OBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNILIN GROUP – KLIENTI

VERZE 2021

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů skupiny Unilin Group (dále jen „Unilin Group“ nebo „my“).

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o osobních údajích, které skupina Unilin Group shromažďuje prostřednictvím svých webových stránek, kontaktních formulářů nebo dodavatelů údajů, a vysvětlit, proč tyto údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů je třeba číst společně se zásadami používání souborů cookie na jednotlivých webových stránkách v zápatí webových stránek.

1. KDY PLATÍ TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů ze strany skupiny Unilin Group (například v rámci jejích webových stránek atd.), pokud nejsou k dispozici specifičtější zásady ochrany osobních údajů (např. pro distributory).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou nepříslušné, pokud skupina Unilin Group nezpracovává žádné osobní údaje. To platí například u některých používaných aplikací skupiny Unilin Group, které neshromažďují osobní údaje (například aplikace Quick-Step RoomScan).

2. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Za zpracování vašich osobních údajů odpovídá příslušný subjekt skupiny Unilin Group1, který zpracovává vaše osobní údaje v rámci své činnosti (např. subjekt, se kterým jste uzavřeli smlouvu, kterému jste poskytli své osobní údaje, z jehož webových stránek přicházíte). To znamená, že skupina Unilin Group určuje, pro jaké účely a jakými prostředky budou vaše osobní údaje zpracovávány.

Skupina Unilin Group jmenovala poradce pro ochranu osobních údajů, který bude vaším kontaktní osobou pro případné dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Kontaktní údaje na poradce pro ochranu osobních údajů naleznete v bodě 13 těchto zásad ochrany osobních údajů.

3.JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje shromažďujeme třemi způsoby:

3.1 VÁMI POSKYTNUTÉ INFORMACE

Vaše údaje získáme v první řadě tehdy, když nám je sdělíte. Je tomu tak například v případě, že vyplníte formulář na našich webových stránkách (například formulář k brožuře, kontaktní formulář, formulář pro porovnání podlah) nebo na veletrhu; pokud požádáte o zaslání brožury nebo vzorku; pokud požádáte o sjednání schůzky v některém z našich showroomů nebo u některého z našich prodejců; pokud se zúčastníte soutěže; pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo určité nabídky atd.

V těchto případech obvykle získáváme informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o adrese (ulice, číslo popisné, PSČ, město a země), datum narození, datum schůzky a další osobní a/nebo kontaktní údaje.

Někdy vás žádáme, abyste nám poskytli své připomínky, návrhy nebo jiné informace týkající se našich webových stránek, našich produktů nebo služeb nebo našich společností.

3.2 AUTOMATICKY ZÍSKANÉ INFORMACE

Když si prohlížíte naše webové stránky nebo dostáváte naše informační bulletiny, získáváme od poskytovatelů souborů cookie nebo sociálních sítí prostřednictvím nastavení pixelů (např. Facebook Pixel) údaje o vaší aktivitě na našich webových stránkách, jako jsou navštívené webové stránky, produkty, o které máte zájem, zda jste otevřeli e-mail nebo klikli na odkaz, atd. Automaticky získané informace můžeme kombinovat s informacemi, které jste nám poskytli, a analyzovat tak vaše konkrétní používání našich webových stránek.

Více informací o používání souborů cookie ze strany skupiny Unilin Group naleznete v našich zásadách používání souborů cookie, které jsou uvedeny na každé příslušné webové stránce v jejím zápatí.

3.3 INFORMACE ZÍSKANÉ OD TŘETÍCH STRAN

Někdy získáváme vaše údaje také od třetích stran, například od přidružených společností, dealerů, prodejců, distributorů, montážních firem (např. prostřednictvím platforem, jako je webová aplikace Quick-Step Connect), zprostředkovatelů dat nebo od profesionálních dodavatelů dat (např. Bisnode, stavební veletrhy atd.).

V takovém případě obvykle získáváme údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, údaje o adrese, telefonní číslo, informace o vašem stavebním nebo renovačním projektu, vaše objednávka (vzorku) a/nebo vaše dotazy.

4. JAKÝ JE PRÁVNÍ DŮVOD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Skupina Unilin Group obecně zpracovává vaše osobní údaje pro různé účely, které jsou dále vysvětleny. Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, skupina Unilin Group se opírá o:

 • váš souhlas: souhlas můžete vyjádřit např. zaškrtnutím příslušného políčka během navigace na našich stránkách nebo jiným pozitivním úkonem, z něhož váš souhlas vyplývá, např. tím, že se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. V některých případech (např. v případě personalizovaných informací) vás požádáme o výslovný souhlas. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas do budoucna.
 • plnění smlouvy: pokud je shromažďování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pro provedení kroků před uzavřením smlouvy.
 • právní povinnost: pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na skupinu Unilin Group vztahuje.
 • náš oprávněný zájem: v některých případech může být zpracování vašich údajů nezbytné také k realizaci oprávněného zájmu skupiny Unilin Group. V takovém případě zvážíme, zda vaše zájmy nebo vaše základní práva a svobody převažují nad naším oprávněným zájmem.

5. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

V závislosti na příslušném subjektu zpracovává skupina Unilin Group vaše osobní údaje pro účely uvedené níže.

5.1 ZA ÚČELEM DODÁNÍ OBJEDNANÝCH PRODUKTŮ

Pokud zadáte objednávku prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím prodejce či montážní firmy, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem dodání objednaných výrobků nebo vzorků. Za tímto účelem můžeme zpracovávat údaje, jako je vaše jméno, název vaší společnosti, vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, datum narození, informace o vašich projektech, korespondenci se skupinou Unilin.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě vaší žádosti o provedení kroků před uzavřením smlouvy nebo na základě plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo na základě oprávněného zájmu skupiny Unilin Group plnit dohodu se svými prodejci (maloobchodníky a dodavateli) a poskytovat vám vynikající spotřebitelské služby.

5.2 ABYCHOM MOHLI ODPOVĚDĚT NA VAŠE DOTAZY NEBO JINÉ POŽADAVKY

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy nebo žádosti (například žádost o brožuru, poskytnutí informačního listu o vašich oblíbených produktech skupiny Unilin Group, sjednání schůzky u některého z našich prodejců nebo v některém z našich showroomů atd.).

Za tímto účelem můžeme zpracovávat údaje, jako je vaše jméno, název vaší společnosti, vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, datum narození, informace o vašich projektech, korespondenci se skupinou Unilin.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu skupiny Unilin Group, aby mohla co nejlépe vyřizovat vaše dotazy a požadavky a komunikovat s vámi.

5.3 ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU SPOLEČNOSTI UNILIN GROUP

Obecný přímý marketing

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vás informovali o nových informacích, kampaních a propagačních akcích týkajících se našich značek, subjektů, služeb a produktů, aktivit nebo jiných propagačních nabídek, abychom se vás zeptali na váš názor na naše produkty a služby, abychom si vyslechli vaši zpětnou vazbu nebo abychom mohli spravovat vaši účast v našich soutěžích. Přímý marketing vám můžeme zasílat e-mailem, textovou zprávou nebo poštou, telefonicky, prostřednictvím sociálních sítí (mimo jiné Facebook, WhatsApp, LinkedIn), našich webových stránek a přidružených webových stránek nebo SMS. Za tímto účelem můžeme zpracovávat osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, preferovaný jazyk a projekt nebo region, o který máte zájem.

Přímý marketing vám můžeme zasílat na základě vašeho souhlasu, když se přihlásíte k odběru našeho přímého marketingu prostřednictvím našich webových stránek. V tomto případě se můžete svobodně rozhodnout, zda nám poskytnete své osobní údaje pro účely přímého marketingu. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz bod 10).

Přímý marketing vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu, abychom vás informovali o našich produktech, když si naše produkty zakoupíte. V každém e-mailu máte možnost odhlásit se z odběru, pokud si nepřejete tyto informace nadále dostávat. Přímý marketing prostřednictvím sociálních médií zasíláme osobám s podobnými profily na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše produkty. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz bod 10).

Personalizovaný přímý marketing

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem poskytování informací o službách a produktech skupiny Unilin Group nebo za účelem zasílání personalizovaných informací či reklam. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa.

Profil můžeme vytvořit na základě vašeho chování na internetu nebo na základě vašeho nákupního chování. V tomto profilu zohledňujeme vaše preference a zájmy, například s ohledem na stránky, které jste navštívili, odkazy, na které jste klikli, produkty, které jste si prohlíželi, a produkty, které jste zakoupili, jakožto i další produkty, které by vás mohly zajímat. Tyto informace získáváme prostřednictvím souborů cookie nastavených na našich webových stránkách nebo prostřednictvím vašeho předchozího nákupního chování, které se odráží ve vašem zákaznickém profilu. Na základě informací shromážděných v profilu vám můžeme zasílat informace a reklamy, informace a reklamy týkající se produktů, které odpovídají vašemu profilu nebo které by vás mohly zajímat. Dále můžeme využívat služeb třetích stran, jako je Facebook, k identifikaci cíleného a podobného publika, abychom mohli inzerovat naše produkty osobám s podobným profilem. Za tímto účelem můžeme zpracovávat osobní údaje, jako je vaše jméno, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa, datum narození, věk, pohlaví, vaše zaměstnání, název společnosti, preferovaný jazyk a konkrétní produkty a služby, o které máte zájem.

Můžeme si o vás vytvořit profil a zasílat vám personalizovaný přímý marketing na základě vašeho souhlasu, pokud přijmete soubory cookie, které tyto informace zachycují. Další informace o souborech cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz bod 10).

Více informací o používání souborů cookie ze strany skupiny Unilin Group naleznete v našich zásadách používání souborů cookie, které jsou uvedeny na každé příslušné webové stránce v jejím zápatí.

5.4 ZA ÚČELEM POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ A INFORMOVÁNÍ O JEJICH VÝSLEDCÍCH

Skupina Unilin Group může zpracovávat vaše osobní údaje, když se účastníte soutěže pořádané skupinou Unilin Group, aby vás informovala o výsledcích.

Za tímto účelem běžně zpracováváme osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje, finanční údaje (například faktura za nákup), fotografie, videa a další osobní údaje, které jsou důležité pro určení výsledků soutěže.

Vaše údaje zpracováváme v souvislosti s organizací soutěže na základě vašeho souhlasu, když vyplníte formulář pro účast v soutěži. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (viz bod 10).

5.5 ABYCHOM VÁS PODPOŘILI PŘI REALIZACI VAŠICH RENOVAČNÍCH PROJEKTŮ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH DODAVATELSKÝCH PLATFOREM

Pokud navštívíte prodejce (maloobchodního prodejce nebo montážní firmu, která distribuuje naše produkty), může pro vás vytvořit spotřebitelský projekt na platformách, které dáváme k dispozici našim prodejcům, jako je například webová aplikace Quick-Step Connect. Tyto platformy umožňují prodejcům (i) poskytnout vám informace o produktech, o které máte zájem, (ii) přidat vaše kontaktní údaje, abyste byli o projektu informováni, (iii) nahrát fotografie místnosti, kterou chcete renovovat, abyste viděli, jak by mohla vypadat po instalaci produktů, (iv) objednat pro vás vzorek, (v) navrhnout odpovídající doplňky, (vi) automaticky vypočítat materiál potřebný pro projekt a (vii) poskytnout rady ohledně dokončení nebo přípravy projektu.

Při poskytování těchto platforem prodejcům zpracovává skupina Unilin Group vaše osobní údaje. Skupina Unilin Group a její prodejci jsou společnými správci pro zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem. Doporučujeme vám, abyste se v tomto ohledu vždy seznámili se zásadami ochrany osobních údajů vašeho prodejce.

Prodejci vytvářejí spotřebitelský projekt prostřednictvím platformy a na základě vašeho souhlasu poskytují společnosti Unilin vaše osobní údaje týkající se spotřebitelského projektu. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz bod 10).

Skupina Unilin Group bude zpracovávat vaše osobní údaje pro své vlastní účely, aby vám mohla na vaši žádost doručit vzorky domů (viz účel 5.1).

Pro tyto účely můžeme zpracovávat osobní údaje, jako je vaše jméno, název společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, podrobnosti o spotřebitelském projektu a další poznámky týkající se projektu.

Zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti Unilin v souvislosti s vytvořením spotřebitelského projektu prostřednictvím webové aplikace je nezbytné k provedení kroků před uzavřením smlouvy na vaši žádost a je založeno na oprávněném zájmu skupiny Unilin Group a jejích prodejců poskytovat spotřebitelům přesné informace o produktech. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely registrace návštěv (viz bod 10).

5.6 ZA ÚČELEM REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ NAŠICH BUDOV NEBO SHOWROOMŮ

Společnost Unilin Group může zpracovávat vaše osobní údaje, když navštívíte některou z našich budov nebo showroomů. Návštěvníky našich budov a showroomů registrujeme, abychom jim mohli prostřednictvím e-mailu poskytnout heslo k Wi-Fi, z bezpečnostních důvodů (tj. abychom jim mohli poskytnout návštěvnickou příručku s informacemi o bezpečnosti a o tom, co dělat v případě nouze) a abychom mohli spočítat, kolik návštěvníků navštěvuje naše budovy a showroomy.

Za tímto účelem můžeme zpracovávat osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje a jméno zaměstnance společnosti Unilin Group, kterého navštěvujete.

Vaše údaje zpracováváme pro účely registrace návštěvníků na základě našeho oprávněného zájmu, abychom zajistili bezpečnost našich návštěvníků, abychom věděli, kdo je na návštěvě v naší budově v případě nouze, abychom zvýšili kvalitu návštěvy a abychom měli přehled o tom, kolik osob navštěvuje naše budovy a showroomy. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely registrace návštěv (viz bod 10).

5.7 ZA ÚČELEM ANALÝZY DAT A VYTVÁŘENÍ STATISTIK

Skupina Unilin Group může zpracovávat vaše osobní údaje pro analytické a statistické účely. Statistickými účely se rozumí jakákoli operace shromažďování a zpracování osobních údajů nezbytné pro statistické průzkumy nebo pro vypracování statistických výsledků. Skupina Unilin Group využívá různé analytické nástroje, aby propojila osobní údaje a získala poznatky z různých zdrojů dat.

Za tímto účelem můžeme zpracovávat osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje či osobní informace.

V závislosti na konkrétním případu jsou tyto údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu skupiny Unilin Group za účelem vyhodnocování a zlepšování našich marketingových kampaní, vytváření přehledů v našich prodejních zprávách a vizualizace našich údajů z elektronického obchodu.

Výsledkem zpracování pro statistické účely jsou souhrnné údaje. Souhrnné údaje ani vaše osobní údaje nepoužíváme na podporu opatření nebo rozhodnutí týkajících se vaší osoby.

5.8 ZA ÚČELEM TECHNICKÉ A FUNKČNÍ SPRÁVY NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií zpracováváme za účelem technické a funkční správy našich webových stránek, abychom je mohli personalizovat a zajistit jejich snadné používání. Pomocí vašich údajů můžeme zkontrolovat, jak jsou naše webové stránky používány, a můžeme zlepšit jejich obsah a uspořádání (např. A/B testování). Tyto údaje nám také umožňují odpovídajícím způsobem zabezpečit naše webové stránky.

Za tímto účelem můžeme zpracovávat údaje, jako je vaše IP adresa, navštívené stránky, používaný prohlížeč, webové stránky, které jste navštívili dříve, zeměpisné údaje, jako je vaše poloha, preferovaný jazyk a čas a délka vaší návštěvy.

Zpracování těchto údajů je založeno na vašem jednoznačném souhlasu (zachyceném prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie) nebo na oprávněném zájmu skupiny Unilin Group poskytovat dobře fungující a bezpečné webové stránky a poskytovat stránky s obsahem který je pro vás relevantní.

Více informací o tom, jak používáme soubory cookie, najdete v našich zásadách používání souborů cookie, které jsou uvedeny na každé příslušné webové stránce v jejím zápatí.

6. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Společnost Unilin Group si pečlivě vybírá strany, kterým poskytuje vaše osobní údaje. Ve všech případech zajistíme dostatečné záruky ochrany a důvěrnosti vašich údajů.

V následujících případech můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami:

 • Prodejci (showroomy), distributoři, prodejci, maloobchodníci a montážní firmy skupiny Unilin Group – například aby vás mohli kontaktovat a domluvit si s vámi schůzku, aby vás mohli kontaktovat ohledně vašeho spotřebitelského projektu, ..... Ve většině případů jsou tyto strany samostatnými správci a doporučujeme vám seznámit se s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

 • Zpracovatelé, kteří jednají naším jménem, jako jsou například marketingové agentury, komunikační společnosti, webhostingové společnosti, dodavatelé mailingových služeb, poskytovatelé softwaru, poskytovatelé analytických služeb, sledovací společnosti (např. Lead Forensics), ..... Skupina Unilin Group uzavírá smlouvu o zpracování se stranami, které mají přístup k osobním údajům za účelem výkonu svých služeb.

 • Různé obchodní jednotky jednotlivých subjektů skupiny Unilin Group, včetně naší mateřské společnosti Mohawk Industries Inc. a dalších přidružených společností skupiny Unilin Group, jak je definováno v bodě 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 • Obchodní partneři, jako jsou třetí strany, se kterými provádíme společné propagační akce nebo programy.

 • Poskytovatelé IT služeb, kteří poskytují technickou podporu.

 • Poskytovatelé platebních služeb.

 • Advokáti a externí poradci: v určitých případech může skupina Unilin Group předat vaše osobní údaje advokátům a externím poradcům, pokud je to nezbytné pro poskytnutí poradenství nebo obhajobu našich práv.

 • Orgány veřejné moci: v určitých případech může skupina Unilin Group předat vaše osobní údaje orgánům dozoru nebo policejním, soudním či jiným orgánům, pokud se domníváme, že jsme k tomu povinni na základě platných právních předpisů nebo nařízení nebo na základě jiné zákonné žádosti či příkazu.

 • Sociální média: sociální média mohou mít přístup k informacím shromážděným prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií (případně prostřednictvím zásuvných modulů vložených na webových stránkách společnosti Unilin).

 • Případní nabyvatelé společnosti: v nepravděpodobném případě, že by celou naši společnost nebo její část získala třetí strana, budou vaše údaje předány nabyvateli.

7. ZPRACOVÁVÁ SKUPINA UNILIN GROUP VAŠE ÚDAJE MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR (EHP)?

V některých případech mohou být vaše údaje sdíleny s třetí stranou mimo EHP pro účely popsané v bodě 5 výše. Skupina Unilin Group je součástí společnosti Mohawk Industries Inc., která má sídlo ve Spojených státech.

V tomto ohledu se společnost Unilin Group zavazuje zajistit přiměřenou a dostatečnou úroveň ochrany vašich údajů, zejména tím, že se může odkázat na rozhodnutí o přiměřenosti podle článku 45 GDPR, uzavřením standardních smluvních doložek podle článku 46.2 GDPR nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného vhodného zabezpečení podle kapitoly V GDPR.

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li získat více informací o předávání vašich osobních údajů mimo EHP, můžete zaslat datovanou a podepsanou žádost Poradci pro ochranu osobních údajů ze společnosti Unilin. Naše kontaktní údaje najdete v bodě 13.

8. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Skupina Unilin Group se snaží co nejlépe chránit vaše osobní údaje prostřednictvím administrativních, technických a organizačních opatření. Za tímto účelem skupina Unilin Group vyvinula několik postupů, které naši zaměstnanci uplatňují.

Skupina Unilin Group se dále zavázala zajistit, aby poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají osobní údaje jménem skupiny Unilin Group, rovněž zavedli dostatečná technická a organizační opatření.

9. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Skupina Unilin Group bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Delší dobu uchovávání může vyžadovat zákonná nebo smluvní povinnost nebo v případě sporu.

Pokud se neuplatní žádná zákonná lhůta pro uchovávání, bude skupina Unilin Group zpracovávat vaše údaje nejméně po dobu trvání smluvního vztahu s vámi.

10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Podle GDPR máte v souvislosti se svými osobními údaji řadu práv. Některá z těchto práv mají velmi specifický rozsah nebo podléhají zvláštním podmínkám či výjimkám.

10.1 PRÁVO NA PŘÍSTUP

To například znamená, že se nás můžete zeptat, zda zpracováváme vaše osobní údaje a za jakým účelem. Další informace naleznete v článku 15 GDPR.

10.2 PRÁVO NA OPRAVU

Máte také právo na opravu nepřesných osobních údajů. Další informace naleznete v článku 16 GDPR.

10.3 PRÁVO NA VÝMAZ

V některých případech nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů, například když osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili, když jsou osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu a vy tento souhlas odvoláte apod.

V některých výjimečných případech není skupina Unilin Group povinna vyhovět vaší žádosti o vymazání vašich osobních údajů. Další informace naleznete v článku 17 GDPR.

10.4 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

O omezení svých osobních údajů můžete požádat například v případě, že zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, pokud je činnost zpracování nezákonná apod. Omezení zpracování znamená, že vaše údaje můžeme uchovávat pouze dočasně, s výjimkou případů, kdy přesto se zpracováním vašich údajů souhlasíte, v rámci soudního řízení nebo ve veřejném zájmu. Omezení lze následně ukončit. Další informace naleznete v článku 18 GDPR.

10.5 PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy, můžete nás požádat, abychom vaše údaje předali vám nebo jinému správci (pokud je to technicky možné). Ve výjimečných případech není skupina Unilin Group povinna na vaši žádost reagovat. Další informace naleznete v článku 20 GDPR.

10.6 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Můžete nás informovat o konkrétních důvodech, proč si přejete vznést námitku proti konkrétní činnosti zpracování na základě oprávněného zájmu skupiny Unilin Group nebo v kontextu veřejného zájmu. Pokud tyto konkrétní důvody převáží nad našimi oprávněnými zájmy, činnost zpracování ukončíme. Skupina Unilin Group nemůže vyhovět vaší žádosti, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely právního nároku. Další informace naleznete v článku 21 GDPR.

10.7 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete nás vždy požádat, abychom zpracování vašich osobních údajů zastavili, aniž byste museli uvádět zvláštní důvod. Toto právo zahrnuje právo vznést námitku proti profilování, pokud profilování souvisí s takovým přímým marketingem. Další informace naleznete v článku 21 GDPR.

10.8 PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM PROFILOVÁNÍ

Skupina Unilin Group může zpracovávat vaše osobní údaje pro účely profilování, jak je vysvětleno v bodě 5.3 těchto zásad ochrany osobních údajů). Jelikož toto profilování probíhá pouze pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti profilování pro náš přímý marketing, aniž byste museli uvádět zvláštní důvod (jak je vysvětleno v bodě 10.7). Další informace naleznete v článku 21 GDPR.

10.9 PRÁVO KDYKOLI ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS

Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, máte rovněž právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

10.10 UPLATŇOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRÁV

Výše uvedená práva lze snadno uplatnit různými způsoby, například e-mailem, poštou, vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo kontaktováním našeho zákaznického servisu ve vaší oblíbené prodejně Unilin Group. Z důvodu ochrany osobních údajů a bezpečnosti můžeme požadovat prokázání vaší totožnosti. Naše kontaktní údaje najdete v bodě 13.

10.11 PŘÍSLUŠNÝ DOZOROVÝ ORGÁN

V souladu s článkem 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení GDPR. Belgický úřad pro ochranu osobních údajů je dozorovým orgánem pro sídlo skupiny Unilin Group, které se nachází v Belgii, a lze jej kontaktovat na contact@apd-gba.be.

Další místní dozorové orgány lze kontaktovat na adrese:

Nizozemsko
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
(+31) – (0)70 – 888 85 00
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl 
Lucembursko
National Commission for Data Protection (NCDP) / Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD) (+352) 26 10 60 – 1
info@cnpd.lu 
Francie
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
+33 (0)1 53 73 22 22
Španělsko
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
+34 901 100 099
+34 91 266 35 17
dpd@agpd.es
Itálie
Garante per la Protezione dei dati personali (GPDP)
+39 06.696771
protocollo@gpdp.it 
+39 06.69677.2917
urp@gpdp.it 
Spojené království
Information Commissioner’s Office (ICO)
+44 (0)303 123 1113
Irsko
Data Protection Commission (DPC)
+353 (0)76 110 4800 
+353 (0)57 868 4800
info@dataprotection.ie 
Německo
Různé pro jednotlivé spolkové země
Kontaktní údaje na jednotlivé orgány naleznete na adrese: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html
Dánsko
The Data Protection Agency (Datatilsynet)
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk 
Finsko
The Office of the Data Protection Ombudsman
Pro soukromé osoby:
+358 (0)29 566 6777
Pro správce:
+358 (0)29 566 6778
tietosuoja@om.fi 
Norsko
The Data Protection Authority
+47 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no 
Švédsko
Integritetsskyddsmyndigheten / Swedish Authority for Privacy Protection (IMY)
+46 (0)8 657 61 00
imy@imy.se 

11. A CO ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ MÉDIA?

Webové stránky skupiny Unilin Group mohou obsahovat odkazy (například prostřednictvím hypertextových odkazů, sociálních pluginů, odkazů na provozovatele sociálních sítí) na jiné webové stránky, které nabízejí jiné společnosti nebo sociální sítě. Společnost Unilin Group vám vždy doporučuje, abyste si zkontrolovali zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

11.1 STRÁNKY SKUPINY UNILIN NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Skupina Unilin Group má stránky na LinkedIn, Twitteru, Facebooku a Instagramu. Při návštěvě těchto stránek budou vaše údaje předány provozovateli příslušné sociální sítě prostřednictvím souborů cookie. Sociální sítě mohou získávat informace, například o tom, které webové stránky jste aktuálně a dříve navštívili, a o vaší IP adrese. Při návštěvě těchto stránek je možné, že od příslušné sociální sítě obdržíme souhrnné údaje ve formě statistik o tom, jak si uživatelé sociálních sítí prohlížejí naše stránky.

Rozsah a účel shromažďování údajů, jakož i další zpracování a používání údajů sociálními sítěmi a informace o právech a nastaveních na ochranu vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí (k dispozici zde: Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram).

Více informací o používání souborů cookie ze strany skupiny Unilin Group naleznete v našich zásadách používání souborů cookie, které jsou uvedeny na každé příslušné webové stránce v jejím zápatí.

11.2 MOŽNOSTI SDÍLENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Naše webové stránky umožňují sdílet obsah na sociálních sítích LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp a Snapchat. Při používání těchto funkcí sociálních pluginů (např. tlačítko „Sdílet“, ...) jsou informace o vašem používání přenášeny přímo z vašeho prohlížeče do příslušné sociální sítě. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek již zaregistrováni na sociální síti, může provozovatel této sociální sítě přiřadit návštěvu k vašemu osobnímu účtu prostřednictvím sociálních pluginů. Pokud ještě nejste členem žádné sociální sítě, je možné, že sociální sítě prostřednictvím sociálních pluginů získají a uloží vaši IP adresu a informace o prohlížeči a operačním systému, který používáte.

Pokud sdílíte obsah z našich webových stránek přímo na stránce sociálních sítí, budou vaše osobní údaje viditelné pro návštěvníky těchto sociálních sítí. Rozsah a účel shromažďování údajů, jakož i další zpracování a používání údajů sociálními sítěmi a informace o právech a nastaveních na ochranu vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí (k dispozici zde: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp, a Snapchat).

Více informací o používání souborů cookie ze strany skupiny Unilin Group naleznete v našich zásadách používání souborů cookie, které jsou uvedeny na každé příslušné webové stránce v jejím zápatí.

12. JAK ZÍSKÁVÁTE INFORMACE O ZMĚNÁCH TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Tato verze zásad ochrany osobních údajů byla naposledy upravena 27. července 2021.

Snažíme se vám poskytovat ty nejlepší služby. Proto mohou být tyto zásady ochrany osobních údajů upravovány. Doporučujeme vám proto pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Veškeré významné změny budou oznámeny prostřednictvím jiných komunikačních kanálů.

13. NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT, ABYSTE UPLATNILI SVÁ PRÁVA?

Pokud máte jakékoli další dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, webových stránek skupiny Unilin Group nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat:

 • Prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách;
 • E-mailem na adrese privacy@unilin.com;
 • Poštou na adrese:
  UNILIN – Data Protection Counsel
  Ooigemstraat 3
  8710 Wielsbeke Belgie

1 Skupina Unilin Group se skládá z následujících společností: Avelgem Green Power CV (Reg.nr. 0562.874.370, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Belgie), Berghoef GMBH (Reg.nr. 704018, Hardrain 3 Bischweier 76476, Německo), Berghoef - Hout BV (Reg.nr. 33151757, Bolstoen 11, (1046AS) Amsterdam, Nizozemsko), Unilin Resins BV (Reg.nr. 0441.306.943, Moervaartkaai 7, 9042 Gent, Belgie), IVC BV (Reg.nr. 0866.682.231, Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, Belgie), Mohawk International Services BV (Reg.nr. 0459.510.180, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgie), Unilin BV (Reg.nr. 0405.414.072, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgie), Unilin Insulation Feluy srl (Reg.nr. 0844.185.852, Rue Zénobe Gramme sn, 7181 Seneffe, Belgie), Unilin ApS (Reg.nr. 21 51 19 78, Bygaden 19, Folle, 8410 Ronde, Dánsko), Unilin Finland OY (Reg.nr. 0927660-1, PB 57, PB 57, 00811 Helsingfors, Finsko), IVC France S.à.r.l. (Reg.nr. 519.624.043, 130 Boulevard de la Liberté, 59000 Lille, Francie), Unilin Flooring SAS (Reg.nr. 423 483 007, 7 Rue du Parc de Clany, 78000 Versailles, Francie), Unilin Panels SAS (Reg.nr. 479 086 597, 7 Rue du Parc de Clagny, VERSAILLES, FR 78000, Francie), Unilin Insulation SAS (Reg.nr. 325 032 878, 1-3 Rue d'Aurion, Immeuble Estréo, Rosny Sous Bois, Cedex 93110, Francie), Unilin Insulation Sury SAS (Reg.nr. 538 125 956, Zone d'Activité Commerciale des Plaines, Rue de l'Orme, 42450 Sury Le Comtal, Francie), Unilin SAS (Reg.nr. 420 482 119, Zone Ind. CS Bazeilles 40913, 08209 Sedan Cedex, Francie), Unilin GmbH (Reg.nr. 731237, Hardrain 3, Bischweier D-76476, Německo), Flooring Industries Limited S.à r.l. (Reg.nr. 132722, 10b rue des Mérovingiens, ZI Bourmicht, 8070 Bertrange, Lucembursko), Flooring Industries Limited S.à r.l. Belgian Branch (Reg.nr. 132.722, Vredestraat 57, 8790 Waregem, Belgie), Xtratherm Limited (Reg.nr. 331130, Liscarton Industrial Estate, Kells Road, Navan (Co.Meath), Irsko), IVC Luxembourg S.à r.l. (Reg.nr. 110382, Route de Winseler 26, 9577 Wiltz, Lucembursko), Cevotrans BV (Reg.nr. 18017706, Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Nizozemsko), Flooring XL B.V. (Reg.nr. 34273963, Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Nizozemsko), Unilin Beheer BV (Reg.nr. 29024050, Beneluxstraat 1, 5061 KD Oisterwijk, Nizozemsko), Unilin Insulation BV (Reg.nr. 18024618, Beneluxstraat 1, bus 3, 5060 AA Oisterwijk, Nizozemsko), Unilin Norway AS (Reg.nr. 918 119 361, Veritasveien 16, 1363 Hovik, Norsko), Unilin Spain SL (Reg.nr. B96886510, pz del Ayuntamiento, Num.3 p.1, Sant Boi de Llobregat, Barcelona 08830 Španělsko), IVC Group GMBVH (Reg.nr. 67588, Reisholzer Werftstraße 33, Düsseldorf 40589, Německo), Unilin Nederland BV (Reg.nr. 24154333, Boterdiep 56, Rotterdam 3077 AW, Nizozemsko), Unilin Italia S.R.L. (Reg.nr. 02399050307, Via Linussio 52 Udine 33100, Itálie), Unilin Nordic AB (Reg.nr. 556077-6006, Hyllie Boulevard 39, Malmö 215 37, Švédsko), IVC Group Limited (Reg.nr. 07955360, Unit 5, Westside Park, Raynesway, Derby, Spojené království, GB DE21 7AZ, Spojené království), Unilin Distribution Ltd (Reg.nr. NI025830, Unit 5 Rampart Business Park, Rampart, Newry, Spojené království) a Xtratherm UK Limited (Reg.nr. 04404208, Park Road Holmewood Industrial, Park Holmewood, Chesterfield, Derbyshire, GB S425UY, Spojené království).