UNILIN GROUP SĪKDATŅU POLITIKA

Šī ir „Unilin Group”[1] (turpmāk „Unilin Group” vai „mēs”) sīkdatņu politika.

Šīs sīkdatņu politikas mērķis ir informēt jūs par Unilin Group izmantotajām sīkdatnēm. Šī sīkdatņu politika ir jāizlasa kopā ar Unilin Group privātuma politiku, kas pieejama https://www.unilin.com/privacy-policy.

Sīkdatņu politikā iespējamas izmaiņas, piemēram, ja tīmekļa vietnēs tiek ieviestas jaunas funkcijas, kuru nodrošināšanai nepieciešama personas datu apstrāde, vai saskaņā ar noteiktām juridiskām prasībām. Tādēļ mēs iesakām regulāri iepazīties ar šo sīkdatņu politiku. Par svarīgām izmaiņām tiks paziņots mūsu tīmekļa vietnē, un tās stāsies spēkā no publicēšanas brīža. 

1. KAD PIEMĒRO ŠO PRIVĀTUMA POLITIKU?

Šo privātuma politiku Unilin grupa piemēro personas datu apstrādei (piem., tās tīmekļa vietņu kontekstā utt.), ja vien nav pieejama īpaša privātuma politika (piem., izplatītājiem).

Šo privātuma politiku nepiemēro, ja Unilin grupa neapstrādā nekādus personas datus. Tā tas ir, piemēram, gadījumā ar konkrētām lietotnēm, ar kuru starpniecību Unilin grupa nevāc personas datus (piem., lietotni “Quick-Step RoomScan”).

2. KAS IR ATBILDĪGS PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

Attiecīgais Unilin grupas uzņēmums,1  kurš apstrādā jūsu personas datus savas veiktās darbības laikā (piem., uzņēmums, ar kuru jūs noslēdzāt līgumu, kam jūs sniedzāt savus personas datus, kura tīmekļa vietni jūs apmeklējat,...) ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka Unilin grupa nosaka, kādos nolūkos un ar kādiem līdzekļiem jūsu personas dati tiks apstrādāti.

Unilin grupa ir iecēlusi datu privātuma padomnieku, kurš būs jūsu kontaktpersona attiecībā uz jebkuriem jautājumiem par personas datu apstrādi. Datu privātuma padomnieka kontaktinformācija ir atrodama šīs privātuma politikas 13 punktā.

3. KĀDUS PERSONAS DATUS PAR JUMS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs vācam personas datus trijos veidos:

3.1 JŪSU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

Pirmkārt, mēs saņemam jūsu informāciju, kad jūs kopīgojat to ar mums. Tā notiek, piemēram, gadījumā, kad jūs aizpildāt veidlapu mūsu tīmekļa vietnē (piem., brošūras veidlapu, saziņas veidlapu, grīdas seguma salīdzināšanas veidlapu), vai gadatirgū; ja jūs lūdzat brošūras vai parauga saņemšanu; ja jūs lūdzat rezervēt apmeklējumu kādā no mūsu izstādes zālēm vai kādā no mūsu pārstāvniecībām; ja jūs piesakāt dalību konkursā; ja jūs piesakāties mūsu informatīvā izdevuma saņemšanai vai konkrētam piedāvājumam; utt.

Šajos gadījumos mēs parasti saņemam informāciju, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adreses datus (ielas nosaukumu, numuru, pasta indeksu, pilsētas un valsts nosaukumu), dzimšanas datumu, apmeklējuma datumu un citu personīgo un/vai kontaktinformāciju.

Dažkārt mēs lūdzam jūs sniegt mums piezīmes, ierosinājumus vai citu informāciju par mūsu tīmekļa vietnēm, mūsu izstrādājumiem vai pakalpojumiem, vai uzņēmumiem.

3.2 AUTOMĀTISKI IEGŪTA INFORMĀCIJA

Kad jūs pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni vai saņemat mūsu informatīvos izdevumus, mēs saņemam datus no sīkdatņu nodrošinātājiem vai sociālajiem medijiem, iestatot pikseļus (piem., Facebook pikseli), par jūsu darbību mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, par to, kādas tīmekļa vietnes apmeklējat, par kādiem produktiem jums ir interese, vai jūs atvērāt e-pastu vai uzklikšķinājāt uz saites utt. Mēs varam apvienot automātiski iegūto informāciju ar jūsu sniegto informāciju, lai analizētu to, kā konkrēti jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni.

Plašāku informāciju par Unilin grupas veikto sīkdatņu izmantošanu var atrast mūsu sīkdatņu politikā, kas ir atrodama katras attiecīgās tīmekļa vietnes kājenē.

3.3 NO TREŠAJĀM PERSONĀM IEGŪTĀ INFORMĀCIJA

Dažreiz mēs saņemam jūsu informāciju arī no trešajām personām, piemēram, informāciju no filiālēm, pārstāvniecībām, tirgotājiem, izplatītājiem, uzstādītājiem (piem., ar tādu platformu kā tīmekļa lietotne “Quick-Step Connect” palīdzību), datu starpniekiem vai no profesionāliem datu piegādātājiem (piem., Bisnode, būvniecības gadatirgi u. c.).

Šajā gadījumā mēs parasti saņemam tādus datus kā jūsu vārds un uzvārds, e-pasta adrese, adrese, tālruņa numurs, informācija par jūsu būvniecības vai renovācijas projektu, jūsu (parauga) pasūtījumu un/vai jautājumus.

4. KĀDS IR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATOJUMS?

Vispārīgi Unilin grupa apstrādā jūsu personas datus dažādos nolūkos, kas ir izskaidroti tālāk tekstā. Attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi Unilin grupa paļaujas uz:

 • jūsu piekrišanu: jūs varat izteikt piekrišanu, piemēram, atzīmējot lodziņu šajā nolūkā laikā, kad pārvietojaties mūsu vietnē, vai veicot citu pozitīvu darbību, kas liecina par jūsu piekrišanu, piemēram, izvēloties sazināties ar mums, aizpildot saziņas veidlapu. Dažos gadījumos (piem., personalizētas informācijas gadījumā) mēs lūgsim jūsu skaidri izteiktu piekrišanu. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu attiecībā uz nākotni jebkurā laikā.
 • līguma darbību: ja personas datu vākšana ir nepieciešama ar jums noslēgtā līguma izpildei vai lai sagatavotos līguma noslēgšanai.
 • juridisku pienākumu: ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz Unilin grupu.
 • mūsu likumīgajām interesēm: dažos gadījumos jūsu datu apstrāde var būt arī nepieciešama Unilin grupas likumīgo interešu izpildei. Šajā gadījumā mēs izskatīsim to, vai jūsu intereses vai pamattiesības un brīvība ir svarīgākas par mūsu likumīgajām interesēm.

5. KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Atkarībā no attiecīgā uzņēmuma Unilin grupa apstrādā jūsu personas datus tālāk tekstā norādītajiem nolūkiem.

5.1 LAI PIEGĀDĀTU JŪSU PASŪTĪTOS IZSTRĀDĀJUMUS

Ja jūs iesniedzat pasūtījumu tīmekļa vietnē, pie mazumtirgotāja vai uzstādītāja, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai piegādātu jums pasūtītos izstrādājumus vai paraugus. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi, dzimšanas datumu, informāciju par jūsu projektiem un jūsu saraksti ar Unilin grupu.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu lūgumu sagatavoties līguma slēgšanai vai izpildot līgumu, kura līgumslēdzējs jūs esat, vai pamatojoties uz Unilin grupas likumīgajām interesēm izpildīt līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem (mazumtirgotājiem un piegādātājiem) un nodrošināt jūs ar nevainojamiem patērētāju pakalpojumiem.

5.2 LAI ATBILDĒTU UZ JŪSU JAUTĀJUMIEM VAI CITIEM PIEPRASĪJUMIEM

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai pieprasījumiem (piemēram, pieprasījumam pēc brošūras, datu apkopojuma par jūsu iecienītajiem Unilin grupas izstrādājumiem vai lai rezervētu vizīti kādā no mūsu pārstāvniecībām vai preču izstādes zālēm utt.).

Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi, dzimšanas datumu, informāciju par jūsu projektiem un jūsu saraksti ar Unilin grupu.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Unilin grupas likumīgajām interesēm atbildēt uz jūsu jautājumiem un pieprasījumiem, cik labi tas ir iespējams, un komunicēt ar jums.

5.3 LAI NOSŪTĪTU UNILIN GRUPAS TIEŠĀ MĀRKETINGA MATERIĀLUS

Vispārīgais tiešais mārketings

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai informētu jūs par jaunumiem, kampaņām un reklāmu saistībā ar mūsu zīmoliem, uzņēmumiem, pakalpojumiem un izstrādājumiem, aktivitātēm vai citiem reklāmas piedāvājumiem, lai lūgtu jūsu viedokli par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem, lai saņemtu jūsu atsauksmes vai lai pārzinātu jūsu dalību mūsu konkursos. Mēs varam nosūtīt jums tiešā mārketinga materiālus pa e-pastu, ar īsziņu vai pa pastu, pa tālruni, sociālajos medijos (tostarp, bet ne tikai Facebook, WhatsApp, LinkedIn), mūsu tīmekļa vietnēs vai saistītajās tīmekļa vietnēs vai ar SMS. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, vēlamo saziņas valodu un jūs interesējošo projektu vai reģionu.

Mēs varam sūtīt jums tiešā mārketinga materiālus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kad jūs piesakāties mūsu tiešā mārketinga materiālu abonēšanai mūsu tīmekļa vietnē. Šajā gadījumā jūs varat brīvi izvēlēties, vai sniegt mums savus personas datus tiešā mārketinga nolūkiem. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

Mēs nosūtām jums tiešā mārketinga materiālus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm informēt jūs par mūsu izstrādājumiem, kad jūs iegādājaties tos. Katrā e-pastā jums tiek sniegta iespēja atteikties no abonēšanas, ja jūs vairs nevēlaties saņemt šādu informāciju. Mēs sūtām tiešā mārketinga materiālus ar sociālo mediju starpniecību personām ar līdzīgiem profiliem, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm reklamēt mūsu izstrādājumus. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

Personalizēts tiešais mārketings

Turklāt mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus, lai sniegtu informāciju par Unilin grupas pakalpojumiem un izstrādājumiem vai lai nosūtītu jums personalizētu informāciju vai reklāmu. Šajos nolūkos mēs apstrādājam personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un adresi.

Mēs drīkstam izveidot profilu, pamatojoties uz jūsu paradumiem tiešsaistē un iepērkoties. Šajā profilā mēs ņemam vērā jūsu izvēli un intereses, piemēram, kādas lapas jūs apmeklējat, uz kādām saitēm klikšķināt, kādus izstrādājumus jūs aplūkojat, kādus izstrādājumus iegādājaties un kādi izstrādājumi varētu jūs interesēt. Mēs saņemam šo informāciju no mūsu tīmekļa vietnē iestatītajām sīkdatnēm vai vadoties pēc jūsu iepriekšējiem pirkšanas paradumiem, kas tiek atspoguļoti jūsu klienta profilā. Pamatojoties uz profilā ievākto informāciju, mēs varam nosūtīt jums informāciju un reklāmu, informāciju un reklāmu par izstrādājumiem, kas atbilst jūsu profilam vai kas varētu jūs interesēt. Turklāt mēs varam izmantot trešo personu, piemēram, Facebook, pakalpojumus, lai apzinātu mērķētu un līdzīgu auditoriju mūsu izstrādājumu reklamēšanai personām ar līdzīgiem profiliem. Šajos nolūkos mēs varam apstrādāt personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, dzimšanas datumu, vecumu, dzimumu, nodarbošanos, uzņēmuma nosaukumu, vēlamo saziņas valodu un konkrētos izstrādājumus un pakalpojumus, kas jūs interesē.

Mēs varam izveidot jūsu profilu un sūtīt jums personalizētus tiešā mārketinga materiālus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kad jūs akceptējat šo informāciju ietverošas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam skatīt mūsu sīkdatņu politiku. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

Plašāku informāciju par Unilin grupas veikto sīkdatņu izmantošanu var atrast mūsu sīkdatņu politikā, kas ir atrodama katras attiecīgās tīmekļa vietnes kājenē.

5.4 LAI ORGANIZĒTU KONKURSUS UN INFORMĒTU JŪS PAR REZULTĀTIEM

Unilin grupa var apstrādāt jūsu personas datus, kad jūs piedalāties Unilin grupas organizētā konkursā, lai informētu jūs par rezultātiem.

Šajos nolūkos mēs parasti apstrādājam personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi vai citu kontaktinformāciju, finanšu datus (piem., jūsu pirkuma rēķinu), fotoattēlus, video un citus personas datus, kas ir būtiski konkursa rezultātu noteikšanā.

Mēs apstrādājam jūsu datus konkursa organizēšanas kontekstā, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru sniedzat, aizpildot veidlapu dalībai konkursā. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

5.5 LAI SNIEGTU JUMS ATBALSTU RENOVĀCIJAS PROJEKTOS, IZMANTOJOT MŪSU PĀRDEVĒJU PLATFORMAS

Ja jūs apmeklējat pārdevēju (mazumtirgotāju vai uzstādītāju, kas izplata mūsu izstrādājumus), pārdevējs var izveidot jums patērētāja projektu platformās, kuras mēs nododam mūsu pārdevēju rīcībā, piemēram, tīmekļa lietotnē “Quick-Step Connect”. Šīs platformas ļauj pārdevējiem (i) sniegt jums informāciju par jūs interesējošiem izstrādājumiem, (ii) pievienot jūsu kontaktinformāciju, lai informētu jūs par projektu, (iii) augšupielādēt attēlus no telpas, kuru vēlaties renovēt, lai parādītu jums, kā tā varētu izskatīties pēc izstrādājumu uzstādīšanas, (iv) pasūtīt jums paraugu, (v) ieteikt atbilstīgus piederumus, (vi) automātiski aprēķināt projektam nepieciešamos materiālus un (vii) sniegt ieteikumus projekta pabeigšanai vai sagatavošanai.

Nodrošinot pārdevējus ar šīm platformām, Unilin grupa apstrādā jūsu personas datus. Unilin grupa un tās pārdevēji ir jūsu personas datu apstrādes kopīgie pārziņi šajos nolūkos. Mēs iesakām jums vienmēr iepazīties ar jūsu pārdevēja privātuma politiku šajā sakarā.

Pārdevēji izveido patērētāja projektu platformā un sniedz Unilin jūsu personas datus par patērētāja projektu, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

Unilin grupa apstrādā jūsu personas datus savos nolūkos, lai nodrošinātu jums paraugu piegādi mājās, ja jūs to lūdzat (skat. nolūku 5.1. punktā).

Šajos nolūkos mēs varam apstrādāt personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi, ziņas par patērētāja projektu un papildu piezīmes par projektu.

Unilin veiktā jūsu personas datu apstrāde ar tīmekļa lietotnes starpniecību patērētāja projekta radīšanas kontekstā ir nepieciešama, lai sagatavotos līguma noslēgšanai pēc jūsu lūguma, un tās pamatā ir Unilin grupas un tās pārdevēju likumīgās intereses sniegt patērētājiem precīzu informāciju par izstrādājumiem. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi apmeklējumu reģistrācijas nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

5.6 LAI REĢISTRĒTU MŪSU ĒKU VAI PREČU IZSTĀDES ZĀĻU APMEKLĒTĀJUS

Unilin grupa var apstrādāt jūsu personas datus, kad jūs apmeklējat kādu no mūsu ēkām vai izstādes zālēm. Mēs reģistrējam mūsu ēku un izstādes zāļu apmeklētājus, lai nosūtītu viņiem Wi-Fi paroli pa e-pastu, drošības nolūkos (t.i., lai nodrošinātu viņus ar apmeklētāja ceļvedi, tostarp informāciju par drošību un rīcību ārkārtas situācijā) un lai saskaitītu, cik daudz cilvēku apmeklē mūsu ēkas un izstādes zāles.

Šajos nolūkos mēs varam apstrādāt personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi vai citu kontaktinformāciju un Unilin darbinieka, pie kura jūs ierodaties, vārdu un uzvārdu.

Mēs apstrādājam jūsu datus reģistrācijas nolūkos, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm garantēt apmeklētāju drošību, zināt, kas apmeklē mūsu ēku, ja rodas ārkārtas situācija, pilnveidot apmeklējumu un vest uzskaiti par to, cik cilvēku apmeklē mūsu ēkas un izstādes zāles. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi apmeklējumu reģistrācijas nolūkos jebkurā laikā (skat. 10. punktu).

5.7 LAI ANALIZĒTU DATUS UN VEIKTU STATISTIKU

Unilin grupa var apstrādāt jūsu personas datus analītikas un statistikas veikšanas nolūkos. Statistikas veikšanas nolūki nozīmē jebkuru personas datu vākšanas un apstrādes darbību, kas ir nepieciešama statistikas aptaujām vai statistikas rezultātu iegūšanai. Unilin grupa izmanto dažādus analītikas darbarīkus, lai sasaistītu personas datus un gūtu ieskatu no dažādiem datu avotiem.

Šajos nolūkos mēs varam apstrādāt personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi vai citu personīgo vai kontaktinformāciju.

Atkarībā no individuālā gadījuma šos datus apstrādā, pamatojoties uz Unilin grupas likumīgajām interesēm novērtēt un pilnveidot mārketinga kampaņas, gūt ieskatu mūsu tirdzniecības pārskatos un vizualizēt e-komercijas datus.

Statistikas nolūkos veiktās apstrādes rezultāts ir apkopoti dati. Mēs neizmantojam apkopotos datus vai jūsu personas datus, lai atbalstītu pasākumus vai lēmumus attiecībā uz jums.

5.8 MŪSU TĪMEKĻA VIETŅU TEHNISKAJAI UN FUNKCIONĀLAJAI PĀRVALDĪŠANAI

Mēs apstrādājam ar sīkdatņu un citu tehnoloģiju palīdzību iegūtos personas datus, lai īstenotu tehnisko un funkcionālo pārvaldību mūsu tīmekļa vietnēm, lai personalizētu tīmekļa vietnes un lai nodrošinātu tīmekļa vietņu vieglu izmantošanu. Izmantojot jūsu datus, mēs varam pārbaudīt, kā tiek izmantota mūsu tīmekļa vietne, un mēs varam pilnveidot tās saturu un izskatu (piem., A/B testēšanu). Šie dati arī ļauj mums atbilstīgi nodrošināt mūsu tīmekļa vietni.

Šajos nolūkos mēs varam apstrādāt datus, piemēram, jūsu IP adresi, jūsu apmeklētās lapas, izmantoto pārlūkprogrammu, iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes, ģeogrāfiskos datus, piemēram, jūsu atrašanās vietu, izvēlēto valodu un jūsu apmeklējuma laiku un ilgumu.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu nepārprotamu piekrišanu (iegūta ar mūsu sīkdatņu reklāmkaroga starpniecību) vai pamatojoties uz Unilin grupas likumīgajām interesēm nodrošināt labi funkcionējošu un drošu tīmekļa vietni un nodrošināt lapas ar jums svarīgu saturu. Plašāku informāciju par mūsu veikto sīkdatņu izmantošanu var atrast mūsu sīkdatņu politikā, kas ir atrodama katras attiecīgās tīmekļa vietnes kājenē.

6 AR KO MĒS KOPLIETOJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Unilin Group atlasa puses, kurām tā atklāj jūsu personas datus, un izvēlas tās uzmanīgi. Jebkurā gadījumā mēs nodrošināsim atbilstošus drošības pasākumus, lai gādātu par jūsu datu aizsardzību un konfidencialitāti.
Tālāk minētajos gadījumos mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar trešajām personām:

 • Unilin Group pārdevēji (izstāžu zāles), izplatītāji, aģenti, mazumtirgotāji un uzstādītāji —, piemēram, lai nodrošinātu, ka viņi var sazināties ar jums, lai vienotos par tikšanos, par jūsu patērētāja projektu, ... Vairumā gadījumu šīs puses ir atsevišķi pārziņi, un mēs iesakām iepazīties ar viņu privātuma politiku;
 • datu apstrādātāji, kas rīkojas mūsu vārdā, piemēram, tirgvedības aģentūras, komunikācijas uzņēmumi, tīmekļa mitināšanas uzņēmumi, pasta pakalpojumu sniedzēji, programmatūras nodrošinātāji, analītikas pakalpojumu sniedzēji, izsekošanas uzņēmumi (piemēram, Lead Forensics), ... Unilin Group ar pusēm, kurām ir piekļuve personas datiem noslēdz apstrādes līgumu, lai tās varētu nodrošināt savus pakalpojumus;
 • katras Unilin Group daļas dažādās uzņēmējdarbības struktūrvienības, tostarp mūsu mātes uzņēmums Mohawk Industries Inc. un citi Unilin Group saistītie uzņēmumi, kā noteikts šīs privātuma politikas 2. sadaļā;
 • uzņēmējdarbības partneri, piemēram, trešās personas, ar kurām kopā īstenojam akcijas vai programmas;
 • IT pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina tehnisko atbalstu;
 • maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
 • juristi un ārējie konsultanti: atsevišķos gadījumos Unilin Group var izpaust jūsu personas datus juristiem un ārējiem konsultantiem, ja tas ir nepieciešams, lai mūs konsultētu vai aizstāvētu mūsu tiesības;
 • -valsts iestādes: atsevišķos gadījumos Unilin Group var izpaust jūsu personas datus uzraudzības iestādēm vai policijas, tiesu vai citām iestādēm, ja mēs uzskatām, ka mums tas jādara saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai noteikumiem vai saskaņā ar jebkuru citu likumīgu pieprasījumu vai rīkojumu;
 • sociālie mediji: sociālajiem medijiem var būt piekļuve informācijai, ko mēs vācam, izmantojot sīkdatnes un citas tehnoloģijas (iespējams, izmantojot Unilin tīmekļa vietnēs iebūvētus spraudņus);
 • potenciālie uzņēmuma pircēji: maz ticamā gadījumā, ja visu vai daļu no mūsu uzņēmuma iegādājas trešā persona, jūsu informācija tiks nodota pircējam.

7 VAI UNILIN GROUP APSTRĀDĀ JŪSU DATUS ĀRPUS EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS (EEZ)?

Dažos gadījumos jūsu dati var tikt kopīgoti ar trešo personu ārpus EEZ, lai īstenotu iepriekš 5. sadaļā aprakstītos nolūkus. Unilin Group ir daļa no Mohawk Industries Inc., kā galvenā mītne atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. 
Tādēļ Unilin Group ir apņēmusies nodrošināt vismaz, ka jūsu dati ir pienācīgi un atbilstoši aizsargāti, jo īpaši, nodrošinot, ka mēs varam paļauties uz lēmumu par VDAR 45. pantam atbilstošas aizsardzības noteikšanu, vienojoties par līguma standartklauzulām saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punktu vai izmantojot citus atbilstošus drošības pasākumus, kā noteikts VDAR V nodaļā.
Visos gadījumos jūsu personas dati tiks pārsūtīti trešajām personām ārpus EEZ tikai tad, ja tas ir nepieciešams vai atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par privātumu, un tikai tad, ja šāds saņēmējs sniedz atbilstošas garantijas, par nepieciešamā datu aizsardzības līmeņa nodrošināšanu. 
Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties iegūt plašāku informāciju par jūsu personas datu pārsūtīšanu ārpus EEZ, lūdzu, nosūtiet datētu un parakstītu pieprasījumu Unilin Group datu aizsardzības konsultantam. Mūsu kontaktinformāciju atradīsiet 13. sadaļā.

8 KĀ TIEK AIZSARGĀTI JŪSU PERSONAS DATI?

Unilin Group cenšas pēc iespējas labāk aizsargāt jūsu personas datus, veicot administratīvus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Šim nolūkam Unilin Group ir izstrādājusi dažādas procedūras, ko īsteno mūsu darbinieki. 
Unilin Group ir arī apņēmusies nodrošināt, ka pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā personas datus Unilin Group vārdā, veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

9 CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Unilin Group saglabās jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu šajā privātuma politikā aprakstītos nolūkus. Var būt nepieciešams ilgāks uzglabāšanas periods, pamatojoties uz juridiskām vai līgumiskām saistībām vai strīda gadījumā.
Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties iegūt plašāku informāciju par jūsu personas datu saglabāšanu, lūdzu, nosūtiet datētu un parakstītu pieprasījumu Unilin Group datu aizsardzības konsultantam. Kontaktinformācija ir sniegta 13. sadaļā.

10 KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS UN KĀ JŪS TĀS VARAT IZMANTOT?

Saskaņā ar VDAR jums ir vairākas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem. Dažām no šīm tiesībām ir ļoti specifiska piemērošanas joma vai uz tām attiecas īpaši nosacījumi vai izņēmumi.
10.1 PIEKĻUVES TIESĪBAS
Tas nozīmē, piemēram, ka jūs varat mums jautāt, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus un kādiem nolūkiem to darām. Plašāku informāciju skatiet VDAR 15. pantā.
10.2 TIESĪBAS VEIKT LABOJUMUS
Jums ir arī tiesības labot nepareizus personas datus. Plašāku informāciju skatiet VDAR 16. pantā.
10.3 DATU DZĒŠANAS TIESĪBAS
Atsevišķos gadījumos Jūs mums varat lūgt dzēst Jūsu personas datus, piemēram, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādiem mēs tos vācām, kad personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un jūs atsaucat savu piekrišanu utt.
Dažos izņēmuma gadījumos Unilin Group nav pienākuma izpildīt jūsu pieprasījumu dzēst jūsu personas datus. Plašāku informāciju skatiet VDAR 17. pantā.
10.4 TIESĪBAS IEROBEŽOT APSTRĀDI
Jūs varat pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, piemēram, ja apstrīdat savu personas datu precizitāti, ja apstrādes veikšana ir nelikumīga utt. Apstrādes ierobežošana nozīmē, ka mēs varam uzglabāt jūsu datus tikai īslaicīgi, izņemot, ja jūs tomēr piekrītat jūsu datu apstrādei tiesvedības vai sabiedrības interešu nodrošināšanai. Ierobežojumu vēlāk iespējams izbeigt. Plašāku informāciju skatiet VDAR 18. pantā.
10.5 TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU
Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai saistībā ar līguma izpildi, jūs varat mums lūgt pārsūtīt jūsu datus jums vai citam pārzinim (ja tas ir tehniski iespējams). Izņēmuma gadījumos Unilin Group nav pienākuma izpildīt jūsu pieprasījumu. Plašāku informāciju skatiet VDAR 20. pantā.
10.6 TIESĪBAS IEBILST 
Jūs varat mūs informēt par īpašiem iemesliem, kāpēc vēlaties iebilst pret konkrēto apstrādes darbību, kas tiek veikta, pamatojoties uz Unilin Group leģitīmajām interesēm vai sabiedrības interesēs. Ja šie īpašie iemesli ir svarīgāki par mūsu leģitīmajām interesēm, mēs pārtrauksim apstrādes darbību. Unilin Group nevar izpildīt jūsu pieprasījumu, ja jūsu personas datus apstrādājam tiesvedības nolūkos. Plašāku informāciju skatiet VDAR 21. pantā. 
10.7 TIESĪBAS IEBILST PRET JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI TIEŠĀS TIRGVEDĪBAS NOLŪKOS
Ja jūsu personas datus apstrādājam tiešās tirgvedības nolūkos, jūs vienmēr bez īpaša iemesla varat pieprasīt, lai pārtraucam jūsu personas datu apstrādi. Šīs tiesības ietver tiesības iebilst pret profilēšanu, ciktāl profilēšana ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību. Plašāku informāciju skatiet VDAR 21. pantā.
10.8 TIESĪBAS NETIKT PAKĻAUTAM PROFILĒŠANAI
Unilin Group var apstrādāt jūsu personas datus profilēšanas nolūkos, kā aprakstīts šīs privātuma politikas  5.3. sadaļā. Tā kā profilēšana tiek veikta tikai tiešās tirgvedības nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret profilēšanu mūsu tiešās tirgvedības nolūkos, nenorādot īpašu iemeslu (kā izklāstīts 10.7 sadaļā). Plašāku informāciju skatiet VDAR 21. pantā.
10.9 TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU JEBKURĀ LAIKĀ
Ja jūsu datu apstrāde pamatojas uz jūsu piekrišanu, jums ir arī tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot pirms jūsu piekrišanas atsaukšanas veiktās apstrādes likumību.
10.10 IEPRIEKŠ MINĒTO TIESĪBU ĪSTENOŠANA
Iepriekš minētās tiesības ir viegli īstenojamas dažādos veidos, piemēram, sazinoties pa e-pastu vai pastu, aizpildot saziņas veidni mūsu tīmekļa vietnē vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu savā iecienītākajā Unilin Group veikalā. Privātuma un drošības apsvērumu dēļ mēs varam jūs lūgt apliecināt savu identitāti. Datu aizsardzības konsultanta kontaktinformācija ir sniegta 13.sadaļā.
10.11 KOMPETENTĀ UZRAUDZĪBAS IESTĀDE
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 77. pantu jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē valstī, kur ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, jūsu darbavieta vai iespējamā VDAR pārkāpuma vieta. Beļģijas Datu aizsardzības iestāde ir Unilin Group galvenajai mītnei Beļģijā atbilstošā uzraudzības iestāde, un ar to iespējams sazināties šādi:
 • Rue du Printing Press 35, 1000 Brussels
 • Tālrunis: +32 (0)2 274 48 00
 • E-pasts: contact@apd-gba.be

Varat sazināties ar citām vietējām uzraudzības iestādēm:

 

Nīderlande

Personas datu iestāde (AP)

(+31) - (0)70 - 888 85 00

info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Luksemburga

Valsts datu aizsardzības komisija / Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)

(+352) 26 10 60 -1

info@cnpd.lu

 

Francija

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

+33 (0)1 53 73 22 22

 

Spānija

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

+34 901 100 099

+34 91 266 35 17

dpd@agpd.es

Itālija

Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)

+39 06.696771

protocollo@gpdp.it

+39 06,69677.2917

urp@gpdp.it

Apvienotā Karaliste

Information Commissioner's Office (ICO)

 

+44 (0)303 123 1113

Īrija

Data Protection Commission (DPC)

+353 (0)76 110 4800

+353 (0)57 868 4800

info@dataprotection.ie

 

Vācija

Atkarībā no pavalsts

Vairāku iestāžu kontaktinformāciju skatiet vietnē https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html

Dānija

Datu aizsardzības aģentūra (Datatilsynet)

+45 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

Somija

Datu aizsardzības ombuds

Privātpersonām:

+358 (0)29 566 6777

Amatpersonām:

+358 (0)29 566 6778

tietosuoja@om.fi

Norvēģija

Datu aizsardzības iestāde

 

+47 22 39 69 00

postkasse@datatilsynet.no

 

 

 

Zviedrija

Integritetsskyddsmyndigheten / Zviedrijas Datu aizsardzības iestāde (IMY)

 

+46 (0)8 657 61 00

imy@imy.se

11 SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM UN SOCIĀLAJIEM MEDIJIEM

Unilin Group tīmekļa vietnes var ietvert atsauces (piemēram, izmantojot hipersaites, sociālos spraudņus, saites uz sociālo mediju operatoriem) uz citām tīmekļa vietnēm, ko nodrošina citi uzņēmumi vai sociālie mediji. Unilin Group vienmēr iesaka jums pārbaudīt šo tīmekļa vietņu privātuma politiku. 
11.1 UNILIN GROUP LAPAS SOCIĀLAJOS MEDIJOS
Unilin Group ir izveidotas lapas LinkedIn, Twitter, Facebook un Instagram. Kad jūs apmeklējat šīs lapas, jūsu dati ar sīkdatņu palīdzību tiek nosūtīti attiecīgā sociālā medija operatoram. Sociālie tīkli var saņemt tādu informāciju kā tas, kuras vietnes jūs pašlaik un iepriekš apmeklējāt, un jūsu IP adrese. Kad jūs apmeklējat šīs lapas, mēs no attiecīgā sociālā tīkla varam saņemt apkopotus datus statistikas veidā par to, kā sociālo mediju lietotāji skatās mūsu lapas.

Lai noskaidrotu datu vākšanas un turpmākas datu apstrādes un datu izmantošanas sociālo tīklu vajadzībām tvērumu un nolūku, kā arī informācijai par tiesībām un iestatījumiem jūsu privātuma aizsargāšanai, lūdzam skatīt attiecīgo sociālo tīklu privātuma politiku (pieejama šeit: Facebook, LinkedIn, Twitter un Instagram ).

Plašāku informāciju par to, kā Unilin Group izmanto sīkdatnes, varat atrast mūsu sīkdatņu politikā katras attiecīgās tīmekļa vietnes kājenē.

11.2 IESPĒJAS KOPĪGOT SATURU SOCIĀLAJOS MEDIJOS

Mūsu tīmekļa vietne ļauj jums kopīgot saturu LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, WhatsApp un Snapchat. Kad izmantojat šīs sociālo spraudņu funkcijas (piemēram, pogu „dalīties”,...), informācija par šo lietojumu tiek nosūtīta tieši no jūsu pārlūka uz attiecīgo sociālo tīklu. Ja mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā jūs jau esat reģistrējies sociālajā tīklā, šī sociālā tīkla operators var piesaistīt apmeklējumu jūsu personīgajam kontam, izmantojot sociālos spraudņus. Ja vēl neesat sociālā tīkla lietotājs, sociālie tīkli joprojām var saņemt un saglabāt jūsu IP adresi un informāciju par jūsu lietoto pārlūku un operētājsistēmu, izmantojot sociālos spraudņus.

Ja jūs kopīgojat saturu no mūsu tīmekļa vietnes tieši sociālā medija lapā, jūsu personas dati būs redzami šī sociālā medija apmeklētājiem. Lai noskaidrotu datu vākšanas un turpmākas datu apstrādes un datu izmantošanas sociālo tīklu vajadzībām tvērumu un nolūku, kā arī informācijai par tiesībām un iestatījumiem jūsu privātuma aizsargāšanai, lūdzam skatīt attiecīgo sociālo tīklu privātuma politiku (pieejama šeit: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp  un Snapchat).

 

Plašāku informāciju par to, kā Unilin Group izmanto sīkdatnes, varat atrast mūsu sīkdatņu politikā katras attiecīgās tīmekļa vietnes kājenē.

12 KĀ JŪS SAŅEMSIET INFORMĀCIJU PAR IZMAIŅĀM ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ?


Mēs cenšamies jums nodrošināt vislabāko apkalpošanu. Atbilstoši šī privātuma politika var mainīties. Tādēļ mēs iesakām regulāri pārbaudīt šo privātuma politiku mūsu tīmekļa vietnēs. Par jebkādām būtiskām izmaiņām tiks paziņots, izmantojot citus saziņas kanālus.

13 AR KO VARAT SAZINĀTIES, LAI ĪSTENOTU SAVAS TIESĪBAS?

Ja jums ir kādi jautājumi vai sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, par Unilin Group tīmekļa vietnēm vai par šo privātuma politiku, jūs vienmēr varat sazināties ar mums:
 • izmantojot mūsu tīmekļa vietnē esošo saziņas veidni;
 • rakstot e-pasta ziņojumu uz privacy@unilin.com;
 • pa pastu uz:

UNILIN - Data Protection Counsel

Vredestraat 57 - 59

8790 Waregem

Belgium

 

 


[1] Unilin Group ietilpst Unilin BV meitasuzņēmumi un filiāles, kas kopā veido Flooring ROW. Aktuālu šo grupu veidojošo juridisko personu sarakstu varat pieprasīt, rakstot uz e-pasta adresi privacy@unilin.com.