ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ UNILIN

ΕΚΔΟΣΗ 2022

Το παρόν έγγραφο είναι η πολιτική απορρήτου του «Ομίλου Unilin» (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «Όμιλος Unilin» ή «εμείς/εμάς»).

Στόχος της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι η ενημέρωσή σας για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Όμιλος Unilin μέσω των ιστοτόπων, των εντύπων επικοινωνίας ή των παρόχων δεδομένων του, ώστε να σας εξηγήσουμε γιατί συλλέγουμε τα εν λόγω δεδομένα και πώς υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα σας.

Πρέπει να διαβάσετε την παρούσα πολιτική απορρήτου μαζί με την πολιτική κάθε αντίστοιχου ιστοτόπου για τα cookie στο υποσέλιδο του ιστοτόπου.

1 ΠΌΤΕ ΙΣΧΎΕΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ;

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (π.χ. στο περιβάλλον των ιστοτόπων της), εκτός αν υπάρχει διαθέσιμη κάποια πιο συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου.
Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει αν δεν πραγματοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Όμιλο Unilin. Για παράδειγμα, στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο Unilin και δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα (όπως η εφαρμογή Quick-Step RoomScan).

2 ΠΟΙΟΣ ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΑΣ;

Η αρμόδια οντότητα του Ομίλου Unilin [1] που υποβάλλει σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της (για παράδειγμα, η οντότητα με την οποία έχετε συνάψει μια σύμβαση, στην οποία έχετε δώσει τα προσωπικά δεδομένα σας, της οποίας τον ιστότοπο επισκέπτεστε...) έχει την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτό σημαίνει ότι ο Όμιλος Unilin καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους θα πραγματοποιείται επεξεργασία των δεδομένων σας και τις αντίστοιχες μεθόδους.
Ο Όμιλος Unilin έχει διορίσει έναν Σύμβουλο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας για όλες τις ερωτήσεις που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Συμβούλου Προστασίας Δεδομένων στην ενότητα 13 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

3 ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΕΣΆΣ ΥΠΟΒΆΛΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρεις τρόπους:

3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΊΝΕΤΕ ΕΣΕΊΣ

Καταρχάς, λαμβάνουμε τις πληροφορίες σας όποτε μας τις κοινοποιείτε. Για παράδειγμα, αυτό ισχύει όποτε συμπληρώνετε ένα έντυπο στον ιστότοπό μας (π.χ. ένα έντυπο για λήψη φυλλαδίων, ένα έντυπο επικοινωνίας, ένα έντυπο σύγκρισης δαπέδων) ή σε μια εμπορική έκθεση· όποτε ζητάτε να λάβετε ένα φυλλάδιο ή ένα δείγμα· όποτε ζητάτε να κλείσετε ένα ραντεβού σε έναν από τους εκθεσιακούς χώρους μας ή με έναν από τους αντιπροσώπους μας· όποτε συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό· όποτε κάνετε εγγραφή για λήψη του ενημερωτικού δελτίου μας ή μιας συγκεκριμένης προσφοράς κλπ.
Στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως λαμβάνουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τα στοιχεία της διεύθυνσής σας (οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη και χώρα) και την ημερομηνία γέννησής σας, την ημερομηνία του ραντεβού σας και άλλα προσωπικά στοιχεία σας και/ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Μερικές φορές σάς ζητούμε σχόλια, προτάσεις ή άλλες πληροφορίες για τους ιστοτόπους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

3.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΑΥΤΌΜΑΤΑ

Όποτε περιηγείστε στον ιστότοπό μας ή λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία μας, λαμβάνουμε δεδομένα από παρόχους cookie ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθορίζοντας pixel (π.χ. Facebook Pixel) για τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας, όπως για τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, για τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, για το αν ανοίξατε κάποιο email ή κάνατε κλικ σε κάποιον σύνδεσμο κλπ. Μπορούμε να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε αυτόματα με τις πληροφορίες που μας δίνετε εσείς για να αναλύσουμε τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookie από τον Όμιλο Unilin μπορείτε να βρείτε στην πολιτική μας για τα cookie στο υποσέλιδο κάθε αντίστοιχου ιστοτόπου.

3.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ

Μερικές φορές, λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες από τρίτους, όπως πληροφορίες από συνεργάτες, εμπόρους, προμηθευτές, διανομείς, τεχνικούς εγκατάστασης (π.χ. μέσω πλατφορμών όπως η διαδικτυακή εφαρμογή Quick-Step Connect) και εταιρείες συλλογής δεδομένων ή από επαγγελματίες παρόχους δεδομένων (όπως από την εταιρεία Bisnode, από εκθέσεις κατασκευών κλπ). 
Στην περίπτωση αυτή, συνήθως λαμβάνουμε δεδομένα όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας, τα στοιχεία της διεύθυνσής σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας, πληροφορίες σχετικά με το έργο κατασκευής ή ανακαίνισής σας, την παραγγελία σας (για ένα δείγμα) και/ή τις ερωτήσεις σας. 

4 ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΑΣ;

Γενικά, ο Όμιλος Unilin υποβάλλει σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας για διάφορους σκοπούς, οι οποίοι επεξηγούνται αναλυτικότερα παρακάτω. Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ο Όμιλος Unilin βασίζεται στα εξής:

5 ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΥΠΟΒΆΛΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Ανάλογα με την ενδιαφερόμενη οντότητα, ο Όμιλος Unilin υποβάλλει σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς που παρατίθενται παρακάτω. 

5.1 ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΏΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΊΛΑΤΕ

Αν δώσετε μια παραγγελία μέσω του ιστοτόπου μας ή μέσω ενός καταστήματος λιανικής πώλησης ή ενός τεχνικού εγκατάστασης, θα υποβάλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας για να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τα δείγματα που παραγγείλατε. Για τον σκοπό αυτό, μπορούμε να υποβάλουμε σε επεξεργασία δεδομένα όπως το όνομά σας, την επωνυμία της εταιρείας σας, τη διεύθυνση email σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνσή σας, την ημερομηνία γέννησής σας και πληροφορίες για τα έργα σας και την αλληλογραφία σας με τον Όμιλο Unilin.
Τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του αιτήματός σας για προσυμβατικά μέτρα ή βάσει της υλοποίησης μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος ή βάσει του έννομου συμφέροντος του Ομίλου Unilin για την υλοποίηση της συμφωνίας του με τους προμηθευτές του (εμπόρους και προμηθευτές) και την παροχή άριστων υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών προς εσάς. 

5.2 ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΉΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΆΛΛΑ ΑΙΤΉΜΑΤΑ 

Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή σε αιτήματά σας (π.χ. όποτε ζητάτε να λάβετε ένα φυλλάδιο, να σας στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο για τα αγαπημένα σας προϊόντα του Ομίλου Unilin, να κλείσετε ραντεβού με έναν από τους αντιπροσώπους μας ή σε έναν από τους εκθεσιακούς χώρους μας κλπ). 
Για τον σκοπό αυτό, μπορούμε να υποβάλουμε σε επεξεργασία δεδομένα όπως το όνομά σας, την επωνυμία της εταιρείας σας, τη διεύθυνση email σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνσή σας, την ημερομηνία γέννησής σας και πληροφορίες για τα έργα σας και την αλληλογραφία σας με τον Όμιλο Unilin.
Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα εν λόγω δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον του Ομίλου Unilin για να μπορέσουμε να απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ερωτήσεις και στα αιτήματά σας και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

5.3 ΓΙΑ ΆΜΕΣΟ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΌ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ UNILIN 

Γενικό άμεσο μάρκετινγκ
Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε για νέες πληροφορίες, καμπάνιες και προωθητικές ενέργειες που αφορούν τις μάρκες, τις οντότητες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και τις δραστηριότητες ή άλλες προωθητικές ενέργειές μας, να ζητήσουμε τη γνώμη σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να ακούσουμε τα σχόλιά σας και να διαχειριστούμε τη συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς μας. Μπορούμε να σας στείλουμε υλικό άμεσου μάρκετινγκ μέσω email, γραπτού μηνύματος, τηλεφώνου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης (όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται το Facebook, το WhatsApp και το LinkedIn), των ιστοτόπων μας και συνδεδεμένων ιστοτόπων ή SMS. Για τον σκοπό αυτό, μπορούμε να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση email σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την προτιμώμενη γλώσσα και το έργο ή την περιοχή που σας ενδιαφέρει.
Μπορούμε να σας στείλουμε υλικό άμεσου μάρκετινγκ με βάση τη συγκατάθεσή σας κατά την εγγραφή σας για λήψη υλικού άμεσου μάρκετινγκ μέσω του ιστοτόπου μας. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να επιλέξετε αν θα μας δώσετε τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή (ανατρέξτε στην ενότητα 10).

Σας στέλνουμε υλικό άμεσου μάρκετινγκ με βάση το έννομο συμφέρον μας να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα μας όταν αγοράζετε προϊόντα μας. Σε κάθε email, σας δίνουμε τη δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή σας αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τις εν λόγω πληροφορίες. Στέλνουμε υλικό άμεσου μάρκετινγκ μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα με παρόμοια προφίλ με βάση το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση των προϊόντων μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή (ανατρέξτε στην ενότητα 10).

Προσωπικοποιημένο άμεσο μάρκετινγκ

Επίσης, μπορούμε να υποβάλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ομίλου Unilin ή για να σας στέλνουμε προσωπικοποιημένες πληροφορίες ή διαφημίσεις. Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλουμε σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τη διεύθυνσή σας. 

Μπορούμε να καταρτίσουμε ένα προφίλ με βάση τη διαδικτυακή ή αγοραστική συμπεριφορά σας. Στο εν λόγω προφίλ, λαμβάνουμε υπόψη τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, για παράδειγμα όσον αφορά τις σελίδες που επισκεφτήκατε, τους συνδέσμους στους οποίους κάνατε κλικ, τα προϊόντα που είδατε και τα προϊόντα που αγοράσατε και άλλα προϊόντα που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Λαμβάνουμε τις πληροφορίες αυτές μέσω των cookie που έχουμε καθορίσει στον ιστότοπό μας ή μέσω της προγενέστερης αγοραστικής συμπεριφοράς σας, όπως αποτυπώνεται στο προφίλ σας ως πελάτη. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται στο προφίλ, μπορούμε να σας στέλνουμε πληροφορίες και διαφημίσεις, δηλαδή πληροφορίες και διαφημίσεις όσον αφορά προϊόντα που ταιριάζουν με το προφίλ σας ή ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τρίτων, όπως του Facebook, προκειμένου να εντοπίσουμε το ενδιαφερόμενο και το «πιθανό» κοινό για να διαφημίσουμε τα προϊόντα μας σε άτομα με παρόμοια προφίλ. Για τον σκοπό αυτό, μπορούμε να υποβάλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση email σας, την ημερομηνία γέννησής σας, την ηλικία σας, το φύλο σας, τη θέση εργασίας σας, την επωνυμία της εταιρείας σας, την προτιμώμενη γλώσσα σας και συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Μπορούμε να καταρτίσουμε το προφίλ σας και να σας στέλνουμε προσωπικοποιημένο υλικό άμεσου μάρκετινγκ βάσει της συγκατάθεσης που μας δίνετε όταν αποδέχεστε τα cookie που συλλέγουν τις εν λόγω πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookie. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή (ανατρέξτε στην ενότητα 10).

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookie από τον Όμιλο Unilin μπορείτε να βρείτε στην πολιτική μας για τα cookie στο υποσέλιδο κάθε αντίστοιχου ιστοτόπου. 

5.4 ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΓΑΝΏΝΟΥΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Ο Όμιλος Unilin μπορεί να υποβάλει σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας όποτε συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό που διοργανώνεται από τον Όμιλο Unilin προκειμένου να σας ενημερώνει διαρκώς για τα αποτελέσματα. 

Για τον σκοπό αυτό, συνήθως υποβάλλουμε σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας, χρηματοοικονομικά δεδομένα (όπως τιμολόγιο της αγοράς σας), φωτογραφίες, βίντεο και άλλα προσωπικά δεδομένα που έχουν σχέση με τον καθορισμό των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της διοργάνωσης του διαγωνισμού βάσει της συγκατάθεσης που μας δίνετε κατά τη συμπλήρωση του εντύπου συμμετοχής στον διαγωνισμό. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή (ανατρέξτε στην ενότητα 10).

5.5 ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΆΣΧΟΥΜΕ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΣΤΑ ΈΡΓΑ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΉΣ ΣΑΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΜΑΣ

Αν επισκεφθείτε έναν πωλητή (έμπορο ή τεχνικό εγκατάστασης που διανέμει τα προϊόντα μας), ο πωλητής μπορεί να δημιουργήσει ένα έργο καταναλωτή για λογαριασμό σας στις πλατφόρμες που θέτουμε στη διάθεση των πωλητών μας, όπως η διαδικτυακή εφαρμογή Quick-Step Connect. Οι πλατφόρμες αυτές δίνουν στους πωλητές τη δυνατότητα (i) να σας δίνουν πληροφορίες για τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, (ii) να προσθέτουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να σας ενημερώνουν διαρκώς για το έργο, (iii) να μεταφορτώνουν φωτογραφίες του χώρου που θέλετε να ανακαινίσετε προκειμένου να μπορούν να σας δείξουν την πιθανή εμφάνισή του μετά την εγκατάσταση των προϊόντων, (iv) να παραγγέλλουν ένα δείγμα για λογαριασμό σας, (v) να προτείνουν τα παρελκόμενα που ταιριάζουν, (vi) να υπολογίζουν αυτόματα τα υλικά που είναι απαραίτητα για το έργο και (vii) να προσφέρουν συμβουλές για την ολοκλήρωση ή την προετοιμασία του έργου.
 
Προσφέροντας στους προμηθευτές μας τις εν λόγω πλατφόρμες, ο Όμιλος Unilin υποβάλλει σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας. Ο Όμιλος Unilin και οι προμηθευτές του είναι από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όσον αφορά τον συγκεκριμένο σκοπό. Συνιστούμε να ανατρέχετε πάντα στην πολιτική απορρήτου του προμηθευτή σας για το θέμα αυτό.

Οι πωλητές δημιουργούν ένα έργο καταναλωτή μέσω της πλατφόρμας και παρέχουν στη Unilin τα προσωπικά δεδομένα σας όσον αφορά το έργο καταναλωτή βάσει της συγκατάθεσής σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή (ανατρέξτε στην ενότητα 10).

Ο Όμιλος Unilin θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας για τους δικούς του σκοπούς προκειμένου να σας παραδώσει δείγματα στο σπίτι αν το έχετε ζητήσει (ανατρέξτε στον σκοπό που παρατίθεται στην ενότητα 5.1). 

Για τον σκοπό αυτό, μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομά σας, την επωνυμία της εταιρείας σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση email σας, τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία του έργου καταναλωτή και πρόσθετες σημειώσεις για το έργο. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη Unilin στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός έργου καταναλωτή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής είναι απαραίτητη για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας και βασίζεται στο έννομο συμφέρον του Ομίλου Unilin και των προμηθευτών του για την παροχή ορθών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα στους καταναλωτές. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς της καταγραφής των επισκεπτών (ανατρέξτε στην ενότητα 10).

5.6 ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΆΨΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΈΠΤΕΣ ΣΤΑ ΚΤΉΡΙΑ Ή ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ ΜΑΣ

Ο Όμιλος Unilin μπορεί να υποβάλει σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας όποτε επισκέπτεστε ένα από τα κτήρια ή τους εκθεσιακούς χώρους μας. Καταγράφουμε τους επισκέπτες στα κτήρια και στους εκθεσιακούς χώρους μας για να τους παράσχουμε τον κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο Wi-Fi μέσω email, για λόγους ασφάλειας (δηλαδή για να τους δώσουμε έναν οδηγό επισκέπτη που περιέχει πληροφορίες για θέματα ασφάλειας και τις ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) και για να μετρήσουμε πόσα άτομα επισκέπτονται τα κτήρια και τους εκθεσιακούς χώρους μας.

Για τον σκοπό αυτό, μπορούμε να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας και το όνομα του υπαλλήλου της Unilin που πρόκειται να επισκεφτείτε. 

Υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της καταγραφής των επισκεπτών με βάση το έννομο συμφέρον μας να διαφυλάσσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών μας, να γνωρίζουμε ποιος επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις μας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να βελτιώνουμε τη διαδικασία των επισκέψεων και να παρακολουθούμε διαρκώς πόσα άτομα επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις και τους εκθεσιακούς χώρους μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς της καταγραφής των επισκεπτών (ανατρέξτε στην ενότητα 10).

5.7 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΎΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΛΟΎΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Ο Όμιλος Unilin μπορεί να υποβάλει σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς ανάλυσης και άντλησης στατιστικών στοιχείων. Οι σκοποί άντλησης στατιστικών στοιχείων είναι όλες οι διαδικασίες για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οι οποίες είναι απαραίτητες για τη στατιστική έρευνα ή τη συγκέντρωση στατιστικών αποτελεσμάτων. Ο Όμιλος Unilin χρησιμοποιεί ποικίλα εργαλεία ανάλυσης για τη σύνδεση προσωπικών δεδομένων και τη λήψη εμπεριστατωμένων πληροφοριών από διάφορες πηγές δεδομένων. 

Για τον σκοπό αυτό, μπορούμε να υποβάλουμε σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας, και άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας ή προσωπικές πληροφορίες σας. 
Ανάλογα με κάθε μεμονωμένη περίπτωση, τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον του Ομίλου Unilin να αξιολογεί και να βελτιώνει τις καμπάνιες μάρκετινγκ που διεξάγουμε, να αντλεί εμπεριστατωμένες πληροφορίες από τις εκθέσεις για τις πωλήσεις μας και να οπτικοποιεί τα δεδομένα από τις δραστηριότητές μας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας για στατιστικούς σκοπούς είναι συγκεντρωτικά δεδομένα. Δεν χρησιμοποιούμε τα συγκεντρωτικά ή τα προσωπικά δεδομένα σας προς εξυπηρέτηση μέτρων ή αποφάσεων που σας αφορούν. 

5.8 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΉ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΌΠΩΝ ΜΑΣ

Υποβάλλουμε σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookie και άλλων τεχνολογιών για την τεχνική και τη λειτουργική διαχείριση των ιστοτόπων μας, προκειμένου να προσωπικοποιούμε τους ιστοτόπους και να διασφαλίζουμε ότι είναι φιλικοί προς τον χρήστη. Τα δεδομένα σας μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου μας και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και τη διάταξή του (π.χ. με δοκιμές A/B). Επίσης, με τα εν λόγω δεδομένα είμαστε σε θέση να προστατεύουμε επαρκώς τον ιστότοπό μας.
Για τον σκοπό αυτό, μπορούμε να υποβάλουμε σε επεξεργασία δεδομένα, όπως τη διεύθυνση IP σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τους ιστοτόπους που έχετε επισκεφτεί παλαιότερα και γεωγραφικά δεδομένα, όπως την τοποθεσία σας, την προτιμώμενη γλώσσα σας και την ώρα και τη διάρκεια της επίσκεψής σας. 
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται με βάση τη σαφή συγκατάθεσή σας (που μας δίνετε μέσω του ενημερωτικού πλαισίου μας για τα cookie) ή με βάση το έννομο συμφέρον του Ομίλου Unilin για να σας παρέχουμε έναν ιστότοπο που λειτουργεί εύρυθμα και είναι ασφαλής και να σας προσφέρουμε σελίδες με περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει.
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookie μπορείτε να βρείτε στην πολιτική μας για τα cookie στο υποσέλιδο κάθε αντίστοιχου ιστοτόπου.

6 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Ο Όμιλος Unilin επιλέγει αυστηρά και προσεκτικά τους τρίτους στους οποίους κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας. Σε κάθε περίπτωση, θα διασφαλίζουμε ότι θα υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.
Στις παρακάτω περιπτώσεις, μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους:
- Σε πωλητές του Ομίλου Unilin (σε εκθεσιακούς χώρους), διανομείς, αντιπροσώπους, εμπόρους και τεχνικούς εγκατάστασης – π.χ. ώστε να διασφαλίζεται ότι θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για να κλείσετε ένα ραντεβού, για το έργο σας ως καταναλωτή κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εν λόγω τρίτοι είναι χωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και συνιστούμε να ανατρέχετε στις δικές τους πολιτικές απορρήτου.
 

 • Σε πωλητές του Ομίλου Unilin (σε εκθεσιακούς χώρους), διανομείς, αντιπροσώπους, εμπόρους και τεχνικούς εγκατάστασης – π.χ. ώστε να διασφαλίζεται ότι θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για να κλείσετε ένα ραντεβού, για το έργο σας ως καταναλωτή κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εν λόγω τρίτοι είναι χωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και συνιστούμε να ανατρέχετε στις δικές τους πολιτικές απορρήτου.
 • Σε υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που ενεργούν για λογαριασμό μας, π.χ. πρακτορεία μάρκετινγκ, εταιρείες επικοινωνιών, εταιρείες διαδικτυακής φιλοξενίας, παρόχους υπηρεσιών αλληλογραφίας, παρόχους λογισμικού, παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης, εταιρείες ιχνηλάτησης δεδομένων (όπως η Lead Forensics) κλπ. Ο Όμιλος Unilin συνάπτει μια συμφωνία επεξεργασίας με τους συμβαλλόμενους που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών τους.
 • Στις διάφορες επιχειρηματικές μονάδες κάθε οντότητας του Ομίλου Unilin, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής εταιρείας μας Mohawk Industries Inc. και άλλων συνεργατών του Ομίλου Unilin, όπως καθορίζεται στην ενότητα 2 της παρούσας πολιτικής απορρήτου.
 • Σε επιχειρηματικούς συνεργάτες, π.χ. τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών ή προγραμμάτων.
 • Σε παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών (IT) που παρέχουν τεχνική υποστήριξη.
 • Σε παρόχους υπηρεσιών διεκπεραίωσης πληρωμών.
 • Σε δικηγόρους και εξωτερικούς συμβούλους: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Όμιλος Unilin μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε δικηγόρους και εξωτερικούς συμβούλους, αν αυτό είναι απαραίτητο για να μας δώσουν συμβουλές ή να υπερασπιστούν τα δικαιώματά μας.
 • Σε δημόσιες αρχές: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Όμιλος Unilin μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε εποπτικές αρχές ή σε αστυνομικές δικαστικές ή άλλες αρχές αν κρίνουμε ότι απαιτείται να προβούμε στην ενέργεια αυτή βάσει των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών ή βάσει οποιωνδήποτε άλλων νόμιμων αιτημάτων ή εντολών.
 • Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα cookie και άλλες τεχνολογίες (πιθανώς μέσω προσθηκών που είναι ενσωματωμένες στους ιστοτόπους της Unilin).
 • Σε πιθανούς αγοραστές της εταιρείας: Στην απίθανη περίπτωση που η εταιρεία μας αγοραστεί συνολικά ή εν μέρει από κάποιον τρίτο, οι πληροφορίες σας θα μεταβιβαστούν στον αγοραστή.

7 Ο ΌΜΙΛΟΣ UNILIN ΥΠΟΒΆΛΛΕΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ ΕΚΤΌΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ («ΕΟΧ»);

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους εκτός του ΕΟΧ για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα 5 πιο πάνω. Ο Όμιλος Unilin είναι μέλος της εταιρείας Mohawk Industries Inc., η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ. 
Υπό το πρίσμα αυτό, ο Όμιλος Unilin έχει αναλάβει την ελάχιστη δέσμευση να διασφαλίζει την επαρκή και ενδεδειγμένη προστασία των δεδομένων σας, πιο συγκεκριμένα εξασφαλίζοντας ότι μπορούμε να βασιζόμαστε σε μια απόφαση που αναγνωρίζει την προστασία ως την ενδεδειγμένη σύμφωνα με το Άρθρο 45 του ΓΚΠΔ, με τη σύναψη τυποποιημένων συμβατικών ρητρών βάσει του Άρθρου 46.2 του ΓΚΠΔ ή μέσω άλλων κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, όπως καθορίζονται στο κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ.
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα σας θα μεταφέρονται σε τρίτους εκτός ΕΟΧ μόνο αν απαιτείται ή επιτρέπεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του απορρήτου και μόνο αν ο εν λόγω αποδέκτης παρέχει τις ενδεδειγμένες εγγυήσεις για τη διασφάλιση ενός επαρκούς επιπέδου προστασίας των δεδομένων. 
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας εκτός του ΕΟΧ, μπορείτε να στείλετε μια σχετική χρονολογημένη και υπογεγραμμένη αίτηση στον Σύμβουλο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Unilin. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στην ενότητα 13.

8 ΠΏΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Ο Όμιλος Unilin καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω διοικητικών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Για τον σκοπό αυτό, ο Όμιλος Unilin έχει εκπονήσει διάφορες διαδικασίες, οι οποίες εφαρμόζονται από τους υπαλλήλους μας. Επίσης, ο Όμιλος Unilin έχει αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίζει ότι και οι πάροχοι υπηρεσιών που υποβάλλουν σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Ομίλου Unilin λαμβάνουν επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

9 ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Ο Όμιλος Unilin θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας κατά την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Ενδέχεται να απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης με βάση κάποια νομική ή συμβατική υποχρέωση ή στην περίπτωση που θα υπάρξει κάποια διαφωνία.Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να στείλετε μια σχετική χρονολογημένη και υπογεγραμμένη αίτηση στον Σύμβουλο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Unilin. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 13.

10 ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΉΣΕΤΕ;

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε μια σειρά δικαιωμάτων όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας. Ορισμένα από τα δικαιώματα αυτά έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής ή υπόκεινται σε ειδικές προϋποθέσεις ή εξαιρέσεις.

10.1 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορείτε να μας ρωτήσετε αν υποβάλλουμε σε επεξεργασία ή όχι τα προσωπικά δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ.

10.2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΔΙΌΡΘΩΣΗΣ

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ.

10.3 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΉΣ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, π.χ. όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους τα είχαμε συλλέξει, όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλέσετε κλπ.Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Όμιλος Unilin δεν είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με το αίτημά σας για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

10.4 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, π.χ. αμφισβητήσετε την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων σας, αν η δραστηριότητα επεξεργασίας δεν είναι νόμιμη κλπ. Ο περιορισμός της επεξεργασίας σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας μόνο προσωρινά, εκτός αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ο περιορισμός μπορεί να τερματιστεί αμέσως μετά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

10.5 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΦΟΡΗΤΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Αν υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης μιας σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε εσάς ή σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (αν είναι τεχνικά εφικτό). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Όμιλος Unilin δεν είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με το αίτημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.

10.6 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΝΤΊΤΑΞΗΣ 

Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τους ειδικούς λόγους για τους οποίους θέλετε να αντιταχθείτε στη συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας με βάση το έννομο συμφέρον του Ομίλου Unilin ή για το δημόσιο συμφέρον. Αν οι συγκεκριμένοι οι ειδικοί λόγοι υπερισχύουν των έννομων συμφερόντων μας, θα τερματίσουμε τη δραστηριότητα επεξεργασίας. Ο Όμιλος Unilin δεν μπορεί να συμμορφωθεί με το αίτημά σας αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς νομικών διαδικασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. 

10.7 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΝΤΊΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΟΥ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ

Αν υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας χωρίς να χρειάζεται να αναφέρετε κάποιον ειδικό λόγο. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται το δικαίωμα αντίταξης στη διαδικασία κατάρτισης του προφίλ σας, εφόσον η διαδικασία αυτή έχει σχέση με τους εν λόγω σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

10.8 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΜΗ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΊΛ ΣΑΣ

Ο Όμιλος Unilin μπορεί να υποβάλει σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς της διαδικασίας κατάρτισης του προφίλ σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.3 της παρούσας πολιτικής απορρήτου). Επειδή η διαδικασία κατάρτισης του προφίλ σας πραγματοποιείται μόνο για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην κατάρτιση προφίλ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ από μέρους μας, χωρίς να χρειάζεται να μας αναφέρετε κάποιον ειδικό λόγο (όπως καθορίζεται στην ενότητα 10.7). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

10.9 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΝΆΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΉΣ ΣΑΣ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

10.10 ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΌΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ

Μπορείτε να ασκήσετε τα προαναφερόμενα δικαιώματα εύκολα με διάφορους τρόπους, π.χ. με email ή ταχυδρομικά, συμπληρώνοντας το έντυπο επικοινωνίας στον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας στο αγαπημένο σας κατάστημα του Ομίλου Unilin. Για λόγους προστασίας του απορρήτου και της ασφάλειας, μπορούμε να σας ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Συμβούλου Προστασίας Δεδομένων στην ενότητα 13.

10.11 ΑΡΜΌΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΉ ΑΡΧΉ

Σύμφωνα με το Άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή του συνήθους τόπου διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της κατηγορίας για παράβαση του ΓΚΠΔ. Η Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων είναι η εποπτική αρχή για τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Unilin στο Βέλγιο και τα στοιχεία επικοινωνίας με την εν λόγω αρχή είναι τα εξής:

 • Rue du Printing Press 35, 1000 Brussels
 • Τηλ.: +32 (0)2 274 48 00
 • Διεύθυνση email: contact@apd-gba.be.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με άλλες τοπικές εποπτικές αρχές στις εξής χώρες:

Ολλανδία

Αρχή Προσωπικών Δεδομένων (AP)

(+31) - (0)70 - 888 85 00

info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Λουξεμβούργο

Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων / Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)

(+352) 26 10 60 -1

info@cnpd.lu

 

Γαλλία

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

+33 (0)1 53 73 22 22

 

Ισπανία

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

+34 901 100 099

+34 91 266 35 17

dpd@agpd.es

Ιταλία

Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)

+39 06.696771

protocollo@gpdp.it

+39 06.69677.2917

urp@gpdp.it

Ηνωμένο Βασίλειο

Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO)

 

+44 (0)303 123 1113

Ιρλανδία

Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC)

+353 (0)76 110 4800

+353 (0)57 868 4800

info@dataprotection.ie

 

Γερμανία

Διαφορετική αρχή σε κάθε ομόσπονδο κράτος

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των διαφόρων αρχών στην ιστοσελίδα: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html

Δανία

Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (Datatilsynet)

+45 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

Φινλανδία

Υπηρεσίες Διαμεσολαβητών Προστασίας Δεδομένων

Για ιδιώτες:

+358 (0)29 566 6777

Για υπαλλήλους:

+358 (0)29 566 6778

tietosuoja@om.fi

Νορβηγία

Αρχή Προστασίας Δεδομένων

 

+47 22 39 69 00

postkasse@datatilsynet.no

 

 

 

Σουηδία

Integritetsskyddsmyndigheten / Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (IMY)

 

+46 (0)8 657 61 00

imy@imy.se

 

11 ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΆΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΌΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ;

Οι ιστότοποι του Ομίλου Unilin ενδέχεται να περιέχουν παραπομπές (π.χ. μέσω υπερσυνδέσμων, προσθηκών για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέσμων προς πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης) προς άλλους ιστοτόπους που παρέχονται από άλλες εταιρείες ή από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Όμιλος Unilin πάντα συνιστά να ανατρέχετε στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω ιστοτόπων. 

11.1 ΣΕΛΊΔΕΣ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ UNILIN ΣΕ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Ο Όμιλος Unilin διαθέτει σελίδες στο LinkedIn, στο Twitter, στο Facebook και στο Instagram. Όποτε επισκέπτεστε τις σελίδες αυτές, τα δεδομένα σας μεταδίδονται στην πλατφόρμα του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης μέσω των σχετικών cookie. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να λαμβάνουν διάφορες πληροφορίες, π.χ. ποιους ιστοτόπους επισκεφτήκατε τη δεδομένη στιγμή και παλαιότερα και τη διεύθυνση IP σας. Όποτε επισκέπτεστε τις σελίδες αυτές, μπορούμε να λαμβάνουμε συγκεντρωτικά δεδομένα από το αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με τη μορφή στατιστικών στοιχείων για τον τρόπο προβολής των σελίδων μας από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Για το αντικείμενο και τον σκοπό της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις όσον αφορά την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ: Facebook, LinkedIn, Twitter και Instagram).

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookie από τον Όμιλο Unilin μπορείτε να βρείτε στην πολιτική μας για τα cookie στο υποσέλιδο κάθε αντίστοιχου ιστοτόπου.

11.2 ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Μέσω του ιστοτόπου μας έχετε τη δυνατότητα να κοινοποιείτε περιεχόμενο στις πλατφόρμες LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, WhatsApp και Snapchat. Όποτε χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες των προσθηκών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. το κουμπί «Κοινοποίηση» κλπ), μεταδίδονται πληροφορίες για την από μέρους σας χρήση απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αν ήδη είστε μέλος κάποιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπό μας, η πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψή σας στον προσωπικό σας λογαριασμό μέσω των προσθηκών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν δεν είστε ακόμη μέλος κάποιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθούν να μπορούν να λάβουν και να αποθηκεύσουν τη διεύθυνση IP σας και πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε μέσω των προσθηκών για μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν κοινοποιήσετε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας απευθείας στη σελίδα κάποιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά δεδομένα σας θα είναι ορατά στους επισκέπτες του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για το αντικείμενο και τον σκοπό της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις όσον αφορά την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, WhatsApp και Snapchat).

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookie από τον Όμιλο Unilin μπορείτε να βρείτε στην πολιτική μας για τα cookie στο υποσέλιδο κάθε αντίστοιχου ιστοτόπου.

12 ΠΏΣ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΊΣΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ;

Προσπαθούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Επομένως, συνιστούμε να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα πολιτική απορρήτου στους ιστοτόπους μας. Κάθε σημαντική αλλαγή θα ανακοινώνεται μέσω άλλων καναλιών επικοινωνίας.

13 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ;

Αν θέλετε να κάνετε περαιτέρω ερωτήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, για τους ιστοτόπους του Ομίλου Unilin ή για την παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή:

 • Μέσω του εντύπου επικοινωνίας στον ιστότοπό μας·
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@unilin.com·
 • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

UNILIN – Data Protection Counsel

Vredestraat 57-59

8790 Waregem

Belgium


 
 

6. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ο Όμιλος Unilin είναι επιλεκτικός στα μέρη στα οποία αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα και τα επιλέγει προσεκτικά. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα διασφαλίζουμε ότι ισχύουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους:

 • Πωλητές (εκθεσιακοί χώροι), διανομείς, έμποροι, λιανοπωλητές και εγκαταστάτες του Ομίλου Unilin - για παράδειγμα για να βεβαιωθούμε ότι είναι σε θέση να επικοινωνούν μαζί σας για να κλείσουν ραντεβού, για να βεβαιωθούμε ότι είναι σε θέση να επικοινωνούν μαζί σας σχετικά με το έργο σας καταναλωτή, …. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα μέρη είναι ξεχωριστοί ελεγκτές και σας συμβουλεύουμε να συμβουλευθείτε την πολιτική απορρήτου τους.
 • Εκτελούντες την επεξεργασία, που ενεργούν για λογαριασμό μας, όπως για παράδειγμα πρακτορεία μάρκετινγκ, εταιρείες επικοινωνίας, εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, πωλητές αλληλογραφίας, πάροχοι λογισμικού, πάροχοι αναλυτικών στοιχείων, εταιρείες παρακολούθησης (π.χ. Lead Forensics), …. Ο Όμιλος Unilin συνάπτει συμφωνία επεξεργασίας με τα μέρη που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών τους.
 • Οι διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες κάθε οντότητας του Ομίλου Unilin, συμπεριλαμβανομένης της Mohawk Industries Inc. και άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου Unilin, όπως ορίζονται στο σημείο 2 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
 • Επιχειρηματικοί εταίροι, όπως τρίτα μέρη με τα οποία πραγματοποιούμε κοινές προωθήσεις ή προγράμματα.
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής που παρέχουν τεχνική υποστήριξη.
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
 • Δικηγόροι και εξωτερικοί σύμβουλοι: σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Όμιλος Unilin μπορεί να μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δικηγόρους και εξωτερικούς συμβούλους εάν αυτό είναι απαραίτητο για να μας δώσει συμβουλές ή για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά μας.
 • Δημόσιες αρχές: σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Όμιλος Unilin μπορεί να μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα εποπτικές αρχές ή αστυνομικές, δικαστικές ή άλλες αρχές εάν πιστεύουμε ότι απαιτείται να πράξουμε ούτως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμού ή βάσει άλλου νόμιμου αιτήματος ή εντολής.
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών (πιθανώς μέσω των plug-ins που ενσωματώνονται στους ιστότοπους της Unilin).
 • Πιθανοί αγοραστές της εταιρείας: στην απίθανη περίπτωση που ολόκληρη ή μέρος της επιχείρησής μας θα αποκτηθεί από τρίτο μέρος, οι πληροφορίες σας θα μεταβιβάζονται στον αγοραστή.

7. Ο ΌΜΙΛΟΣ UNILIN ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (“ΕΟΧ”);

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτο μέρος εκτός του ΕΟΧ για τους σκοπούς που περιγράφονται στο σημείο 5 ανωτέρω. Ο Όμιλος Unilin αποτελεί μέρος της Mohawk Industries Inc., η οποία έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από αυτήν την άποψη, ο Όμιλος Unilin δεσμεύεται να εξασφαλίσει σε αρμόζον και επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας, κυρίως διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να βασιστούμε σε απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ, συνάπτοντας τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 46.2 του ΓΚΠΔ ή μέσω οιασδήποτε άλλης κατάλληλης διασφάλισης, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ.

Εάν έχετε οιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, μπορείτε να στείλετε ένα χρονολογημένο και υπογεγραμμένο αίτημα στον Σύμβουλο περί Απορρήτου Δεδομένων της Unilin. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στο σημείο 13.

8. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ο Όμιλος Unilin προσπαθεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα όσο το δυνατόν καλύτερα μέσω διοικητικών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Για τον σκοπό αυτό, ο Όμιλος Unilin έχει αναπτύξει αρκετές διαδικασίες, οι οποίες εφαρμόζονται από τους υπαλλήλους μας.

Ο Όμιλος Unilin έχει, επίσης, δεσμευτεί ότι θα διασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους του Ομίλου Unilin εφαρμόζουν, επίσης, επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

9. ΠΟΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ο Όμιλος Unilin θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Μπορεί να απαιτούνται μεγαλύτερες περίοδοι διατήρησης από νομική ή συμβατική υποχρέωση ή σε περίπτωση διαφωνίας.

Εάν δεν ισχύει νομική περίοδος διατήρησης, ο Όμιλος Unilin θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας τουλάχιστον για όσο διάστημα έχει (συμβατική) σχέση μαζί σας.

10. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ;

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε μια σειρά από δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάποια από αυτά τα δικαιώματα έχουν πολύ συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής ή υπόκεινται σε ειδικούς όρους ή εξαιρέσεις.

10.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορείτε να μας ρωτήσετε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς το κάνουμε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ.

10.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να λάβετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ.

10.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα, όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας και όταν ανακαλείτε την συγκατάθεσής σας, κ.λπ.

Σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Όμιλος Unilin δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιήσει το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

10.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, εάν η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι παράνομη, κ.λπ. Περιορισμός της επεξεργασίας σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε προσωρινά μόνο τα δεδομένα σας, εκτός εάν παρά ταύτα συγκατατεθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών ή για το δημόσιο συμφέρον. Ο περιορισμός μπορεί να τερματιστεί στην συνέχεια. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

10.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν επεξεργαζόμαστε α προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας ή βάσει της εκτέλεσης μιας σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε σας ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Όμιλος Unilin δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.

10.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας με βάση το έννομο συμφέρον του Ομίλου Unilin ή στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος. Εάν αυτοί οι συγκεκριμένοι λόγοι υπερτερούν των εννόμων συμφερόντων μας, θα τερματίσουμε τη δραστηριότητα επεξεργασίας. Ο Όμιλος Unilin δεν μπορεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό νομικής αξίωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

10.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε πάντα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς να χρειαστεί να παρουσιάσετε έναν ειδικό λόγο. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει το δικαίωμα εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ στο βαθμό που το προφίλ σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

10.8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

Ο Όμιλος Unilin μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς καταρτισμού προφίλ όπως εξηγείται στο σημείο 5.3 της παρούσας πολιτικής απορρήτου). Καθώς αυτή η κατάρτιση προφίλ λαμβάνει χώρα μόνο για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε καθ' οιανδήποτε στιγμή στην κατάρτιση προφίλ, χωρίς να πρέπει να παρουσιάσετε έναν ειδικό λόγο (όπως εξηγείται στο σημείο 10.7). Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

10.9 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΘ' ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας καθ' οιανδήποτε στιγμή, χωρίς αυτό να επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

10.10 ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η άσκηση των ως άνω αναφερθέντων δικαιωμάτων μπορεί εύκολα να γίνει με διαφορετικούς τρόπους, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ταχυδρομείου, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών μας στο αγαπημένο σας κατάστημα του Ομίλου Unilin. Για λόγους απορρήτου και ασφάλειας, ενδέχεται να ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στο σημείο 13.

10.11 ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου υποτιθέμενης παραβίασης του ΓΚΠΔ. Η Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων είναι η εποπτική αρχή για τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Unilin που βρίσκεται στο Βέλγιο και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο contact@apd-gba.be.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με άλλες τοπικές εποπτικές αρχές στη διεύθυνση:

Ολλανδία
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
(+31) - (0)70 - 888 85 00
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Λουξεμβούργο
Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (NCDP) / Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)
(+352) 26 10 60 -1
info@cnpd.lu
Γαλλία
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
+33 (0)1 53 73 22 22
Ισπανία
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
+34 901 100 099
+34 91 266 35 17
dpd@agpd.es
Ιταλία

Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)
+39 06.696771
protocollo@gpdp.it
+39 06.69677.2917
urp@gpdp.it
Ηνωμένο Βασίλειο
Information Commissioner’s Office (ICO)
+44 (0)303 123 1113
Ιρλανδία
Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC)
+353 (0)76 110 4800
+353 (0)57 868 4800
info@dataprotection.ie
Γερμανία
Different per Bundesländer
Στοιχεία επικοινωνίας των διαφόρων αρχών μπορείτε να βρείτε στο: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html
Δανία
Η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (Datatilsynet)
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
Φινλανδία
Το Γραφείο του Διαμεσολαβητή Προστασίας Δεδομένων
Για ιδιώτες: +358 (0)29 566 6777
Για τους ελεγκτές: +358 (0)29 566 6778
tietosuoja@om.fi
Νορβηγία
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
+47 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no
Σουηδία
Integritetsskyddsmyndigheten / Σουηδική Αρχή Προστασίας Απορρήτου (IMY)
+46 (0)8 657 61 00
imy@imy.se

11. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ;

Οι ιστότοποι του Ομίλου Unilin μπορεί να περιέχουν αναφορές (για παράδειγμα μέσω υπερσυνδέσεων, πρόσθετων κοινωνικών δικτύων (social plug-ins), συνδέσμων προς φορείς εκμετάλλευσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης) σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι προσφέρονται από άλλες εταιρείες ή από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Όμιλος Unilin πάντα σας συμβουλεύει να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

11.1 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ UNILIN

Ο Όμιλος Unilin έχει σελίδες στο LinkedIn, Twitter, Facebook και Instagram. Όταν επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται στον χειριστή του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης μέσω της χρήσης cookies. Τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να λαμβάνουν πληροφορίες, όπως ποιους ιστότοπους έχετε επισκεφθεί αυτήν την στιγμή και προηγουμένως και την διεύθυνση IP σας. Όταν επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες, είναι πιθανό να λαμβάνουμε συγκεντρωτικά δεδομένα από το αντίστοιχο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης με τη μορφή στατιστικών σχετικά με τον τρόπο προβολής των σελίδων μας από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Για το εύρος και τον σκοπό της συλλογής δεδομένων καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των κοινωνικών δικτύων (διαθέσιμες εδώ: Facebook, LinkedIn, Twitter και Instagram).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies από τον Όμιλο Unilin μπορείτε να βρείτε στην πολιτική μας για τα cookies που μπορείτε να βρείτε σε κάθε αντίστοιχο ιστότοπο στο υποσέλιδο του ιστότοπου.

11.2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ο ιστότοπός μας σας επιτρέπει να μοιράζεστε περιεχόμενο με το LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp και Snapchat. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις λειτουργίες πρόσθετων κοινωνικών μέσως (π.χ. “κοινή χρήση (share)” κουμπί, …), , οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας διαβιβάζονται απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι σε ένα κοινωνικό δίκτυο ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ο φορέας εκμετάλλευσης αυτού του κοινωνικού δικτύου ενδέχεται να μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψη στον προσωπικό σας λογαριασμό μέσω των προσθέτων κοινωνικών δικτύων. Εάν δεν είστε ακόμη μέλος ενός κοινωνικού δικτύου, είναι ακόμη δυνατό για τα κοινωνικά δίκτυα να λαμβάνουν και να αποθηκεύουν την διεύθυνση IP και τις πληροφορίες σας σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε μέσω των προσθηκών κοινωνικών δικτύων.

Εάν μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας απευθείας στην σελίδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι ορατά για τους επισκέπτες αυτών των κοινωνικών μέσων. Για το εύρος και τον σκοπό της συλλογής δεδομένων καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των κοινωνικών δικτύων (διαθέσιμες εδώ: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp, και Snapchat).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies από τον Όμιλο Unilin μπορείτε να βρείτε στην πολιτική μας για τα cookies που μπορείτε να βρείτε σε κάθε αντίστοιχο ιστότοπο στο υποσέλιδο του ιστότοπου.

12. ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα έκδοση της πολιτικής απορρήτου τροποποιήθηκε τελευταία στις 27 Ιουλίου 2021. Προσπαθούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση. Ως εκ τούτου, η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί. Έτσι, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου στους ιστότοπούς μας. Οιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές θα ανακοινώνονται μέσω άλλων διαύλων επικοινωνίας.

13. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σχετικά με τους ιστότοπους του Ομίλου Unilin ή σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας:

 • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στον ιστότοπό μας,
 • Μέσω e-mail στο privacy@unilin.com;
 • Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
  UNILIN – Data Protection Counsel
  Ooigemstraat 3
  8710 Wielsbeke
  Belgium

[1] Ο Όμιλος Unilin αποτελείται από θυγατρικές εταιρείες και συνεργάτες της Unilin BV που όλοι μαζί συγκροτούν τον Όμιλο Flooring ROW. Μπορείτε να ζητήσετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των νομικών οντοτήτων που απαρτίζουν τον εν λόγω όμιλο στέλνοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@unilin.com.