VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNILIN GROUP

VERZE 2022

 

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů skupiny „Unilin Group“ (dále jen „skupina Unilin Group“ nebo „my/nás“).

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jaké osobní údaje skupiny Unilin Group shromažďuje prostřednictvím svých webových stránek, kontaktních formulářů nebo poskytovatelů údajů, abychom vám vysvětlili, proč tyto údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byste si měli přečíst společně se zásadami používání souborů cookie na jednotlivých webových stránkách v zápatí webových stránek.

 1 KDY TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování vašich osobních údajů (např. v kontextu svých webových stránek), když nejsou k dispozici konkrétnější zásady ochrany osobních údajů.
Tyto zásady ochrany osobních údajů neplatí, když skupina Unilin Group [1] nezpracovává žádné osobní údaje. To je například případ určitých aplikací používaných skupinou Unilin Group, které neshromažďují osobní údaje (například aplikace Quick-Step RoomScan).

 

2 KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Příslušný subjekt skupiny Unilin Group,  který zpracovává vaše osobní údaje při výkonu svých činností (například subjekt, se kterým jste uzavřeli smlouvu, kterému jste poskytli své osobní údaje, jehož webové stránky navštěvujete, ...) je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že skupina Unilin Group určuje účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů.
Skupina Unilin Group jmenovala poradce pro ochranu osobních údajů, který bude vaším kontaktním místem pro všechny otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů. Kontaktní údaje na poradce pro ochranu osobních údajů najdete v oddíle  13 těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

3 KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje shromažďujeme třemi způsoby:

 

3.1 VÁMI POSKYTNUTÉ ÚDAJE

V první řadě získáváme vaše údaje, když nám je sdělíte. To je případ, když vyplníte formulář na našich webových stránkách (např. brožura, kontaktní formulář, formulář pro porovnání podlah) nebo na veletrhu; když si vyžádáte brožuru nebo vzorek; když požádáte o schůzku v některé z našich předváděcích místností nebo u některého z našich prodejců; když se zúčastníte soutěže; když se přihlásíte k odběru našeho informačního zpravodaje nebo konkrétní nabídky; atd.
V takových případech obvykle dostáváme informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o adrese (ulice, číslo, PSČ, město a země), datum narození, datum vaší návštěvy a další osobní a/nebo kontaktní údaje.
Někdy vás požádáme o komentáře, návrhy nebo jiné informace týkající se našich webových stránek, našich produktů nebo služeb nebo našich podniků.

 

3.2 AUTOMATICKY ZÍSKANÉ ÚDAJE

Když si prohlížíte naše webové stránky nebo přijímáte naše informační zpravodaje, získáváme data od poskytovatelů souborů cookie nebo sociálních médií nastavením pixelů (např. Facebook Pixel) o vaší aktivitě na našich webových stránkách, jako jsou navštívené webové stránky, produkty, které vás zajímají,  ať už jste otevřeli e-mail, klikli na odkaz atd. - Automaticky získané informace můžeme kombinovat s informacemi, které nám poskytnete, abychom mohli analyzovat vaše konkrétní použití našich webových stránek.
Další informace o používání souborů cookie skupinou Unilin Group naleznete v našich zásadách použití souborů cookie na příslušných webových stránkách v zápatí webových stránek.

 

3.3 ÚDAJE ZÍSKANÉ OD TŘETÍCH STRAN

Někdy také získáváme vaše informace od třetích stran, jako jsou informace od přidružených společností, prodejců, dodavatelů, distributorů, montážních pracovníků (např. prostřednictvím platforem, jako je webová aplikace Quick-Step Connect), datových makléřů nebo poskytovatelů profesionálních dat (jako jsou Bisnode, stavební výstavy atd.). 
V tomto případě obvykle získáváme údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, údaje o adrese, telefonní číslo, informace o vašem projektu výstavby nebo renovace, vaše objednávka (vzoru) a/nebo vaše dotazy. 

 

4 JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Skupina Unilin Group zpracovává vaše osobní údaje k různým účelům, které jsou vysvětleny níže. Při zpracování vašich osobních údajů se skupina Unilin Group spoléhá na:  váš souhlas: svůj souhlas můžete vyjádřit například tím, že zaškrtnete příslušné políčko při prohlížení našeho webu nebo jiným pozitivním jednáním, které vyžaduje váš souhlas, například tím, že se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. V některých případech (např. ohledně osobních údajů) vás požádáme o výslovný souhlas. Máte právo svůj souhlas kdykoli v budoucnosti odvolat.
 • váš souhlas: svůj souhlas můžete vyjádřit například tím, že zaškrtnete příslušné políčko při prohlížení našeho webu nebo jiným pozitivním jednáním, které vyžaduje váš souhlas, například tím, že se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. V některých případech (např. ohledně osobních údajů) vás požádáme o výslovný souhlas. Máte právo svůj souhlas kdykoli v budoucnosti odvolat.
 • plnění smlouvy: když je shromažďování osobních údajů nutné pro plnění smlouvy s vámi nebo pro přijetí předsmluvních opatření.
 • právní povinnost: když je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, které skupina Unilin Group podléhá.
 • náš oprávněný zájem: v některých případech může být zpracování vašich údajů vyžadováno také pro sledování oprávněného zájmu skupiny Unilin Group. Tam, kde je to vhodné, zvážíme, jestli vaše zájmy nebo základní práva a svobody převažují nad naším oprávněným zájmem.
 •  

5 PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

V závislosti na dotčeném subjektu skupina Unilin Group zpracovává vaše osobní údaje pro níže uvedené účely. 

 

5.1 DODÁNÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Když objednáte prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím prodejce nebo instalatéra, zpracujeme vaše osobní údaje, abychom vám mohli doručit objednané produkty nebo vzorky. Za tímto účelem můžeme zpracovávat údaje, jako je vaše jméno, název společnosti, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, datum narození, informace o vašich projektech, vaše korespondence se skupinou Unilin Group.
Tyto údaje jsou zpracovávány na základě vaší žádosti o předsmluvní opatření nebo na základě plnění smlouvy, ve které jste stranou nebo na základě oprávněného zájmu skupiny Unilin Group na realizaci její smlouvy s jejími dodavateli (prodejci a dodavateli) a poskytování vynikajících služeb zákazníkům. 

 

5.2 ZODPOVĚZENÍ VAŠICH DOTAZŮ NEBO JINÝCH POŽADAVKŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zodpovězení vašich dotazů nebo požadavků (např. požádat o katalog, zaslat informační list o vašich oblíbených výrobcích skupiny Unilin Group, domluvit si schůzku s některým z našich prodejců nebo v některé z našich předváděcí místnosti atd.). 
Za tímto účelem můžeme zpracovávat údaje, jako je vaše jméno, název společnosti, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, datum narození, informace o vašich projektech, vaše korespondence se skupinou Unilin Group.
Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu skupiny Unilin Group, abychom co nejlépe odpověděli na vaše dotazy a žádosti a komunikovali s vámi.

 

5.3 PŘÍMÝ MARKETING ZE SKUPINY UNILIN GROUP 

Přímý marketing


Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vás mohli informovat o nových informacích, kampaních a propagačních akcích souvisejících s našimi značkami, subjekty, službami a produkty, aktivitami nebo jinými propagačními nabídkami, abychom se vás zeptali na vaše názory na naše produkty a služby, slyšeli vaši zpětnou vazbu a mohli řídit vaši účast v našich soutěžích. Můžeme vám zasílat přímý marketing prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, telefonu, sociálních médií (mimo jiné Facebooku, WhatsApp, LinkedIn), našich webových stránek a přidružených webových stránek nebo SMS. Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, preferovaný jazyk a projekt nebo region, o který máte zájem.
Při registraci do našeho přímého marketingu prostřednictvím našich webových stránek vám můžeme zasílat přímý marketing na základě vašeho souhlasu. V tomto případě se můžete svobodně rozhodnout, že nám své osobní údaje poskytnete pro účely přímého marketingu. Máte právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu kdykoli odvolat (viz bod 10).

Zasíláme vám přímý marketing na základě našeho oprávněného zájmu, abychom vás mohli informovat o našich produktech při jejich nákupu. Když si již nepřejete dostávat takové informace, můžete se v každém e-mailu odhlásit. Přímý marketing prostřednictvím sociálních médií zasíláme jednotlivcům s podobnými profily na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše produkty. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz položka 10).

Personalizovaný přímý marketing

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat za účelem poskytování informací o službách a produktech skupiny Unilin Group nebo zasílání personalizovaných informací nebo reklamy. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa. 

Můžeme vytvořit profil na základě vašeho on-line chování nebo vašeho nákupního chování. V tomto profilu bereme v úvahu vaše preference a zájmy, například týkající se navštívených stránek, odkazů, na které jste klikli, zobrazených výrobků a výrobků, které jste zakoupili, a dalších výrobků, které by vás mohly zajímat. Tyto informace získáváme prostřednictvím souborů cookie nastavených na našich webových stránkách nebo prostřednictvím vašeho předchozího nákupního chování, jak je uvedeno ve vašem zákaznickém profilu. Na základě informací shromážděných v profilu vám můžeme zasílat informace a reklamu, informace a reklamu týkající se produktů, které odpovídají vašemu profilu nebo které by vás mohly zajímat. Kromě toho můžeme služby třetích stran, jako je Facebook, využívat k identifikaci cílových návštěvníků a návštěvníků „vypadajících jako“ k propagaci našich produktů jednotlivcům s podobnými profily. Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa, datum narození, věk, pohlaví, vaše zaměstnání, název vaší společnosti, váš preferovaný jazyk a konkrétní produkty a služby, o které jste projevili zájem.

Můžeme vás profilovat a posílat vám personalizovaný přímý marketing na základě vašeho souhlasu, když přijmete soubory cookie, které tyto informace shromažďují. Další informace o souborech cookie naleznete v našem prohlášení o souborech cookie. Máte právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu kdykoli odvolat (viz část 10).

Další informace o používání souborů cookie skupinou Unilin Group naleznete v našich zásadách použití souborů cookie na příslušných webových stránkách v zápatí webových stránek. 

5.4 ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEDÁNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH VÁM

Skupina Unilin Group může zpracovávat vaše osobní údaje, když se účastníte soutěže organizované skupinou Unilin Group, abyste byli informováni o výsledcích. 

Za tímto účelem obvykle zpracováváme osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje, finanční údaje (například faktura vašeho nákupu), fotografie, videa a další osobní údaje relevantní pro stanovení výsledků soutěže o ceny.

Vaše údaje zpracováváme v rámci organizace soutěže na základě vašeho souhlasu při vyplňování formuláře o účasti v soutěži. Máte právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli odvolat (viz bod 10).

 

5.5 ABYCHOM VÁS PODPOŘILI PŘI RENOVACÍCH PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ DODAVATELSKÉ PLATFORMY

Když navštívíte prodejce (prodejce nebo montážní firmu, která distribuuje naše produkty), může prodejce pro vás vytvořit spotřebitelský projekt na platformách, které poskytujeme našim prodejcům, například webovou aplikaci Quick-Step Connect. Tyto platformy umožňují prodejcům (i) poskytnout vám informace o produktech, které vás zajímají, (ii) přidávat vaše kontaktní údaje, abyste byli o projektu informováni, (iii) nahrávat fotografie místnosti, kterou chcete renovovat, aby vám ukázali, jak to může vypadat po instalaci produktů, (iv) objednat vzorek, (v) navrhnout sladěné příslušenství, (vi) automaticky vypočítat materiály potřebné pro projekt a (vii) nabízejí rady týkající se dokončení nebo přípravy projektu.
 
Díky tomu, že skupina Unilin Group nabízí našim prodejcům tyto platformy, zpracovává vaše osobní údaje. Skupina Unilin Group a její dodavatelé společně odpovídají za zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem. Doporučujeme, abyste se v tomto ohledu vždy seznámili se zásadami ochrany osobních údajů svého prodejce.

Prodejci vytvoří prostřednictvím platformy spotřebitelský projekt a na základě vašeho souhlasu poskytnou společnosti Unilin vaše osobní údaje týkající se spotřebitelského projektu. Máte právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu kdykoli odvolat (viz bod 10).

Skupina Unilin Group bude zpracovávat vaše osobní údaje pro vlastní účely, aby vám mohla poskytnout vzorky doma, když o to požádáte (viz účel 5,1). 

Za tímto účelem můžeme zpracovávat osobní údaje, jako je vaše jméno, název vaší společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o spotřebitelském projektu a další poznámky k projektu. 

Zpracování vašich osobních údajů společností Unilin v souvislosti s vytvořením zákaznického projektu prostřednictvím webové aplikace je nezbytné pro přijetí předsmluvních opatření na vaši žádost a je založeno na oprávněném zájmu skupiny Unilin Group a jejích dodavatelů poskytovat spotřebitelům přesné informace o produktech. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely registrace návštěvníka (viz bod 10).

 

5.6 REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ NAŠICH BUDOV NEBO PŘEDVÁDĚCÍCH MÍSTNOSTÍ

Skupina Unilin Group může vaše osobní údaje zpracovávat, když navštívíte některou z našich budov nebo některou předváděcí místnost. Z bezpečnostních důvodů registrujeme návštěvníky našich budov a předváděcích místností, abychom jim prostřednictvím e-mailu mohli poskytnout heslo k Wi-Fi (tj. poskytnout jim příručku pro návštěvníky obsahující informace o bezpečnosti a opatřeních v případě nouze) a spočítat, kolik návštěvníků navštěvuje naše budovy a předváděcí místnosti.

Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje a jméno zaměstnance společnosti Unilin, kterého navštívíte. 

Vaše údaje zpracováváme pro účely registrace návštěvníků na základě našeho oprávněného zájmu zajistit bezpečnost našich návštěvníků, vědět, kdo v případě nouze navštíví naše prostory, zlepšit návštěvnost a sledovat, kolik lidí navštěvuje naše prostory a předváděcí místnosti. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely registrace návštěvníka (viz bod 10).

 

5.7 ANALÝZA DAT A VYTVÁŘENÍ STATISTIK

Skupina Unilin Group může zpracovávat vaše osobní údaje pro analytické a statistické účely. Statistické účely jsou veškeré operace ke shromažďování a zpracování osobních údajů nezbytných pro statistický výzkum nebo sestavování statistických výsledků. Skupina Unilin Group používá různé analytické nástroje k propojení osobních údajů a získávání poznatků z různých zdrojů údajů. 

Za tímto účelem můžeme zpracovávat osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje nebo osobní údaje. 
V závislosti na konkrétním případu jsou tyto údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu skupiny Unilin Group posoudit a zlepšit naše marketingové kampaně, získat přehled o našich prodejních zprávách a vizualizovat naše údaje o elektronickém obchodování.
Výsledkem zpracování pro statistické účely jsou souhrnné údaje. Agregované nebo vaše osobní údaje nepoužíváme k podpoře opatření nebo rozhodnutí, která se vás týkají. 

 

5.8 PRO TECHNICKOU A FUNKČNÍ SPRÁVU NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Osobní údaje získané pomocí souborů cookie a dalších technologií zpracováváme za účelem technické a funkční správy našich webových stránek, přizpůsobení webových stránek a zajištění jejich vysoké míry uživatelského komfortu. Vaše údaje nám umožňují sledovat, jak jsou naše webové stránky využívány, a vylepšovat jejich obsah a uspořádání (např. testování A/B). Tyto údaje nám také umožňují příslušným způsobem zabezpečit naše webové stránky.
Za tímto účelem můžeme zpracovat údaje, jako jsou vaše IP adresa, navštívené stránky, používaný prohlížeč, webové stránky, které jste navštívili dříve, geografické údaje, jako je vaše poloha, váš preferovaný jazyk a čas a doba vaší návštěvy. 
Zpracování těchto údajů je založeno na vašem jednoznačném souhlasu (získaném prostřednictvím našeho banneru pro soubory cookie) nebo na oprávněném zájmu skupiny Unilin Group poskytovat dobře fungující a zabezpečené webové stránky a nabízet pro vás stránky s relevantním obsahem.
Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich zásadách použití souborů cookie na příslušných webových stránkách v zápatí webových stránek.

 

6 S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Skupina Unilin Group selektivně vybírá strany, kterým sděluje vaše osobní údaje, a pečlivě je vybírá. V každém případě zajistíme adekvátní ochranu a důvěrnost vašich údajů. V dále uvedených případech můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami:
 • Prodejci skupiny Unilin Group (předváděcí místnosti), distributoři, prodejci, prodejci a montéři – například aby zajistili, že vás budou moci kontaktovat za účelem sjednání termínu, o vašem spotřebitelském projektu, ... Ve většině případů jsou tyto strany samostatnými správci a doporučujeme, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů.
 • Zpracovatelé jednající naším jménem, např. marketingové agentury, komunikační společnosti, webové hostingové společnosti, poskytovatelé poštovních služeb, poskytovatelé softwaru, poskytovatelé analytických služeb, sledovací společnosti (např. Lead Forensics),... Skupina Unilin Group uzavírá se smluvními stranami dohodu o zpracování osobních údajů za účelem poskytování svých služeb.
 • Různé obchodní jednotky každého subjektu skupiny Unilin Group, včetně naší mateřské společnosti Mohawk Industries Inc. a dalších sesterských společností skupiny Unilin Group, jak je definováno v části 2 těchto zásad ochrany osobních údajů.
 • Obchodní partneři, například třetí strany, se kterými společně organizujeme speciální akce nebo programy.
 • Poskytovatelé IT služeb poskytující technickou podporu.
 • Poskytovatelé platebních služeb.
 • Právníci a externí poradci: v některých případech může skupina Unilin Group zveřejnit vaše osobní údaje právníkům a externím poradcům, když je to nezbytné pro poskytnutí rady nebo obranu našich práv.
 • Orgány veřejné moci: V určitých případech může skupina Unilin Group vaše osobní údaje zveřejnit dozorovým orgánům nebo policii, soudním nebo jiným orgánům, když se domníváme, že jsme k tomu povinni v souladu s platnými zákony nebo předpisy nebo na základě jakékoli jiné zákonné žádosti nebo nařízení.
 • Sociální média: sociální sítě mohou mít přístup k informacím, které shromažďujeme pomocí souborů cookie a dalších technologií (možné prostřednictvím pluginů integrovaných na webových stránkách společnosti Unilin).
 • Potenciální kupující společnosti: v nepravděpodobném případě, že bude celá naše společnost nebo její část zakoupena třetí stranou, budou vaše informace předány kupujícímu.

7 ZPRACOVÁVÁ SKUPINA UNILIN GROUP VAŠE ÚDAJE MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR („EHS“)?

V některých případech mohou být vaše údaje sdíleny s třetí stranou mimo EHS pro účely popsané v bodu 5 výše. Skupina Unilin Group je součást společnosti Mohawk Industries Inc. se sídlem ve Spojených státech. 
V tomto ohledu se skupina Unilin Group přinejmenším zavazuje zajistit, aby vaše údaje byly náležitě a vhodně chráněny, zejména tím, že zajistíme, abychom se mohli spolehnout na rozhodnutí uznávající ochranu podle čl. 45 GDPR, uzavřením standardních smluvních doložek podle čl. 46,2 GDPR nebo jinými vhodnými bezpečnostními opatřeními, jak je uvedeno v kap. V GDPR.
Ve všech případech budou vaše osobní údaje předány třetím stranám v zemích mimo EHP, když to vyžadují nebo povolují platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, a pouze tehdy, když tento příjemce poskytne vhodná ochranná opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů. 
Když máte jakékoli dotazy nebo chcete získat více informací o přenosu svých osobních údajů mimo EHP, zašlete prosím datovanou a podepsanou žádost poradci skupině Unilin Group pro ochranu osobních údajů. Naše kontaktní údaje najdete v bodě 13.

 

8 JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Skupina Unilin Group usiluje o maximální ochranu vašich osobních údajů prostřednictvím administrativních, technických a organizačních opatření. Za tímto účelem skupina Unilin Group vyvinula různé postupy, které realizují naši zaměstnanci. 
Skupina Unilin Group se rovněž zavázala zajistit, aby poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají osobní údaje jménem skupiny Unilin Group, přijali odpovídající technická a organizační opatření.

 

9 JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Skupina Unilin Group bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Delší doba uchovávání může být vyžadována na základě právní nebo smluvní povinnosti nebo v případě sporu.Když máte jakékoli dotazy nebo chcete získat více informací o uchovávání svých osobních údajů, zašlete prosím datovanou a podepsanou žádost poradci skupině Unilin Group pro ochranu údajů. Kontaktní údaje najdete v bodě 13.

 

10 JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

V rámci GDPR máte ve vztahu ke svým osobním údajům řadu práv. Některá z těchto práv jsou velmi úzce zaměřená nebo se řídí zvláštními podmínkami a výjimkami.

 

10.1 PRÁVO NA PŘÍSTUP

To znamená například, že se můžete zeptat, jestli a k jakým účelům vaše osobní údaje zpracováváme. Další informace naleznete v článku 15 GDPR.

 

10.2 PRÁVO NA OPRAVU

Máte také právo na opravu nesprávných osobních údajů. Další informace naleznete v článku 16 AVG.

 

10.3 PRÁVO NA VYMAZÁNÍ

V některých případech můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, například když osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, když jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu a vy souhlas odvoláte atd.V některých výjimečných případech skupina Unilin Group není povinna vaši žádost o výmaz osobních údajů splnit. Další informace naleznete v článku 17 AVG.

 

10.4 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Můžete požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, například když napadnete přesnost svých osobních údajů, když je činnost zpracování nezákonná atd. Omezení zpracování znamená, že vaše údaje můžeme ukládat pouze dočasně, kromě případů, kdy souhlasíte se zpracováním svých údajů v rámci soudního řízení nebo ve veřejném zájmu. Omezení lze potom ukončit. Další informace naleznete v článku 18 GDPR.

 

10.5 PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Když zpracováváme vaše údaje na základe vašeho souhlasu nebo na základě výkonu smlouvy, můžete požádat o to, abychom údaje předali vám nebo jiné straně (když je to technicky možné). Ve výjimečných případech není skupina Unilin Group povinna vaši žádost splnit. Další informace naleznete v článku 20 GDPR.

 

10.6 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU 

Můžete nás informovat o zvláštních důvodech, proč chcete vznést námitku proti konkrétní činnosti zpracování na základě oprávněného zájmu skupiny Unilin Group nebo ve veřejném zájmu. Když tyto konkrétní důvody převažují nad našimi oprávněnými zájmy, zpracování ukončíme. Skupina Unilin Group nemůže vyhovět vaší žádosti, když vaše osobní údaje zpracováváme pro účely soudního řízení. Další informace naleznete v článku 21 GDPR. 

 

10.7 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU

Když vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete vždy požádat, abychom vaše osobní údaje přestali zpracovávat, a to bez udání zvláštního důvodu. Toto právo zahrnuje právo vznést námitku proti profilování, když se profilování týká tohoto přímého marketingu. Další informace naleznete v článku 21 GDPR.

 

10.8 PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM PROFILOVÁNÍ

Skupina Unilin Group může zpracovávat vaše osobní údaje pro účely profilování, jak je popsáno v části 5.3 těchto zásad ochrany osobních údajů). Protože profilování se provádí pouze pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti profilování pro náš přímý marketing, aniž byste nám museli uvádět zvláštní důvod (jak je uvedeno v bodě 10.7). Další informace naleznete v článku 21 GDPR.

 

10.9 PRÁVO KDYKOLI ODVOLAT SOUHLAS

Když zpracování vašich údajů vychází z vašeho souhlasu, máte právo souhlas kdykoli odvolat. Nebude tím dotčena legitimita zpracování, které se událo před odvoláním souhlasu.

 

10.10 PROSAZOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRÁV

Výše uvedená práva lze snadno uplatnit různými způsoby, například e-mailem nebo poštou, vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo kontaktováním našeho zákaznického servisu v oblíbeném obchodě Unilin Group. Z důvodu ochrany soukromí a bezpečnosti vás můžeme požádat o ověření vaší identity. Kontaktní údaje na poradce pro ochranu osobních údajů najdete v bodě 13.

 

10.11 PŘÍSLUŠNÝ DOZOROVÝ ÚŘAD

V souladu s článkem 77 nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě zaměstnání nebo místě, kde dochází k údajnému porušování nařízení GDPR. Belgický úřad pro ochranu osobních údajů je dozorový úřad pro ústředí skupiny Unilin Group se sídlem v Belgii a je k dispozici na:

 • Rue du Print Press 35, 1000 Brusel
 • Tel.: +32 (0)2 274 48 00
 • E-mail: contact@apd-gba.be.

Další místní dozorové orgány můžete kontaktovat v těchto zemích:

 

Nizozemsko

Úřad pro ochranu osobních údajů (AP)

(+31) - (0)70– 888 85 00

info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Lucembursko

Národní komise pro ochranu osobních údajů/Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)

(+352) 26 10 60 -1

info@cnpd.lu

 

Francie

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

+33 (0)1 53 73 22 22

 

Španělsko

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

+34 901 100 099

+34 91 266 35 17

dpd@agpd.es

Itálie

Garante per la Protezione dei personali (GPDP)

+39 06,696771

protocollo@gpdp.it

+39 06,69677,2917

urp@gpdp.it

Spojené království

Úřad komisaře pro informace (ICO)

 

+44 (0)303 123 1113

Irsko

Komise pro ochranu osobních údajů (DPC)

+353 (0)76 110 4800

+353 (0)57 868 4800

info@dataprotection.ie

 

Německo

Odlišně podle státu

Kontaktní údaje různých úřadů najdete na adrese: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html

Dánsko

Agentura pro ochranu osobních údajů (Datatilsynet)

+45 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

Finsko

Služby ombudsmana pro ochranu osobních údajů

Pro jednotlivce:

+358 (0)29 566 6777

Pro úředníky:

+358 (0)29 566 6778

tietosuoja@om.fi

Norsko

Úřad pro ochranu osobních údajů

 

+47 22 39 69 00

postkasse@datatilsynet.no

 

 

 

Švédsko

Integritytsskyddsmyndigheten/Švédský úřad pro ochranu osobních údajů (IMY)

 

+46 (0)8 657 61 00

imy@imy.se

 

 11 ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ MÉDIA

Webové stránky skupiny Unilin Group mohou obsahovat odkazy (např. prostřednictvím hypertextových odkazů, pluginů sociálních sítí, odkazů na provozovatele sociálních médií) na jiné webové stránky, poskytované jinými společnostmi nebo sociálními sítěmi. Skupina Unilin Group vám vždy doporučuje zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. 

 

11.1 STRÁNKY SKUPINY UNILIN GROUP NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Skupina Unilin Group má stránky na sítích LinkedIn, Twitter, Facebook a Instagram. Když navštívíte tyto stránky, budou vaše údaje předávány provozovateli příslušné sociální sítě prostřednictvím souborů cookie. Sociální sítě mohou například přijímat informace o tom, které webové stránky jste v současné době navštívili a jaké jste dosud navštívili a jaká je vaše IP adresa. Když navštívíte tyto stránky, můžeme obdržet souhrnné údaje z příslušné sociální sítě ve formě statistik o tom, jak jsou naše stránky prohlíženy uživateli sociálních sítí. Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a využití sociální sítí a také práva a nastavení pro ochranu Vašeho soukromí vyhledejte prosím v upozorněních k ochraně údajů u příslušných sociálních sítí (k dispozici zde: Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram). Další informace o používání souborů cookie skupinou Unilin Group naleznete v našich zásadách použití souborů cookie na příslušných webových stránkách v zápatí webových stránek.

 

11.2 MOŽNOSTI SDÍLENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Naše webové stránky umožňují sdílet obsah na sítích LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp a Snapchat. Když používáte funkce těchto pluginů sociálních sítí (např. tlačítko „sdílet“, ...) jsou informace o vašem používání přenášeny přímo z vašeho prohlížeče do příslušné sociální sítě. Když jste již v průběhu návštěvy naší webové stránky zaregistrováni u některé ze sociálních sítí, může provozovatel této sociální sítě přiřadit vaši návštěvu k vašemu osobnímu účtu prostřednictvím těchto pluginů sociálních sítí. Když ještě nejste členem sociální sítě, mohou sociální sítě nadále přijímat a ukládat vaši IP adresu a informace o prohlížeči a operačním systému, který používáte prostřednictvím pluginů sociálních sítí.

 

Když sdílíte obsah z našich webových stránek přímo na stránkách sociálních médií, budou vaše osobní údaje viditelné pro návštěvníky těchto sociálních sítí. Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a využití sociální sítí a také práva a nastavení pro ochranu Vašeho soukromí vyhledejte prosím v upozorněních k ochraně údajů u příslušných sociálních sítí (viz zde: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Whatsapp  a Snapchat).

 

Další informace o používání souborů cookie skupinou Unilin Group naleznete v našich zásadách použití souborů cookie na příslušných webových stránkách v zápatí webových stránek.


12 JAK BUDETE INFORMOVÁNI O ZMĚNÁCH TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Snažíme se nabízet vám tu nejlepší službu. V důsledku toho mohou být tyto zásady ochrany osobních údajů změněny. Doporučujeme proto tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat na našich webových stránkách. Veškeré významné změny budou oznámeny prostřednictvím jiných komunikačních kanálů.

 

13 KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT KVŮLI UPLATNĚNÍ SVÝCH PRÁV?

Když máte jakékoli další otázky nebo stížnosti týkající se zpracování svých osobních údajů, webových stránek skupiny Unilin Group nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat:

 • Prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách;
 • E-mailem na adresu privacy@unilin.com;
 • Poštou na adresu:

UNILIN – poradce pro ochranu osobních údajů

Vredestraat 57-59

8790 Waregem

Belgie

 


[1] Skupina Unilin Group se skládá z dceřiných a přidružených společností společnosti Unilin BV, které společně tvoří Flooring ROW, aktuální seznam právnických osob, které tvoří tuto činnost, lze vyžádat na e-mailové adrese privacy@unilin.com