„UNILIN GROUP“ PRIVATUMO APSAUGOS GAIRĖS – KLIENTAI

2021 M. VERSIJA

Čia aprašomos „Unilin Group“ (toliau – „Unilin Group“ arba „mes“) privatumo apsaugos gairės.

Šiomis privatumo apsaugos gairėmis informuojama apie asmens duomenis, kuriuos „Unilin Group“ renka savo interneto svetainėse, kontaktų formose arba gauna iš duomenų tiekėjų, paaiškinama, kodėl mes renkame šiuos duomenis ir kaip juos tvarkome.

Šias privatumo apsaugos gaires reikėtų skaityti kartu su kiekvienos atitinkamos svetainės slapukų naudojimo taisyklėmis, pateiktomis svetainės poraštėje.

1. KADA TAIKOMOS ŠIOS PRIVATUMO APSAUGOS GAIRĖS?

Šios privatumo apsaugos gairės taikomos „Unilin Group“ atliekamam asmens duomenų tvarkymui (pvz., jos interneto svetainėse ir pan.), išskyrus atvejus, kai taikomos specialios privatumo apsaugos gairės (pvz., platintojams).

Šios privatumo apsaugos gairės netaikomos, jei „Unilin Group“ netvarko asmens duomenų. Pavyzdžiui, kai „Unilin Group“ naudojasi tam tikromis programoms, kurios nerenka asmens duomenų (pvz., programa „Quick-Step RoomScan“ ).

2. KAS YRA ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ?

Atitinkamas „Unilin Group“1 subjektas, kuris tvarko jūsų asmens duomenis vykdydamas savo veiklą (pvz., subjektas, su kuriuo sudarėte sutartį, kuriam pateikėte savo asmens duomenis, iš kurio jūs patenkate į interneto svetainę ir pan.), yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad „Unilin Group“ nustato, kokiais tikslais ir kokiomis priemonėmis bus tvarkomi jūsų asmens duomenys.

„Unilin Group“ paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, į kurį galėsite kreiptis visais klausimais, susijusiais su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis rasite šių privatumo apsaugos gairių 13 punkte.

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

Mes renkame jūsų asmens duomenis trimis būdais:

3.1 JŪSŲ PATEIKIAMA INFORMACIJA

Pirmiausia mes gauname informaciją tuomet, kai jūs ją mums pateikiate. Pavyzdžiui, kai užpildote formą mūsų interneto svetainėje (pavyzdžiui, formą brošiūrai gauti, kontaktinę formą, formą dėl grindų palyginimo) arba mugėje; kai prašote gauti brošiūrą arba pavyzdį; kai prašote paskirti susitikimą viename iš mūsų prekybos salonų arba su vienu iš mūsų platintojų; kai dalyvaujate konkurse; kai užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį arba prašote pateikti tam tikrą pasiūlymą ir pan.

Tokiais atvejais paprastai gauname šią informaciją: jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas (gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas ir šalis), gimimo data, susitikimo data ir kiti asmens ir (arba) kontaktiniai duomenys.

Kartais prašome jūsų pateikti mums pastabų, pasiūlymų ar kitos informacijos, susijusios su mūsų interneto svetainėmis, produktais, paslaugomis ar bendrovėmis.

3.2 AUTOMATIŠKAI GAUNAMA INFORMACIJA

Kai naršote mūsų interneto svetainėje arba gaunate mūsų naujienlaiškius, mes gauname duomenis iš slapukų teikėjų arba socialinės žiniasklaidos, nes mes nustatome sekimo įrankius (pvz., „Facebook Pixel“), informuojančius apie jūsų veiklą mūsų interneto svetainėje, pvz., apie lankomus tinklalapius, jus dominančius produktus, ar atidarėte el. laišką, ar spustelėjote nuorodą ir pan. Automatiškai gautą informaciją galime susieti su jūsų pateikta informacija ir išsiaiškinti, kaip konkrečiai naudojatės mūsų interneto svetaine.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Unilin Group“ naudoja slapukus, rasite mūsų slapukų naudojimo taisyklėse, kurios pateiktos kiekvienos interneto svetainės poraštėje.

3.3 IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTA INFORMACIJA

Jūsų informaciją mes taip pat kartais gauname iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš susijusių įmonių, prekybos atstovų, pardavėjų, platintojų, montuotojų (pvz., per tokias platformas kaip „Quick-Step Connect“ interneto taikomoji programa), duomenų brokerių arba profesionalių duomenų bazių teikėjų (pvz., „Bisnode“, statybų mugių ir pan.).

Tokiu atveju paprastai gauname įvairius duomenis, kaip antai jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, adresą, telefono numerį, informaciją apie jūsų statybos ar renovacijos projektą, jūsų (pavyzdžio) užsakymą ir (arba) jūsų klausimus.

4. KOKS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS?

Paprastai „Unilin Group“ tvarko jūsų asmens duomenis įvairiais tikslais, kurie paaiškinami toliau. Tvarkydama jūsų asmens duomenis „Unilin Group“ vadovaujasi:

 • jūsų sutikimu: savo sutikimą galite išreikšti, pvz., pažymėję atitinkamą langelį naršydami mūsų svetainėje arba atlikę kitokį veiksmą, iš kurio galima daryti išvadą apie jūsų sutikimą, pvz., pasirinkę galimybę susisiekti su mumis naudodamiesi kontaktine forma. Kai kuriais atvejais (pvz., kai informacija individualizuojama) mes paprašysime jūsų aiškaus sutikimo. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir šis atšaukimas įsigalios ateičiai.
 • sutarties vykdymu: jei asmens duomenis būtina rinkti siekiant įvykdyti su jumis sudarytą sutartį arba imantis veiksmų prieš sudarant sutartį.
 • teisine prievole: jei tvarkyti duomenis būtina vykdant „Unilin Group“ taikomą teisinę prievolę.
 • mūsų teisėtu interesu: kai kuriais atvejais jūsų duomenis būtina tvarkyti siekiant įgyvendinti teisėtą „Unilin Group“ interesą. Tokiu atveju svarstysime, ar jūsų interesai arba jūsų pagrindinės teisės ir laisvės nusveria mūsų teisėtą interesą.

5. KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Atsižvelgdama į atitinkamą subjektą, „Unilin Group“ tvarko jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais.

5.1 SIEKDAMI PATEIKTI JŪSŲ UŽSAKYTUS PRODUKTUS

Jei pateikiate užsakymą mūsų interneto svetainėje arba per mažmenininką ar montuotoją, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kad galėtume jums pristatyti užsakytus gaminius ar pavyzdžius. Šiuo tikslu galime tvarkyti šiuos jūsų duomenis, kaip antai jūsų vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, gimimo datą, informaciją apie jūsų projektus, jūsų susirašinėjimą su „Unilin Group“.

Šie duomenys tvarkomi atsižvelgiant į jūsų prašymą imtis veiksmų prieš sudarant sutartį arba vykdant sutartį, kurios šalimi esate, arba remiantis teisėtu „Unilin Group“ interesu vykdyti susitarimą su pardavėjais (mažmenininkais ir tiekėjais) ir teikti jums geriausias vartojimo paslaugas.

5.2 SIEKDAMI ATSAKYTI Į JŪSŲ KLAUSIMUS AR KITUS PRAŠYMUS

Jūsų asmens duomenis tvarkome norėdami atsakyti į jūsų klausimus ar užklausas (pavyzdžiui, kai prašote brošiūros, mėgstamų „Unilin Group“ produktų informacinio lapo, norite susitarti dėl susitikimo su vienu iš mūsų prekybos atstovų arba viename iš mūsų salonų ir pan.).

Šiuo tikslu galime tvarkyti šiuos jūsų duomenis, kaip antai jūsų vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, gimimo datą, informaciją apie jūsų projektus, jūsų susirašinėjimą su „Unilin Group“.

Šie duomenys tvarkomi remiantis teisėtu „Unilin Group“ interesu kuo geriau atsakyti į jūsų klausimus ir užklausas bei bendrauti su jumis.

5.3 „UNILIN GROUP“ TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

Bendroji tiesioginė rinkodara

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami pateikti jums naują informaciją, supažindinti su kampanijomis ir akcijomis, susijusiomis su mūsų prekių ženklais, subjektais, paslaugomis ir produktais, veikla ar kitais reklaminiais pasiūlymais, norėdami sužinoti jūsų nuomonę apie mūsų produktus ir paslaugas, išgirsti jūsų atsiliepimus arba organizuoti jūsų dalyvavimą mūsų konkursuose. Tiesiogine rinkodara galime užsiimti siųsdami jums pranešimus el. paštu, trumpąja žinute arba paštu, bendraudami telefonu, socialiniais tinklais (įskaitant, bet neapsiribojant „Facebook“, „WhatsApp“, „LinkedIn“), mūsų interneto svetainėse ir susijusiose interneto svetainėmis arba SMS žinutėmis. Šiuo tikslu galime tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis, kaip antai jūsų vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, pageidaujamą kalbą ir jus dominantį projektą ar regioną.

Tiesioginės rinkodaros informaciją galime jums siųsti vadovaudamiesi jūsų sutikimu, kai užsiprenumeruojate mūsų tiesioginę rinkodarą mūsų interneto svetainėje. Tokiu atveju galite pasirinkti, ar pateiksite mums savo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. 10 punktą).

Kai jūs įsigyjate mūsų produktus, mes siunčiame jums informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais vadovaudamiesi savo teisėtu interesu informuoti jus apie savo produktus. Kiekviename el. laiške jūs turite galimybę atsisakyti prenumeratos, jei pageidaujate šios informacijos nebegauti. Remdamiesi savo teisėtu interesu reklamuoti savo produktus, per socialinę žiniasklaidą siunčiame informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais panašius profilius turintiems asmenims. Jūs turite teisę bet kada nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. 10 punktą).

Individualizuota tiesioginė rinkodara

Be to, mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis teikdami informaciją apie „Unilin Group“ paslaugas ir produktus arba siųsdami jums asmeniškai pritaikytą informaciją ar reklamą. Šiuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis, kaip antai jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir adresą.

Mes galime sukurti profilį, pagrįstą jūsų elgsena internete arba jūsų pirkimo elgsena. Šiame profilyje mes atsižvelgiame į jūsų pageidavimus ir interesus, pavyzdžiui, į tai, kokiuose puslapiuose lankėtės, kokias nuorodas spustelėjote, kokius produktus peržiūrėjote, kokius produktus įsigijote ir kokie kiti produktai galėtų jus sudominti. Šią informaciją gauname iš slapukų, įdiegtų mūsų interneto svetainėje, arba iš jūsų ankstesnio pirkimo elgsenos, kuri atsispindi jūsų kliento profilyje. Atsižvelgdami į profilyje surinktą informaciją galime siųsti jums informaciją ir reklamą apie produktus, kurie atitinka jūsų profilį arba gali jus sudominti. Be to, galime naudotis trečiųjų šalių, pvz., „Facebook“, paslaugomis, kad nustatytume tikslines ir panašias auditorijas bei reklamuotume savo produktus panašaus profilio asmenims. Šiuo tikslu galime tvarkyti šiuos asmens duomenis, kaip antai jūsų vardą ir pavardę, telefono numerį, adresą, el. pašto adresą, gimimo datą, amžių, lytį, pareigas, įmonės pavadinimą, pageidaujamą kalbą, konkrečius jus dominančius produktus ir paslaugas.

Mes galime sudaryti jūsų profilį ir siųsti jums individualizuotą informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais vadovaudamiesi jūsų sutikimu, kai patvirtinate slapukus, kurie renka šią informaciją. Daugiau informacijos apie slapukus žr. mūsų slapukų naudojimo taisykles. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. 10 punktą).

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Unilin Group“ naudoja slapukus, rasite mūsų slapukų naudojimo taisyklėse, kurios pateiktos kiekvienos interneto svetainės poraštėje.

5.4 SIEKDAMI ORGANIZUOTI KONKURSUS IR INFORMUOTI JUS APIE REZULTATUS

„Unilin Group“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai dalyvaujate „Unilin Group“ organizuojamame konkurse, kad ji galėtų jus informuoti apie rezultatus.

Šiuo tikslu mes paprastai tvarkome šiuos asmens duomenis, kaip antai jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją, finansinius duomenis (pvz., pirkimo sąskaitą faktūrą), nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitus asmens duomenis, kurie reikšmingi konkurso rezultatams nustatyti.

Jūsų duomenis, susijusius su konkurso organizavimu, tvarkome vadovaudamiesi jūsų sutikimu, pateiktu, kai užpildote dalyvavimo konkurse formą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis (žr. 10 punktą).

5.5 SIEKDAMI PADĖTI JUMS ĮGYVENDINTI RENOVACIJOS PROJEKTUS PER MŪSŲ PARDAVĖJŲ PLATFORMAS

Jei lankotės pas pardavėją (mūsų produktus platinantį mažmenininką ar montuotoją), jis gali jums sukurti vartotojui skirtą projektą platformose, kurias pateikiame savo pardavėjams, pvz., „Quick-Step Connect“ interneto taikomojoje programoje. Šiose platformose pardavėjai gali i) pateikti jums informaciją apie jus dominančius gaminius, ii) įtraukti jūsų kontaktinę informaciją, kad galėtų informuoti jus apie projektą, iii) įkelti patalpos, kurią norite renovuoti, nuotraukas ir parodyti, kaip ji gali atrodyti sumontavus produktus, iv) užsakyti jums pavyzdį, v) pasiūlyti tinkamus priedus, vi) automatiškai apskaičiuoti projektui reikalingų medžiagų kiekį ir vii) patarti, kaip užbaigti ar paruošti projektą.

Teikdama šias platformas pardavėjams, „Unilin Group“ tvarko jūsų asmens duomenis. „Unilin Group“ ir jos pardavėjai yra bendri duomenų valdytojai, tvarkantys jūsų asmens duomenis šiuo tikslu. Todėl rekomenduojame visada susipažinti su pardavėjo privatumo apsaugos gairėmis.

Pardavėjai per platformą sukuria vartotojui skirtą projektą ir, vadovaudamiesi jūsų sutikimu, pateikia „Unilin“ jūsų asmens duomenis, susijusius su vartotojui skirtu projektu. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. 10 punktą).

„Unilin Group“ tvarkys jūsų asmens duomenis savo reikmėms, kad, jums paprašius, galėtų pristatyti pavyzdžius jums į namus (žr. 5.1 tikslą).

Šiais tikslais mes galime tvarkyti šiuos asmens duomenis, kaip antai jūsų vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, telefono numerį, el. pašto adresą, adresą, informaciją apie vartotojui skirtą projektą ir papildomas pastabas apie projektą.

„Unilin“ tvarko jūsų asmens duomenis, susijusius su vartotojui skirto projekto kūrimu, per interneto taikomąją programą, kad jūsų prašymu imtųsi veiksmų prieš sudarant sutartį, ir šis tvarkymas grindžiamas teisėtu „Unilin Group“ ir jos pardavėjų interesu pateikti vartotojams tikslią informaciją apie produktus. Jūs turite teisę bet kada nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu jūsų apsilankymų registracijos tikslais (žr. 10 punktą).

5.6 REGISTRUODAMI MŪSŲ PASTATŲ AR SALONŲ LANKYTOJUS

„Unilin Group“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai apsilankote viename iš mūsų pastatų ar salonų. Mes registruojame savo pastatų ir salonų lankytojus, kad el. paštu galėtume jiems suteikti belaidžio ryšio slaptažodį, taip pat saugumo sumetimais (t. y. kad galėtume jiems pateikti lankytojo vadovą su informacija apie saugumą ir veiksmus nelaimės atveju) ir norėdami suskaičiuoti, kiek lankytojų lankosi mūsų pastatuose ir salonuose.

Šiuo tikslu mes galime tvarkyti šiuos asmens duomenis, kaip antai jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą ar kitus kontaktinius duomenis bei „Unilin“ darbuotojo, pas kurį lankotės, vardą ir pavardę.

Mes tvarkome jūsų duomenis lankytojų registracijos tikslais, vadovaudamiesi teisėtu interesu užtikrinti lankytojų saugumą, nelaimės atveju išsiaiškinti, kas lankosi mūsų pastate, padidinti apsilankymų skaičių ir stebėti, kiek asmenų lankosi mūsų pastatuose ir salonuose. Jūs turite teisę bet kada nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu jūsų apsilankymų registracijos tikslais (žr. 10 punktą).

5.7 ANALIZUODAMI DUOMENIS IR KURDAMI STATISTIKĄ

„Unilin Group“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis analitiniais ir statistiniais tikslais. Statistiniai tikslai – tai bet kokia asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo operacija, reikalinga statistiniams tyrimams atlikti arba statistiniams rezultatams apskaičiuoti. „Unilin Group“ naudoja įvairias analitines priemones, kuriomis susieja asmens duomenis ir gauna informacijos iš įvairių duomenų šaltinių.

Šiuo tikslu galime tvarkyti šiuos asmens duomenis, kaip antai jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą ar kitus kontaktinius duomenis arba asmeninę informaciją.

Atsižvelgiant į konkretų atvejį, šie duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėtu „Unilin Group“ interesu vertinti ir tobulinti mūsų rinkodaros kampanijas, analizuoti mūsų pardavimų ataskaitas ir vizualizuoti mūsų elektroninės prekybos duomenis.

Statistiniais tikslais tvarkant duomenis gaunami apibendrinti duomenys. Mes nenaudojame apibendrintų duomenų ar jūsų asmens duomenų pagrįsdami jais su jumis susijusias priemones ar sprendimus.

5.8 TECHNINIAM IR FUNKCINIAM MŪSŲ INTERNETO SVETAINIŲ VALDYMUI

Slapukais ir kitomis technologijomis gautus asmens duomenis tvarkome savo interneto svetainių techninio ir funkcinio valdymo tikslais, siekdami individualizuoti interneto svetaines ir užtikrinti, kad jomis būtų lengva naudotis. Naudodamiesi jūsų duomenimis galime patikrinti, kaip naudojamasi mūsų interneto svetaine, ir patobulinti jos turinį bei išdėstymą (pvz., A/B testavimas). Šie duomenys taip pat leidžia mums tinkamai apsaugoti savo interneto svetainę.

Šiuo tikslu galime tvarkyti šiuos duomenis, kaip antai jūsų IP adresą, aplankytus puslapius, naudojamą naršyklę, anksčiau aplankytas interneto svetaines, geografinius duomenis, pavyzdžiui, jūsų buvimo vietą, pageidaujamą kalbą, apsilankymo laiką ir trukmę.

Šie duomenys tvarkomi vadovaujantis jūsų nedviprasmišku sutikimu (užfiksuotu mūsų slapukų juostoje) arba teisėtu „Unilin Group“ interesu užtikrinti gerai veikiančią ir saugią interneto svetainę bei pateikti puslapius su jums aktualiu turiniu.

Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus, rasite mūsų slapukų naudojimo taisyklėse, kurios pateiktos kiekvienos interneto svetainės poraštėje.

6. KAS GALI SUSIPAŽINTI SU JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

„Unilin Group“ rūpestingai atsirenka šalis, kurioms atskleidžia jūsų asmens duomenis. Visais atvejais užtikrinsime, kad būtų taikomos pakankamos apsaugos priemonės, užtikrinančios jūsų duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Toliau išvardytais atvejais jūsų asmens duomenimis galime dalytis su trečiosiomis šalimis:

 • Pardavėjai (salonai), platintojai, prekybos atstovai, mažmenininkai ir „Unilin Group“ montuotojai – pavyzdžiui, kad jie galėtų su jumis susisiekti ir susitarti dėl susitikimo, dėl jūsų vartotojo projekto ir pan. Daugeliu atvejų šios šalys yra atskiri duomenų valdytojai, todėl patariame susipažinti su jų privatumo apsaugos gairėmis.
 • Mūsų vardu veikiantys duomenų tvarkytojai, pavyzdžiui, rinkodaros agentūros, komunikacijos bendrovės, prieglobos bendrovės, reklaminių pranešimų siuntimo paslaugų teikėjai, programinės įrangos teikėjai, analizės paslaugų teikėjai, duomenų sekimo bendrovės (pvz., „Lead Forensics“) ir pan. „Unilin Group“ sudaro duomenų tvarkymo sutartis su šalimis, kurios turi teisę susipažinti su asmens duomenimis, kad galėtų teikti savo paslaugas.
 • Įvairūs kiekvieno „Unilin Group“ subjekto verslo padaliniai, įskaitant mūsų patronuojančiąją bendrovę „Mohawk Industries Inc.“ ir kitas susijusias „Unilin Group“ bendroves, kaip apibrėžta šių privatumo apsaugos gairių 2 punkte.
 • Verslo partneriai, pavyzdžiui, trečiosios šalys, su kuriomis vykdome bendras akcijas ar programas.
 • IT paslaugų teikėjai, teikiantys techninę pagalbą.
 • Mokėjimo paslaugų teikėjai.
 • Advokatai ir išorės konsultantai: tam tikrais atvejais „Unilin Group“ gali perduoti jūsų asmens duomenis advokatams ir išorės konsultantams, jei to reikia, kad jie galėtų mus konsultuoti arba apginti mūsų teises.
 • Valdžios institucijos: tam tikrais atvejais „Unilin Group“ gali perduoti jūsų asmens duomenis priežiūros institucijoms arba policijos, teisminėms ar kitoms institucijoms, jei manome, kad privalome tai padaryti pagal galiojančius teisės aktus ar taisykles arba remdamiesi kitu teisėtu prašymu ar nurodymu.
 • Socialinė žiniasklaida: socialinė žiniasklaida gali susipažinti su informacija, surinkta naudojant slapukus ir kitas technologijas (galbūt per „Unilin“ interneto svetainėse įdiegtus įskiepius).
 • Galimi bendrovės pirkėjai: mažai tikėtinu atveju, jeigu visą mūsų verslą ar jo dalį įsigytų trečioji šalis, jūsų informacija būtų perduota pirkėjui.

 

7. AR „UNILIN GROUP“ TVARKO JŪSŲ DUOMENIS UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) RIBŲ?

Kai kuriais atvejais jūsų duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai už EEE ribų 5 punkte aprašytais tikslais. Grupė „Unilin Group“ priklauso bendrovei „Mohawk Industries Inc.“, kurios pagrindinė būstinė yra Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Todėl „Unilin Group“ yra įsipareigojusi užtikrinti tinkamą ir pakankamą jūsų duomenų apsaugos lygį, visų pirma užtikrindama, kad mes galėtume remtis sprendimu dėl tinkamumo pagal BDAR 45 straipsnį, kai nustatome standartines sutarčių sąlygas pagal BDAR 46 straipsnio 2 dalį arba naudojame bet kokias kitas tinkamas apsaugos priemones, kaip numatyta BDAR V skyriuje.

Jei turite klausimų arba norite gauti daugiau informacijos apie savo asmens duomenų perdavimą už EEE ribų, galite siųsti prašymą su nurodyta data ir parašu „Unilin“ duomenų apsaugos pareigūnui. Mūsų kontaktinius duomenis rasite 13 punkte.

8. KAIP SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

„Unilin Group“ stengiasi kuo geriau apsaugoti jūsų asmens duomenis, taikydama administracines, technines ir organizacines priemones. Todėl „Unilin Group“ sukūrė keletą procedūrų, kurias taiko mūsų darbuotojai.

Be to, „Unilin Group“ įsipareigojo užtikrinti, kad paslaugų teikėjai, tvarkantys asmens duomenis „Unilin Group“ vardu, taip pat taikytų atitinkamas technines ir organizacines priemones.

9. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis „Unilin Group“ saugos tiek laiko, kiek reikės šiose privatumo apsaugos gairėse nurodytiems tikslams įgyvendinti. Ilgesnio saugojimo laikotarpio gali būti reikalaujama pagal teisinius ar sutartinius įsipareigojimus arba kilus ginčui.

Jei netaikomas teisės aktuose numatytas saugojimo laikotarpis, „Unilin Group“ tvarkys jūsų duomenis bent jau tol, kol su jumis turės (sutartinių) santykių.

10. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI?

Pagal BDAR jums suteikiamos atitinkamos teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis. Kai kurios teisės turi labai konkrečią taikymo sritį arba joms taikomos specialios sąlygos ar išimtys.

10.1 TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, galite mūsų paklausti, ar tvarkome jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais tai darome. Daugiau informacijos rasite BDAR 15 straipsnyje.

10.2 TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS

Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su jumis susiję asmens duomenys. Daugiau informacijos rasite BDAR 16 straipsnyje.

10.3 TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS

Tam tikrais atvejais galite prašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kai asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami, kai asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, o jūs savo sutikimą atšaukiate ir pan.

Kai kuriais išimtiniais atvejais „Unilin Group“ neprivalo tenkinti jūsų prašymo ištrinti jūsų asmens duomenis. Daugiau informacijos rasite BDAR 17 straipsnyje.

10.4 TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, pavyzdžiui, jei jūs užginčijate savo asmens duomenų tikslumą, jei asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir pan. Duomenų tvarkymo apribojimas reiškia, kad jūsų duomenis galime saugoti tik laikinai, išskyrus atvejus, kai jūs vis dėlto sutinkate, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi vykstant teismo procesui arba dėl viešojo intereso. Vėliau apribojimas gali būti atšauktas. Daugiau informacijos rasite BDAR 18 straipsnyje.

10.5 TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

Jeigu jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi jūsų sutikimu arba vykdydami sutartį, jūs galite paprašyti, kad jūsų duomenis persiųstume jums patiems arba kitam duomenų valdytojui (jei tai techniškai įmanoma). Išimtiniais atvejais „Unilin Group“ neprivalo tenkinti jūsų prašymo. Daugiau informacijos rasite BDAR 20 straipsnyje.

10.6 TEISĖ NESUTIKTI

Jūs galite mus informuoti apie konkrečias priežastis, dėl kurių nesutinkate su konkrečiu tvarkymu, pagrįstu „Unilin Group“ teisėtu interesu arba atsižvelgiant į viešąjį interesą. Jei šios konkrečios priežastys yra viršesnės už mūsų teisėtus interesus, duomenų tvarkymą nutrauksime. „Unilin Group“ negali tenkinti jūsų prašymo, kai jūsų asmens duomenis tvarkome teisinio reikalavimo tikslais. Daugiau informacijos rasite BDAR 21 straipsnyje.

10.7 TEISĖ NESUTIKTI SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

Jeigu jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs visada galite paprašyti, nenurodydami konkrečios priežasties, kad jūsų asmens duomenų nebetvarkytume. Ši teisė apima teisę nesutikti su profiliavimu, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Daugiau informacijos rasite BDAR 21 straipsnyje.

10.8 TEISĖ NEBŪTI PROFILIUOJAMAM

„Unilin Group“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis profiliavimo tikslais, kaip paaiškinta šių privatumo apsaugos gairių 5.3 punkte). Kadangi šis profiliavimas vykdomas tik tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kada nesutikti su profiliavimu mūsų tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami konkrečios priežasties (kaip paaiškinta 10.7 punkte). Daugiau informacijos rasite BDAR 21 straipsnyje.

10.9 TEISĖ BET KURIUO METU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ

Jeigu jūsų duomenys tvarkomi vadovaujantis jūsų sutikimu, jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tačiau tai nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

10.10 NAUDOJIMASIS MINĖTOMIS TEISĖMIS

Jūs galite lengvai ir įvairiais būdais pasinaudoti minėtomis teisėmis, pavyzdžiui, el. paštu, paštu, užpildydami kontaktinę formą mūsų interneto svetainėje arba kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo skyrių „Unilin Group“ parduotuvėje, kurioje dažniausiai lankotės. Privatumo ir saugumo sumetimais galime paprašyti jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento. Mūsų kontaktinius duomenis rasite 13 punkte.

10.11 KOMPETENTINGA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 77 straipsnį jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai toje vietoje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas. Belgijoje esančios „Unilin Group“ pagrindinės būstinės priežiūros institucija yra Belgijos duomenų apsaugos institucija, su kuria galima susisiekti adresu contact@apd-gba.be.

Su kitomis atitinkamų valstybių priežiūros institucijomis galima susisiekti adresu:

Nyderlandai
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
(+31) - (0)70 - 888 85 00
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Liuksemburgas
National Commission for Data Protection (NCDP) / Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)
(+352) 26 10 60 -1 info@cnpd.lu
Prancūzija
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
+33 (0)1 53 73 22 22
Ispanija
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
+34 901 100 099
+34 91 266 35 17
dpd@agpd.es
Italija
Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)
+39 06,696771
protocollo@gpdp.it
+39 06.69677.2917
urp@gpdp.it
Jungtinė Karalystė
Information Commissioner’s Office (ICO)
+44 (0)303 123 1113
Airija
Data Protection Commission (DPC)
+353 (0)76 110 4800
+353 (0)57 868 4800
info@dataprotection.ie
Vokietija
Skirtingose federacinėse žemėse skirtingos institucijos
Įvairių institucijų kontaktinius duomenis rasite šiuo adresu: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html
Danija
The Data Protection Agency (Datatilsynet)
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
Suomija
The Office of the Data Protection Ombudsman
Privatiems asmenims: +358 (0)29 566 6777
Kontrolieriams: +358 (0)29 566 6778
tietosuoja@om.fi
Norvegija
The Data Protection Authority
+47 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no
Švedija
Integritetsskyddsmyndigheten / Swedish Authority for Privacy Protection (IMY)
+46 (0)8 657 61 00
imy@imy.se

11. O KAIP DĖL NUORODŲ Į KITAS INTERNETO SVETAINES IR SOCIALINĘ ŽINIASKLAIDĄ?

„Unilin Group“ interneto svetainėse gali būti nuorodų (pavyzdžiui, per hiperteksto saitus, socialinių tinklų įskiepius, nuorodas į socialinės žiniasklaidos operatorius) į kitas interneto svetaines, kurias siūlo kitos bendrovės arba socialinė žiniasklaida. „Unilin Group“ visada pataria pasidomėti šių svetainių privatumo apsaugos gairėmis.

11.1 „UNILIN GROUP“ SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PUSLAPIAI

„Unilin Group“ turi puslapius „LinkedIn“, „Twitter“, „Facebook“ ir „Instagram“ tinkluose. Kai lankotės šiuose puslapiuose, jūsų duomenys, naudojantis slapukais, perduodami atitinkamo socialinio tinklo operatoriui. Socialiniai tinklai gali gauti atitinkamą informaciją, pavyzdžiui, kokiose svetainėse šiuo metu ir anksčiau lankėtės, ir jūsų IP adresą. Kai lankotės šiuose puslapiuose, gali būti, kad iš atitinkamo socialinio tinklo mes gausime apibendrintus duomenis, t. y. statistinius duomenis apie tai, ar dažnai mūsų puslapius peržiūri socialinės žiniasklaidos naudotojai.

Informaciją apie duomenų rinkimo apimtį ir tikslą, taip pat tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą socialiniuose tinkluose bei informaciją apie teises ir nustatymus, apsaugančius jūsų privatumą, rasite šių socialinių tinklų privatumo apsaugos gairėse (jas rasite čia: Facebook, LinkedIn, Twitter ir Instagram).

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Unilin Group“ naudoja slapukus, rasite mūsų slapukų naudojimo taisyklėse, kurios pateiktos kiekvienos interneto svetainės poraštėje.

11.2 DALIJIMOSI SOCIALINĖJE ŽINIASKLAIDOJE GALIMYBĖS

Mūsų interneto svetainėje galite dalytis turiniu naudodamiesi „LinkedIn“, „Twitter“, „Facebook“, „Instagram“, „Pinterest“, „YouTube“, „Whatsapp“ ir „Snapchat“. Naudojantis šiomis socialinio įskiepio funkcijomis (pvz., mygtuku „bendrinti“ ir pan.), informacija apie naudojimąsi tiesiogiai iš jūsų naršyklės perduodama atitinkamam socialiniam tinklui. Jei lankydamiesi mūsų interneto svetainėje jau esate užsiregistravę socialiniame tinkle, to socialinio tinklo operatorius gali per socialinius įskiepius priskirti šį apsilankymą prie jūsų asmeninės paskyros. Jei dar nesate socialinio tinklo narys, socialiniai tinklai per socialinius įskiepius vis tiek gali gauti ir išsaugoti jūsų IP adresą ir informaciją apie jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą.

Jeigu tiesiogiai dalijatės mūsų svetainės turiniu socialinio tinklo puslapyje, jūsų asmens duomenys bus matomi šių socialinių tinklų lankytojams. Informaciją apie duomenų rinkimo apimtį ir tikslą, taip pat tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą socialiniuose tinkluose bei informaciją apie teises ir nustatymus, apsaugančius jūsų privatumą, rasite šių socialinių tinklų privatumo apsaugos gairėse (jas rasite čia: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp, ir Snapchat).

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Unilin Group“ naudoja slapukus, rasite mūsų slapukų naudojimo taisyklėse, kurios pateiktos kiekvienos interneto svetainės poraštėje.

12. KAIP BŪSITE INFORMUOJAMI APIE ŠIŲ PRIVATUMO APSAUGOS GAIRIŲ PAKEITIMUS

Ši privatumo apsaugos gairių versija pastarąjį kartą buvo pakeista 2021 m. liepos 27 d.

Mes norime suteikti jums geriausias paslaugas. Todėl šios privatumo apsaugos gairės gali būti keičiamos. Patariame reguliariai peržiūrėti šias privatumo apsaugos gaires mūsų interneto svetainėse. Apie visus reikšmingesnius pakeitimus bus pranešta naudojantis kitais komunikacijos būdais.

13. Į KĄ GALITE KREIPTIS NORĖDAMI PASINAUDOTI SAVO TEISĖMIS?

Jei turite papildomų klausimų ar skundų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, „Unilin Group“ interneto svetainių ar šių privatumo apsaugos gairių, visada galite su mumis susisiekti:

 • naudodamiesi mūsų interneto svetainėje esančia kontaktine forma;
 • el. paštu: privacy@unilin.com;
 • paštu:
  UNILIN – Data Protection Counsel
  Ooigemstraat 3
  8710 Wielsbeke
  Belgija

 


1„Unilin Group“ sudaro šios bendrovės: „Avelgem Green Power CV“ (Reg.nr. 0562.874.370, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Belgija), „Berghoef GMBH“ (Reg.nr. 704018, Hardrain 3 Bischweier 76476, Vokietija), „Berghoef – Hout BV“ (Reg.nr. 33151757, Bolstoen 11, (1046AS) Amsterdam, Nyderlandai), „Unilin Resins BV“ (Reg.nr. 0441.306.943, Moervaartkaai 7, 9042 Ghent, Belgija), IVC BV (Reg.nr. 0866.682.231, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Belgija), „Mohawk International Services BV“ (Reg.nr. 0459.510.180, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgija), „Unilin BV“ (Reg.nr. 0405.414.072, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgija), Unilin Insulation Feluy srl (Reg.nr. 0844.185.852, Rue Zénobe Gramme sn, 7181 Seneffe, Belgija), „Unilin ApS“ (Reg.nr. 21 51 19 78,Bygaden 19, Folle, 8410 Ronde, Danija), „Unilin Finland OY“ (Reg.nr. 0927660-1, PB 57, 00811 Helsingfors, Suomija), „IVC France S.à.r.l.“ (Reg.nr. 519.624.043, 130 Boulevard de la Liberté, 59000 Lille, Prancūzija), „Unilin Flooring SAS“ (Reg.nr. 423 483 007, 7 Rue du Parc de Clany, 78000 Versailles, Prancūzija), „Unilin Panels SAS“ (Reg.nr. 479 086 597, 7 Rue du Parc de Clagny, VERSAILLES, FR 78000, Prancūzija), „Unilin Insulation SAS“ (Reg.nr. 325 032 878, 1-3 Rue d'Aurion, Immeuble Estréo, Rosny Sous Bois, Cedex 93110, Prancūzija), „Unilin Insulation Sury SAS“ (Reg.nr. 538 125 956, Zone d’Activité Commerciale des Plaines, Rue de l’Orme, 42450 Sury Le Comtal, Prancūzija), „Unilin SAS“ (Reg.nr. 420 482 119, Zone Ind. CS Bazeilles 40913, 08209 Sedan Cedex, Prancūzija), „Unilin GmbH“ (Reg.nr. 731237, Hardrain 3, Bischweier D-76476, Vokietija), „Flooring Industries Limited S.à r.l.“ (Reg.nr. 132722, 10b rue des Mérovingiens, ZI Bourmicht, 8070 Bertrange, Liuksemburgas), „Flooring Industries Limited S.à r.l.“ filialas Belgijoje (Reg.nr. 132.722, Vredestraat 57, 8790 Waregem, Belgiija), „Xtratherm Limited“ (Reg.nr. 331130, Liscarton Industrial Estate, Kells Road, Navan (Co.Meath), Airija), „IVC Luxembourg S.à r.l.“ (Reg.nr. 110382, Route de Winseler 26, 9577 Wiltz, Liuksemburgas), „Cevotrans BV“ (Reg.nr. 18017706, Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Nyderlandai), „Flooring XL B.V.“ (Reg.nr. 34273963, Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Nyderlandai), „Unilin Beheer BV“ (Reg.nr. 29024050, Beneluxstraat 1, 5061 KD Oisterwijk, Nyderlandai), „Unilin Insulation BV“ (Reg.nr. 18024618, Beneluxstraat 1, bus 3, 5060 AA Oisterwijk, Nyderlandai), „Unilin Norway AS“ (Reg.nr. 918 119 361,Veritasveien 16, 1363 Hovik, Norvegija), „Unilin Spain SL“ (Reg.nr. B96886510,pz del Ayuntamiento, Num.3 p.1, Sant Boi de Llobregat, Barcelona 08830, Ispanija), „IVC Group GMBVH“ (Reg.nr. 67588, Reisholzer Werftstraße 33, Düsseldorf 40589, Vokietija), „Unilin Nederland BV“ (Reg.nr. 24154333,Boterdiep 56, Rotterdam 3077 AW, Nyderlandai), „Unilin Italia S.R.L.“ (Reg.nr. 02399050307, Via Linussio 52 Udine 33100, Italija), „Unilin Nordic AB“ (Reg.nr. 556077-6006, Hyllie Boulevard 39, Malmö 215 37, Švedija), „IVC Group Limited“ (Reg.nr. 07955360, Unit 5, Westside Park, Raynesway, Derby, United Kingdom, GB DE21 7AZ, Jungtinė Karalystė), „Unilin Distribution Ltd“ (Reg.nr. NI025830, Unit 5 Rampart Business Park, Rampart, Newry, Jungtinė Karalystė) ir „Xtratherm UK Limited“ (Reg.nr. 04404208, Park Road Holmewood Industrial, Park Holmewood, Chesterfield, Derbyshire, GB S425UY, Jungtinė Karalystė).