UNILIN for smart living
go down

Udržitelnost

Rozhovor s generálním ředitelem Bernardem Thiersem

Je všechno ekologické, udržitelné a zelené jenom marketingový trik? V UNILINu ne. Udržitelnost není jen módní heslo. Je to promyšlená strategie. „Udržitelné uvažování je nutným předpokladem v každé části našeho firemního řetězce. Chcete-li z dlouhodobého hlediska něco změnit, musíte fungovat ekologicky a vytvořit cirkulární ekonomiku. Firma, která vyčerpá své vlastní zdroje, je dříve či později odsouzena k neúspěchu,“ říká generální ředitel UNILINu Bernard Thiers.

„Dnes pochází 85 % naší dřevotřísky z recyklovaného dřeva. Ano, jsem na to hrdý. Před dvaceti lety to procento bylo nula.“

Udržitelný byznys se rozmáhá, což je dobrá zpráva. Udržitelnost má společnost UNILIN v genech už celá desetiletí. Je to víc než jen zelená nálepka. Pojem zahrnuje bezpečnost na pracovišti, nízkou spotřebu energií, snižování emisí CO2 a minimalizaci vlivu na životní prostředí. „Dnes pochází 85 % naší dřevotřísky z recyklovaného dřeva a objem recyklovaného dřeva v příštích letech jen poroste. Ano, jsem na to hrdý. Před dvaceti lety to procento bylo nula.“

„Ať je nový výrobek jakkoliv krásný, pokud není udržitelný, časem skončí na smetišti.“

Nové technologie a recyklační postupy stále zvyšují laťku. Například v produktovém designu je udržitelnost klíčovým kritériem při výběru surovin i povrchové úpravy.“ Pokud nový výrobek nelze recyklovat, časem skončí na smetišti, ať je jakkoliv krásný a ať má jakkoliv slibný design.“ Generální ředitel má v této otázce jasno: výrobek UNILINu musí mít pozitivní dopad na životní prostředí spotřebitele.

„Stanovili jsme si důležité cíle pro rok 2020. Výroční zpráva o udržitelnosti nám pomáhá udržovat správný kurz.“

UNILIN je jedna z mála společností, které mají pozici CSO (Chief Sustainability Officer). Ten stanovuje strategii udržitelnosti a zajišťuje její konkrétní implementaci. To znamená, že udržitelnost nemá na starost jen několik zapálených zaměstnanců. Je součástí strukturované podnikové politiky, která prostupuje celou společnost. Není náhodou, že CSO je ze své funkce odpovědný přímo generálnímu řediteli. „Stanovili jsme si důležité cíle pro rok 2020. Výroční zpráva o udržitelnosti nám pomáhá udržovat správný kurz, ale je to dlouhý proces. Všichni si to uvědomujeme,“ dodává Bernard Thiers. Generální ředitel posouvá společnost UNILIN blíž udržitelné budoucnosti s ohledem na ekonomická kritéria a s realistickým pohledem na to, co je možné.

UNILIN LIVE

No items available

THE UNILIN WAY

V roli zaměstnavatele UNILIN vyniká jako motivovaná, inovační a rostoucí firma. Na všech úrovních stojí za úspěchem UNILINu skutečně podnikaví lidé. Firemní kulturu charakterizuje investování do technologií a lidského kapitálu.

Další informace o The UNILIN Way

Top employer België 2018