UNILIN for smart living
go down

Penafian

1. Laman web ini diuruskan oleh UNILIN. Sebarang hakcipta yang berkaitan dengan laman web ini adalah kepunyaan dan hakmilik UNILIN.

2. Laman web dan perisian yang tersedia dalam laman web ini ditawarkan kepada pengguna “seperti sedia ada”, tanpa sebarang komitmen dan jaminan (secara tersurat atau tersirat) atau sebarang liabiliti, menurut undang-undang berkaitan.  UNILIN tidak boleh diminta bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini, kecuali tindakan tersebut disengajakan. UNILIN tidak bertanggungjawab ke atas, serta menolak sebarang tuntutan tanggungjawab ke atas, sebarang kerosakan secara tidak langsung, kebetulan, khusus atau akibat daripada, disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

3. Semua maklumat tentang produk atau maklumat-maklumat lain yang diterbitkan dalam laman web adalah yang terbaik daripada UNILIN. Walau bagaimanapun, selagi dibenarkan undang-undang, maklumat tersebut bukanlah sebarang komitmen atau jaminan, serta bukan menjadi tanggungjawab UNILIN, dan tidak juga mengelakkan pengguna daripada kewajipan untuk mendapatkan maklumat dengan cara sendiri serta melakukan pemeriksaan. Pengguna laman web bertanggungjawab bagi setiap pilihan atau keputusan yang diambil berasaskan maklumat yang diperolehi melalui laman web ini.

4. UNILIN tidak bertanggungjawab atas sebarang komunikasi elektronik melalui laman web. Hal ini termasuklah perhubungan, penangguhan, sekatan atau manipulasi komunikasi melalui e-mel oleh pihak ketiga. Pengguna laman web ini harus mengambil setiap langkah pencegahan terhadap virus, pepijat, Trojan dsb.

5. UNILIN boleh, atas budi bicara sendiri, tanpa sebarang tanggungjawab, tanpa sebarang amaran dan pada bila-bila masa, menukar atau menghentikan penggunaan laman web atau sebahagian daripadanya dan tidak menerima sebarang tanggungjawab bagi mengemas kini laman web tersebut.

6. Pautan ke laman web pihak ketiga ("hiperpautan") tidak menandakan sokongan UNILIN terhadap laman web tersebut. UNILIN tidak bertanggungjawab atas kesediaan laman web ini termasuk isi kandungannya. Hiperpautan ke laman web ini adalah berdasarkan risiko pengguna sendiri.

7. Segala maklumat dalam laman web ini dilindungi oleh hakcipta. UNILIN memiliki hakcipta tersebut. Mana-mana maklumat tidak boleh diterbitkan semula atau diedarkan sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada UNILIN.  

8. Setiap tindakan atau pertikaian berkaitan laman web ini atau penggunaannya harus ditentukan dan ditafsirkan mengikut undang-undang Belgium, tidak termasuk prinsip undang-undang yang bercanggah.

UNILIN HIDUP

No items available

DENGAN CARA UNILIN

Sebagai majikan, UNILIN berdiri teguh sebagai syarikat yang bersemangat dan inovatif. Pada setiap peringkat, usahawan sebenar merupakan punca kejayaan UNILIN. Budaya syarikat dapat dilihat dari pelaburan dalam teknologi dan modal insan.

Ketahui Cara UNILIN

Top employer België 2020