UNILIN UZŅĒMUMU GRUPAS VISPĀRĪGĀ PRIVĀTUMA POLITIKA – KLIENTI

2021. GADA VERSIJA

Šī ir Unilin uzņēmumu grupas (turpmāk tekstā - “Unilin grupa” vai “mēs”) privātuma politika.

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt jūs par Unilin grupas ar tīmekļa vietņu, saziņas veidlapu vai datu piegādātāju palīdzību vāktajiem personas datiem, lai izskaidrotu, kādēļ mēs vācam šos datus un kā mēs rīkojamies ar jūsu datiem.

Šī privātuma politika jālasa kopā ar katras attiecīgās tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku, kas atrodas tīmekļa vietnes kājenē.

1. KAD PIEMĒRO ŠO PRIVĀTUMA POLITIKU?

Šo privātuma politiku Unilin grupa piemēro personas datu apstrādei (piem., tās tīmekļa vietņu kontekstā utt.), ja vien nav pieejama īpaša privātuma politika (piem., izplatītājiem).

Šo privātuma politiku nepiemēro, ja Unilin grupa neapstrādā nekādus personas datus. Tā tas ir, piemēram, gadījumā ar konkrētām lietotnēm, ar kuru starpniecību Unilin grupa nevāc personas datus (piem., lietotni “Quick-Step RoomScan”).

2. KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

Attiecīgais Unilin grupas uzņēmums,1  kurš apstrādā jūsu personas datus savas veiktās darbības laikā (piem., uzņēmums, ar kuru jūs noslēdzāt līgumu, kam jūs sniedzāt savus personas datus, kura tīmekļa vietni jūs apmeklējat,...) ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka Unilin grupa nosaka, kādos nolūkos un ar kādiem līdzekļiem jūsu personas dati tiks apstrādāti.

Unilin grupa ir iecēlusi datu privātuma padomnieku, kurš būs jūsu kontaktpersona attiecībā uz jebkuriem jautājumiem par personas datu apstrādi. Datu privātuma padomnieka kontaktinformācija ir atrodama šīs privātuma politikas 13 punktā.

3. KĀDUS PERSONAS DATUS PAR JUMS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs vācam personas datus trijos veidos:

3.1 JŪSU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

Pirmkārt, mēs saņemam jūsu informāciju, kad jūs kopīgojat to ar mums. Tā notiek, piemēram, gadījumā, kad jūs aizpildāt veidlapu mūsu tīmekļa vietnē (piem., brošūras veidlapu, saziņas veidlapu, grīdas seguma salīdzināšanas veidlapu), vai gadatirgū; ja jūs lūdzat brošūras vai parauga saņemšanu; ja jūs lūdzat rezervēt apmeklējumu kādā no mūsu izstādes zālēm vai kādā no mūsu pārstāvniecībām; ja jūs piesakāt dalību konkursā; ja jūs piesakāties mūsu informatīvā izdevuma saņemšanai vai konkrētam piedāvājumam; utt.

Šajos gadījumos mēs parasti saņemam informāciju, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adreses datus (ielas nosaukumu, numuru, pasta indeksu, pilsētas un valsts nosaukumu), dzimšanas datumu, apmeklējuma datumu un citu personīgo un/vai kontaktinformāciju.

Dažkārt mēs lūdzam jūs sniegt mums piezīmes, ierosinājumus vai citu informāciju par mūsu tīmekļa vietnēm, mūsu izstrādājumiem vai pakalpojumiem, vai uzņēmumiem.

3.2 AUTOMĀTISKI IEGŪTA INFORMĀCIJA

Kad jūs pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni vai saņemat mūsu informatīvos izdevumus, mēs saņemam datus no sīkdatņu nodrošinātājiem vai sociālajiem medijiem, iestatot pikseļus (piem., Facebook pikseli), par jūsu darbību mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, par to, kādas tīmekļa vietnes apmeklējat, par kādiem produktiem jums ir interese, vai jūs atvērāt e-pastu vai uzklikšķinājāt uz saites utt. Mēs varam apvienot automātiski iegūto informāciju ar jūsu sniegto informāciju, lai analizētu to, kā konkrēti jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni.

Plašāku informāciju par Unilin grupas veikto sīkdatņu izmantošanu var atrast mūsu sīkdatņu politikā, kas ir atrodama katras attiecīgās tīmekļa vietnes kājenē.

3.3 NO TREŠAJĀM PERSONĀM IEGŪTĀ INFORMĀCIJA

Dažreiz mēs saņemam jūsu informāciju arī no trešajām personām, piemēram, informāciju no filiālēm, pārstāvniecībām, tirgotājiem, izplatītājiem, uzstādītājiem (piem., ar tādu platformu kā tīmekļa lietotne “Quick-Step Connect” palīdzību), datu starpniekiem vai no profesionāliem datu piegādātājiem (piem., Bisnode, būvniecības gadatirgi u. c.).

Šajā gadījumā mēs parasti saņemam tādus datus kā jūsu vārds un uzvārds, e-pasta adrese, adrese, tālruņa numurs, informācija par jūsu būvniecības vai renovācijas projektu, jūsu (parauga) pasūtījumu un/vai jautājumus.

4. KĀDS IR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATOJUMS?

Vispārīgi Unilin grupa apstrādā jūsu personas datus dažādos nolūkos, kas ir izskaidroti tālāk tekstā. Attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi Unilin grupa paļaujas uz:

 • jūsu piekrišanu: jūs varat izteikt piekrišanu, piemēram, atzīmējot lodziņu šajā nolūkā laikā, kad pārvietojaties mūsu vietnē, vai veicot citu pozitīvu darbību, kas liecina par jūsu piekrišanu, piemēram, izvēloties sazināties ar mums, aizpildot saziņas veidlapu. Dažos gadījumos (piem., personalizētas informācijas gadījumā) mēs lūgsim jūsu skaidri izteiktu piekrišanu. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu attiecībā uz nākotni jebkurā laikā.
 • līguma darbību: ja personas datu vākšana ir nepieciešama ar jums noslēgtā līguma izpildei vai lai sagatavotos līguma noslēgšanai.
 • juridisku pienākumu: ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz Unilin grupu.
 • mūsu likumīgajām interesēm: dažos gadījumos jūsu datu apstrāde var būt arī nepieciešama Unilin grupas likumīgo interešu izpildei. Šajā gadījumā mēs izskatīsim to, vai jūsu intereses vai pamattiesības un brīvība ir svarīgākas par mūsu likumīgajām interesēm.

5. KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Atkarībā no attiecīgā uzņēmuma Unilin grupa apstrādā jūsu personas datus tālāk tekstā norādītajiem nolūkiem.

5.1 LAI PIEGĀDĀTU JŪSU PASŪTĪTOS IZSTRĀDĀJUMUS

Ja jūs iesniedzat pasūtījumu tīmekļa vietnē, pie mazumtirgotāja vai uzstādītāja, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai piegādātu jums pasūtītos izstrādājumus vai paraugus. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi, dzimšanas datumu, informāciju par jūsu projektiem un jūsu saraksti ar Unilin grupu.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu lūgumu sagatavoties līguma slēgšanai vai izpildot līgumu, kura līgumslēdzējs jūs esat, vai pamatojoties uz Unilin grupas likumīgajām interesēm izpildīt līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem (mazumtirgotājiem un piegādātājiem) un nodrošināt jūs ar nevainojamiem patērētāju pakalpojumiem.

5.2 LAI ATBILDĒTU UZ JŪSU JAUTĀJUMIEM VAI CITIEM PIEPRASĪJUMIEM

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai pieprasījumiem (piemēram, pieprasījumam pēc brošūras, datu apkopojuma par jūsu iecienītajiem Unilin grupas izstrādājumiem vai lai rezervētu vizīti kādā no mūsu pārstāvniecībām vai preču izstādes zālēm utt.).

Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi, dzimšanas datumu, informāciju par jūsu projektiem un jūsu saraksti ar Unilin grupu.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Unilin grupas likumīgajām interesēm atbildēt uz jūsu jautājumiem un pieprasījumiem, cik labi tas ir iespējams, un komunicēt ar jums.

5.3 LAI NOSŪTĪTU UNILIN GRUPAS TIEŠĀ MĀRKETINGA MATERIĀLUS

Vispārīgais tiešais mārketings

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai informētu jūs par jaunumiem, kampaņām un reklāmu saistībā ar mūsu zīmoliem, uzņēmumiem, pakalpojumiem un izstrādājumiem, aktivitātēm vai citiem reklāmas piedāvājumiem, lai lūgtu jūsu viedokli par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem, lai saņemtu jūsu atsauksmes vai lai pārzinātu jūsu dalību mūsu konkursos. Mēs varam nosūtīt jums tiešā mārketinga materiālus pa e-pastu, ar īsziņu vai pa pastu, pa tālruni, sociālajos medijos (tostarp, bet ne tikai Facebook, WhatsApp, LinkedIn), mūsu tīmekļa vietnēs vai saistītajās tīmekļa vietnēs vai ar SMS. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, vēlamo saziņas valodu un jūs interesējošo projektu vai reģionu.

Mēs varam sūtīt jums tiešā mārketinga materiālus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kad jūs piesakāties mūsu tiešā mārketinga materiālu abonēšanai mūsu tīmekļa vietnē. Šajā gadījumā jūs varat brīvi izvēlēties, vai sniegt mums savus personas datus tiešā mārketinga nolūkiem. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

Mēs nosūtām jums tiešā mārketinga materiālus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm informēt jūs par mūsu izstrādājumiem, kad jūs iegādājaties tos. Katrā e-pastā jums tiek sniegta iespēja atteikties no abonēšanas, ja jūs vairs nevēlaties saņemt šādu informāciju. Mēs sūtām tiešā mārketinga materiālus ar sociālo mediju starpniecību personām ar līdzīgiem profiliem, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm reklamēt mūsu izstrādājumus. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

Personalizēts tiešais mārketings

Turklāt mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus, lai sniegtu informāciju par Unilin grupas pakalpojumiem un izstrādājumiem vai lai nosūtītu jums personalizētu informāciju vai reklāmu. Šajos nolūkos mēs apstrādājam personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un adresi.

Mēs drīkstam izveidot profilu, pamatojoties uz jūsu paradumiem tiešsaistē un iepērkoties. Šajā profilā mēs ņemam vērā jūsu izvēli un intereses, piemēram, kādas lapas jūs apmeklējat, uz kādām saitēm klikšķināt, kādus izstrādājumus jūs aplūkojat, kādus izstrādājumus iegādājaties un kādi izstrādājumi varētu jūs interesēt. Mēs saņemam šo informāciju no mūsu tīmekļa vietnē iestatītajām sīkdatnēm vai vadoties pēc jūsu iepriekšējiem pirkšanas paradumiem, kas tiek atspoguļoti jūsu klienta profilā. Pamatojoties uz profilā ievākto informāciju, mēs varam nosūtīt jums informāciju un reklāmu, informāciju un reklāmu par izstrādājumiem, kas atbilst jūsu profilam vai kas varētu jūs interesēt. Turklāt mēs varam izmantot trešo personu, piemēram, Facebook, pakalpojumus, lai apzinātu mērķētu un līdzīgu auditoriju mūsu izstrādājumu reklamēšanai personām ar līdzīgiem profiliem. Šajos nolūkos mēs varam apstrādāt personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, dzimšanas datumu, vecumu, dzimumu, nodarbošanos, uzņēmuma nosaukumu, vēlamo saziņas valodu un konkrētos izstrādājumus un pakalpojumus, kas jūs interesē.

Mēs varam izveidot jūsu profilu un sūtīt jums personalizētus tiešā mārketinga materiālus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kad jūs akceptējat šo informāciju ietverošas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam skatīt mūsu sīkdatņu politiku. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

Plašāku informāciju par Unilin grupas veikto sīkdatņu izmantošanu var atrast mūsu sīkdatņu politikā, kas ir atrodama katras attiecīgās tīmekļa vietnes kājenē.

5.4 LAI ORGANIZĒTU KONKURSUS UN INFORMĒTU JŪS PAR REZULTĀTIEM

Unilin grupa var apstrādāt jūsu personas datus, kad jūs piedalāties Unilin grupas organizētā konkursā, lai informētu jūs par rezultātiem.

Šajos nolūkos mēs parasti apstrādājam personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi vai citu kontaktinformāciju, finanšu datus (piem., jūsu pirkuma rēķinu), fotoattēlus, video un citus personas datus, kas ir būtiski konkursa rezultātu noteikšanā.

Mēs apstrādājam jūsu datus konkursa organizēšanas kontekstā, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru sniedzat, aizpildot veidlapu dalībai konkursā. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

5.5 LAI SNIEGTU JUMS ATBALSTU RENOVĀCIJAS PROJEKTOS, IZMANTOJOT MŪSU PĀRDEVĒJU PLATFORMAS

Ja jūs apmeklējat pārdevēju (mazumtirgotāju vai uzstādītāju, kas izplata mūsu izstrādājumus), pārdevējs var izveidot jums patērētāja projektu platformās, kuras mēs nododam mūsu pārdevēju rīcībā, piemēram, tīmekļa lietotnē “Quick-Step Connect”. Šīs platformas ļauj pārdevējiem (i) sniegt jums informāciju par jūs interesējošiem izstrādājumiem, (ii) pievienot jūsu kontaktinformāciju, lai informētu jūs par projektu, (iii) augšupielādēt attēlus no telpas, kuru vēlaties renovēt, lai parādītu jums, kā tā varētu izskatīties pēc izstrādājumu uzstādīšanas, (iv) pasūtīt jums paraugu, (v) ieteikt atbilstīgus piederumus, (vi) automātiski aprēķināt projektam nepieciešamos materiālus un (vii) sniegt ieteikumus projekta pabeigšanai vai sagatavošanai.

Nodrošinot pārdevējus ar šīm platformām, Unilin grupa apstrādā jūsu personas datus. Unilin grupa un tās pārdevēji ir jūsu personas datu apstrādes kopīgie pārziņi šajos nolūkos. Mēs iesakām jums vienmēr iepazīties ar jūsu pārdevēja privātuma politiku šajā sakarā.

Pārdevēji izveido patērētāja projektu platformā un sniedz Unilin jūsu personas datus par patērētāja projektu, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

Unilin grupa apstrādā jūsu personas datus savos nolūkos, lai nodrošinātu jums paraugu piegādi mājās, ja jūs to lūdzat (skat. nolūku 5.1. punktā).

Šajos nolūkos mēs varam apstrādāt personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi, ziņas par patērētāja projektu un papildu piezīmes par projektu.

Unilin veiktā jūsu personas datu apstrāde ar tīmekļa lietotnes starpniecību patērētāja projekta radīšanas kontekstā ir nepieciešama, lai sagatavotos līguma noslēgšanai pēc jūsu lūguma, un tās pamatā ir Unilin grupas un tās pārdevēju likumīgās intereses sniegt patērētājiem precīzu informāciju par izstrādājumiem. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi apmeklējumu reģistrācijas nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

5.6 LAI REĢISTRĒTU MŪSU ĒKU VAI PREČU IZSTĀDES ZĀĻU APMEKLĒTĀJUS

Unilin grupa var apstrādāt jūsu personas datus, kad jūs apmeklējat kādu no mūsu ēkām vai izstādes zālēm. Mēs reģistrējam mūsu ēku un izstādes zāļu apmeklētājus, lai nosūtītu viņiem Wi-Fi paroli pa e-pastu, drošības nolūkos (t.i., lai nodrošinātu viņus ar apmeklētāja ceļvedi, tostarp informāciju par drošību un rīcību ārkārtas situācijā) un lai saskaitītu, cik daudz cilvēku apmeklē mūsu ēkas un izstādes zāles.

Šajos nolūkos mēs varam apstrādāt personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi vai citu kontaktinformāciju un Unilin darbinieka, pie kura jūs ierodaties, vārdu un uzvārdu.

Mēs apstrādājam jūsu datus reģistrācijas nolūkos, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm garantēt apmeklētāju drošību, zināt, kas apmeklē mūsu ēku, ja rodas ārkārtas situācija, pilnveidot apmeklējumu un vest uzskaiti par to, cik cilvēku apmeklē mūsu ēkas un izstādes zāles. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi apmeklējumu reģistrācijas nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

5.7 LAI ANALIZĒTU DATUS UN VEIKTU STATISTIKU

Unilin grupa var apstrādāt jūsu personas datus analītikas un statistikas veikšanas nolūkos. Statistikas veikšanas nolūki nozīmē jebkuru personas datu vākšanas un apstrādes darbību, kas ir nepieciešama statistikas aptaujām vai statistikas rezultātu iegūšanai. Unilin grupa izmanto dažādus analītikas darbarīkus, lai sasaistītu personas datus un gūtu ieskatu no dažādiem datu avotiem.

Šajos nolūkos mēs varam apstrādāt personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi vai citu personīgo vai kontaktinformāciju.

Atkarībā no individuālā gadījuma šos datus apstrādā, pamatojoties uz Unilin grupas likumīgajām interesēm novērtēt un pilnveidot mārketinga kampaņas, gūt ieskatu mūsu tirdzniecības pārskatos un vizualizēt e-komercijas datus.

Statistikas nolūkos veiktās apstrādes rezultāts ir apkopoti dati. Mēs neizmantojam apkopotos datus vai jūsu personas datus, lai atbalstītu pasākumus vai lēmumus attiecībā uz jums.

5.8 MŪSU TĪMEKĻA VIETŅU TEHNISKAJAI UN FUNKCIONĀLAJAI PĀRVALDĪŠANAI

Mēs apstrādājam ar sīkdatņu un citu tehnoloģiju palīdzību iegūtos personas datus, lai īstenotu tehnisko un funkcionālo pārvaldību mūsu tīmekļa vietnēm, lai personalizētu tīmekļa vietnes un lai nodrošinātu tīmekļa vietņu vieglu izmantošanu. Izmantojot jūsu datus, mēs varam pārbaudīt, kā tiek izmantota mūsu tīmekļa vietne, un mēs varam pilnveidot tās saturu un izskatu (piem., A/B testēšanu). Šie dati arī ļauj mums atbilstīgi nodrošināt mūsu tīmekļa vietni.

Šajos nolūkos mēs varam apstrādāt datus, piemēram, jūsu IP adresi, jūsu apmeklētās lapas, izmantoto pārlūkprogrammu, iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes, ģeogrāfiskos datus, piemēram, jūsu atrašanās vietu, izvēlēto valodu un jūsu apmeklējuma laiku un ilgumu.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu nepārprotamu piekrišanu (iegūta ar mūsu sīkdatņu reklāmkaroga starpniecību) vai pamatojoties uz Unilin grupas likumīgajām interesēm nodrošināt labi funkcionējošu un drošu tīmekļa vietni un nodrošināt lapas ar jums svarīgu saturu. Plašāku informāciju par mūsu veikto sīkdatņu izmantošanu var atrast mūsu sīkdatņu politikā, kas ir atrodama katras attiecīgās tīmekļa vietnes kājenē.

6. KAM IR PIEKĻUVE JŪSU PERSONAS DATIEM?

Unilin grupa ir selektīva attiecībā uz personām, kam tā izpauž jūsu personas datus, un izvēlas tās rūpīgi. Visos gadījumos mēs nodrošināsim to, ka tiek veikti pietiekami drošības pasākumi jūsu datu aizsardzībai un konfidencialitātei.

Mēs drīkstam kopīgot jūsu personas datus ar trešajām personām šādos gadījumos:

 • Ar Unilin grupas pārdevējiem (izstādes zālēm), izplatītājiem, pārstāvniecībām, mazumtirgotājiem un uzstādītājiem - piemēram, lai pārliecinātos, ka tie var sazināties ar jums apmeklējuma rezervēšanai, lai pārliecinātos, ka tie var sazināties ar jums par jūsu patērētāja projektu, ... Lielākoties šīs personas ir atsevišķi pārziņi, un mēs iesakām jums iepazīties ar to privātuma politiku.
 • Ar apstrādātājiem, kas darbojas mūsu vārdā, piemēram, mārketinga aģentūrām, komunikāciju uzņēmumiem, tīmekļa mitināšanas uzņēmumiem, sūtīšanas pakalpojumu sniedzējiem, programmatūras piegādātājiem, analītikas pakalpojumu sniedzējiem, izsekošanas uzņēmumiem (piem., Lead Forensics), …. Unilin grupa noslēdz apstrādes līgumu ar personām, kurām ir piekļuve personas datiem to pakalpojumu sniegšanai.
 • Ar dažādām uzņēmuma struktūrvienībām katrā Unilin grupas uzņēmumā, tostarp mūsu mātesuzņēmumā Mohawk Industries Inc. un citos Unilin grupas saistītajos uzņēmumos, kā ir noteikts šīs Privātuma politikas 2. punktā
 • Ar biznesa partneriem, piemēram, trešajām personām, ar kurām kopā mēs veicam mūsu kopējo reklāmu vai programmas.
 • Ar IT pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina tehnisko atbalstu.
 • Ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.
 • Ar pilnvarotām personām un ārējiem konsultantiem: noteiktos gadījumos Unilin grupa drīkst nodot jūsu personas datus pilnvarotām personām un ārējiem konsultantiem, ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums ieteikumus vai aizstāvētu mūsu tiesības.
 • Ar valsts iestādēm: konkrētos gadījumos Unilin grupa drīkst nodot jūsu personas datus uzraudzības iestādēm vai policijai, tieslietu vai citām iestādēm, ja mēs uzskatām, ka mums tā ir jādara, pamatojoties uz piemērojamajiem tiesību aktiem vai regulējumu vai pamatojoties uz citu likumīgu pieprasījumu vai rīkojumu.
 • Ar sociālajiem medijiem: sociālajiem medijiem drīkst būt piekļuve informācijai, kas ir iegūta ar sīkdatņu un citu tehnoloģiju palīdzību (iespējams ar Unilin tīmekļa vietnēs iegultajiem spraudņiem).
 • Ar iespējamajiem uzņēmuma ieguvējiem: maz ticamajā gadījumā, ka trešā persona iegūtu visu vai daļu no mūsu uzņēmējdarbības, jūsu informācija tiks nodota ieguvējam.

7. VAI UNILIN GRUPA APSTRĀDĀ JŪSU DATUS ĀRPUS EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (“EEZ”)?

Dažos gadījumos jūsu datus drīkst kopīgot ar trešo personu ārpus EEZ nolūkos, kas ir izklāstīti 5. punktā. Unilin grupa veido daļu no Mohawk Industries Inc., kura galvenais birojs atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs.

Šajā ziņā Unilin grupa ir apņēmusies nodrošināt adekvātu un pietiekamu jūsu datu aizsardzības līmeni, it īpaši pārliecinoties par to, ka mēs varam paļauties uz lēmumu par adekvātumu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 45. pantu, noslēdzot līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46.2. pantu vai ar jebkura cita piemērota drošības pasākuma palīdzību, kā noteikts VDAR V nodaļā.

Ja jums ir jautājumi vai ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par jūsu personas datu nodošanu ārpus EEZ, jūs varat nosūtīt datētu un parakstītu pieprasījumu Unilin datu privātuma pārstāvim. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta 13. punktā.

8. KĀ JŪSU PERSONAS DATI TIEK AIZSARGĀTI?

Unilin grupa cenšas aizsargāt jūsu personas datus, cik labi tas vien ir iespējams, īstenojot administratīvus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Ar tādu nolūku Unilin grupa ir izstrādājusi vairākas procedūras, kuras īsteno mūsu darbinieki.

Turklāt Unilin grupa ir apņēmusies nodrošināt to, ka pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā personas datus Unilin grupas vārdā, arī īsteno pietiekamus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

9. CIK ILGI MĒS GALBĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Unilin grupa saglabās jūsu personas datus uz laiku, kas ir nepieciešams šajā privātuma politikā izklāstīto nolūku īstenošanai. Ilgāks saglabāšanas laiks var būt nepieciešams, ja to nosaka juridisks vai līgumisks pienākums vai ja rodas strīds.

Ja nav nepieciešams ilgāks saglabāšanas laiks, Unilin grupa apstrādās jūsu datus vismaz tik ilgi, kamēr pastāvēs (līgumiskās) attiecības ar jums.

10. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS, UN KĀ JŪS VARAT TĀS ĪSTENOT?

Saskaņā ar VDAR jums ir vairāku veidu tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Dažām no šīm tiesībām ir ļoti specifisks tvērums, vai arī uz tām attiecas īpaši nosacījumi vai izņēmumi.

10.1 PIEKĻUVES TIESĪBAS

Tas nozīmē, ka, piemēram, jūs varat jautāt mums, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus un kādos nolūkos mēs to darām. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam skatīt VDAR 15. pantu.

10.2 IZLABOŠANAS TIESĪBAS

Jums arī ir tiesības saņemt neprecīzu personas datu labojumus. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam skatīt VDAR 16. pantu.

10.3 DZĒŠANAS TIESĪBAS

Dažos gadījumos jūs varat pieprasīt mums jūsu personas datu dzēšanu, piemēram, kad personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika vākti, kad personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un jūs atsaucat savu piekrišanu, utt.

Dažos izņēmuma gadījumos Unilin grupai nav pienākuma izpildīt jūsu pieprasījumu par jūsu personas datu dzēšanu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam skatīt VDAR 17. pantu.

10.4 APSTRĀDES IEROBEŽOŠANAS TIESĪBAS

Jūs drīkstat pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, piemēram, ja jūs apstrīdat jūsu personas datu precizitāti, ja apstrādes darbība ir nelikumīga, utt. Apstrādes ierobežošana nozīmē, ka mēs drīkstam uzglabāt jūsu datus tikai īslaicīgi, izņemot gadījumu, kad jūs tomēr piekrītat datu apstrādei tiesvedības vai sabiedrības interešu kontekstā. Ierobežojumu pēc tam var izbeigt. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam skatīt VDAR 18. pantu.

10.5 DATU PĀRNESAMĪBAS TIESĪBAS

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līguma izpildi, jūs varat lūgt jūsu datu nodošanu jums vai citam pārzinim (ja tas ir tehniski iespējams). Izņēmuma gadījumos Unilin grupai nav pienākuma izpildīt jūsu pieprasījumu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam skatīt VDAR 20. pantu.

10.6 TIESĪBAS IEBILST

Jūs varat informēt mūs par konkrētiem iemesliem, kādēļ jūs vēlaties iebilst pret konkrētu apstrādes darbību, pamatojoties uz Unilin grupas likumīgajām interesēm vai sabiedrības interešu kontekstā. Ja šie konkrētie iemesli būs svarīgāki par mūsu likumīgajām interesēm, mēs izbeigsim apstrādes darbību. Unilin grupa nevar izpildīt jūsu pieprasījumu, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus juridiskas prasības nolūkos. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam skatīt VDAR 21. pantu.

10.7 TIESĪBAS IEBILST PRET PERSONAS DATU APSTRĀDI TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKOS

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, jūs vienmēr varat pieprasīt mums jūsu personas datu apstrādes izbeigšanu, nenorādot konkrētu iemeslu. Šīs tiesības ietver tiesības iebilst pret profilēšanu tik lielā mērā, cik profilēšana ir saistīta ar tiešo mārketingu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzam skatīt VDAR 21. pantu.

10.8 TIESĪBAS NETIKT PAKĻAUTAM PROFILĒŠANAI

Unilin grupa var apstrādāt jūsu personas datus profilēšanas nolūkos, kā izskaidrots šīs privātuma politikas 5.3. punktā). Tā kā profilēšana notiek tikai tiešā mārketinga nolūkos, jums ir tiesības iebilst pret profilēšanu tiešajam mārketingam jebkurā laikā, nenorādot konkrētu iemeslu (kā izskaidrots 10.7. punktā). Lai uzzinātu vairāk, lūdzam skatīt VDAR 21. pantu.

10.9 TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU JEBKURĀ LAIKĀ

Ja jūsu datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, jums ir arī tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, un tas neietekmē pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās apstrādes likumību.

10.10 IEPRIEKŠMINĒTO TIESĪBU IZMANTOŠANA

Iepriekšminētās tiesības var viegli īstenot dažādos veidos, piemēram, pa e-pastu, pa pastu, aizpildot saziņas veidlapu mūsu tīmekļa vietnē vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu jūsu iemīļotākajā Unilin grupas veikalā. Privātuma un drošības apsvērumu dēļ mēs drīkstam pieprasīt pierādījumu jūsu identitātei. Mūsu kontaktinformācija ir norādīta 13. punktā.

10.11 KOMPETENTĀ UZRAUDZĪBAS IESTĀDE

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 77. punktu jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei atkarībā no jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darbavietas vai vietas, kur ir noticis sūdzībā minētais VDAR pārkāpums. Beļģijas Datu aizsardzības iestāde ir uzraudzības iestāde Unilin grupas galvenajam birojam, kas atrodas Beļģijā un ar kuru var sazināties, rakstot e-pastu: contact@apd-gba.be.

Ar citām vietējām uzraudzības iestādēm var sazināties:

Nīderlandē
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
(+31) - (0)70 - 888 85 00
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Luksemburgā
National Commission for Data Protection (NCDP) / Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)
(+352) 26 10 60 -1
info@cnpd.lu
Francijā
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
+33 (0)1 53 73 22 22
Spānijā
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
+34 901 100 099
+34 91 266 35 17
dpd@agpd.es
Itālijā
Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)
+39 06.696771
protocollo@gpdp.it
+39 06.69677.2917
urp@gpdp.it
Apvienotajā Karalistē
Information Commissioner’s Office (ICO)
+44 (0)303 123 1113
Īrijā
Data Protection Commission (DPC)
+353 (0)76 110 4800
+353 (0)57 868 4800
info@dataprotection.ie
Vācijā
Atšķiras federālajām zemēm
Dažādu iestāžu kontaktinformācija ir atrodama: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html
Dānijā
Datu aizsardzības aģentūra (The Data Protection Agency) (Datatilsynet)
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
Somijā
Datu aizsardzības ombuda birojs (The Office of the Data Protection Ombudsman)
Privātpersonām: +358 (0)29 566 6777
Pārziņiem: +358 (0)29 566 6778
tietosuoja@om.fi
Norvēģijā
Datu aizsardzības iestāde (The Data Protection Authority)
+47 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no
Zviedrijā
Integritetsskyddsmyndigheten / Zviedrijas iestāde privātuma aizsardzībai (Swedish Authority for Privacy Protection) (IMY)
+46 (0)8 657 61 00
imy@imy.se

11. KĀ AR SAITĒM UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM UN SOCIĀLAJIEM MEDIJIEM?

Unilin grupas tīmekļa vietnes var ietvert norādes (piemēram, ar hipersaišu, sociālo mediju spraudņu, saišu uz sociālo mediju operatoriem palīdzību) uz citām tīmekļa vietnēm, kuras piedāvā citi uzņēmumi vai sociālie mediji. Unilin grupa iesaka jums vienmēr pārbaudīt šo tīmekļa vietņu privātuma politiku.

11.1 UNILIN GRUPAS SOCIĀLO MEDIJU LAPAS

Unilin grupai ir lapas LinkedIn, Twitter, Facebook un Instagram. Kad apmeklējat šīs lapas, jūsu dati tiek nosūtīti attiecīgā sociālā tīkla operatoram, izmantojot sīkdatnes. Sociālie tīkli drīkst saņemt informāciju, piemēram, par to, kādas tīmekļa vietnes jūs apmeklējat pašlaik un iepriekš, un jūsu IP adresi. Kad apmeklējat šīs lapas, ir iespējams, ka mēs saņemsim apkopotus datus no attiecīgā sociālā tīkla statistikas veidā par to, kā sociālo mediju lietotāji aplūko mūsu lapas.

Lai uzzinātu vairāk par datu vākšanas tvērumu un nolūkiem, kā arī par sociālo tīklu veikto datu tālāko apstrādi un izmantošanu, un lai saņemtu informāciju par tiesībām un iestatījumiem jūsu privātuma aizsardzībai, lūdzam skatīt šo sociālo tīklu privātuma politiku (pieejams šeit: Facebook, LinkedIn, Twitter un Instagram).

Plašāku informāciju par Unilin grupas veikto sīkdatņu izmantošanu var atrast mūsu sīkdatņu politikā, kas ir atrodama katras attiecīgās tīmekļa vietnes kājenē.

11.2 SOCIĀLO MEDIJU KOPĪGOŠANAS IESPĒJAS

Mūsu tīmekļa vietne ļauj jums kopīgot saturu ar LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp un Snapchat. Izmantojot šīs sociālo tīklu spraudņa funkcijas (piemēram, pogu “ieteikt”, …), informācija par jūsu veikto lietošanu tiek tieši nosūtīta no jūsu pārlūka uz attiecīgo sociālo tīklu. Ja esat jau reģistrējies sociālajā tīklā laikā, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, šī sociālā tīkla operators drīkst piešķirt apmeklējumu jūsu personīgajam kontam ar sociālo tīklu spraudņu palīdzību. Ja vēl neesat sociālā tīkla dalībnieks, sociālie tīkli tomēr var saņemt un saglabāt jūsu IP adresi un informāciju par jūsu izmantoto pārlūku un operētājsistēmu ar sociālo tīklu spraudņu starpniecību.

Ja jūs tiešā veidā iesakāt saturu no mūsu tīmekļa vietnes sociālo mediju lapā, jūsu personas dati būs redzami šo sociālo mediju apmeklētājiem. Lai uzzinātu vairāk par datu vākšanas tvērumu un nolūkiem, kā arī par sociālo tīklu veikto datu tālāko apstrādi un izmantošanu, un lai saņemtu informāciju par tiesībām un iestatījumiem jūsu privātuma aizsardzībai, lūdzam skatīt šo sociālo tīklu privātuma politiku (pieejams šeit: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp un Snapchat).

Plašāku informāciju par Unilin grupas veikto sīkdatņu izmantošanu var atrast mūsu sīkdatņu politikā, kas ir atrodama katras attiecīgās tīmekļa vietnes kājenē.

12. KĀ JŪS INFORMĒS PAR IZMAIŅĀM ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Šī privātuma politikas versija tika pēdējo reizi pārveidota 2021. gada 27. jūlijā.

Mēs cenšamies sniegt jums vislabāko apkalpošanu. Tādēļ šo privātuma politiku var izmainīt. Tādējādi mēs iesakām jums regulāri pārbaudīt šo privātuma politiku mūsu tīmekļa vietnēs. Par jebkurām būtiskām izmaiņām tiks paziņots pa citiem saziņas kanāliem.

13. AR KO JŪS VARAT SAZINĀTIES, LAI IZMANTOTU SAVAS TIESĪBAS?

Ja jums ir papildu jautājumi vai sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, par Unilin grupas tīmekļa vietnēm vai par šo privātuma politiku, jūs varat vienmēr sazināties ar mums:

 • Aizpildot saziņas veidlapu, kas ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē;
 • Rakstot uz e-pasta adresi: privacy@unilin.com;
 • Pa pastu uz adresi:
  UNILIN – Data Protection Counsel
  Ooigemstraat 3
  8710 Wielsbeke
  Beļģija

1Unilin grupu veido šādi uzņēmumi: Avelgem Green Power CV (Reg.nr. 0562.874.370, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Beļģija), Berghoef GMBH (Reg.nr. 704018, Hardrain 3 Bischweier 76476, Vācija), Berghoef – Hout BV (Reg.nr. 33151757, Bolstoen 11, (1046AS) Amsterdam, Nīderlande), Unilin Resins BV (Reg.nr. 0441.306.943, Moervaartkaai 7, 9042 Ghent, Beļģija), IVC BV (Reg.nr. 0866.682.231, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Beļģija), Mohawk International Services BV (Reg.nr. 0459.510.180, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Beļģija), Unilin BV (Reg.nr. 0405.414.072, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Beļģija), Unilin Insulation Feluy srl (Reg.nr. 0844.185.852, Rue Zénobe Gramme sn, 7181 Seneffe, Beļģija), Unilin ApS (Reg.nr. 21 51 19 78, Bygaden 19, Folle, 8410 Ronde, Dānija), Unilin Finland OY (Reg.nr. 0927660-1,PB 57, 00811 Helsingfors, Somija), IVC France S.à.r.l. (Reg.nr. 519.624.043, 130 Boulevard de la Liberté, 59000 Lille, Francija), Unilin Flooring SAS (Reg.nr. 423 483 007, 7 Rue du Parc de Clany, 78000 Versailles, Francija), Unilin Panels SAS (Reg.nr. 479 086 597,7 Rue du Parc de Clagny, VERSAILLES, FR 78000, Francija), Unilin Insulation SAS (Reg.nr. 325 032 878, 1-3 Rue d'Aurion, Immeuble Estréo, Rosny Sous Bois, Cedex 93110, Francija), Unilin Insulation Sury SAS (Reg.nr. 538 125 956, Zone d’Activité Commerciale des Plaines, Rue de l’Orme, 42450 Sury Le Comtal, Francija), Unilin SAS (Reg.nr. 420 482 119,Zone Ind. CS Bazeilles 40913, 08209 Sedan Cedex, Francija), Unilin GmbH (Reg.nr. 731237,Hardrain 3, Bischweier D-76476, Vācija), Flooring Industries Limited S.à r.l. (Reg.nr. 132722, 10b rue des Mérovingiens, ZI Bourmicht, 8070 Bertrange, Luksemburga), Flooring Industries Limited S.à r.l. Belgian Branch (Reg.nr. 132.722,Vredestraat 57, 8790 Waregem, Beļģija), Xtratherm Limited (Reg.nr. 331130, Liscarton Industrial Estate, Kells Road, Navan (Co.Meath), Īrija), IVC Luxembourg S.à r.l. (Reg.nr. 110382, Route de Winseler 26, 9577 Wiltz, Luksemburga), Cevotrans BV (Reg.nr. 18017706, Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Nīderlande), Flooring XL B.V. (Reg.nr. 34273963,Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Nīderlande), Unilin Beheer BV (Reg.nr. 29024050, Beneluxstraat 1, 5061 KD Oisterwijk, Nīderlande), Unilin Insulation BV (Reg.nr. 18024618, Beneluxstraat 1, bus 3, 5060 AA Oisterwijk, Nīderlande), Unilin Norway AS (Reg.nr. 918 119 361, Veritasveien 16, 1363 Hovik, Norvēģija), Unilin Spain SL (Reg.nr. B96886510,pz del Ayuntamiento, Num.3 p.1, Sant Boi de Llobregat, Barcelona 08830 Spānija), IVC Group GMBVH (Reg.nr. 67588, Reisholzer Werftstraße 33, Düsseldorf 40589, Vācija), Unilin Nederland BV (Reg.nr. 24154333, Boterdiep 56, Rotterdam 3077 AW, Nīderlande), Unilin Italia S.R.L. (Reg.nr. 02399050307, Via Linussio 52 Udine 33100, Itālija), Unilin Nordic AB (Reg.nr. 556077-6006, Hyllie Boulevard 39, Malmö 215 37, Zviedrija), IVC Group Limited (Reg.nr. 07955360, Unit 5, Westside Park, Raynesway, Derby, Apvienotā Karaliste, GB DE21 7AZ, Apvienotā Karaliste), Unilin Distribution Ltd (Reg.nr. NI025830, Unit 5 Rampart Business Park, Rampart, Newry, Apvienotā Karaliste) and Xtratherm UK Limited (Reg.nr. 04404208, Park Road Holmewood Industrial, Park Holmewood, Chesterfield, Derbyshire, GB S425UY, Apvienotā Karaliste).