UNILIN for smart living
go down

The UNILIN Way

Jedinečná firemní kultura

Všem divizím UNILINu je společná jedinečná metoda práce: the UNILIN Way. Naše firemní kultura je vybudována na 4 pevných pilířích: motivace, podnikavost, vynikající kvalita a respekt.

Passion

Všichni sdílíme stejnou motivaci v naší práci a nadšení pro naši firmu. Máme motivaci vyvíjet pro naše zákazníky nejatraktivnější výrobky, vyrábět je v nejvyšší kvalitě a poskytovat nejlepší služby. Energii získáváme z inovací, instalací a údržby nových technologií a neustálou optimalizací našich procesů a zásad. Nikdy se nespokojíme s dosavadním stavem a snažíme se dosáhnout lepších výsledků při vynaložení menších prostředků.

Entrepreneurship

Práce v UNILINu je, jako když vedete svou vlastní firmu. Společně tvoříme tým podnikatelů, které žene vpřed touha uspět. Spolupráce je naším mottem. Všichni si vzájemně pomáháme. Díky našemu holistickému pohledu na byznys vidíme dopad našich kroků na celou organizaci. Při delegování úkolů se nezříkáme odpovědnosti, stimulujeme iniciativu a vedeme diskuze, při nichž respektujeme názor vyjádřený každým jednotlivcem. Pouštíme se do rozumných, promyšlených rizik a přizpůsobujeme se měnícím se podmínkám. V našem rozhodování dáváme přednost dlouhodobému pohledu a připravujeme se na budoucnost. Etiku práce a podnikavost máme v genech. Možné je cokoliv, pracujeme-li usilovně a podle promyšleného plánu a investujeme-li rozumně do lidí a technologií.

Excellence

Jsme přesvědčeni, že každou výzvu můžeme proměnit v úspěch. Po všech stránkách usilujeme o dokonalost. Podporujeme nejlepší postupy. Ať děláme cokoliv a kdekoliv, jen to nejlepší je pro nás dost dobré. Neustále o sobě pochybujeme, klademe si otázky, proč naše procesy existují ve stávající podobě, a hovoříme o alternativách. Naším nejvyšším cílem je dosáhnout dokonalé kvality ve všem, co děláme. Chceme mít nejlepší organizaci a chceme být nejlepší na každém trhu, na kterém působíme. Zásadní význam má rychlost realizace, přísné řízení nákladů a disciplína.  

Respect

Respekt je naší klíčovou zásadou: úcta k našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, akcionářům a všem lidem, se kterými spolupracujeme, úcta k životnímu prostředí a úcta k bezpečnému a zdravému prostředí na pracovišti. Zaměstnance seznamujeme s důvody, které vedou k našim rozhodnutím. Stále znovu hledáme dokonalou rovnováhu ekonomických, sociálních a ekologických hledisek a respektujeme při tom hodnoty a přesvědčení různých kultur.

The Happy Workout

Práce v UNILINu lidi především baví. Vedle mnoha našich kroků zaměřených na BOZP, ergonomii, osobnostní rozvoj, transparentní organizaci a příjemnou pracovní atmosféru máme také kalendář „The Happy Workout". V tomto kalendáři se shromažďují všechny zábavné iniciativy, které mezi našimi zaměstnanci podporují týmového ducha.

FIREMNÍ VIDEO UNILIN

Objevte UNILIN. Podívejte se na firemní video.

UNILIN LIVE

No items available

THE UNILIN WAY

V roli zaměstnavatele UNILIN vyniká jako motivovaná, inovační a rostoucí firma. Na všech úrovních stojí za úspěchem UNILINu skutečně podnikaví lidé. Firemní kulturu charakterizuje investování do technologií a lidského kapitálu.

Další informace o The UNILIN Way

Top employer België 2018