OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY UNILIN – KLIENCI

WERSJA 2021

To jest polityka prywatności Grupy Unilin (zwanej dalej „Grupa Unilin” lub „my”).

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie o danych osobowych zbieranych przez Grupę Unilin za pośrednictwem jej witryn internetowych, formularzy kontaktowych lub dostawców danych, wyjaśnienie przyczyn zbierania tych danych, oraz sposobu postępowania z nimi.

Niniejszą politykę prywatności należy czytać w połączeniu z polityką plików cookie w stopce witryny.

1. W JAKICH PRZYPADKACH OBOWIĄZUJE TA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Grupę Unilin (np. w kontekście jej witryn internetowych itd.), chyba że jest dostępna bardziej szczegółowa polityka prywatności (np. dla dystrybutorów).

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania wtedy, gdy żadne dane osobowe nie są przetwarzane przez Grupę Unilin. Jest tak na przykład w przypadku niektórych aplikacji Grupy Unilin, które nie gromadzą danych osobowych (np. aplikacja Quick-Step RoomScan).

2. KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiada właściwy podmiot Grupy Unilin1, który przetwarza je w ramach swojej działalności (np. podmiot, z którym zawarłeś umowę, któremu przekazałeś swoje dane osobowe, którego witrynę internetową odwiedzasz itp.). Oznacza to, że Grupa Unilin określa, w jakich celach i za pomocą jakich środków będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

Grupa Unilin wyznaczyła doradcę ds. ochrony danych, który będzie Twoim punktem kontaktowym w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Dane kontaktowe doradcy ds. ochrony danych (Data Privacy Counsel) podane są w punkcie 13 niniejszej polityki prywatności.

3. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE CIEBIE PRZETWARZAMY?

Zbieramy Twoje dane osobowe na trzy sposoby:

3.1 INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ CIEBIE

W pierwszej kolejności otrzymujemy informacje dotyczące Ciebie wtedy, gdy je nam udostępniasz. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy wypełniasz formularz na naszej witrynie internetowej (np. formularz broszury, formularz kontaktowy, formularz porównania podłóg) lub na targach; gdy prosisz o przesłanie broszury lub próbki; gdy prosisz o umówienie spotkania w jednym z naszych salonów wystawowych lub z jednym z naszych dealerów; gdy bierzesz udział w konkursie; gdy zapisujesz się na naszego newslettera lub określoną ofertę itp.

W takich przypadkach otrzymujemy zazwyczaj informacje takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer, kod pocztowy, miasto i kraj), data urodzenia, data Twojego umówionego spotkania oraz inne dane osobowe i/lub dane kontaktowe.

Czasami prosimy Ciebie o uwagi, sugestie lub inne informacje dotyczące naszych witryn, produktów, usług lub naszych firm.

3.2 INFORMACJE UZYSKANE AUTOMATYCZNIE

Kiedy przeglądasz naszą witrynę internetową lub otrzymujesz nasze newslettery, otrzymujemy dane od dostawców plików cookie lub mediów społecznościowych poprzez wstawianie pikseli (np. Facebook Pixel) zbierające informacje o Twojej aktywności na naszej witrynie takie jak odwiedzane witryny, interesujące Cię produkty, to, czy e-mail został przez Ciebie otwarty, link kliknięty itp. Możemy połączyć informacje uzyskane automatycznie z informacjami dostarczonymi przez Ciebie w celu przeanalizowania Twojego konkretnego korzystania z naszej witryny.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Grupę Unilin podanych jest w naszej polityce plików cookie, którą można znaleźć w stopce każdej z odnośnych witryn internetowych.

3.3 INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH

Czasami otrzymujemy Twoje informacje również od stron trzecich, na przykład informacje od firm powiązanych, dealerów, sprzedawców, dystrybutorów, monterów (np. poprzez platformy takie jak aplikacja internetowa Quick-Step Connect), brokerów danych lub profesjonalnych dostawców danych (np. Bisnode, targi budowlane itp.).

W takim przypadku otrzymujemy zazwyczaj dane takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, informacje o Twoim projekcie budowlanym lub renowacyjnym, zamówieniu (lub próbce) i/lub Twoich pytaniach.

4. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Ogólnie biorąc, Grupa Unilin przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, które zostały szczegółowo wyjaśnione poniżej. Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Grupę Unilin jest:

 • Twoja zgoda: swoją zgodę możesz wyrazić np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas nawigacji na naszej stronie lub poprzez inne konkretne działanie, z którego wynika Twoja zgoda, np. poprzez wybranie kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. W niektórych przypadkach (np. w przypadku informacji spersonalizowanych) poprosimy Cię o wyraźną zgodę. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przyszłość.
 • wykonanie umowy: jeżeli zebranie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 • obowiązek prawny: jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Grupie Unilin.
 • nasz prawnie uzasadniony interes: w niektórych przypadkach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Grupy Unilin. W takim przypadku rozważymy, czy Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu.

5. CELE, DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

W zależności od odpowiedniego podmiotu Grupa Unilin przetwarza Twoje dane osobowe w niżej wymienionych celach:

5.1 W CELU DOSTARCZENIA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub sprzedawcy, lub montera, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe po to, aby dostarczyć Ci zamówione produkty lub próbki\. W tym celu możemy przetwarzać dane takie jak Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres, data urodzenia, informacje dotyczące Twoich projektów, Twoja korespondencja z Grupą Unilin.

Dane te przetwarzane są na podstawie Twojej prośby o podjęcie działań przed zawarciem umowy lub na podstawie wykonania umowy, której jesteś stroną, lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Unilin polegającego na wykonaniu umowy ze swoimi sprzedawcami (sprzedawcami detalicznymi i dostawcami) oraz zapewnieniu Ci doskonałych usług konsumenckich.

5.2 W CELU ODPOWIEDZI NA TWOJE PYTANIA LUB INNE PROŚBY

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub prośby (np. prośby o przesłanie broszury, dostarczenia karty informacyjnej Twoich ulubionych produktów Grupy Unilin, umówienie się na spotkanie z jednym z naszych dealerów lub w jednym z naszych salonów itp.).

W tym celu możemy przetwarzać dane takie jak Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres, data urodzenia, informacje dotyczące Twoich projektów, Twoja korespondencja z Grupą Unilin.

Dane te przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Unilin w tym, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i prośby w możliwie najlepszy sposób i aby komunikować się z Tobą.

5.3 W CELU WYSYŁANIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO GRUPY UNILIN

Ogólny marketing bezpośredni

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby informować Cię o nowościach, kampaniach i promocjach dotyczących naszych marek, podmiotów, usług i produktów, działań lub innych ofert promocyjnych, aby prosić Cię o opinię na temat naszych produktów i usług, aby usłyszeć Twoją opinię i uwagi, aby zarządzać Twoim udziałem w naszych konkursach. Możemy przesyłać Ci marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości tekstowych lub poczty, telefonu, mediów społecznościowych (w tym między innymi Facebooka, WhatsAppa, LinkedIn), naszych witryn internetowych i witryn powiązanych lub SMS-ów. W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, preferowany język oraz projekt lub region, którym jesteś zainteresowany(-a).

Możemy przesyłać Ci marketing bezpośredni na podstawie Twojej zgody wtedy, gdy zasubskrybujesz nasz marketing bezpośredni za pośrednictwem naszej witryny internetowej. W takim przypadku możesz zdecydować się na przekazanie nam swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (patrz pkt 10).

Wysyłamy Ci marketing bezpośredni w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na informowaniu Cię o naszych produktach wtedy, gdy kupujesz nasze produkty. Jeśli nie chcesz już otrzymywać takich informacji, w każdej wiadomości e-mail masz możliwość rezygnacji z subskrypcji. Wysyłamy marketing bezpośredni poprzez media społecznościowe do osób o podobnych profilach w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych produktów. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (patrz pkt 10).

Spersonalizowany marketing bezpośredni

Poza tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dostarczania informacji dotyczących produktów i usług Grupy Unilin lub przesyłania Ci spersonalizowanych informacji lub reklam. W tym celu przetwarzamy dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres.

Możemy stworzyć profil na podstawie Twoich zachowań online lub Twoich zachowań zakupowych. W tym profilu bierzemy pod uwagę Twoje preferencje i zainteresowania, np. w odniesieniu do odwiedzonych stron, klikniętych linków, obejrzanych i zakupionych produktów oraz innych produktów, które mogą Cię zainteresować. Pozyskujemy te informacje za pomocą plików cookie wstawionych na naszej witrynie internetowej lub na podstawie Twoich poprzednich zachowań zakupowych odzwierciedlonych w Twoim profilu klienta. Na podstawie informacji zebranych w profilu możemy przesyłać Ci wiadomości i reklamy, informacje i reklamy dotyczące produktów pasujących do Twojego profilu lub mogących Cię zainteresować. Poza tym możemy korzystać z usług stron trzecich, np. Facebooka, aby identyfikować docelowych i podobnych odbiorców w celu reklamowania naszych produktów osobom o podobnym profilu. W tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, data urodzenia, wiek, płeć, praca, nazwa firmy, preferowany język oraz konkretne produkty i usługi, którymi jesteś zainteresowany(-a).

Możemy stworzyć Twój profil i wysłać Ci spersonalizowany marketing bezpośredni na podstawie Twojej zgody w przypadku, gdy zaakceptujesz pliki cookie, które zapisują te informacje. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w naszej polityce plików cookie. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (patrz pkt 10).

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Grupę Unilin podanych jest w naszej polityce plików cookie, którą można znaleźć w stopce każdej z odnośnych witryn internetowych.

5.4 W CELU ORGANIZOWANIA KONKURSÓW I INFORMOWANIA CIĘ O WYNIKACH

Grupa Unilin może przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy bierzesz udział w konkursie organizowanym przez Grupę Unilin, aby informować Cię o wynikach.

W tym celu zazwyczaj przetwarzamy dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe, dane finansowe (takie jak faktura zakupu), zdjęcia, filmy i inne dane osobowe istotne dla ustalenia wyników konkursu.

W kontekście organizacji konkursu przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody wyrażonej podczas wypełniania formularza udziału w konkursie. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (patrz pkt 10).

5.5 W CELU WSPIERANIA CIEBIE W TWOICH PROJEKTACH RENOWACYJNYCH POPRZEZ NASZE PLATFORMY SPRZEDAWCÓW

Jeśli odwiedzisz sprzedawcę (sprzedawcę detalicznego lub montera dystrybuującego nasze produkty), może on stworzyć dla Ciebie projekt klienta na platformach, które udostępniamy naszym sprzedawcom, np. aplikacja internetowa Quick-Step Connect. Za pomocą tych platform sprzedawcy mogą: (i) dostarczać Ci informacje na temat interesujących Cię produktów, (ii) dodać Twoje dane kontaktowe, aby informować Cię o projekcie, (iii) przesyłać zdjęcia pokoju, który chcesz poddać renowacji, aby pokazać Ci, jak może on wyglądać po zamontowaniu produktów, (iv) zamówić dla Ciebie próbkę, (v) zaproponować pasujące akcesoria, (vi) wykonać automatyczną kalkulację materiałów potrzebnych do projektu oraz (vii) służyć poradą w zakresie wykończenia lub przygotowania projektu.

Dostarczając te platformy sprzedawcom, Grupa Unilin przetwarza Twoje dane osobowe. Grupa Unilin i jej sprzedawcy są współadministratorami przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Zalecamy zawsze zapoznać się z polityką prywatności swojego sprzedawcy w tym zakresie.

Sprzedawcy tworzą projekt klienta za pośrednictwem platformy i przekazują Twoje dane osobowe dotyczące tego projektu firmie Unilin na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (patrz pkt 10).

Grupa Unilin będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do własnych celów, aby zapewnić Ci dostawę próbek do domu, jeśli sobie tego zażyczysz (patrz cel 5.1).

W tych celach możemy przetwarzać dane osobowe takie jak Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres, szczegóły projektu klienta oraz dodatkowe uwagi dotyczące projektu.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Unilin w kontekście utworzenia projektu klienta za pośrednictwem aplikacji internetowej jest konieczne do podjęcia kroków przed zawarciem umowy na Twoje żądanie i odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Unilin i jej sprzedawców polegającego na dostarczaniu klientom dokładnych informacji o produktach. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów rejestracji odwiedzających (patrz pkt 10).

5.6 W CELU REJESTRACJI ODWIEDZAJĄCYCH NASZE BUDYNKI LUB SALONY

Grupa Unilin może przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz jeden z naszych budynków lub salonów wystawowych. Rejestrujemy osoby odwiedzające nasze budynki i salony, aby przesłać im hasło do Wi-Fi za pośrednictwem poczty e-mail, ze względów bezpieczeństwa (tj. aby dostarczyć im przewodnik dla odwiedzających zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa i postępowania w sytuacji awaryjnej) oraz aby policzyć, ile osób odwiedza nasze budynki i salony.

W tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i inne informacje kontaktowe, jak również imię i nazwisko pracownika Unilin, którego odwiedzasz.

Przetwarzamy Twoje dane do celów rejestracji odwiedzających w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w tym, aby zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo, wiedzieć, kto odwiedza nasz obiekt w sytuacji awaryjnej , aby usprawnić wizytę oraz śledzić, ile osób odwiedza nasze budynki i salony. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów rejestracji odwiedzających (patrz pkt 10).

5.7 W CELU ANALIZY DANYCH I TWORZENIA STATYSTYK

Grupa Unilin może przetwarzać Twoje dane osobowe do celów analitycznych i statystycznych. Wyrażenie „cele statystyczne” oznacza każdą operację zbierania i przetwarzania danych osobowych niezbędnych do badań statystycznych lub do opracowywania wyników statystycznych. Grupa Unilin korzysta z różnych narzędzi analitycznych w celu łączenia danych osobowych i pozyskiwania spostrzeżeń z różnych źródeł danych.

W tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i inne informacje kontaktowe lub osobowe.

W zależności od przypadku dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Unilin polegającego na ocenie i ulepszaniu kampanii marketingowych, analizie danych w raportach sprzedaży oraz wizualizacji danych dotyczących e-commerce.

Wynikiem przetwarzania do celów statystycznych są dane zbiorcze. Nie wykorzystujemy danych zbiorczych ani Twoich danych osobowych w celu wsparcia środków lub decyzji dotyczących Ciebie.

5.8 W CELU TECHNICZNEGO I FUNKCJONALNEGO ZARZĄDZANIA NASZYMI WITRYNAMI INTERNETOWYMI

Przetwarzamy dane osobowe uzyskane za pomocą plików cookie i innych technologii w celu technicznego i funkcjonalnego zarządzania naszymi witrynami internetowymi, personalizacji tych witryn, zapewnienia łatwości korzystania z nich. Korzystając z Twoich danych, możemy sprawdzać sposób korzystania z naszej witryny oraz ulepszać jej zawartość i układ (np. testy A/B). Dane te pozwalają nam również właściwie zabezpieczyć naszą witrynę internetową.

W tym celu możemy przetwarzać Twoje dane takie jak adres IP, odwiedzane strony, używana przeglądarka, odwiedzane wcześniej strony internetowe, dane geograficzne np. lokalizacja, preferowany język oraz czas i długość trwania Twojej wizyty.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej jednoznacznej zgody (uzyskanej za pośrednictwem naszego banera plików cookie) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Unilin polegającego na zapewnieniu właściwie funkcjonującej i bezpiecznej witryn internetowej oraz dostarczaniu stron z treścią odpowiednią dla Ciebie.

Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookie, którą można znaleźć w stopce każdej z odnośnych witryn internetowych.

6. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DO DANYCH OSOBOWYCH?

Grupa Unilin jest selektywna względem stron, którym ujawnia Twoje dane osobowe, i starannie je wybiera. We wszystkich przypadkach dopilnujemy, aby były ustanowione odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony i zachowania poufności Twoich danych.

W następujących przypadkach możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim:

 • Sprzedawcy (salony firmowe), dystrybutorzy, dealerzy, sprzedawcy detaliczni i monterzy Grupy Unilin - na przykład, aby zapewnić możliwość kontaktu z Tobą w celu umówienia spotkania, aby zapewnić możliwość kontaktu z Tobą w sprawie Twojego projektu klienta itp. W większości przypadków strony te są odrębnymi administratorami i zalecamy zapoznać się z ich polityką prywatności.
 • Podmioty przetwarzające, które działają w naszym imieniu, np. agencje marketingowe, firmy komunikacyjne, firmy hostingowe, dostawcy usług pocztowych, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług analitycznych, firmy śledzące (np. Lead Forensics) itd. Grupa Unilin zawiera umowę powierzenia przetwarzania ze stronami, które mają dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich usług.
 • Różne jednostki biznesowe każdego podmiotu Grupy Unilin, w tym naszej spółki matki Mohawk Industries Inc. i innych spółek stowarzyszonych Grupy Unilin, zgodnie z definicją w punkcie 2 niniejszej polityki prywatności.
 • Partnerzy biznesowi tacy jak strony trzecie, z którymi przeprowadzamy wspólne promocje lub programy.
 • Dostawcy usług IT zapewniający wsparcie techniczne.
 • Dostawcy usług płatniczych.
 • Adwokaci i doradcy zewnętrzni: w niektórych przypadkach Grupa Unilin może przekazać Twoje dane osobowe adwokatom i doradcom zewnętrznym, jeśli jest to konieczne do udzielenia nam porady lub obrony naszych praw.
 • Władze publiczne: w niektórych przypadkach Grupa Unilin może przekazać Twoje dane osobowe organom nadzorczym, policji, organom sądowym lub innym władzom, jeśli uważamy, że jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązującego ustawodawstwa lub rozporządzeń lub na podstawie innego zgodnego z prawem żądania lub nakazu.
 • Media społecznościowe: media społecznościowe mogą mieć dostęp do informacji gromadzonych za pomocą plików cookie i innych technologii (np. za pomocą wtyczek osadzonych na witrynach internetowych Unilin).
 • Potencjalni nabywcy firmy: w mało prawdopodobnym przypadku przejęcia przez stronę trzecią całości lub części naszego przedsiębiorstwa informacje dotyczące Ciebie zostaną przekazane nabywcy.

7. CZY GRUPA UNILIN PRZETWARZA TWOJE DANE POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM („EOG”)?

W niektórych przypadkach Twoje dane mogą być udostępniane podmiotowi trzeciemu spoza EOG w celach opisanych w punkcie 5 powyżej. Grupa Unilin wchodzi w skład Mohawk Industries Inc., która ma swoją siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych.

W tym zakresie Grupa Unilin zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego i wystarczającego poziomu ochrony Twoich danych, w szczególności poprzez upewnienie się, że możemy polegać na decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na podstawie art. 45 RODO, poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych na podstawie art. 46 ust. 2 RODO lub za pomocą innego odpowiedniego zabezpieczenia przewidzianego w rozdziale V RODO.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat przekazywania Twoich danych osobowych poza EOG, możesz wysłać opatrzony datą i podpisany wniosek do Unilin – Data Privacy Counsel (doradca ds. ochrony danych). Nasze dane kontaktowe można znaleźć w pkt 13.

8. JAK SĄ CHRONIONE TWOJE DANE OSOBOWE?

Grupa Unilin stara się jak najlepiej chronić Twoje dane osobowe za pomocą środków administracyjnych, technicznych i organizacyjnych. W tym celu Grupa Unilin opracowała procedury, które wdrażają nasi pracownicy.

Grupa Unilin zobowiązała się ponadto do zapewnienia, aby usługodawcy przetwarzający dane osobowe w imieniu Grupy Unilin również stosowali wystarczające środki techniczne i organizacyjne.

9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Grupa Unilin będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Dłuższe okresy przechowywania mogą być wymagane na podstawie obowiązku prawnego lub zobowiązania umownego lub w przypadku sporu. Jeżeli żaden prawny okres przechowywania nie ma zastosowania, Grupa Unilin będzie przetwarzać Twoje dane co najmniej tak długo, jak utrzymuje z Tobą stosunek umowny.

10. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA I JAK MOŻESZ Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Niektóre z tych praw mają bardzo konkretny zakres lub podlegają specjalnym warunkom lub wyjątkom.

10.1 PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Oznacza ono na przykład, że możesz zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i w jakim celu to robimy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z art. 15 RODO.

10.2 PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Masz również prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych.: Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z art. 16 RODO.

10.3 PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

W niektórych przypadkach możesz zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, na przykład gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, gdy są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, a Ty ją wycofasz, itp.

W niektórych wyjątkowych przypadkach Grupa Unilin nie jest zobowiązana do uwzględnienia Twojego żądania usunięcia danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z art. 17 RODO.

10.4 PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład jeśli kwestionujesz dokładność tych danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem itp. Ograniczenie przetwarzania oznacza, że możemy przechowywać Twoje dane tylko tymczasowo za wyjątkiem przypadku, gdy mimo wszystko wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie, w ramach postępowania sądowego lub w interesie publicznym. Ograniczenie może zostać później uchylone. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z art. 18 RODO.

10.5 PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, możesz poprosić nas o przeniesienie Twoich danych do siebie lub do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). W wyjątkowych przypadkach Grupa Unilin nie jest zobowiązana do zastosowania się do Twojej prośby. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z art. 20 RODO.

10.6 PRAWO DO SPRZECIWU

Możesz poinformować nas o szczególnych powodach, dla których chcesz sprzeciwić się konkretnej czynności przetwarzania dokonywanego w oparciu o uzasadniony interes Grupy Unilin lub w kontekście interesu publicznego. Jeżeli te szczególne powody przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami, zaprzestaniemy danego przetwarzania. Grupa Unilin nie może spełnić Twojego żądania w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów dochodzenia roszczeń prawnych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z art. 21 RODO.

10.7 PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, możesz zawsze zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych bez konieczności podawania konkretnego powodu. Prawo to obejmuje prawo do sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim profilowanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z art. 21 RODO.

10.8 PRAWO DO NIEPODLEGANIA PROFILOWANIU

Grupa Unilin może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach profilowania zgodnie z tym, jak wyjaśniono w pkt. 5.3 niniejszej polityki prywatności. Ponieważ to profilowanie ma miejsce wyłącznie w celach marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się profilowaniu do celów naszego marketingu bezpośredniego bez konieczności podawania konkretnego powodu (jak wyjaśniono w pkt. 10.7). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z art. 21 RODO.

10.9 PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym to wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej.

10.10 KORZYSTANIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PRAW

Z wyżej wymienionych praw można łatwo skorzystać na różne sposoby, np. za pośrednictwem poczty e-mail lub zwykłej poczty, wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z obsługą klienta w Twoim ulubionym sklepie Grupy Unilin. Ze względów prywatności i bezpieczeństwa możemy poprosić o dowód tożsamości. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w pkt 13.

10.11 WŁAŚCIWY ORGAN NADZORCZY

Zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w miejscu swojego zwykłego pobytu, w swoim miejscu pracy lub w miejscu popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Belgijski Urząd Ochrony Danych Osobowych (Belgian Data Protection Authority) jest organem nadzorczym dla siedziby głównej Grupy Unilin w Belgii i można się z nim skontaktować pod adresem contact@apd-gba.be.

Z innymi lokalnymi organami nadzorczymi można się skontaktować pod następującymi adresami:

Holandia
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
(+31) - (0)70 - 888 85 00
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Luksemburg
National Commission for Data Protection (NCDP) / Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)
(+352) 26 10 60 -1
info@cnpd.lu
Francja
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
+33 (0)1 53 73 22 22
Hiszpania
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
+34 901 100 099
+34 91 266 35 17
dpd@agpd.es
Włochy
Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)
+39 06,696771
protocollo@gpdp.it
+39 06.69677.2917
urp@gpdp.it
Wielka Brytania
Information Commissioner’s Office (ICO)
+44 (0)303 123 1113
Irlandia
Data Protection Commission (DPC)
+353 (0)76 110 4800
+353 (0)57 868 4800
info@dataprotection.ie
Niemcy
Różne dla każdego kraju związkowego
Dane kontaktowe poszczególnych organów można znaleźć na stronie: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html
Dania
The Data Protection Agency (Datatilsynet)
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
Finlandia
The Office of the Data Protection Ombudsman
Dla osób prywatnych: +358 (0)29 566 6777
Dla administratorów: +358 (0)29 566 6778
tietosuoja@om.fi
Norwegia
The Data Protection Authority
+47 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no
Szwecja
Integritetsskyddsmyndigheten / Swedish Authority for Privacy Protection (IMY)
+46 (0)8 657 61 00
imy@imy.se

11. LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Witryny internetowe Grupy Unilin mogą zawierać odniesienia (np. poprzez hiperłącza, wtyczki społecznościowe, linki do operatorów mediów społecznościowych) do innych witryn internetowych oferowanych przez inne firmy lub media społecznościowe. Grupa Unilin zaleca zawsze zapoznanie się z politykami prywatności tych witryn.

11.1 STRONY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH GRUPY UNILIN

Grupa Unilin posiada strony na LinkedIn, Twitterze, Facebooku i Instagramie. Kiedy odwiedzasz te strony, Twoje dane są przekazywane do operatora danej sieci społecznościowej przy użyciu plików cookie. Sieci społecznościowe mogą otrzymywać informacje takie jak np. odwiedzane przez Ciebie obecnie i poprzednio witryny internetowe i Twój adres IP. Kiedy odwiedzasz te strony, jest możliwe, że otrzymujemy zagregowane dane z danej sieci społecznościowej w postaci statystyk dotyczących oglądalności naszych stron przez użytkowników mediów społecznościowych.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez sieci społecznościowe oraz informacje o prawach i ustawieniach ochrony prywatności można znaleźć w politykach prywatności tych sieci społecznościowych (dostępnych tutaj: Facebook, LinkedIn, Twitter i Instagram).

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Grupę Unilin podanych jest w naszej polityce plików cookie, którą można znaleźć w stopce każdej z odnośnych witryn internetowych.

11.2 OPCJE UDOSTĘPNIANIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasza witryna internetowa umożliwia dzielenie się treściami na LinkedIn, Twitterze, Facebooku, Instagramie, Pintereście, YouTube, Whatsappie and Snapchacie. Podczas korzystania z funkcji tych wtyczek społecznościowych (np. przycisk „Udostępnij” itp.) informacje o użytkowaniu są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do danej sieci społecznościowej. Jeśli jesteś już zarejestrowany(-a) w sieci społecznościowej podczas odwiedzania naszej witryny, to za pomocą wtyczek społecznościowych operator tej sieci może być w stanie przypisać wizytę do Twojego osobistego konta. Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem sieci społecznościowej, to za pomocą wtyczek społecznościowych mają one nadal możliwość otrzymywania i przechowywania Twojego adresu IP oraz informacji o Twojej przeglądarce i systemie operacyjnym.

Jeśli udostępnisz treści z naszej witryny bezpośrednio na stronie mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe będą widoczne dla odwiedzających te media. Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez sieci społecznościowe oraz informacje o prawach i ustawieniach ochrony prywatności można znaleźć w politykach prywatności tych sieci społecznościowych (dostępnych tutaj: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp, i Snapchat).

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Grupę Unilin podanych jest w naszej polityce plików cookie, którą można znaleźć w stopce każdej z odnośnych witryn internetowych.

12. W JAKI SPOSÓB INFORMUJEMY O ZMIANACH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Ta wersja polityki prywatności została ostatnio zmodyfikowana 27 lipca 2021 roku,

Staramy się zapewnić Ci najlepszą obsługę. Dlatego niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom. W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności na naszych witrynach internetowych. Wszelkie większe zmiany będą ogłaszane innymi kanałami komunikacji.

13. Z KIM MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ, ABY SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, witryn internetowych Grupy Unilin lub niniejszej polityki prywatności, możesz zawsze skontaktować się z nami:

 • Poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej;
 • Za pośrednictwem adresu e-mail privacy@unilin.com;
 • Pocztą na adres:
  UNILIN – Data Protection Counsel
  Ooigemstraat 3
  8710 Wielsbeke
  Belgia

1 Grupa Unilin składa się z następujących spółek: Avelgem Green Power CV (Reg.nr. 0562.874.370, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Belgia), Berghoef GMBH (Reg.nr. 704018, Hardrain 3 Bischweier 76476, Niemcy), Berghoef – Hout BV (Reg.nr. 33151757, Bolstoen 11, (1046AS) Amsterdam, Holandia), Unilin Resins BV (Reg.nr. 0441.306.943, Moervaartkaai 7, 9042 Ghent, Belgia), IVC BV (Reg.nr. 0866.682.231, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Belgia), Mohawk International Services BV (Reg.nr. 0459.510.180, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia), Unilin BV (Reg.nr. 0405.414.072, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia), Unilin Insulation Feluy srl (Reg.nr. 0844.185.852, Rue Zénobe Gramme sn, 7181 Seneffe, Belgia), Unilin ApS (Reg.nr. 21 51 19 78, Bygaden 19, Folle, 8410 Ronde, Dania), Unilin Finland OY (Reg.nr. 0927660-1, PB 57, 00811 Helsingfors, Finlandia), IVC France S.à.r.l. (Reg.nr. 519.624.043,130 Boulevard de la Liberté, 59000 Lille, Francja), Unilin Flooring SAS (Reg.nr. 423 483 007,7 Rue du Parc de Clany, 78000 Versailles, Francja), Unilin Panels SAS (Reg.nr. 479 086 597,7 Rue du Parc de Clagny, VERSAILLES, FR 78000, Francja), Unilin Insulation SAS (Reg.nr. 325 032 878, 1-3 Rue d'Aurion, Immeuble Estréo, Rosny Sous Bois, Cedex 93110, Francja), Unilin Insulation Sury SAS (Reg.nr. 538 125 956, Zone d’Activité Commerciale des Plaines, Rue de l’Orme, 42450 Sury Le Comtal, Francja), Unilin SAS (Reg.nr. 420 482 119, Zone Ind. CS Bazeilles 40913, 08209 Sedan Cedex, Francja), Unilin GmbH (Reg.nr. 731237,Hardrain 3, Bischweier D-76476, Niemcy), Flooring Industries Limited S.à r.l. (Reg.nr. 132722, 10b rue des Mérovingiens, ZI Bourmicht, 8070 Bertrange, Luksemburg), Flooring Industries Limited S.à r.l. Oddział w Belgii (Reg.nr. 132.722,Vredestraat 57, 8790 Waregem, Belgia), Xtratherm Limited (Reg.nr. 331130,Liscarton Industrial Estate, Kells Road, Navan (Co.Meath), Irlandia), IVC Luxembourg S.à r.l. (Reg.nr. 110382,Route de Winseler 26, 9577 Wiltz, Luksemburg), Cevotrans BV (Reg.nr. 110382,Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Holandia), Flooring XL B.V. (Reg.nr. 34273963, Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Holandia), Unilin Beheer BV (Reg.nr. 29024050, Beneluxstraat 1, 5061 KD Oisterwijk, Holandia), Unilin Insulation BV (Reg.nr. 18024618, Beneluxstraat 1, bus 3, 5060 AA Oisterwijk, Holandia), Unilin Norway AS (Reg.nr. 918 119 361,Veritasveien 16, 1363 Hovik, Norwegia), Unilin Spain SL (Reg.nr. B96886510, pz del Ayuntamiento, Num.3 p.1, Sant Boi de Llobregat, Barcelona 08830 Hiszpania), IVC Group GMBVH (Reg.nr. 67588, Reisholzer Werftstraße 33, Düsseldorf 40589, Niemcy), Unilin Nederland BV (Reg.nr. 24154333, Boterdiep 56, Rotterdam 3077 AW, Holandia), Unilin Italia S.R.L. (Reg.nr. 02399050307, Via Linussio 52 Udine 33100, Włochy), Unilin Nordic AB (Reg.nr. 556077-6006, Hyllie Boulevard 39, Malmö 215 37, Szwecja), IVC Group Limited (Reg.nr. 07955360, Unit 5, Westside Park, Raynesway, Derby, Wielka Brytania, GB DE21 7AZ, Wielka Brytania), Unilin Distribution Ltd (Reg.nr. NI025830, Unit 5 Rampart Business Park, Rampart, Newry, Wielka Brytania) oraz Xtratherm UK Limited (Reg.nr. 04404208, Park Road Holmewood Industrial, Park Holmewood, Chesterfield, Derbyshire, GB S425UY, Wielka Brytania).