UNILIN for smart living
go down

Pernyataan Aksesibiliti

UNILIN komited untuk memastikan aksesibiliti produk dan perkhidmatan UNILIN kepada orang kurang upaya, termasuk aksesibiliti kepada laman web kami bagi pematuhan dengan undang-undang terpakai dan undang-undang orang kurang upaya yang lain.. Kami berusaha untuk mematuhi garis panduan dan standard yang diterima bagi aksesibiliti dan kebolehgunaan. Sekiranya anda mengalami apa-apa kesulitan dalam mengakses maklumat di laman web kami atau ingin meminta bantuan berkaitan aksesibiliti, sila hubungi kami di kathy_callens@mohawkind.com dan nyatakan bentuk aksesibiliti atau keperluan format alternatif anda, URL (alamat web) material yang anda ingin akses dan maklumat hubungan anda supaya kami dapat membantu anda.

UNILIN HIDUP

No items available

DENGAN CARA UNILIN

Sebagai majikan, UNILIN berdiri teguh sebagai syarikat yang bersemangat dan inovatif. Pada setiap peringkat, usahawan sebenar merupakan punca kejayaan UNILIN. Budaya syarikat dapat dilihat dari pelaburan dalam teknologi dan modal insan.

Ketahui Cara UNILIN

Top employer België 2020