré reflektuje váš zákaznícky profil. Na základe informácií zhromaždených v profile vám môžeme posielať informácie a reklamy, informácie a reklamy týkajúce sa výrobkov, ktoré sa hodia k vášmu profilu alebo ktoré vás môžu zaujímať. Ďalej môžeme využívať služby tretích strán, ako napríklad Facebook, na identifikovanie cieľových alebo podobných cieľových skupín s cieľom zobrazovania reklamy pri osobách s podobným profilom. Na tento účel môžeme spracovať osobné údaje, ako napríklad vaše meno, telefónne číslo, adresu, e-mailovú adresu, dátum narodenia, vek, pohlavie, povolanie, názov vašej spoločnosti, preferovaný jazyk a konkrétne výrobky a služby, ktoré vás zaujímajú.

Môžeme o vás vytvoriť profil a zasielať vám personalizovaný priamy marketing na základe vášho súhlasu, keď prijmete súbory cookie, ktoré tieto informácie zachytia. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. Svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať (pozri bod 10).

Viac informácií o tom, ako skupina Unilin používa súbory cookie, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie, ktoré nájdete v päte každej webovej stránky.

5.4 ORGANIZOVANIE SÚŤAŽÍ A INFORMOVANIE VÁS O VÝSLEDKOCH

Skupina Unilin môže spracúvať vaše osobné údaje, keď sa zúčastníte na súťaži organizovanej skupinou Unilin s cieľom informovať vás o výsledkoch.

Na tento účel zvyčajne spracúvame osobné údaje ako meno, e-mailová adresa alebo iné kontaktné údaje, finančné údaje (ako napríklad faktúra k vášmu nákupu), fotografie, videá a ostatné osobné údaje, ktoré sú relevantné pre určenie výsledkov súťaže.

Tieto osobné údaje spracujeme v kontexte organizovania súťaže na základe vášho súhlasu, ktorý ste udelili pri vyplnení formulára o účasti na súťaži. Svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (pozri bod 10).

5.5 POMOC PRI RENOVAČNÝCH PROJEKTOCH PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH DODÁVATEĽSKÝCH PLATFORIEM

Ak navštívite dodávateľa (predajcu alebo montéra, ktorý predáva naše výrobky), môže tento dodávateľ pre vás vytvoriť spotrebiteľský projekt na platformách, ktoré mu poskytneme, ako napríklad webová aplikácia Quick-Step Connect. Tieto platformy umožňujú dodávateľom (i) poskytnúť vám informácie o výrobkoch, ktoré vás zaujímajú, (ii) pridávať vaše kontaktné údaje s cieľom informovať vás o projekte, (iii) nahrávať obrázky miestnosti, ktorú chcete renovovať s cieľom ukázať vám, ako môže vyzerať po inštalácii výrobkov, (iv) objednať pre vás vzorku, (v) navrhnúť hodiace sa príslušenstvo, (vi) automaticky vypočítať materiály potrebné na projekt a (vii) poskytnúť rady k dokončeniu alebo príprave projektu.

Pri poskytovaní týchto platforiem dodávateľom spracúva skupina Unilin vaše osobné údaje. Skupiny Unilin a jej dodávatelia sú spoločnými prevádzkovateľmi pre spracovanie vašich osobných údajov na tento účel. Odporúčame, aby ste si v tomto zmysle vždy prečítali zásady ochrany osobných údajov vášho dodávateľa.

Dodávatelia vytvoria spotrebiteľský projekt pomocou platformy a poskytnú vaše osobné údaje týkajúce sa tohto projektu skupine Unilin na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať (pozri bod 10).

Skupina Unilin spracuje vaša osobné údaje na svoje vlastné účely, aby vám mohla domov dodať vzorky, ak ste o ne požiadali (pozri účel 5.1).

Na tieto účely môžeme spracovať osobné údaje, ako napríklad vaše meno, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, podrobnosti o spotrebiteľskom projekte a ďalšie poznámky týkajúce sa projektu.

Spracovanie vašich osobných údajov skupinou Unilin v kontexte vytvorenia spotrebiteľského projektu pomocou webovej aplikácie je potrebné na to, aby bolo možné prijať krok pred uzatvorením zmluvy na základe vašej požiadavky a je založené na oprávnenom záujmu skupiny Unilin a jej dodávateľov poskytovať zákazníkom presné informácie o výrobkoch. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely registrovania návštev (pozri bod 10).

5.6 REGISTROVANIE NÁVŠTEVNÍKOV V NAŠICH BUDOVÁCH ALEBO VÝSTAVNÝCH MIESTNOSTIACH

Skupina Unilin môže spracovať vaša osobné údaje, keď navštívite jednu z našich budov alebo výstavných miestností. Návštevníkov pri vstupe do našich budov a výstavných miestností registrujeme, aby sme im e-mailom mohli poskytnúť heslo k WiFi sieti, z bezpečnostných dôvodov (t. j. aby sme im poskytli návštevníckeho sprievodcu, vrátane informácií o bezpečnosti a o postupe v prípade núdze) a aby sme spočítali, koľko návštevníkov navštevuje naše budovy a výstavné miestnosti.

Na tento účel môžeme spracovať osobné údaje, ako napríklad meno, e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje a názov zamestnanca skupiny Unilin, ktorého idete navštíviť.

Vaše údaje spracujeme na účely registrácie návštevníkov na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme chránili našich návštevníkov, aby sme vedeli, kto sa chystá navštíviť našu budovu pre prípad núdze, aby sme spríjemnili vašu návštevu a dokázali monitorovať, koľko osôb navštevuje naše budovy a výstavné miestnosti. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely registrovania návštev (pozri bod 10).

5.7 ANALYZOVANIE ÚDAJOV A VYTVÁRANIE ŠTATISTÍK

Skupina Unilin môže spracovať vaše osobné údaje na analytické a štatistické účely. Štatistické účely znamenajú každý krok, v rámci ktorého sa zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje potrebné na štatistické prieskumy alebo na vytvorenie štatistických výsledkov. Skupina Unilin využíva na prepájanie osobných údajov a získavanie prehľadov z rôznych zdrojov údajov rôzne analytické nástroje.

Na tento účel môžeme spracovať osobné údaje, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu alebo iné kontaktné alebo osobné údaje.

V závislosti od jednotlivých prípadov sa tieto údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu skupiny Unilin s cieľom vyhodnotiť a zlepšiť naše marketingové kampane, pochopiť naše správy predaja a vizualizovať naše údaje z elektronického obchodovania.

Výsledkom spracovania na štatistické účely sú súhrnné údaje. Súhrnné údaje ani vaše osobné údaje nepoužívame pri našich opatreniach alebo rozhodnutiach ohľadom vás samotných.

5.8 TECHNICKÁ A FUNKČNÁ SPRÁVA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK

Spracúvame osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie a iných technológií na technickú a funkčnú správu našich webových stránok, aby sme mohli tieto webové stránky personalizovať a zabezpečiť ich jednoduché používanie. Využitím vašich údajov môžeme overiť, ako sa naša webová stránka používa a dokážeme zlepšiť jej obsah a rozvrhnutie (napr. testovanie A/B). Tieto údaje nám tiež umožňujú našu webovú stránku adekvátne zabezpečiť.

Na tento účel môžeme spracúvať údaje, ako napríklad vašu IP adresu, stránky, ktoré navštívite, prehliadač, ktorý používate, webové stránky, ktoré ste navštívili predtým, geografické údaje ako je vaša poloha, váš preferovaný jazyk a čas a trvanie vašej návštevy.

Tieto údaje spracúvame na základe vášho jednoznačného súhlasu (ktorý získame pomocou pásika s informáciami o súboroch cookie) alebo na základe oprávneného záujmu skupiny Unilin poskytovať dobre fungujúcu a bezpečnú webovú stránku a stránky s obsahom, ktorý je pre vás relevantný.

Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie, ktoré v päte každej príslušnej webovej stránky.

6. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Skupina Unilin si vyberá strany, ktorým poskytne vaše údaje a vyberá ich starostlivo. V každom prípade zabezpečíme, aby sa uplatnili dostatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu a zachovanie dôvernosti o vašich údajoch.

Vaše údaje môžeme poskytnúť tretím stranám v týchto prípadoch:

 • Dodávatelia (výstavné miestnosti), distribútori, predajcovia, maloobchodníci a montéri skupiny Unilin – napríklad aby sme zaistili, že vás dokážu kontaktovať a dohodnúť si stretnutie, prebrať záležitosti týkajúce sa vášho spotrebiteľského projektu, ... Vo väčšine prípadov sú tieto strany samostatnými prevádzkovateľmi a odporúčame vám prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov.
 • Sprostredkovatelia, ktorí konajú v našom mene, ako napríklad marketignové agentúry, komunikačné spoločnosti, webové hostingové spoločnosti, poštoví dodávatelia, poskytovatelia softvéru, poskytovatelia analytických služieb, monitorovacie spoločnosti (napr. Lead Forensics), …. Skupina Unilin uzatvorí zmluvu o spracovaní so stranami, ktoré majú prístup k osobným údajom v rámci plnenia ich služieb.
 • Rôzne obchodné jednotky každého subjektu skupiny Unilin, vrátane našej materskej spoločnosti Mohawk Industries Inc. a ostatných pridružených spoločností skupiny Unilin podľa definície v bode 2 týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Obchodní partneri, ako napríklad tretie strany, s ktorými máme spoločné propagačné programy.
 • Poskytovatelia IT služieb, ktorí poskytujú technickú podporu.
 • Poskytovatelia platobných služieb.
 • Právni zástupcovia a externí poradcovia: v niektorých prípadoch môže skupina Unilin poskytnúť vaše osobné údaje právnym zástupcom a externým poradcom, ak je to potrebné v rámci poradenských služieb alebo obrany našich práv.
 • Štátne orgány: v niektorých prípadoch môže skupina Unilin poskytnúť vaše osobné údaje orgánom dohľadu alebo polície, súdnym alebo iným orgánom, ak si myslíme, že je to potrebné na základe platnej legislatívy alebo nariadenia alebo na základe inej zákonnej požiadavky alebo príkazu.
 • Sociálne siete: sociálne siete môžu mať prístup k informáciám zhromaždeným pomocou súborov cookie a iných technológií (možno pomocou prídavných modulov vložených na webové stránky skupiny Unilin).
 • Možní nadobúdatelia spoločnosti: v nepravdepodobnom prípade, že celú alebo časť podniku by získala tretia strana, sa vaše údaje odovzdajú jej nadobúdateľovi.

7. SPRACÚVA SKUPINA UNILIN VAŠE ÚDAJE MIMO EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU („EHS“)?

V niektorých prípadoch môžeme vaše údaje poskytnúť tretej strane mimo EHS na účely popísané v bode 5. Skupina Unilin je súčasťou spoločnosti Mohawk Industries Inc., ktorá sídli v Spojených štátoch.

V tomto ohľade je skupina Unilin zaviazaná, aby zaistila adekvátnu a dostatočnú úroveň ochrany vašich údajov, najmä spoľahnutím sa na rozhodnutie o adekvátnosti podľa článku 45 nariadenia GDPR, uzatvorením štandardných zmluvných dodatkov podľa článku 46.2 nariadenia GDPR alebo pomocou iného vhodného bezpečnostného opatrenia podľa kapitoly V nariadenia GDPR.

Ak máte otázky alebo máte záujem o ďalšie informácie o prenose vašich osobných údajov mimo EHS, môžete poslať datovanú a podpísanú žiadosť rade na ochranu osobných údajov skupiny Unilin. Naše kontaktné informácie nájdete v bode 13.

8. AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNENÉ?

Skupina Unilin sa snaží chrániť vaše osobné údaje čo najviac, ako je to možné, pomocou administratívnych, technických a organizačných opatrení. Na tento účel pripravila skupina Unilin niekoľko postupov, ktoré naši zamestnanci implementujú.

Skupina Unilin sa ďalej zaviazala, že zaistí, aby poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene skupiny Unilin tiež implementovali dostatočné technické a organizačné opatrenia.

9. AKO DLHO ARCHIVUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Skupina Unilin uchová vaše osobné údaje na dobu, ktorá je potrebná na splnenie účelu popísaného v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Dlhšie uchovávanie môže byť potrebné v prípade zákonom stanovenej alebo zmluvnej povinnosti alebo v prípade sporu.

Ak neplatí žiadna zákonom stanovená povinnosť dlhšej archivácie údajov, spracuje skupina Unilin vaše údaje minimálne po dobu trvania (zmluvného) vzťahu.

10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

Podľa nariadenia GDPR máte niekoľko druhov práv týkajúcich sa vašich osobných údajov. Niektoré z týchto práv majú veľmi konkrétny rozsah alebo sú predmetom konkrétnych podmienok alebo výnimiek.

10.1 PRÁVO NA PRÍSTUP

To napríklad znamená, že sa nás môžete spýtať, či spracúvame vaše osobné údaje a na aké účely to robíme. Viac informácií nájdete v článku 15 nariadenia GDPR.

10.2 PRÁVO NA OPRAVU

Tiež máte právo dosiahnuť nápravu nepresných osobných údajov. Viac informácií nájdete v článku 16 nariadenia GDPR.

10.3 PRÁVO NA VYMAZANIE

V niektorých prípadoch nás môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad ak nie sú tieto osobné údaje viac potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili, keď sa osobnú údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu a vy ste tento súhlas odvolali atď.

Vo výnimočných prípadoch nie je skupina Unilin povinná takejto žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov vyhovieť. Viac informácií nájdete v článku 17 nariadenia GDPR.

10.4 PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Môžete požiadať o obmedzenie vašich osobných údajov, napríklad ak máte pochybnosti o presnosti svojich osobných údajov, ak nie je spracúvanie v súlade so zákonom atď. Obmedzenie spracúvania znamená, že môžeme vaše údaje len dočasne uložiť okrem prípadu, kedy napriek tomu súhlasíte so spracovaním vašich údajov, v kontexte právneho konania alebo vo verejnom záujme. Obmedzenie je možné potom zrušiť. Viac informácií nájdete v článku 18 nariadenia GDPR.

10.5 PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Ak spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy, môžete nás požiadať, aby sme tieto údaje preniesli na vás alebo na iného prevádzkovateľa (ak to je technicky možné). Vo výnimočných prípadoch nie je skupina Unilin povinná vašej žiadosti vyhovieť. Viac informácií nájdete v článku 20 nariadenia GDPR.

10.6 PRÁVO NAMIETAŤ

Môžete nás informovať o konkrétnych dôvodoch, prečo si želáte namietať proti konkrétnemu spracovaniu na základe oprávneného záujmu skupiny Unilin alebo v kontexte verejného záujmu. Ak tieto konkrétne dôvody prevážia nad našimi oprávnenými záujmami, spracovanie zastavíme. Skupina Unilin nemôže vašej žiadosti vyhovieť, keď vaše osobné údaje spracúvame na účely právneho nároku. Viac informácií nájdete v článku 21 nariadenia GDPR.

10.7 PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACOVANIU SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU

Ak spracujeme vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme so spracúvaním vašich osobných údajov prestali bez toho, aby ste uviedli konkrétny dôvod. Táto právo zahŕňa aj právo namietať proti profilovaniu v takom rozsahu, v ktorom sa profilovanie týka takéhoto priameho marketingu. Viac informácií nájdete v článku 21 nariadenia GDPR.

10.8 PRÁVO NEBYŤ PREDMETOM PROFILOVANIA

Skupina Unilin môže spracovať vaše osobné údaje na účely profilovania tak, ako je to vysvetlené v bode 5.3 týchto zásadách ochrany osobných údajov. Keďže profilovanie prebieha len na účely priameho marketingu, máte kedykoľvek právo namietať proti profilovaniu na účely priameho marketingu bez nutnosti poskytnúť konkrétny dôvod (podľa vysvetlenia v bode 10.7). Viac informácií nájdete v článku 21 nariadenia GDPR.

10.9 PRÁVO KEDYKOĽVEK ZRUŠIŤ VÁŠ SÚHLAS

Ak vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo nejaký vplyv na legitímnosť spracovania údajov pred odvolaním súhlasu.

10.10 UPLATNENIE VYŠŠIE SPOMENUTÝCH PRÁV

Vyššie spomenuté práva si môžete jednoducho uplatniť rôznymi spôsobmi, napríklad e-mailom, poštou, vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu vo svojom obľúbenom obchode skupiny Unilin. Z dôvodov ochrany súkromia a bezpečnostných dôvodov môžeme požadovať váš doklad totožnosti. Naše kontaktné informácie nájdete v bode 13.

10.11 KOMPETENTNÝ DOZORNÝ ORGÁN

Podľa článku 77 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán v mieste vášho bežného pobytu, mieste vašej práve alebo v mieste, v ktorom údajne došlo k porušeniu nariadenia GDPR. Belgický orgán na ochranu údajov je dozorným orgánom pre sídlo skupiny Unilin v Belgicku a môžete ho kontaktovať na adrese contact@apd-gba.be.

Ostatné dozorné orgány môžete kontaktovať na adrese:

Holandsko
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
(+31) - (0)70 - 888 85 00
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Luxembursko
Národná komisia pre ochranu údajov (NCDP)/Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)
(+352) 26 10 60 -1
info@cnpd.lu
Francúzsko
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
+33 (0)1 53 73 22 22
Španielsko
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
+34 901 100 099
+34 91 266 35 17
dpd@agpd.es
Taliansko
Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)
+39 06.696771
protocollo@gpdp.it
+39 06.69677.2917
urp@gpdp.it
Spojené kráľovstvo
Úrad komisára pre informácie (ICO)
+44 (0)303 123 1113
Írsko
Komisia na ochranu údajov (DPC)
+353 (0)76 110 4800
+353 (0)57 868 4800
info@dataprotection.ie
Nemecko
Líši sa v závislosti od spolkovej krajiny
Kontaktné údaje rôznych dozorných orgánov nájdete na adrese https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html
Dánsko
Agentúra na ochranu údajov (Datatilsynet)
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
Fínsko
Kancelária ombudsmana pre ochranu údajov
Pre súkromné osoby: +358 (0)29 566 6777
Pre prevádzkovateľov: +358 (0)29 566 6778
tietosuoja@om.fi
Nórsko
Orgán na ochranu údajov
+47 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no
Švédsko
Integritetsskyddsmyndigheten/Švédsky orgán na ochranu osobných údajov (IMY)
+46 (0)8 657 61 00
imy@imy.se

11. A ČO ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNE SIETE?

Webové stránky skupiny Unilin môžu obsahovať odkazy (napríklad hypertextové odkazy, prídavné moduly sociálnych sietí, odkazy na prevádzkovateľov sociálnych sietí) na iné webové stránky, ktoré ponúkajú iné spoločnosti alebo sociálne siete. Skupina Unilin vám vždy odporúča prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok.

11.1 PROFILY SKUPINY UNILIN NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Skupina Unilin má profily na sociálnych sieťach LinkedIn, Twitter, Facebook a Instagram. Keď tieto stránky navštívite, prenesú sa vaše údaje prostredníctvom súborov cookie k prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete. Sociálne siete môžu získať informácie, ako napríklad ktoré webové stránky ste práve a v minulosti navštívili a vašu IP adresu. Keď tieto stránky navštívite, je možné, že získame súhrnné informácie od konkrétnej sociálnej siete vo forme štatistiky o tom, ktoré stránky si používatelia sociálnych sietí prehliadajú.

Informácie o rozsahu a na účele zberu údajov, ako aj na ďalšie spracovanie a použitie údajov sociálnymi sieťami a informácií o právach a nastaveniach na ochranu vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov týchto sociálnych sietí (dostupné tu: Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram).

Viac informácií o tom, ako skupina Unilin používa súbory cookie, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie, ktoré nájdete v päte každej webovej stránky.

11.2 MOŽNOSTI ZDIEĽANIA ZO SOCIÁLNYCH SIETÍ

Naša webová stránka umožňuje zdieľať obsah z sociálnych sietí a aplikácií LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp a Snapchat. Pri použití týchto prídavných funkcií sociálnych sietí (napr. tlačidlo „zdieľať“, ...) sa informácie o vašom používaní prenesú priamo z vášho prehliadača do príslušnej sociálnej siete. Ak ste už registrovaný na sociálnej sieti a zároveň navštívite našu webovú stránku, prevádzkovateľ tejto sociálnej siete môže priradiť túto návštevu do vášho osobného účtu pomocou prídavných modulov. Ak ešte nemáte profil na žiadnej sociálnej sieti, sociálne siete môžu napriek tomu získať a uložiť vašu IP adresu a informácie o prehliadači a operačnom systéme, ak použijete prídavný moduly tejto sociálnej siete.

Ak zdieľate obsah z našej webovej stránky priamo na sociálnej sieti, vaše osobné údaje budú viditeľné pre ostatných návštevníkov týchto sociálnych sietí. Informácie o rozsahu a na účele zberu údajov, ako aj na ďalšie spracovanie a použitie údajov sociálnymi sieťami a informácií o právach a nastaveniach na ochranu vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov týchto sociálnych sietí (dostupné tu: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp a Snapchat).

Viac informácií o tom, ako skupina Unilin používa súbory cookie, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie, ktoré nájdete v päte každej webovej stránky.

12. AKO VÁS INFORMUJEME O ZMENÁCH TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto verzia zásad ochrany osobných údajov bola naposledy zmenená 27. júla 2021.

Snažíme sa poskytovať vám tie najlepšie služby. Preto je možné tieto zásady ochrany osobných údajov meniť. Odporúčame vám preto prečítať si tieto zásady ochrany osobných údajov na našich webových stránkach. Všetky dôležité zmeny oznámime prostredníctvom iných komunikačných kanálov.

13. KTO VÁS MÔŽE KONTAKTOVAŤ PRI UPLATŇOVANÍ VAŠICH PRÁV?

Ak máte ďalšie otázky alebo sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, webových stránok skupiny Unilin alebo týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať:

 • Pomocou kontaktného formulára, ktorý je dostupný na našej webovej stránke;
 • E-mailom na adrese privacy@unilin.com;
 • Poštou na drese:
  UNILIN – Data Protection Counsel
  Ooigemstraat 3
  8710 Wielsbeke
  Belgium

1 Skupina Unilin pozostáva z týchto spoločností: Avelgem Green Power CV (Reg.nr. 0562.874.370, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Belgicko), Berghoef GMBH (Reg.nr. 704018,Hardrain 3 Bischweier 76476, Nemecko), Berghoef – Hout BV (Reg.nr. 33151757, Bolstoen 11, (1046AS) Amsterdam, Holandsko), Unilin Resins BV (Reg.nr. 0441.306.943, Moervaartkaai 7, 9042 Ghent, Belgicko), IVC BV (Reg.nr. 0866.682.231, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Belgicko), Mohawk International Services BV (Reg.nr. 0459.510.180, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgicko), Unilin BV (Reg.nr. 0405.414.072, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgicko), Unilin Insulation Feluy srl (Reg.nr. 0844.185.852, Rue Zénobe Gramme sn, 7181 Seneffe, Belgicko), Unilin ApS (Reg.nr. 21 51 19 78, Bygaden 19, Folle, 8410 Ronde, Dánsko), Unilin Finland OY (Reg.nr. 0927660-1, PB 57, 00811 Helsingfors, Fínsko), IVC France S.à.r.l. (Reg.nr. 519.624.043, 130 Boulevard de la Liberté, 59000 Lille, Francúzsko), Unilin Flooring SAS (Reg.nr. 423 483 007, 7 Rue du Parc de Clany, 78000 Versailles, Francúzsko), Unilin Panels SAS (Reg.nr. 479 086 597, 7 Rue du Parc de Clagny, VERSAILLES, FR 78000, Francúzsko), Unilin Insulation SAS (Reg.nr. 325 032 878, 1-3 Rue d'Aurion, Immeuble Estréo, Rosny Sous Bois, Cedex 93110, Francúzsko), Unilin Insulation Sury SAS (Reg.nr. 538 125 956, Zone d’Activité Commerciale des Plaines, Rue de l’Orme, 42450 Sury Le Comtal, Francúzsko), Unilin SAS (Reg.nr. 420 482 119, Zone Ind. CS Bazeilles 40913, 08209 Sedan Cedex, Francúzsko), Unilin GmbH (Reg.nr. 731237, Hardrain 3, Bischweier D-76476, Nemecko), Flooring Industries Limited S.à r.l. (Reg.nr. 132722, 10b rue des Mérovingiens, ZI Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxembursko), Flooring Industries Limited S.à r.l. Belgian Branch (Reg.nr. 132.722, Vredestraat 57, 8790 Waregem, Belgicko), Xtratherm Limited (Reg.nr. 331130,Liscarton Industrial Estate, Kells Road, Navan (Co.Meath), Írsko), IVC Luxembourg S.à r.l. (Reg.nr. 110382,Route de Winseler 26, 9577 Wiltz, Luxembursko), Cevotrans BV (Reg.nr. 18017706, Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Holandsko), Flooring XL B.V. (Reg.nr. 34273963, Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Holandsko), Unilin Beheer BV (Reg.nr. 29024050, Beneluxstraat 1, 5061 KD Oisterwijk, Holandsko), Unilin Insulation BV (Reg.nr. 18024618, Beneluxstraat 1, bus 3, 5060 AA Oisterwijk, Holandsko), Unilin Norway AS (Reg.nr. 918 119 361,Veritasveien 16, 1363 Hovik, Nórsko), Unilin Spain SL (Reg.nr. B96886510, pz del Ayuntamiento, Num.3 p.1, Sant Boi de Llobregat, Barcelona 08830 Španielsko), IVC Group GMBVH (Reg.nr. 67588,Reisholzer Werftstraße 33, Düsseldorf 40589, Nemecko), Unilin Nederland BV (Reg.nr. 24154333, Boterdiep 56, Rotterdam 3077 AW, Holandsko), Unilin Italia S.R.L. (Reg.nr. 02399050307, Via Linussio 52 Udine 33100, Taliansko), Unilin Nordic AB (Reg.nr. 556077-6006, Hyllie Boulevard 39, Malmö 215 37, Švédsko), IVC Group Limited (Reg.nr. 07955360, Unit 5, Westside Park, Raynesway, Derby, Spojené kráľovstvo, GB DE21 7AZ, Spojené kráľovstvo), Unilin Distribution Ltd (Reg.nr. NI025830, Unit 5 Rampart Business Park, Rampart, Newry, Spojené kráľovstvo) and Xtratherm UK Limited (Reg.nr. 04404208, Park Road Holmewood Industrial, Park Holmewood, Chesterfield, Derbyshire, GB S425UY, Spojené kráľovstvo).