UNILIN for smart living
go down

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mají za cíl vás informovat o tom, jaké informace společnost UNILIN se sídlem na adrese Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgie („společnost UNILIN“) shromažďuje prostřednictvím webu, na němž se tyto zásady nacházejí, o důvodech, proč takové informace shromažďujeme, a o tom, jak budeme zacházet s informacemi, které nám poskytnete a které se o vás dozvíme na základě vaší návštěvy našeho webu. Předpokladem používání tohoto webu je váš souhlas s těmito zásadami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, náš web prosím nepoužívejte.


JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje shromažďujeme dvěma způsoby: na základě registrace a informací, které poskytnete nebo zadáte na určitých stránkách webu; automaticky, konkrétně prostřednictvím souborů cookie. Viz infra pro podrobnější informace o souborech cookie. Je možné, že vás požádáme o jméno a příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, věk, adresu, mobilní nebo jiné telefonní číslo a další osobní nebo kontaktní údaje. Rovněž je možné, že vás budeme žádat o komentáře, návrhy nebo jiné informace týkající se našeho webu, našich produktů nebo služeb nebo naší společnosti. Další specifické typy informací mohou být vyžadovány v souvislosti s žádostmi o pracovní místa, soutěžemi, tombolami, jinými propagačními nabídkami nebo jinými marketingovými aktivitami. Může se přitom jednat například o uploadování textového obsahu, obrazového obsahu, videoobsahu nebo audioobsahu.


PROČ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze k následujícím účelům: používání a správa webu obecně, včetně odesílání a přijímání zpráv; poskytování informací o vlastnostech, službách a výrobcích společnosti UNILIN; shromažďování dat v rámci ucházení se o pracovní místa prostřednictvím našeho kariérového portálu. Budeme zpracovávat pouze osobní údaje potřebné pro výše uvedené účely.


JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME?

Osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromáždíme, využíváme k: tomu, abychom reagovali na přímé požadavky, jak je popsáno v okamžiku shromažďování vašich údajů nebo jak bylo jinak popsáno před využitím vašich údajů; administrativě vaší účasti na soutěžích, tombolách, jiných propagačních nabídkách nebo jiných marketingových aktivitách; tomu, abychom vám a našim zákazníkům obecně lépe porozuměli; jiným legitimním obchodním účelům, jako je zasílání zpráv nebo jiných marketingových informací o našich značkách a našich firmách, o které byste podle našeho názoru měli zájem, a sice e-mailem, poštou nebo textovou zprávou (pokud jste nám k tomu při registraci u nás poskytli souhlas); zpracování vaší žádosti o pracovní místo. Informace, které nám poskytnete, můžeme zkombinovat s jinými údaji, které získáme z jiných zdrojů, například s informacemi, které poskytnete na jiných místech nebo prostřednictvím jiného média, jako je některý z našich přidružených webů. Pasivní informace, které sledujeme, například prostřednictvím souborů cookie, slouží k individualizaci a zlepšování vašeho online zážitku a nabídek, které vám na našem webu poskytujeme, jak už bylo popsáno výše. Ve všech ostatních případech než v těch uvedených výše vždy nejdříve identifikujeme účel, za kterým jsou vaše osobní údaje shromažďovány, než tyto údaje skutečně začneme shromažďovat nebo využívat. Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, dokud plní výše uvedené účely nebo jak to vyžadují právní předpisy. Společnost Unilin využívá osobní údaje poskytnuté v rámci žádostí o pracovní místa prostřednictvím našeho kariérového portálu s ohledem na národní i mezinárodní právní předpisy a v souladu s nimi.


S KÝM INFORMACE SDÍLÍME?

Osobní informace neprodáváme nezávislým třetím stranám, nicméně může se stát, že vaše informace budeme sdílet s námi pověřenými zpracovateli, s našimi přidruženými firmami (včetně naší mateřské společnosti a dalšími značkami ze skupiny UNILIN) nebo s třetími stranami, s nimiž realizujeme společné propagační akce nebo programy a které by mohly mít zájem vás podrobněji informovat o svých značkách. V některých případech mohou být vaše osobní údaje předány zpracovatelům, přidruženým firmám nebo třetím stranám, s nimiž realizujeme společné propagační akce nebo programy, se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor v zemích, které nezajišťují adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Tímto vyjadřujete souhlas s předáním vašich osobních údajů v takových případech. V souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů rovněž můžeme vaše osobní údaje sdělit také v případě, že se budeme domnívat, že tak musíme učinit, abychom splnili případné zákony, nařízení, soudní příkaz, právní požadavky nebo požadavky orgánů veřejné správy. V nepravděpodobném případě, že celá naše firma nebo její část bude převzata třetí stranou, budou vaše informace předány novému vlastníkovi. Aniž bychom se zavazovali, že tak budeme činit, vyhrazujeme si rovněž právo shromažďovat a sdílet případné informace, které budeme považovat za potřebné k vyšetřování nebo k učinění kroků v souvislosti s podezřením z podvodu, nezákonných aktivit, možného ohrožení osob nebo majetku nebo k ochraně nás samotných, některého nebo několika našich uživatelů nebo jejich dědiců nebo jinak, jak to vyžadují nebo povolují právní předpisy. Rovněž mějte na paměti, že některé části našeho webu mohou být interaktivní a že v nich můžete zadávat informace, které uvidí ostatní uživatelé. Pokud nechcete, aby vámi zadané informace byly veřejně přístupné, nepoužívejte tyto části našeho webu.


JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME A PROČ?

Cookies jsou malé textové soubory, které vámi navštívené weby umisťují na váš počítač. Používají se hojně k tomu, aby weby fungovaly nebo aby fungovaly efektivněji, ale také jako zdroj informací pro vlastníky webů. Tento web používá soubory cookie ke zlepšování a individualizaci vašeho zážitku. To zahrnuje: uložení preferovaného jazyka; uložení údajů, které zadáte ve formulářích; zapamatování zboží ve vašem případném nákupním košíku; analýza toho, jak web používáte, pomocí nástrojů Google Analytics. Pokud soubory cookie nechcete používat, nepoužívejte prosím náš web, jelikož bez nich nebude řádně fungovat. Většina webových prohlížečů umožňuje kontrolu nad soubory cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Více informací o souborech cookie (například jaké soubory cookie byly nastaveny, jak je spravovat a odstranit) získáte na webu www.allaboutcookies.org.


VAŠE PRÁVA

Kdykoliv můžete uplatnit své právo na přístup k veškerým osobním údajům, které se vás týkají, na jejich opravení nebo odstranění. Je k tomu třeba, abyste nám poslali zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo abyste se obrátili na referenta společnosti Unilin pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@unilin.com. Rovněž se můžete odhlásit (opt-out) z našich přímých marketingových kampaní. Kdykoliv můžete bezplatně a bez odůvodnění požádat, abychom vám již nezasílali žádné propagační materiály. ZABEZPEČENÍ K ochraně informací poskytnutých na tomto webu používáme opatření, která v oboru patří ke standardu. Ačkoliv usilujeme o zajištění bezpečnosti vámi poskytnutých osobních údajů při jejich uchovávání, využívání a sdílení, žádný web není stoprocentně bezpečný. Proto vám doporučujeme učinit vhodná opatření k vlastní ochraně, což může zahrnovat například důvěrné zacházení se všemi uživatelskými jmény a hesly.


WEBY TŘETÍCH STRAN

V určitých částech tohoto webu můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran. Tyto zásady ochrany osobních údajů však platí pouze pro web, na němž jsou zveřejněny, a nejsou v nich popsány postupy při shromažďování údajů na jiných webech, tedy ani na těch, na které se odkazuje z tohoto webu. Tyto odkazy poskytujeme pro vaše pohodlí, nicméně třetí strany ani jejich weby nekontrolujeme. Tyto třetí strany budou mít jiné zásady ochrany osobních údajů platné pro informace, které případně poskytnete na těchto webech třetích stran. Důkladně si pročtěte zásady ochrany osobních údajů na všech webech, než poskytnete informace umožňující identifikaci konkrétní osoby. Společnost UNILIN za žádných okolností nenese odpovědnost za (další) existenci těchto webů třetích stran ani za informace, které poskytují. Ze zahrnutí hypertextových odkazů na jiné weby nevyplývá, že souhlasíme s obsahem těchto webů ani že mezi těmito weby existuje jakákoliv forma spolupráce nebo vztahu.


DATUM PLATNOSTI A ÚPRAVY

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení části těchto zásad kdykoliv změnit, upravit, přidat nebo odstranit. Chcete-li mít přehled o nejnovější verzi těchto zásad, měli byste tuto stránku pravidelně sledovat. Budete-li tento web používat i po zveřejnění změn, znamená to, že tyto změny akceptujete. Nicméně nebudeme retroaktivně měnit způsob, jakým vaše osobní údaje využíváme, bez vašeho souhlasu. Tyto zásady byly sestaveny a platí od 11. ledna 2015.


DOTAZY?

Máte-li jakékoliv připomínky či dotazy ohledně těchto zásad nebo chcete-li aktualizovat své údaje, můžete nás kontaktovat následovně:
UNILIN 

Ooigemstraat 3 

8710 Wielsbeke
 - BELGIE 

Tel.: 32 56 67 52 11


Rovněž nám můžete poslat e-mail: info@unilin.com.

UNILIN LIVE

No items available

THE UNILIN WAY

V roli zaměstnavatele UNILIN vyniká jako motivovaná, inovační a rostoucí firma. Na všech úrovních stojí za úspěchem UNILINu skutečně podnikaví lidé. Firemní kulturu charakterizuje investování do technologií a lidského kapitálu.

Další informace o The UNILIN Way

Top employer België 2018